Základní údaje

Historické adresy

4.1.2012 - 7.12.2012 Telč, Třebíčská 319, PSČ 58856
30.4.1992 - 4.1.2012 Telč, Třebíčská 319

46900705

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 10.11.2009

CZ46900705

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. prosince 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. prosince 2012

Historické názvy

6.4.2001 - 7.12.2012

TERCO Telč nábytek, a.s.

22.11.1997 - 6.4.2001

Telč nábytek, a.s.

27.10.1993 - 22.11.1997

Telč nábytek a.s. v českém jazyce, Telč nábytek AG v němec. jazyce, Telč nábytek Inc. v anglickém jazyce, Telč nábytek SA ve francouzském jazyce

30.4.1992 - 27.10.1993

Telč nábytek a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 840

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.3.2004 - 7.12.2012

76 265 700 Kč

1.9.2001 - 5.3.2004

71 787 000 Kč

26.10.1999 - 1.9.2001

44 787 000 Kč

27.10.1993 - 26.10.1999

27 787 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 7. prosince 2012 - 7. prosince 2012 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11.3.2011, č.j. 46K3/2004-816, které nabylo právní moci dne 2.6.2012 byl konkurs na majetek úpadce zrušen, neboť majetek podstaty nepostačuj... e k úhradě nákladů komkursu.Společnost se vymazává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2004 - 7. prosince 2012 : Usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 15.12.2003 č.j. 8Nc 5570/2003-37, které nabylo právní moci dne 30.01.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému TERCO Telč nábytek, a.s.,... Telč, Třebíčská 319 k uspokojení pohledávky oprávněného VZP ČR, Praha 3, Orlická 4/2020.Soudním exekutorem byl pověřen : Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor, Jihlava, Královský Vršek 25. zobrazit více skrýt více
 • 26. října 1999 - 7. prosince 2012 : Společnost předložila stanovy v novém úplném znění ze dne6.3.1998.
 • 22. listopadu 1997 - 7. prosince 2012 : Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou26.6.1997.
 • 27. ledna 1997 - 7. prosince 2012 : Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou25.9.1996.
 • 30. dubna 1992 - 7. prosince 2012 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 7. prosince 2012 : Den vzniku: 1. května 1992
 • 15. listopadu 2000 - 1. září 2001 : 7. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen vkladem části podnikuB (obchod) společnosti TERCO, spol. s r.o., IČO 44794878, sesídlem Praha 4, U krčského nádraží 228/15, která je defi... novánajako soubor hmotných a nehmotných složek jeho podnikání voblastech: nákup surovin, materiálů a polotovarů, přeprava askladování surovin, materiálů a polotovarů a hotovýchvýrobků, odbyt zboží, průzkum trhu, zajišťování reklamy apropagace, zajišťování účasti na veletrzích, přičemž organizačníschéma je ve formě jednotlivých referátů vymazeno v organizačnímřádu, a patří tam:a) hmotný a nehmotný investiční majetek uvedený v seznamu číslo1,b) oběžné prostředky uvedené v seznamu číslo 2,c) průmyslová práva ve všech stupních rozpracovanosti a ochranya práva na duchovní majetek uvedená v seznamu číslo 3,d) know-how, licence na software včetně zdrojového kódu,provozní a obchodní tajemství, jména, procesy, postupy, vzorky,výkresy, projekty a soubory uvedené v seznamu číslo 4,e) ostatní hmotná a nehmotná aktiva spojená s předmětnou částípodniku uvedená v seznamu číslo 5,f) finanční závazky uvedené v seznamu číslo 6,g) práva a závazky ze smluv s odběrateli a dodavateli uvedenév seznamu číslo 7,h) práva a povinnosti z distribučních , agenturních a provizníchsmluv uvedených v seznamu číslo 8,i) práva a povinnosti z nájemních smluv uvedených v seznamučíslo 9,j) práva a povinnosti z dalších smluv uvedených v seznamu číslo10,k) povinnosti za záruky ze všech zakázek realizovaných až dosudv rámci činnosti předmětné části podniku,l) archivní fondy personální agendy uvedené v seznamu číslo 11,m) archivní fondy operativní evidence zakázek uvedené v seznamučíslo 12,n) práva, povinnosti a závazky z pracovněprávních vztahů kzaměstnancům uvedeným v seznamu číslo 13 s tím, že seznamy číslo1 až 13 tvoří přílohy inventarizace k 31. prosinci 1999 a budouaktualizovány k 31. prosinci 2000. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2000 - 1. září 2001 : 5. Akcie budou upisovány ve lhůtě dvou týdnů, která poběží odsedmého dne po zveřejnění tohoto usnesení (které bude následovatbezprostředně po jeho zápisu do obchodního rejstříku) v... sídlespolečnosti v Telči, Třebíčská 319, v kanceláři ředitele vprvním patře administrativní budovy, každý pracovní den po dobuvýše uvedené lhůty od 7,00 do 14,00 hod. Emisní kurs akcií budepro všech 27.000 ks akcií dohromady činit celkem 27.988.000,- Kčneboť podle § 163a odst. 3 obch.zák. se rozdíl mezi hodnotouvkladu (viz bod 7 tohoto usnesení) a jmenovitou hodnotouupisovaných akcií považuje za emisní ážio. Emisní kurs jednéakcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude proto v tomto přepočtučinit 1.036,592592 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2000 - 1. září 2001 : 6. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen předáním prohlášenípodle § 60 odst. 2 obch.zák., a to v sídle společnosti, Telč,Třebíčská 319, v kanceláři ředitele v prvním patřeadminis... trativní budovy, ve lhůtě jednoho měsíce po uskutečněníúpisu. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2000 - 1. září 2001 : 4. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a tospolečnosti TERCO, spol. s r.o., IČO 44794878, se sídlemPraha 4, U krčského nádraží 228/15.
 • 15. listopadu 2000 - 1. září 2001 : 3. Všechny akcie budou spláceny nepeněžitým vkladem. Akcionářiproto v souladu s ustanovením § 204a odst.1 obch. zák. nemajípřednostní právo k úpisu.
 • 15. listopadu 2000 - 1. září 2001 : 2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 27.000 nových kmenovýchzaknihovaných akcií na majitele. Každá akcie bude mít jmenovitouhodnotu 1.000,- Kč.
 • 15. listopadu 2000 - 1. září 2001 : 1. Základní jmění bude zvýšeno o 27,000.000,- Kč na částku71,787.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.
 • 15. listopadu 2000 - 1. září 2001 : Usnesením řádné valné hromady konané dne 20. června 2000 bylorozhodnuto o tom, že
 • 15. listopadu 2000 - 1. září 2001 : 8. Nepeněžitý vklad - část podniku B (obchod) společnosti TERCOspol. s r.o., IČO 44794878, se sídlem Praha 4, U krčskéhonádraží 228/15, se oceňuje na základě posudků znalců Ing. Ha... nyMoulíkové ze dne 17. června 2000 číslo 382-8/00 a Ing. LubošeMarka ze dne 15. června 2000 číslo 05-2000 na částku27,988.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : převodem nehmotných práv, a to souboru průmyslových práv,vztahujících se na nová tvarová a technická řešení nábytkovýchsouborů a kusů v oboru nábytkářského průmyslu, který tvoří:- ... průmyslové vzory - č.přihl., č.vzoru, označení:28504-95 O 26550 Soubor nábytku studentského nebo hostinskéhopokoje28505-95 O 26516 Zásuvková skříňka jednořadá28506-95 O 26551 Zásuvková skříňka dvouřadá28597-95 O 26640 Stolová podpěra28508-95 O 26746 Nábytková podpěra28509-95 O 26517 Polohovací pracovní stůl I28510-95 O 26518 Polohovací pracovní stůl II- průmyslový vzor - přihláška29692-96 Nábytková police TANARAM- Užitný vzor registrovaný - č. reg.5883 Nábytkový policový regál TANARAM zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 11. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním prohlášení podle §60 odst. 2 obch.zák., a to v sídle společnosti, Telč, Třebíčská319, v kanceláři ředitele v prvním patře, administrat... ivníbudovy, každý pracovní den po dobu lhůty dvou týdnů po uplynutílhůty pro přednostní upis, oznámené v obchodním věstníku, vdobě od 7,00 do 14,00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 10. Část peněžitých vkladů, odpovídající třiceti procentůmemisního kursu upsaných akcií, bude splacena do jednoho měsícepo uplynutí lhůty k úpisu, a to na účet číslo 18701251/0100 ... suvedením variabilního symbolu, kterým je rodné nebo identifi-kační číslo upisovatele.Zbývající část peněžitých vkladů je splatná na výzvupředstavenstva, nejpozději do jednoho roku po uplynutí lhůtyk úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 9. Akcie, které se nebudou upisovat s využitím přednostníhopráva, budou upsány ve lhůtě dvou týdnů po uplynutí lhůty propřednostní úpis, a to v sídle společnosti, Telč, Třebíčská 3... 19,v kanceláři ředitele v prním patře administrativní budovy, každýpracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7.00 do 14.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 8. Nepeněžité vklady se oceňují na základě posůdků znalců Ing.Jaroslava Kašpara ze dne 12. února 1998 číslo 96-6/97, Ing.Ivana Krejsy ze dne 3. března 1998 číslo 4902-105/98, Mgr.M... arcely Machatové ze dne 8. března 1998 číslo 31/98 a Mgr.Václava Karlíčka ze dne 9. února 1998 číslo 75/98 takto:- zařízení WANDA KATERM S 7.0 částkou 3,000.000,-Kč- soubor průmyslových práv, vztahujících se na nová tvarová atechnická řešení nábytkových souborů a kusů v oborunábytkářského průmyslu, který tvoří:- průmyslové vzory - č. přihl., č.vzoru, označení:28504-95 O 26550 Soubor nábytku studenstského nebo hostinskéhopokoje28505-95 O 26516 Zásuvková skříňka jednořadá28506-95 O 26551 Zásuvková skříňka dvouřadá28597-95 O 26640 Stolová podpěra28508-95 O 26746 Nábytková podpěra28509-95 O 26517 Polohovací pracovní stůl I28510-95 O 26518 Polohovací pracovní stůl II- průmyslový vzor - přihláška29692-96 Nábytková police TANARAM- užitný vzor registrovaný - č. reg.5883 Nábytkový policovýregál TANARAM částkou 716.000,-Kč- soubor průmyslových práv, vztahujících se na nová tvarová atechnická řešení nábytkových souborů a kusů v oborunábytkářského průmyslu, který tovří:- průmyslové vzory - č.přihl., č. vzoru, označení:26714 O 24719 Nástavec na stolní desku26715 O 24905 Univerzální regál26713 O 26713 Stůl s vylehčeným podstavcem26717 O 25164 Policový regál26720 O 24834 Regálová skříňka26722 O 24836 Stůl s tvar. hranami26718 O 25345 Soubor kancelářského nábytku26721 O 24835 Stolová příložkačástkou 2,235.000,-Kč.- soubor ochranných známek - č.přihl., č. reg, označení:O 80974 reg. 180918 AltonaO 80975 180917 MistrálO 80976 180914 SpaO 80977 180916 LynxO 109407 205496 LisboneO 109408 205497 Antverpčástkou 2,110.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : převodem nehmotných práv, a to souboru průmyslových práv,vztahujícíh se na nová tvarová a technická řešení nábytkovýchsouborů a kusů v oboru nábytkářského průmyslu, který tvoří- pr... ůmyslové vzory - č.přihl., č. vzoru, označení:26714 O 24719 Nástavec na stolní desku26715 O 24905 Univerzální regál26713 O 26713 Stůl s vylehčeným podstavcem26717 O 25164 Policový regál26720 O 24834 Regálová skříňka26722 O 24836 Stůl s tvar. hranami26718 O 25345 Soubor kancelářského nábytku26721 O 24835 Stolová příložka- převodem ochranných známek - č. přihl., č. reg, označení:O 80974 reg. 180918 AltonaO 80975 180917 MistrálO 80976 180914 SpaO 80977 180916 Lynx0 109407 205496 Lisbone0 10 9408 205497 Antverp zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 7. Emisní kurs nových akcií bude splacen- peněžitými vklady o celkové výši 8,939.000,-Kč- nepeněžitými vklady:- převodem vlastnického práva k zařízení WYNDA KATERMS 7.0 výrobce Sum... ech Krakow, sloužícího k omezování emisi zkomínů, skládajícího se z ventilátoru, oddělovacího ventilu,katalytického zařízení s platinovým katalyzátorem, keramickouvýplní a elektrickými ohřívači, dále z reverzního ventilu,uzavíracího ventilu, cirkulačního potrubí, odtokového ventilua řídící jednotky GE FANUC 90-30 zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 6. Všechny akcie, které budou spláceny nepeněžitými vklady,budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, a to:- společnosti TERCO, spol. s r.o., IČO 44794878, se sídlem Praha4, U krčsk... ého nádraží 228/15 budou nabídnuty k úpisu akcie ojmenovité hodnotě 4,345.000,-Kč,- panu Ing. Konradu Kremserovi, dat.nar. 26.června 1954, bytemWiesen, Bahnstrasse 14 budou nabídnuty k úpisu akcie ojmenovité hodnotě 179.000,-Kč,- panu Dkfm. Zoltanu Oszkovi, dat.nar. 11.února 1943, bytemWienner Neustadt, H.Pichlergasse 6 budou nabídnuty k úpisu akcieo jmenovité hodnotě 179.000,-Kč,- panu Ing. Janu Švejcarovi, r.č. 360203/421, bytem Praha 4,Psohlavců 22 budou nabídnuty k úpisu akcie o jmenovitéhodnotě 3,179.000,-Kč,- panu Ing. Petru Švejcarovi, r.č. 620413/0548, bytem Praha 4, Ukrčského nádraží 228 budou nabídnuty k úpisu akcie o jmenovitéhodnotě 179.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 5. Nebude-li všechny akcie, které budou spláceny peněžitýmivklady, upsány s využitím přednostního práva, bude jejichneupsaná část nabídnuta určitému zájemci, a to stejným dílempánů... m:- Ing. Konradu Kremserovi, dat.nar. 26.června 1954, bytemWiesen, Bahnstrasse 14,- Dkfm. Zoltanu Oszkovi, dat.nar. 11.února 1943, bytem WiennerNeustadt, H.Pichlergasse 6 zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 4. Přednostní právo bude možno vykonat ve lhůtě dvou týdnů odedne, kdy představenstvo uveřejní informaci o předkupním právu vobchodním věstníku, a to v sídle společnosti, Telč, Tře... bíčská319, v kanceláři ředitele v prvním patře administrativní budovy,každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7,00 do 14,00hod. Na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč. S využitím přednostního práva lzeupsat akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to akcii kmenovou,zaknihovanou, na majitele, za cenu emisního kursu, který serovná jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 3. K upsání akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, tj.akcií o jmenovité hodnotě a emisním kursu 8,939.000,-Kč, majíakcionáři přednostní právo v rozsahu jejich podílu na zák... ladnímjmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 2. Základní jmění bude takto zvýšeno upsáním 17.000 ks novýchkmenových zaknihovaných akcií na majitele, každá o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč všechny v emisním kursu, který se rovnáje... jich jmenovité hodnotě, z toho peněžitými vklady mohou býtupsány akcie o jmenovité hodnotě 8,939.000,-Kč a nepeněžitýmivklady pak akcie o jmenovité hodnotě 8,061.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : 1. Základní jmění se zvyšuje o 17,000.000,-Kč na částku44,787.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.
 • 4. června 1998 - 26. října 1999 : Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 6.března 1998 ozvýšení základního jmění.
 • 27. ledna 1997 - 26. října 1999 : Základní jmění: 27,787.000,- Kč, splaceno.
 • 30. dubna 1992 - 23. února 1996 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 27. října 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 22.779 akcií namajite le po 1.000 kčs jmenovitého hodnoty a na 705 akcií najméno po 1.000 kčs jmenovité hodnoty.
 • 30. dubna 1992 - 27. října 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 23.484.000 kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedené... ho v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuINTEA, s.p.. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 27. října 1993 : Dozorčí rada společnosti:a/ Milan Marek, Telč 3/557b/ Alena Houzarová, Telč 4/365c/ František Zejda, Krahulčí 106
posunout dolů