Trendy

395 902 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

50 758 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

345 929 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.1.2013 Hudcova 321/76, Medlánky, 612 00 Brno

Historické adresy

31.8.2004 - 3.1.2013 Brno, Hudcova 76, PSČ 65797
11.9.2002 - 31.8.2004 Brno - Medlánky, Hudcova čp. 321,č.or.76, PSČ 65797
1.12.1993 - 11.9.2002 Brno, Hudcova 76, PSČ 65797
1.5.1992 - 1.12.1993 Brno, Plynárenská 3

46900829

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900829

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

5mscgfm

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 852

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.10.1994

115 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 10.7.2015

2111787167 / 2700

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 22.3.1993

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hudcova 321/76, 612 00, Brno - Medlánky

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. září 2005 : Valná hromada společnosti ORGREZ, a.s. přijala na svém zasedání konaném dne 10.08.2005 toto usnesení:Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i obchodního zákoníku přechod vš Valná hromada společnosti ORGREZ, a.s. přijala na svém zasedání konaném dne 10.08.2005 toto usnesení:Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i obchodního zákoníku přechod vš...ech ostatních účastnických cenných papírů společnosti (akcií společnosti jež nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí méně než 10% (slovy: deset procent) základního kapitálu), na osobu hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem jsou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.Určení hlavního akcionářeObchodní společnost ORGING Brno, a.s. se sídlem Brno, Hudcova 76, PSČ 612 00, IČ: 25304780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, č. vložky 2006, je hlavním akcionářem ve smyslu § 183i obchodního zákoníku obchodní společnosti ORGREZ, a.s., se sídlem Brno, Hudcova 76, PSČ 657 97, IČ: 46900829, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. vložky 852.Údaj osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářemPředstavenstvo společnosti ORGREZ, a.s. zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené hromadné listiny nahrazující listinné akcie, včetně výpisu ze seznamu akcionářů ORGREZ, a.s. z SCP ke dni 11.02.2003 a nabývajících listin, tj. smluv uzavřených ve dnech 05.03.2003, 10.03.2003, 19.03.2003, 27.05.2003, 16.06.2003, 18.06.2003, 30.06.2003 - dvě, 02.07.2003, 10.07.2003, 15.09.2003 - tři, 22.09.2003 - dvě, 13.01.2004, 19.01.2004 - tři, 20.01.2004, 23.01.2004, 03.02.2004, 16.02.2004, 29.04.2005 - pět, 02.05.2005, 25.05.2005 - čtyři, 27.05.2005, 03.06.2005 - dvě, 14.06.2005, 23.06.2005 - pět, 24.06.2005 - pět, a osvědčilo, že celkový počet akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 103600 ks, (slovy: jednosto tři tisíc šest set kusů) tj. 90,09% (slovy: devadesát celých devět setin procenta) z celkového počtu 115000 (slovy: jednosto patnáct tisíc) emitovaných akcií (všechny na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jedné (1) akcie), se kterými je spojeno 90,09% (slovy: devadesát celých devět setin procenta) hlasovacích práv, což bylo zjištěno i z listiny přítomných na této dnešní valné hromadě.Výše protiplnění určená podle § 183m), odst. 1, písmeno b), Obchodního zákoníkuHlavní akcionář poskytne za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 191,- Kč (slovy: jednosto devadesát jedna korun českých) za každou jednotlivou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m, odst. 1, písm. b) obchodního zákoníku a je doložena znaleckým posudkem č. 2440-137/05 ze dne 01.07.2005 zpracovaného Znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o. (vypracoval Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. a Ing. Pavel Sršeň). Tento posudek stanovil na základě použití kombinace metod ocenění (využití substanční hodnoty, odvození hodnoty z realizovaných transakcí, kapitalizovaných čistých výnosů) jako hodnotu jedné (1) akcie společnosti ORGREZ, a.s. ke dni ocenění cenu 191,- Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českých, za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.Lhůta pro poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle odst. 2 § 183m) obchodního zákoníku, nejpozději však do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy mu vznikla taková povinnost.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi přešlých akcií, ledaže je prokázáno zastavení přešlých akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených přešlých akcií, zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k účastnikým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. V době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případě v dodatečné dvaceticenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Představenstvo společnosti upozorňuje na skutečnost, že v sídle společnosti je každý pracovní den v době od 09.00 hodin do 12.00 hodin a v době od 13.00 hodin do 14.00 hodin k nahlédnutí notářský zápis, který byl sepsán JUDr. Lubomírem Mikou č. NZ 552/2005.Závěry znaleckého posudku č. 2440-137/05 ze dne 01.07.2005 zpracovaného Znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o. (vypracovali Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. a Ing. Pavel Sršeň).Výpočet hodnoty akcie z dílčích stanovených hodnot:Použitá metoda: Hodnota akcie na základě substanční metodyZjištěná hodnota akcie: 413 Kč, slovy: čtyřista třináct korun českých,Váhový koeficient: 2, slovy: dvaPoužitá metoda: Hodnota akcie odvozená z realizovaných obchodůZjištěná hodnota akcie: 185 Kč, slovy: jednosto osmdesát pět korun českýchVáhový koeficient: 3,5, slovy: tři celé pět desetinPoužitá metoda: Hodnota akcie na základě výnosového oceněníZjištěná hodnota akcie: 98 Kč, slovy: devadesát osm korun českýchVáhový koeficient: 4,5, slovy: čtyři celé pět desetinPoužitá metoda: Výsledná hodnota akcie dle váženého průměruZjištěná hodnota akcie: 191,50 Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českých, padesát haléřůVáhový koeficient: -----Použitá metoda: Výsledná hodnota akcieZjištěná hodnota akcie: 191 Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českýchVáhový koeficient: ----- zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2004 : Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou dne 25.6.2004.
 • 31. srpna 2004 : Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou 19.6.2003.
 • 11. září 2002 : Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou25.1.2002.
 • 11. září 2002 : Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazujícíjednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou býtpřevodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazujícíjednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou býtpřevodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo... najejí výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinnýcenný papír. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2002 : Práva spojená s akciemi vykonává majitel (doručitel) akcie.
 • 5. května 2000 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatémvalnou hromadou dne 26.1.2000.
 • 1. září 1998 : Valná hromada konaná dne 26.6.1998 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 8. dubna 1998 : Zapisuje se změna stanov schválená valnou hromadou dne28.11.1997.
 • 16. prosince 1997 : Zapisuje se změna stanov schválené valnou hromadou dne27.6.1997.
 • 9. prosince 1996 : Zapisuje se změna stanov čl.4.,čl.6.,čl.16.,čl.21 valnouhromadou 28.6.1996.
 • 16. července 1996 : Změna stanov v čl.4 nové znění čl.32 odst.2, přijatá valnouhromadou 2.6.1995.
 • 17. října 1994 : Ke dni 2. 9. 1994 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
 • 1. prosince 1993 : Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatémvalnou hromadou dne 28.10.1993.
 • 22. prosince 1992 : Podle usnesení valné hromady ze dne 31.8.1992 schvaluje se změnaa doplnění stanov v čl. 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 23, 37, 38, 39,44, 46.
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j...eobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČeské energetické závody, Praha. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 1993 - 5. května 2000 : l ks akcie na jméno je akcií se zvláštními právy státu
 • 1. května 1992 - 1. ledna 1999 : Základní jmění společnosti činí 97,687.000,-- Kčs.
 • 17. října 1994 - 16. ledna 1997 : Akcie:- 100 425 ks akcií na majitele jm. hodnoty 1 000,- Kč- 1 ks akcie na jméno (akcie se zvláštními právy státu) jm. hodnoty 1 000,- Kč- 14 574 ks akcií zaměstnaneckých na jméno... jm. hodnoty 1 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 17. října 1994 - 25. ledna 1995 : Podepisování:Za společnost podepisují společně předseda a místopředsedapředstavenstva nebo další člen představenstva, nebomístopředseda a další člen představenstva, nebo samostatně... jeden člen představenstva pokud k tomu byl písemně pověřen. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1992 - 17. října 1994 : Základní jmění: 100,426.000,-- Kčsjeho rozdělení: 100.425 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs na majitele 1 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs se zvl. právy
 • 1. května 1992 - 1. prosince 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 22. prosince 1992 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 97.686 akciína majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 1 akcii najméno jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs (akcie se zvláštními p... rávystátu) zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů