Trendy

2 783 673 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2016

Trendy

12 265 tis. Kč

Zisk za rok 2016

Trendy

2 925 707 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2016

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 16.7.2015 Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Historické adresy

11.9.2000 - 16.7.2015 Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 67167
6.9.1994 - 11.9.2000 Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská ul. 657, PSČ 67167
1.5.1992 - 6.9.1994 Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská ul.

46900764

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900764

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

qpye97a

Historické názvy

1.5.1992 - 1.1.2001

Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 850

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.12.1999

208 192 670 Kč

Historické jmění

22.6.1999 - 31.12.1999

207 021 300 Kč

28.4.1999 - 22.6.1999

76 439 400 Kč

3.3.1998 - 28.4.1999

254 798 000 Kč

14.10.1994 - 3.3.1998

214 798 000 Kč

26.3.1993 - 14.10.1994

133 798 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Znojmo

Bankovní účty

zvěřejněno 5.4.2013

1004006316 / 5500

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 16.10.1992

c u k r o v a r
 • Adresy:
  • Cukrovarská, 671 67, Hrušovany nad Jevišovkou

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. března 2017 : Moravskoslezské cukrovary, a.s., IČO: 46900764, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka B 850 vedená u Krajského soudu v Brně je právním nástupce Moravskoslezské cukrovary, a.s., IČO: 46900764, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka B 850 vedená u Krajského soudu v Brně je právním nástupce...m společnosti PERCA s.r.o., IČO: 26272954, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka C 41278 vedená u Krajského soudu v Brně a společnosti DELHIA SHELF s.r.o., IČO: 26425785, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, spisová značka C 44616 vedená u Krajského soudu v Brně, které zanikly fúzí sloučením se společností Moravskoslezské cukrovary, a.s., a to s rozhodným dnem 1.3.2017. V rámci fúze sloučením přešlo na společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s. jmění zanikajících společností PERCA s.r.o. a DELHIA SHELF s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2016 : Valná hromada společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. (dále jen Společnost) přijala dne 21.1.2016 následující usnesení:I. Údaj o osobě hlavního akcionářeValná hromada Společnos Valná hromada společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. (dále jen Společnost) přijala dne 21.1.2016 následující usnesení:I. Údaj o osobě hlavního akcionářeValná hromada Společnos...ti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost AGRANA Zucker GmbH, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Vídeň 1020, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. FN 51929 t (dále jen Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů ze dne 14. 1. 2016, který byl předložen představenstvu Společnosti. Z celkového počtu 20.819.267 ks akcií emitovaných Společností vlastní Hlavní akcionář celkem 20.331.333 ks akcií, což představuje 97,66% podíl na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti. II. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionářeValná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. III. Určení výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 141,60 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 704/68/2015, ze dne 27. 11. 2015, vypracovaným společností ZNALEX, s. r. o., IČO: 26099306, se sídlem Praha Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00. IV. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, sp. zn. B 1171 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Banka), finanční prostředky ve výši 69.091.454,40 Kč potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií protiplnění ve lhůtě 2 měsíců ode dne zahájení výplaty protiplnění, minimálně však po dobu 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede Banka, tj. Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, sp. zn. B 1171 vedená u Městského soudu v Praze, a o způsobu výplaty bude každého akcionáře informovat prostřednictvím oslovovacího dopisu zaslaného na jeho adresu uvedenou v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Akcionářům fyzickým osobám bude protiplnění vyplaceno v hotovosti na kterékoliv pobočce společnosti Česká spořitelna, a.s. v České republice, ledaže akcionář písemně s ověřeným podpisem požádá o výplatu protiplnění bezhotovostním převodem a sdělí Bance své zúčtovací údaje. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude protiplnění vyplaceno pouze na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky. Akcionářům právnickým osobám bude protiplnění vyplaceno bezhotovostním převodem na účet, který akcionář písemně s ověřeným podpisem sdělí Bance. Akcionářům právnickým osobám se sídlem na území České republiky bude protiplnění vyplaceno pouze na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 17.6.2015.
 • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. prosince 1999 : Společnost se sloučila a je právním nástupcem zrušenýchspolečností Cukrovar Uničov,a.s. se sídlem Hrušovany nadJevišovkou, IČO 47 67 58 02 vedené dosud pod B 2898 Krajskéhoobchodní Společnost se sloučila a je právním nástupcem zrušenýchspolečností Cukrovar Uničov,a.s. se sídlem Hrušovany nadJevišovkou, IČO 47 67 58 02 vedené dosud pod B 2898 Krajskéhoobchodní...ho soudu v Brně a 1.Slezská,a.s. se sídlem v Hrušovanechnad Jevišovkou, IČO 44 26 51 66, vedené dosud pod B 3008Krajského obchodního soudu v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod-niku Cukrovar Uherské Hradiště, s.p., o.z. Hrušovany n. Je-višovkou. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 - 16. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 9. července 2014 - 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 13.6.2014.
 • 30. června 2010 - 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 16.6.2010.
 • 3. června 2009 - 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 25.5.2009.
 • 23. července 2007 - 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 14.06.2007.
 • 24. října 2006 - 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 22.06.2006.
 • 1. září 2004 - 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 15.06.2004.
 • 24. září 2003 - 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve změně ze dne 24.06.2003.
 • 11. září 2000 - 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění z 26.6.2000.
 • 31. prosince 1999 - 16. července 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 30.6.1999.
 • 22. června 1999 - 31. prosince 1999 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené mimořádnouvalnou hromadou ze dne 30.11.1998.
 • 28. dubna 1999 - 31. prosince 1999 : Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změnschválených valnou hromadou 30.11.1998.
 • 3. března 1998 - 31. prosince 1999 : Společnost se řídí stanovami včetně změn a doplňků schválenýchmimořádnou valnou hromadou 4.11.1997.
 • 10. září 1996 - 31. prosince 1999 : Změna stanov čl. 15 odst. 3 valnou hromadou 27.6.1996.
 • 20. července 1995 - 31. prosince 1999 : Ke dni 20.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl.4,6,15,16,19,23,24.
 • 6. září 1994 - 31. prosince 1999 : Ke dni 29.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl. 2,9,11,14,33.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Emisní kurs vydání každé nové akcie na majitele i každézaměstnanecké akcie, bude činit 300,-Kč /slovy: třista korunčeských/.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Cena za upsané nové akcie musí být uhrazena v plné výši do 15dnů po upsání nových akcií na konto společnostič.účtu 1004006316/5500 u banky Raiffeisenbank Brno. Variabilnísymbol je ... u právnických osob IČO, u fyzických osob rodné číslo. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Upisování nad výše uvedenou částku se nepřipouští.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Představenstvo společnosti sdělí akcionářům v oznámeníuveřejněném v obchodním věstníku výsledky upisování v prvnímkole a zároveň nabídne společnosti WTP PRAHA NEWCO s.r.o. kupsání... zbylé akcie stejným způsobem a na stejném místě do 15 dnůode dne uveřejnění. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Na jednu stávající akcii ve /snížené/ jmenovité hodnotě 300,-Kč/slovy: třista korun českých/ lze upsat 1,6994 /slovy: jednacelá šest tisícin devět set devadesát čtyři desetitisícin... y/nových akcií. Výsledek nárokovaného počtu se vždy zaokrouhlujena celá čísla dolů. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Upisování nových akcií bude probíhat v pracovní dny od 8 do 10hodin v sídle společnosti, a to v sekretariátě generálníhoředitele společnosti.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Lhůta pro upisování nových akcií v prvním kole /lhůta prouplatnění předkupního práva/ je 15 dnů ode dne, kdy bylapředstavenstvem v obchodním věstníku zveřejněna informace opočátku ... běhu lhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Opatření ke zvýšení základního jmění budou zahájena až poté cobude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního jmění,jakož i o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Jmenovitá hodnota každé nové akcie na majitele, jakož i každénové zaměstnanecké akcie bude 300,-Kč /slovy: třista korunčeských/.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Druh, forma, podoba a počet nových akcií:Budou vydány pouze nové akcie a to:- nejvýše 433.000 ks /slovy: čtyřistatřicettři tisíce kusů/nových zaknihovaných kmenových akcií na majit... ele,- nejvýše 2.273 ks /slovy: dvatisíce dvěstěsedmdesáttři kusů/nových zaknihovaných zaměstnaneckých akcií na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Středisku cenných papírů bude podle § 209 odst.6 Obchodníhozákoníku po zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku dán příkaz k vydání nových akcií.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : zvýšení základního jmění bude provedeno podle § 203 Obchodníhozákoníku, upisováním nových akcií v rozsahu nejvýše130,581.900,-Kč, slovy:jednostotřicet milionů pětsetosmdesátjeden t... isíc devětset korun českých. Každý akcionář má v prvnímkole právo, v poměru svého podílu na základním jmění společnostiupsat část nových akcií. Zaměstnanecké akcie mohou být upisoványvýhradně stávajícími akcionáři, vlastnícími zaměstnanecké akcie.Vlastníci zaměstnaneckých akcií mají předkupní právo pouze knovým zaměstnaneckým akciím. Nové akcie na majitele, kterénebudou upsány s využitím předkupního práva, budou vbezprostředně následujícím druhém kole nabídnuty k upisovánívýhradně společnosti WTP PRAHA NEWCO s.r.o. se sídlem Opatovická2, 110 00 Praha 1. Nově zaměstnanecké akcie, které v prvním kolenebudou upsány, mohou být ve druhém kole upsány výhradněakcionářům, vlastnícím zaměstnanecké akcie. Bude-li upsáno vícenových zaměstnaneckých akcií, budou nové zaměstnanecké akcieupisovány proporcionálně k množství akcií, držených zájemci ojejich upsání. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Způsob a rozsah zvýšení.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Důvodem pro zvýšení základního jmění společnosti je posílenívybavení vlastním jměním, aby byla společnost schopna dáleinvestovat nebo se i podílet na jiných vhodných společnostech.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti Cukrovar Hrušovanynad Jevišovkou, a.s. rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti na 207.021.300,-Kč upisováním nových akcií v rozsa... hunejvýše 130.581.900,-Kč, a to vydáním nejvýše 433.000 kusůnových zaknihovaných kmenových akcií na majitele a nejvýše2.273 kusů nových zaknihovaných zaměstnaneckých akcií na jméno,přičemž jmenovitá hodnota každé nové akcie na majitele i každénové zaměstnanecké akcie bude 300,-Kč a emisní kurs vydání každénové akcie na majitele i každé zaměstnanecké akcie bude činit300,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.11.1998následovně:
 • 18. února 1999 - 28. dubna 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.11.1998 osnížení základního jmění z důvodu krytí ztrát společnosti.Mimořádná valná hromada společnosti Cukrovar Hrušovany nad... Jevišovkou, a.s. rozhodla o snížení základního jmění společnostio 178.358.600,- Kč, tj. na 76.439.400,- Kč, a to tím způsobem,že bude snížena jmenovitá hodnota všech akcií, které jsou krozhodnému dni, tj. k 23.11.1998, ve vlastnictví akcionářů, z1.000,- Kč na 300,- Kč, snížení jmenovité hodnoty bude provedenozměnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovanýchcenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 1997 - 3. března 1998 : Místo a lhůta pro upisování akcií: sídlo společnostiHrušovany/Jev.I.kolo - 5.12.1997 od 10.00 hod. do 14.00 hod. - zde mohouvlastníci akcií, kteří vlastní ke 4.12.1997 akcie společ... nosti,uplatnit své předkupní právo k upsání akcií v poměru, v jakém sejejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti.Akcionáři upisují své akcie osobně, právnická osoba - zástupce. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 1997 - 3. března 1998 : Celkový rozsah emise činí: 40,000.000,- Kč nominální hodnotyakcií /40.000 ks akcií na majitele v nominální hodnotě1.000,- Kč za jednu akcii. Nepřipouští se upisování akcií nadčástk... u navrhovaného zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 1997 - 3. března 1998 : Nominální hodnota jedné akcie činí: 1.000,- Kč.
 • 28. listopadu 1997 - 3. března 1998 : Forma akcií: Akcie jsou emitovány jako zaknihované cenné papíryzapsané ve Středisku cenných papírů.
 • 28. listopadu 1997 - 3. března 1998 : Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o částku40,000.000,- Kč, tedy z výše 214,798.000,- Kč na254,798.000,- Kč.
 • 28. listopadu 1997 - 3. března 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 4.11.1997 ozáměru zvýšit základní jmění.
 • 28. listopadu 1997 - 3. března 1998 : III. kolo - 10.12.1997 - všechny neupsané akcie ve druhém kole,budou v sídle společnosti od 10.00 hod. do 12.00 hod. -nabídnuty k upsání akcionářům, kteří se zúčastnili druhého kol... a,akcionáři upisují akcie osobně, právnické osoby - zástupce.Formuláře k upisování akcií budou předány zájemcům v sídlespolečnosti v den upisování. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 1997 - 3. března 1998 : Místo pro splacení peněžitého vkladu:Komerční banka Znojmo, expozitura Hrušovany/Jevišovkou,číslo účtu 8904-741/0100, variabilní symbol u právnických osobIČO, u fyzických osob rodn... é číslo.Sto procent nominální hodnoty upsaných akcií splatí upisovateldo 30 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 1997 - 3. března 1998 : II. kolo - 8.12.1997 od 10.00 hod. do 12.00 hod. - všechnyakcie, které nebyly upsány v prvním kole, budou v tomto kolenabídnuty akcionářům, kteří upisovali v prvním kole. Jestližeb... udou všechny emitované akcie upsány, bude upisování ukončeno ipřed uplynutím lhůty určené k upisování. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 1994 - 20. července 1995 : Akcie:214 798 ks akcií na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kč, z toho1 338 ks akcií zaměstnaneckých.
 • 6. září 1994 - 14. října 1994 : Akcie:133 798 ks akcií na jméno ve jm. hodnotě 1 000,- Kč, z toho1 338 ks akcií zaměstnaneckých.
 • 1. května 1992 - 15. července 1993 : Dozorčí rada společnosti:- Ing. Josef O s t r ý , Náměšť na Hané, Nádražní 341- Libuše N o v á k o v á , Šanov 294- Doc. ing. Zdeněk M a t ě j k a,DrSc. Praha 10, Bulharská 4
 • 1. května 1992 - 26. března 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 134.143 akciína jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 26. března 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 134,143.000,-- KčsZakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuved... eného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuCukrovar Uherské Hradiště, s.p., o.z. Hrušovany n. Jevišovkou. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů