Trendy

585 640 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

89 115 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

512 528 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.11.2015 č.p. 276, 696 14 Čejč

Historické adresy

17.9.2009 - 2.11.2015 Čejč 276, PSČ 69614
1.5.1992 - 17.9.2009 Brno, Čechyňská 16

46900365

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900365

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

x7fq49y

Historické názvy

1.5.1992 - 6.1.2005

FORM, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 838

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.5.1992

105 259 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hodonín

Bankovní účty

zvěřejněno 22.8.2013

27- 477190227 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 11.1.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 696 14, Čejč 276

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 31. července 2014 : Podle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16. 5. 2014 se zapisuje změna obsahu stanov.
 • 31. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 31. července 2014 : Práva a povinnosti spojené s jednotlivými akciemi jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou uloženy ve sbírce listin.
 • 24. ledna 1997 : Zapisuje se změna stanov v čl.21 odst.1,3, čl.10 odst.1 přijatávalnou hromadou 30.8.1996.
 • 4. září 1995 : Ke dni 4.9.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 26.5.1995 změněné valnou hromadou dne 2.8.1995 včl. 13,15,17,18,31.
 • 19. listopadu 1993 : Podle rozhodnutí valné hromady ze dne 9.9.1993 zapisuje se změnaa doplnění stanov v čl. 9,10,11,14,15,16,37.
 • 15. července 1993 : Podle usnesení valné hromady ze dne 4.9.1992 zapisuje se změnačl. 6 stanov.
 • 4. května 1993 : Podle usnesení valné hromady ze dne 11.2.1993 zapisuje sedoplnění čl.4 stanov - předmět podnikání.
 • 26. března 1993 : Podle usnesení valné hromady ze dne 4.9.1992 schvaluje se změnaa doplnění stanov společnosti v čl. 14 a 36.
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j...eobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuForm. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. září 2005 - 15. listopadu 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 02.září 2005 toto usnesení:Hlavním akcionářem společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. je francouzská společnost LISI Automotive FORMER... SAS, se sídlem 28, Faubourg de Belfort, 90101, DELLE,Francie (dále jen " hlavní akcionář"). Své postavení hlavní akcionář osvědčil následujícím způsobem:(i) při prezenci akcionářů účastnících se této valné hromady předložil hlavní akcionář listinné akcie společnosti ve formě na majitele v celkové jmenovité hodnotě 100.016.000,- Kč ( slovy: sto milionů šestnáct tisíc korun českých), která představuje přibližně 95,02% základního kapitálu společnosti,(ii) hlavní akcionář předložil originál smlouvy o převodu akcií společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s., která byla uzavřena dne 09.června 2004 mezi hlavním akcionářem jako kupujícím těchto akcií a Ing. Jiřím Lebedou, r.č. 460125/411 jako prodávajícím, a(iii) čestným prohlášením ze dne 02.září 2005, které učinil pan Georges Lammoglia, prezident hlavního akcionáře oprávněný jednat za hlavního akcionáře podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného příslušným orgánem Francouzské republiky, o tom, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem celkem 100.016 (slovy: sto tisíc šestnáct) listinných akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vydaných jako jednotlivé cenné papíry anebo hromadné listiny.Veškeré účastnické cenné papíry společnosti v současné době tvoří výhradně listinné akcie na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydané jako jednotlivé cenné papíry anebo hromadné listiny. Tyto akcie, pokud je vlastní k dnešnímu dni jiní akcionáři společnosti než hlavní akcionář, přecházejí na hlavního akcionáře v souladu s ustanoveními § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní akcionář poskytne ovšem ostatním akcionářům za jejich předcházející akcie protiplnění ve výši 1.570,-Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých) za jednu akcii, a to ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2005 - 16. září 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 02.září 2005 toto usnesení:Hlavním akcionářem společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. je francouzská společnost LISI Automotive FORMER... SAS, se sídlem 28, Faubourg de Belfort, 90101, DELLE,Francie (dále jen " hlavní akcionář"). Své postavení hlavní akcionář osvědčil následujícím způsobem:(i) při prezenci akcionářů účastnících se této valné hromady předložil hlavní akcionář listinné akcie společnosti ve formě na majitele v celkové jmenovité hodnotě 100.016.000,- Kč ( slovy: sto milionů šestnáct tisíc korun českých), která představuje přibližně 95,02% základního kapitálu společnosti,(ii) hlavní akcionář předložil originál smlouvy o převodu akcií společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s., která byla uzavřena dne 09.června 2004 mezi hlavním akcionářem jako kupujícím těchto akcií a Ing. Jiřím Lebedou, r.č. 460125/411 jako prodávajícím, a(iii) čestným prohlášením ze dne 02.září 2005, které učinil pan Georges Lammoglia, prezident hlavního akcionáře oprávněný jednat za hlavního akcionáře podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného příslušným orgánem Francouzské republiky, o tom, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem celkem 100.016 (slovy: sto tisíc šestnáct) listinných akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vydaných jako jednotlivé cenné papíry anebo hromadné listiny.Veškeré účastnické cenné papíry společnosti v současné době tvoří výhradně listinné akcie na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydané jako jednotlivé cenné papíry anebo hromadné listiny. Tyto akcie, pokud je vlastní k dnešnímu dni jiní akcionáři společnosti než hlavní akcionář, přecházejí na hlavního akcionáře v souladu s ustanoveními § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní akcionář poskytne ovšem ostatním akcionářům za jejich předcházející akcie protiplnění ve výši 1.750,-Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých) za jednu akcii, a to ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 4. září 1995 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 15. července 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 40.059 akcií namajitele po 1000 kčs jmenovité hodnoty a na 652 akcií na jméno po100.000 kčs jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů