2 680 460 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

49 310 tis. Kč

Zisk za rok 2008

1 482 391 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

1.9.2009 - 1.6.2011 Hustopeče u Brna, Nádražní 60, PSČ 69301
30.10.2006 - 1.9.2009 Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ 69533
2.12.1993 - 30.10.2006 Hodonín, Velkomoravská 77, PSČ 69533
30.4.1992 - 2.12.1993 Hodonín, Velkomoravská 77

46900845

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.6.2011

CZ46900845

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2011

Historické názvy

27.3.1996 - 1.6.2011

ZZN POMORAVÍ a.s.

30.4.1992 - 27.3.1996

ZZN v Hodoníně, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 855

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.11.2008 - 1.6.2011

493 428 274 Kč

27.9.2000 - 28.11.2008

319 772 800 Kč

6.1.1998 - 27.9.2000

399 716 000 Kč

27.3.1996 - 6.1.1998

399 716 000 Kč

10.12.1993 - 27.3.1996

230 151 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. června 2011 - 1. června 2011 : Společnost ZZN POMORAVÍ a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Nádražní 60, PSČ 693 01, IČ: 469 00 845, se vymazává z obchodního rejstříku; společnost zanikla rozdělením a její jmění př... ešlo zčásti na nástupnickou společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ: 476 74 857, a zčásti na nástupnickou společnost AFEED CZ, a.s., se sídlem Hustopeče, Nádražní 563/60, PSČ 693 01, IČ: 281 67 813. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2010 - 1. června 2011 : Společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ: 149 00, IČ: 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, k... terá je jediným akcionářem společnosti ZZN POMORAVÍ a.s. učinila dne 22.06.2010 v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti ZZN POMORAVÍ a.s. rozhodnutí, krerým změnila stanovy ZZN POMORAVÍ a.s. tak, že celý jejich dosavadní text se vypouští a nazhrazuje se novým. O rozhodnutí byl sepsán dne 22.06.2010 Norářský zápis č. NZ 294/2010, N 319/2010. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2010 - 1. června 2011 : Na společnost ZZN POMORAVÍ a.s., IČ 46900845, se sídlem Hustopeče u Brna, Nádražní 60, PSČ 693 01, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě Projektu vnitrostátní fúze slouče... ním ze dne 22. března 2010 jmění společnosti ZENZA Znojmo, a.s., IČ 00228320, se sídlem Znojmo, Přímětice, K Suchopádu 312/2, PSČ 669 04, jako zanikající společnosti. Společnost ZZN POMORAVÍ a.s. je podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 22. března 2010 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti ZENZA Znojmo, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2009 - 1. června 2011 : Na společnost ZZN POMORAVÍ a.s., IČ 469 00 845, se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ 695 33, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě Projektu vnitrostátní fúze slo... učením ze dne 22. června 2009 jmění společnosti Belagra, a.s., IČ 463 46 023, se sídlem Hustopeče, Nádražní 60, PSČ 693 01, jako zanikající společnosti. Společnost ZZN POMORAVÍ a.s. je podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 22. června 2009 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti Belagra, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 2006 - 1. června 2011 : Se společností se sloučila společnost A G R O P O D N I K, akciová společnost /a.s./, sídlem Podivín, Rakvická čp. 862, PSČ 691 45. Na společnost jako na právního nástupce přešlo j... mění, práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaniklé společnosti A G R O P O D N I K, akciová společnost /a.s./, sídlem Podivín, Rakvická čp. 862, PSČ 691 45, IČ: 00229199. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1996 - 1. června 2011 : Se společností se sloučila o.s. Zemědělské zásobování a nákup vUherském Hradišti, a.s. se sídlem v Uherském Hradišti, Jiříhoz Poděbrad č. 1212, IČO 46 34 62 95, Rg B 727 Krajskéhoo... bchodního soudu v Brně, a to ke dni 27. 3. 1996. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 1. června 2011 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2009 - 30. července 2010 : Společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kte... rá je jediným akcionářem společnosti ZZN POMORAVÍ a.s. učinila dne 29.4.2009 v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti ZZN POMORAVÍ a.s. rozhodnutí, kterým změnila stanovy ZZN POMORAVÍ a.s. tak, že celý jejich dosavadní text se vypouští a nahrazuje se novým. O rozhodnutí byl sepsán dne 29.4.2009 Notářský zápis č. NZ 175/2009, N 185/2009. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2007 - 28. května 2009 : Společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kte... rá je jediným akcionářem společnosti ZZN POMORAVÍ a.s. učinila dne 21.6.2007 v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti ZZN POMORAVÍ a.s. rozhodnutí, kterým změnila stanovy ZZN POMORAVÍ a.s. tak, že celý jejich dosavadní text se vypouští a nahrazuje se novým. O rozhodnutí byl sepsán dne 21.6.2007 Notářský zápis č. NZ 201/2007, N 222/2007. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2001 - 28. května 2009 : Společnost se řídí stanovami se změnami přijatými rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 2.11.2000.
 • 13. června 2000 - 28. května 2009 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 23.5.2000.
 • 27. července 1999 - 28. května 2009 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 25.5.1999.
 • 29. října 1998 - 28. května 2009 : Společnost se řídí stanovami ve znění upraveném rozhodnutímvalné hromady konané dne 26.5.1998.
 • 6. ledna 1998 - 28. května 2009 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 18.3.1997.
 • 1. října 1997 - 28. května 2009 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 6.8.1997.
 • 29. září 2008 - 28. listopadu 2008 : Zvyšuje se základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní částky 319,772.800,-- Kč (tři sta devatenáct miliónů sedm set sedmdesát dva tisíce osm set k... orun českých) o částku 173,655.474,-- Kč (sto sedmdesát tři milióny šest set padesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři koruny české) na částku 493,428.274,-- Kč (čtyři sta devadesát tři milióny čtyři sta dvacet osm tisíc dvě stě sedmdesát čtyři koruny české), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 173,655.474,-- Kč (sto sedmdesát tři milióny šest set padesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři koruny české) (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, a to:Výpis z katastru nemovitostí, okres Brno-město, obec Brno, katastrální území Chrlice, list vlastnictví 1523PozemkyParcelní číslo výměra v m2 druh pozemku způsob využití1865/14 202 orná půda1865/17 32 orná půda1880/1 120 zastavěná plocha a nádvoří1880/2 172 zastavěná plocha a nádvoří1880/3 150 zastavěná plocha a nádvoří1880/4 78 zastavěná plocha a nádvoří1880/5 8 zastavěná plocha a nádvoří1880/6 99 zastavěná plocha a nádvoří1881/1 137 zastavěná plocha a nádvoří1881/2 326 zastavěná plocha a nádvoří1881/3 146 zastavěná plocha a nádvoří1881/4 136 zastavěná plocha a nádvoří1881/5 62 zastavěná plocha a nádvoří1881/7 3 zastavěná plocha a nádvoří1881/8 157 zastavěná plocha a nádvoří1882/1 29 zastavěná plocha a nádvoří1882/3 129 zastavěná plocha a nádvoří1882/4 156 zastavěná plocha a nádvoří1882/5 125 zastavěná plocha a nádvoří1883/1 230 zastavěná plocha a nádvoří1883/2 674 zastavěná plocha a nádvoří1883/3 202 zastavěná plocha a nádvoří1883/4 159 zastavěná plocha a nádvoří1884/1 140 zastavěná plocha a nádvoří1884/2 134 zastavěná plocha a nádvoří1884/3 111 zastavěná plocha a nádvoří1885/1 134 zastavěná plocha a nádvoří1885/2 379 zastavěná plocha a nádvoří1885/3 180 zastavěná plocha a nádvoří1885/4 183 zastavěná plocha a nádvoří1885/5 201 zastavěná plocha a nádvoří1885/6 43 zastavěná plocha a nádvoří1886/1 97 zastavěná plocha a nádvoří1886/2 30 zastavěná plocha a nádvoří1887/1 492 zastavěná plocha a nádvoří1887/2 82 zastavěná plocha a nádvoří1887/3 336 zastavěná plocha a nádvoří1887/4 330 zastavěná plocha a nádvoří1887/5 349 zastavěná plocha a nádvoří1887/6 565 zastavěná plocha a nádvoří1887/7 280 zastavěná plocha a nádvoří1887/8 13 zastavěná plocha a nádvoří1887/9 106 zastavěná plocha a nádvoří1888/1 10 421 ostatní plocha manipulační plocha1888/2 658 zastavěná plocha a nádvoří1888/3 495 zastavěná plocha a nádvoří1888/4 718 zastavěná plocha a nádvoří1888/5 163 zastavěná plocha a nádvoří1888/6 116 zastavěná plocha a nádvoří1888/7 6 zastavěná plocha a nádvoří1888/8 17 zastavěná plocha a nádvoří1888/9 67 zastavěná plocha a nádvoří1888/10 23 zastavěná plocha a nádvoří1888/11 28 zastavěná plocha a nádvoří1888/14 47 zastavěná plocha a nádvoří1888/15 266 zastavěná plocha a nádvoří1888/16 42 zastavěná plocha a nádvoří1888/17 114 zastavěná plocha a nádvoří1888/18 135 zastavěná plocha a nádvoří1888/19 126 zastavěná plocha a nádvoří1888/20 45 zastavěná plocha a nádvoří1888/21 211 ostatní plocha jiná plocha1888/22 20 zastavěná plocha a nádvoří1888/23 30 zastavěná plocha a nádvoří1888/24 76 zastavěná plocha a nádvoří1888/25 19 zastavěná plocha a nádvoří1888/26 87 zastavěná plocha a nádvoří1888/27 432 zastavěná plocha a nádvoří1888/28 135 zastavěná plocha a nádvoří1888/29 77 zastavěná plocha a nádvoří1888/30 36 zastavěná plocha a nádvoří1888/31 73 zastavěná plocha a nádvoří Stavba LV 1851888/33 62 zastavěná plocha a nádvoří1888/34 32 zastavěná plocha a nádvoří1888/36 80 zastavěná plocha a nádvoří1888/38 67 zastavěná plocha a nádvoří1888/39 61 zastavěná plocha a nádvoří1888/40 13 zastavěná plocha a nádvoří1888/41 31 ostatní plocha jiná plocha1888/42 39 zastavěná plocha a nádvoří1888/43 129 zastavěná plocha a nádvoří1888/44 40 zastavěná plocha a nádvoří1888/45 35 ostatní plocha jiná plocha1888/46 106 zastavěná plocha a nádvoří1888/47 71 zastavěná plocha a nádvoří1888/49 66 zastavěná plocha a nádvoří1888/50 102 zastavěná plocha a nádvoří1888/51 99 zastavěná plocha a nádvoří1888/52 37 zastavěná plocha a nádvoří1888/53 61 zastavěná plocha a nádvoří1888/54 69 zastavěná plocha a nádvoří1888/55 100 zastavěná plocha a nádvoří1888/56 2 zastavěná plocha a nádvoří1888/57 2 zastavěná plocha a nádvoří1888/58 16 ostatní plocha jiná plocha1888/59 16 ostatní plocha jiná plocha1888/60 52 zastavěná plocha a nádvoří1888/61 4 zastavěná plocha a nádvoří1888/62 3 zastavěná plocha a nádvoří1888/63 74 zastavěná plocha a nádvoří1888/64 72 zastavěná plocha a nádvoří1888/65 234 zastavěná plocha a nádvoří1888/66 184 zastavěná plocha a nádvoří1888/67 150 zastavěná plocha a nádvoří1888/68 414 zastavěná plocha a nádvoří1888/69 119 zastavěná plocha a nádvoří1888/70 14 zastavěná plocha a nádvoří1888/72 82 zastavěná plocha a nádvoří1888/73 34 zastavěná plocha a nádvoří1888/74 3 zastavěná plocha a nádvoří1888/76 158 zastavěná plocha a nádvoří1888/77 173 zastavěná plocha a nádvoří1888/78 200 zastavěná plocha a nádvoří1888/79 70 zastavěná plocha a nádvoří1888/80 5 zastavěná plocha a nádvoří1888/81 191 zastavěná plocha a nádvoří1888/82 64 zastavěná plocha a nádvoří1888/83 31 zastavěná plocha a nádvoří1888/84 261 zastavěná plocha a nádvoří1888/85 109 zastavěná plocha a nádvoří1888/86 17 zastavěná plocha a nádvoří1888/87 8 zastavěná plocha a nádvoří1888/88 53 zastavěná plocha a nádvoří1888/89 51 zastavěná plocha a nádvoří1888/90 2 zastavěná plocha a nádvoří1888/91 57 zastavěná plocha a nádvoří1888/92 134 zastavěná plocha a nádvoří1888/93 74 zastavěná plocha a nádvoří1888/94 16 zastavěná plocha a nádvoří1888/95 259 zastavěná plocha a nádvoří1888/96 383 zastavěná plocha a nádvoří1888/97 122 zastavěná plocha a nádvoří1888/99 4 zastavěná plocha a nádvoří1888/100 22 ostatní plocha manipulační plocha1888/103 104 ostatní plocha manipulační plocha1888/104 108 ostatní plocha manipulační plocha1888/105 101 ostatní plocha manipulační plocha1888/106 471 ostatní plocha manipulační plocha1888/107 434 ostatní plocha manipulační plocha1888/108 12 ostatní plocha manipulační plocha1888/109 207 ostatní plocha manipulační plocha1888/110 12 ostatní plocha manipulační plocha1888/111 127 ostatní plocha manipulační plocha1888/112 44 ostatní plocha manipulační plocha1888/113 439 ostatní plocha manipulační plocha1888/114 4 ostatní plocha manipulační plocha1888/115 265 ostatní plocha manipulační plocha1888/116 239 ostatní plocha manipulační plocha1888/117 431 ostatní plocha manipulační plocha1888/118 115 ostatní plocha manipulační plocha1888/119 179 ostatní plocha manipulační plocha1888/120 941 ostatní plocha manipulační plocha1888/123 1 287 ostatní plocha manipulační plocha1888/124 2 ostatní plocha manipulační plocha1888/125 1 489 ostatní plocha manipulační plocha1888/127 777 ostatní plocha manipulační plocha1888/130 890 ostatní plocha manipulační plocha1888/131 357 ostatní plocha manipulační plocha1888/132 438 ostatní plocha manipulační plocha1888/133 664 ostatní plocha manipulační plocha1888/134 1 077 ostatní plocha manipulační plocha1888/137 183 ostatní plocha manipulační plocha1888/138 314 ostatní plocha manipulační plocha1888/139 120 ostatní plocha manipulační plocha1888/140 618 ostatní plocha manipulační plocha1888/143 2 363 ostatní plocha manipulační plocha1888/144 2 130 ostatní plocha manipulační plocha1888/145 3 889 ostatní plocha manipulační plocha1888/146 384 ostatní plocha manipulační plocha1888/147 557 ostatní plocha manipulační plocha1888/148 682 ostatní plocha manipulační plocha1888/149 453 ostatní plocha manipulační plocha1888/150 282 ostatní plocha manipulační plocha1888/151 934 ostatní plocha manipulační plocha1888/152 371 ostatní plocha manipulační plocha1888/153 112 ostatní plocha manipulační plocha1888/154 175 ostatní plocha manipulační plocha1888/155 131 ostatní plocha manipulační plocha1888/156 88 ostatní plocha manipulační plocha1888/157 29 ostatní plocha manipulační plocha1888/158 13 ostatní plocha manipulační plocha1888/159 2 ostatní plocha manipulační plocha1888/160 50 ostatní plocha manipulační plocha1888/161 11 ostatní plocha manipulační plocha1888/162 142 ostatní plocha manipulační plocha1888/163 80 ostatní plocha manipulační plocha1888/164 147 ostatní plocha manipulační plocha1888/165 61 ostatní plocha manipulační plocha1888/166 21 ostatní plocha manipulační plocha1888/167 297 ostatní plocha manipulační plocha1888/168 57 ostatní plocha manipulační plocha1888/169 408 ostatní plocha manipulační plocha1888/170 3 ostatní plocha manipulační plocha1888/171 34 ostatní plocha manipulační plocha1888/172 458 ostatní plocha manipulační plocha1888/173 957 ostatní plocha manipulační plocha1888/174 501 ostatní plocha manipulační plocha1888/175 26 ostatní plocha manipulační plocha1888/176 127 ostatní plocha manipulační plocha1888/177 100 ostatní plocha manipulační plocha1888/178 35 ostatní plocha manipulační plocha1888/179 3 ostatní plocha manipulační plocha1888/180 6 ostatní plocha manipulační plocha1888/181 98 ostatní plocha manipulační plocha1888/182 100 ostatní plocha manipulační plocha1888/183 33 ostatní plocha manipulační plocha1888/187 248 ostatní plocha manipulační plocha1888/188 457 ostatní plocha manipulační plocha1888/189 438 ostatní plocha manipulační plocha1888/190 33 ostatní plocha manipulační plocha1888/191 216 ostatní plocha manipulační plocha1888/192 188 ostatní plocha manipulační plocha1888/193 19 ostatní plocha manipulační plocha1888/194 412 ostatní plocha manipulační plocha1888/195 939 ostatní plocha manipulační plocha1888/196 438 ostatní plocha manipulační plocha1888/197 1 365 ostatní plocha manipulační plocha1888/198 9 ostatní plocha manipulační plocha1888/199 2 648 ostatní plocha manipulační plocha1888/200 166 ostatní plocha manipulační plocha1888/201 309 ostatní plocha manipulační plocha1888/202 234 ostatní plocha manipulační plocha1888/203 69 ostatní plocha manipulační plocha1888/204 77 ostatní plocha manipulační plocha1888/205 694 ostatní plocha manipulační plocha1888/206 78 ostatní plocha manipulační plocha1888/207 211 ostatní plocha manipulační plocha1888/208 78 ostatní plocha manipulační plocha1888/209 5 ostatní plocha manipulační plocha1888/210 197 ostatní plocha manipulační plocha1888/211 2 225 ostatní plocha manipulační plocha1888/212 77 ostatní plocha manipulační plocha1888/214 302 ostatní plocha manipulační plocha1888/215 23 ostatní plocha manipulační plocha1888/218 84 ostatní plocha manipulační plocha1888/219 84 ostatní plocha manipulační plocha1888/221 43 ostatní plocha manipulační plocha1888/224 186 ostatní plocha manipulační plocha1888/225 20 ostatní plocha manipulační plocha1888/226 69 zastavěná plocha a nádvoří1888/227 411 ostatní plocha manipulační plocha1888/228 38 ostatní plocha manipulační plocha1889/2 5 zastavěná plocha a nádvoří1889/3 126 zastavěná plocha a nádvoří1889/4 48 zastavěná plocha a nádvoří1889/6 295 zastavěná plocha a nádvoří1889/7 438 zastavěná plocha a nádvoří1889/8 4 zastavěná plocha a nádvoří1889/17 44 ostatní plocha dráha1889/20 131 ostatní plocha dráha1889/22 43 ostatní plocha dráha1889/23 46 ostatní plocha dráha1889/26 42 ostatní plocha dráha1890/3 2 202 ostatní plocha manipulační plocha1890/4 201 ostatní plocha manipulační plocha1890/5 223 ostatní plocha manipulační plocha1890/6 74 ostatní plocha manipulační plocha1891/1 651 ostatní plocha manipulační plocha1891/4 96 ostatní plocha manipulační plocha1891/9 487 ostatní plocha manipulační plocha1891/18 342 ostatní plocha manipulační plocha1892/1 913 ostatní plocha Dráha1892/2 585 ostatní plocha Dráha1892/6 423 ostatní plocha Dráha1892/8 42 ostatní plocha Dráha4067/1 916 orná půda4093 692 orná půda965/3 128 zastavěná plocha a nádvoří Stavba LV 1547Výpis z katastru nemovitostí, okres Brno-město, obec Brno, katastrální území Chrlice, list vlastnictví 1523StavbyČíslo budovy Způsob využití Na parcele/LVbez č.p./ č.e. výroba1880/11880/21880/31880/41880/51880/6bez č.p./ č.e. výroba1881/11881/21881/31881/41881/51881/6 LV:14271881/71881/8bez č.p./ č.e. výroba1882/11882/2 LV: 14271882/31882/41882/5 bez č.p./ č.e. výroba1883/11883/21883/31883/41883/5 LV: 1427bez č.p./ č.e. výroba1884/11884/21884/3bez č.p./ č.e. výroba1885/11885/21885/31885/41885/51885/6bez č.p./ č.e. výroba1886/11886/2bez č.p./ č.e. výroba1888/21888/641888/651888/661888/671888/681888/691888/70bez č.p./ č.e. výroba1888/31888/741888/75 LV: 14271888/761888/771888/78bez č.p./ č.e. výroba1888/41888/831888/841888/851888/86bez č.p./ č.e. výroba1888/51888/431888/44bez č.p./ č.e. výroba1888/61888/561888/57bez č.p./ č.e. výroba1888/141888/151888/16bez č.p./ č.e. výroba1888/171888/181888/191888/20bez č.p./ č.e. výroba 1888/22bez č.p./ č.e. výroba1888/231888/241888/251888/26bez č.p./ č.e. výroba1888/271888/281888/291888/30bez č.p./ č.e. výroba1888/32 LV: 5151888/331888/34bez č.p./ č.e. garáž1888/35 LV: 5151888/36bez č.p./ č.e. výroba1888/37 LV: 4461888/381888/391888/40bez č.p./ č.e. výroba 1888/42bez č.p./ č.e. výroba1888/461888/471888/48 LV: 6001888/49bez č.p./ č.e. výroba1888/101888/501888/511888/52bez č.p./ č.e. výroba1888/71888/531888/541888/551888/226bez č.p./ č.e. výroba1888/601888/61bez č.p./ č.e. výroba1888/621888/63bez č.p./ č.e. výroba1888/81888/71 LV: 14271888/721888/73bez č.p./ č.e. výroba1888/791888/80bez č.p./ č.e. výroba1888/91888/811888/82bez č.p./ č.e. výroba1888/871888/881888/891888/901888/911888/94bez č.p./ č.e. výroba1889/31889/4bez č.p./ č.e. výroba1889/21889/5 LV: 14271889/61889/71889/8Výpis z katastru nemovitostí, okres Brno-venkov, obec Ivančice, katastrální území Letkovice, list vlastnictví 2010PozemkyParcelní číslo výměra v m2 druh pozemku771 2295 PK - ve zjednodušené evidenci772 352 PK - ve zjednodušené evidenci773/1 2705 PK - ve zjednodušené evidenci773/2 381 PK - ve zjednodušené evidenci775 661 PK - ve zjednodušené evidenci781/1 45 PK - ve zjednodušené evidenci781/2 165 PK - ve zjednodušené evidenci783/1 266 PK - ve zjednodušené evidenciVýpis z katastru nemovitostí, okres Brno-venkov, obec Ivančice, katastrální území Ivančice, list vlastnictví 2492Pozemkyparcelní číslo výměra v m2 druh pozemku způsob využitíSt. 1506/4 6 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1506/7 72 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1507/1 283 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1507/2 437 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1507/3 5 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1508/3 402 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1508/4 488 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1509/4 9 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1510/1 37 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1510/5 689 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1619 100 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1625/2 84 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1626/1 56 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1627 103 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1628 130 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1629 93 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1630 92 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1631 52 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1632 90 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1633 128 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1634 90 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1635 79 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1638/4 243 zastavěná plocha a nádvoří620/8 98 lesní pozemek693/13 1044 ostatní plocha jiná plocha693/15 596 ostatní plocha jiná plocha693/62 1 019 ostatní plocha jiná plocha693/70 883 ostatní plocha jiná plocha693/71 1 403 ostatní plocha jiná plocha693/73 49 ostatní plocha jiná plocha693/94 10 ostatní plocha jiná plocha693/97 133 ostatní plocha ostatní komunikace693/118 45 orná půda693/122 77 ostatní plocha neplodná půda693/133 1 371 ostatní plocha jiná plocha693/134 67 ostatní plocha jiná plocha693/135 5 ostatní plocha jiná plocha693/141 56 ostatní plocha jiná plocha693/143 19 ostatní plocha jiná plocha693/144 42 ostatní plocha jiná plocha693/149 138 ostatní plocha jiná plocha693/152 21 ostatní plocha jiná plocha693/157 77 ostatní plocha jiná plocha693/158 63 ostatní plocha ostatní komunikace693/163 680 orná půda693/165 103 orná půda693/166 31 ostatní plocha jiná plocha615 919 PK - ve zjednodušené evidenci617/2 6821 PK - ve zjednodušené evidenci686/3 158 PK - ve zjednodušené evidenci688/1 4589 PK - ve zjednodušené evidenci688/2 3915 PK - ve zjednodušené evidenci690/1 1 791 PK - ve zjednodušené evidenci690/5 1 145 PK - ve zjednodušené evidenci690/7 1 057 PK - ve zjednodušené evidenci714/4 14 PK - ve zjednodušené evidenciVýpis z katastru nemovitostí, okres Brno - venkov, obec Ivančice, katastrální území Ivančice, list vlastnictví 2492StavbyČíslo budovy Způsob využití Na parcele/LVč.e. 942 jiná st.St. 1507/1St. 1507/2St. 1507/3č.e. 1349 jiná st. St. 1635č.e. 1350 jiná st. St. 1631č.e. 1351 jiná st.St. 1632St. 1633St. 1634č.e. 1353 jiná st. St. 1629č.e. 1354 jiná st. St. 1628č.e. 1355 jiná st. St. 1625/1č.e. 1356 jiná st. St. 1625/2č.e. 1357 jiná st. St. 1623č.e. 1358 garážSt. 1624/1St. 1624/2č.e. 1359 jiná st. St. 1637č.e. 1360 jiná st.St. 1510/1St. 1510/2St. 1510/3St. 1510/4St. 1510/5St. 1510/6č.e. 1361 jiná st. St. 1619č.e. 1362 jiná st. St. 1640č.e. 1363 jiná st. St. 1506/1bez č.p./č.e. jiná st. St. 1506/2bez č.p./č.e. jiná st.St. 1506/3St. 1506/4St. 1506/5bez č.p./č.e. jiná st.St. 1506/6St. 1506/7St. 1506/8bez č.p./č.e. jiná st.St. 1508/3St. 1508/4bez č.p./č.e. jiná st.St. 1509/1St. 1509/2St. 1509/3St. 1509/4St. 1509/5St. 1509/6St. 1509/7bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1620bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1621bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1622bez č.p./č.e. jiná st.St. 1626/1St. 1626/2bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1627bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1630bez č.p./č.e. jiná st. St. 1636bez č.p./č.e. jiná st.St. 1638/1St. 1638/2St. 1638/3St. 1638/4St. 1638/5St. 1638/6bez č.p./č.e. jiná st. St. 1639bez č.p./č.e. jiná st.St. 1641/1St. 1641/2bez č.p./č.e. jiná st.St. 1642/1St. 1642/2bez č.p./č.e. jiná st. St. 1643bez č.p./č.e. jiná st. St. 1644bez č.p./č.e. jiná st. St. 1645bez č.p./č.e. jiná st. St. 1646bez č.p./č.e. jiná st. St. 1647bez č.p./č.e. jiná st.St. 1648/1St. 1648/2St. 1648/3a movitý majetek podle účetní evidence Předem vybraného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen "Nepeněžitý vklad");Nepeněžitý vklad je popsán, definován a oceněn ve znaleckém posudku č. 0705/08 ze dne 4. 7. 2008, zpracovaném ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, a to společností s obchodní firmou PROSCON, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo 493 56 381, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19831 a jmenovanou za tímto účelem usnesením Městského soudu v Praze, ze dne 30. 5. 2008, č.j. 2Nc 4652/2008 - 12, s právní mocí ke dni 26. 6. 2008 (dále jen "Znalecký posudek"); hodnota Nepeněžitého vkladu byla Znaleckým posudkem stanovena na částku 173,655.474,-- Kč;Navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání; majetek je proto dlouhodobě pronajímán Společnosti jako společnosti dceřiné a ta jej účelně hospodářsky využívá ke své podnikatelské činnosti; zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem, tak jak je popsán a jehož hodnota je stanovena ve Znaleckém posudku, je v důležitém zájmu Společnosti, protože jím dojde k napřímení vlastnických vztahů k majetku, který již Společnost hospodářsky využívá a dosud za něj platila nájem;Schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 173,655.474,-- Kč (sto sedmdesát tři milióny šest set padesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři koruny české); za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie;Místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti;Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva");Lhůta pro upsání Akcie bude činit 30 (třicet) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie nemůže začít dříve než bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") zapsáno do obchodního rejstříku; začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné;Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem sepsán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy;Schvaluje zprávu představenstva Společnosti dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé ObchZ;Ukládá představenstvu, aby dle ustanovení § 203 odst. 4 ObchZ podalo návrh na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku;Bere na vědomí Znalecký posudek o hodnotě Nepeněžitého vkladu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 2008 - 29. září 2008 : Zvyšuje se základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní částky 319,772.800,-- Kč (tři sta devatenáct miliónů sedm set sedmdesát dva tisíce osm set k... orun českých) o částku 173,655.474,-- Kč (sto sedmdesát tři milióny šest set padesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři koruny české) na částku 493,428.274,-- Kč (čtyři sta devadesát tři milióny čtyři sta dvacet osm tisíc dvě stě sedmdesát čtyři koruny české), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 173,655.474,-- Kč (sto sedmdesát tři milióny šest set padesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři koruny české) (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, a to:Výpis z katastru nemovitostí, okres Brno-město, obec Brno, katastrální území Chrlice, list vlastnictví 1523PozemkyParcelní číslo výměra v m2 druh pozemku způsob využití1865/14 202 orná půda1865/17 32 orná půda1880/1 120 zastavěná plocha a nádvoří1880/2 172 zastavěná plocha a nádvoří1880/3 150 zastavěná plocha a nádvoří1880/4 78 zastavěná plocha a nádvoří1880/5 8 zastavěná plocha a nádvoří1880/6 99 zastavěná plocha a nádvoří1881/1 137 zastavěná plocha a nádvoří1881/2 326 zastavěná plocha a nádvoří1881/3 146 zastavěná plocha a nádvoří1881/4 136 zastavěná plocha a nádvoří1881/5 62 zastavěná plocha a nádvoří1881/7 3 zastavěná plocha a nádvoří1881/8 157 zastavěná plocha a nádvoří1882/1 29 zastavěná plocha a nádvoří1882/3 129 zastavěná plocha a nádvoří1882/4 156 zastavěná plocha a nádvoří1882/5 125 zastavěná plocha a nádvoří1883/1 230 zastavěná plocha a nádvoří1883/2 674 zastavěná plocha a nádvoří1883/3 202 zastavěná plocha a nádvoří1883/4 159 zastavěná plocha a nádvoří1884/1 140 zastavěná plocha a nádvoří1884/2 134 zastavěná plocha a nádvoří1884/3 111 zastavěná plocha a nádvoří1885/1 134 zastavěná plocha a nádvoří1885/2 379 zastavěná plocha a nádvoří1885/3 180 zastavěná plocha a nádvoří1885/4 183 zastavěná plocha a nádvoří1885/5 201 zastavěná plocha a nádvoří1885/6 43 zastavěná plocha a nádvoří1886/1 97 zastavěná plocha a nádvoří1886/2 30 zastavěná plocha a nádvoří1887/1 492 zastavěná plocha a nádvoří1887/2 82 zastavěná plocha a nádvoří1887/3 336 zastavěná plocha a nádvoří1887/4 330 zastavěná plocha a nádvoří1887/5 349 zastavěná plocha a nádvoří1887/6 565 zastavěná plocha a nádvoří1887/7 280 zastavěná plocha a nádvoří1887/8 13 zastavěná plocha a nádvoří1887/9 106 zastavěná plocha a nádvoří1888/1 10 421 ostatní plocha manipulační plocha1888/2 658 zastavěná plocha a nádvoří1888/3 495 zastavěná plocha a nádvoří1888/4 718 zastavěná plocha a nádvoří1888/5 163 zastavěná plocha a nádvoří1888/6 116 zastavěná plocha a nádvoří1888/7 6 zastavěná plocha a nádvoří1888/8 17 zastavěná plocha a nádvoří1888/9 67 zastavěná plocha a nádvoří1888/10 23 zastavěná plocha a nádvoří1888/11 28 zastavěná plocha a nádvoří1888/14 47 zastavěná plocha a nádvoří1888/15 266 zastavěná plocha a nádvoří1888/16 42 zastavěná plocha a nádvoří1888/17 114 zastavěná plocha a nádvoří1888/18 135 zastavěná plocha a nádvoří1888/19 126 zastavěná plocha a nádvoří1888/20 45 zastavěná plocha a nádvoří1888/21 211 ostatní plocha jiná plocha1888/22 20 zastavěná plocha a nádvoří1888/23 30 zastavěná plocha a nádvoří1888/24 76 zastavěná plocha a nádvoří1888/25 19 zastavěná plocha a nádvoří1888/26 87 zastavěná plocha a nádvoří1888/27 432 zastavěná plocha a nádvoří1888/28 135 zastavěná plocha a nádvoří1888/29 77 zastavěná plocha a nádvoří1888/30 36 zastavěná plocha a nádvoří1888/31 73 zastavěná plocha a nádvoří Stavba LV 1851888/33 62 zastavěná plocha a nádvoří1888/34 32 zastavěná plocha a nádvoří1888/36 80 zastavěná plocha a nádvoří1888/38 67 zastavěná plocha a nádvoří1888/39 61 zastavěná plocha a nádvoří1888/40 13 zastavěná plocha a nádvoří1888/41 31 ostatní plocha jiná plocha1888/42 39 zastavěná plocha a nádvoří1888/43 129 zastavěná plocha a nádvoří1888/44 40 zastavěná plocha a nádvoří1888/45 35 ostatní plocha jiná plocha1888/46 106 zastavěná plocha a nádvoří1888/47 71 zastavěná plocha a nádvoří1888/49 66 zastavěná plocha a nádvoří1888/50 102 zastavěná plocha a nádvoří1888/51 99 zastavěná plocha a nádvoří1888/52 37 zastavěná plocha a nádvoří1888/53 61 zastavěná plocha a nádvoří1888/54 69 zastavěná plocha a nádvoří1888/55 100 zastavěná plocha a nádvoří1888/56 2 zastavěná plocha a nádvoří1888/57 2 zastavěná plocha a nádvoří1888/58 16 ostatní plocha jiná plocha1888/59 16 ostatní plocha jiná plocha1888/60 52 zastavěná plocha a nádvoří1888/61 4 zastavěná plocha a nádvoří1888/62 3 zastavěná plocha a nádvoří1888/63 74 zastavěná plocha a nádvoří1888/64 72 zastavěná plocha a nádvoří1888/65 234 zastavěná plocha a nádvoří1888/66 184 zastavěná plocha a nádvoří1888/67 150 zastavěná plocha a nádvoří1888/68 414 zastavěná plocha a nádvoří1888/69 119 zastavěná plocha a nádvoří1888/70 14 zastavěná plocha a nádvoří1888/72 82 zastavěná plocha a nádvoří1888/73 34 zastavěná plocha a nádvoří1888/74 3 zastavěná plocha a nádvoří1888/76 158 zastavěná plocha a nádvoří1888/77 173 zastavěná plocha a nádvoří1888/78 200 zastavěná plocha a nádvoří1888/79 70 zastavěná plocha a nádvoří1888/80 5 zastavěná plocha a nádvoří1888/81 191 zastavěná plocha a nádvoří1888/82 64 zastavěná plocha a nádvoří1888/83 31 zastavěná plocha a nádvoří1888/84 261 zastavěná plocha a nádvoří1888/85 109 zastavěná plocha a nádvoří1888/86 17 zastavěná plocha a nádvoří1888/87 8 zastavěná plocha a nádvoří1888/88 53 zastavěná plocha a nádvoří1888/89 51 zastavěná plocha a nádvoří1888/90 2 zastavěná plocha a nádvoří1888/91 57 zastavěná plocha a nádvoří1888/92 134 zastavěná plocha a nádvoří1888/93 74 zastavěná plocha a nádvoří1888/94 16 zastavěná plocha a nádvoří1888/95 259 zastavěná plocha a nádvoří1888/96 383 zastavěná plocha a nádvoří1888/97 122 zastavěná plocha a nádvoří1888/99 4 zastavěná plocha a nádvoří1888/100 22 ostatní plocha manipulační plocha1888/103 104 ostatní plocha manipulační plocha1888/104 108 ostatní plocha manipulační plocha1888/105 101 ostatní plocha manipulační plocha1888/106 471 ostatní plocha manipulační plocha1888/107 434 ostatní plocha manipulační plocha1888/108 12 ostatní plocha manipulační plocha1888/109 207 ostatní plocha manipulační plocha1888/110 12 ostatní plocha manipulační plocha1888/111 127 ostatní plocha manipulační plocha1888/112 44 ostatní plocha manipulační plocha1888/113 439 ostatní plocha manipulační plocha1888/114 4 ostatní plocha manipulační plocha1888/115 265 ostatní plocha manipulační plocha1888/116 239 ostatní plocha manipulační plocha1888/117 431 ostatní plocha manipulační plocha1888/118 115 ostatní plocha manipulační plocha1888/119 179 ostatní plocha manipulační plocha1888/120 941 ostatní plocha manipulační plocha1888/123 1 287 ostatní plocha manipulační plocha1888/124 2 ostatní plocha manipulační plocha1888/125 1 489 ostatní plocha manipulační plocha1888/127 777 ostatní plocha manipulační plocha1888/130 890 ostatní plocha manipulační plocha1888/131 357 ostatní plocha manipulační plocha1888/132 438 ostatní plocha manipulační plocha1888/133 664 ostatní plocha manipulační plocha1888/134 1 077 ostatní plocha manipulační plocha1888/137 183 ostatní plocha manipulační plocha1888/138 314 ostatní plocha manipulační plocha1888/139 120 ostatní plocha manipulační plocha1888/140 618 ostatní plocha manipulační plocha1888/143 2 363 ostatní plocha manipulační plocha1888/144 2 130 ostatní plocha manipulační plocha1888/145 3 889 ostatní plocha manipulační plocha1888/146 384 ostatní plocha manipulační plocha1888/147 557 ostatní plocha manipulační plocha1888/148 682 ostatní plocha manipulační plocha1888/149 453 ostatní plocha manipulační plocha1888/150 282 ostatní plocha manipulační plocha1888/151 934 ostatní plocha manipulační plocha1888/152 371 ostatní plocha manipulační plocha1888/153 112 ostatní plocha manipulační plocha1888/154 175 ostatní plocha manipulační plocha1888/155 131 ostatní plocha manipulační plocha1888/156 88 ostatní plocha manipulační plocha1888/157 29 ostatní plocha manipulační plocha1888/158 13 ostatní plocha manipulační plocha1888/159 2 ostatní plocha manipulační plocha1888/160 50 ostatní plocha manipulační plocha1888/161 11 ostatní plocha manipulační plocha1888/162 142 ostatní plocha manipulační plocha1888/163 80 ostatní plocha manipulační plocha1888/164 147 ostatní plocha manipulační plocha1888/165 61 ostatní plocha manipulační plocha1888/166 21 ostatní plocha manipulační plocha1888/167 297 ostatní plocha manipulační plocha1888/168 57 ostatní plocha manipulační plocha1888/169 408 ostatní plocha manipulační plocha1888/170 3 ostatní plocha manipulační plocha1888/171 34 ostatní plocha manipulační plocha1888/172 458 ostatní plocha manipulační plocha1888/173 957 ostatní plocha manipulační plocha1888/174 501 ostatní plocha manipulační plocha1888/175 26 ostatní plocha manipulační plocha1888/176 127 ostatní plocha manipulační plocha1888/177 100 ostatní plocha manipulační plocha1888/178 35 ostatní plocha manipulační plocha1888/179 3 ostatní plocha manipulační plocha1888/180 6 ostatní plocha manipulační plocha1888/181 98 ostatní plocha manipulační plocha1888/182 100 ostatní plocha manipulační plocha1888/183 33 ostatní plocha manipulační plocha1888/187 248 ostatní plocha manipulační plocha1888/188 457 ostatní plocha manipulační plocha1888/189 438 ostatní plocha manipulační plocha1888/190 33 ostatní plocha manipulační plocha1888/191 216 ostatní plocha manipulační plocha1888/192 188 ostatní plocha manipulační plocha1888/193 19 ostatní plocha manipulační plocha1888/194 412 ostatní plocha manipulační plocha1888/195 939 ostatní plocha manipulační plocha1888/196 438 ostatní plocha manipulační plocha1888/197 1 365 ostatní plocha manipulační plocha1888/198 9 ostatní plocha manipulační plocha1888/199 2 648 ostatní plocha manipulační plocha1888/200 166 ostatní plocha manipulační plocha1888/201 309 ostatní plocha manipulační plocha1888/202 234 ostatní plocha manipulační plocha1888/203 69 ostatní plocha manipulační plocha1888/204 77 ostatní plocha manipulační plocha1888/205 694 ostatní plocha manipulační plocha1888/206 78 ostatní plocha manipulační plocha1888/207 211 ostatní plocha manipulační plocha1888/208 78 ostatní plocha manipulační plocha1888/209 5 ostatní plocha manipulační plocha1888/210 197 ostatní plocha manipulační plocha1888/211 2 225 ostatní plocha manipulační plocha1888/212 77 ostatní plocha manipulační plocha1888/214 302 ostatní plocha manipulační plocha1888/215 23 ostatní plocha manipulační plocha1888/218 84 ostatní plocha manipulační plocha1888/219 84 ostatní plocha manipulační plocha1888/221 43 ostatní plocha manipulační plocha1888/224 186 ostatní plocha manipulační plocha1888/225 20 ostatní plocha manipulační plocha1888/226 69 zastavěná plocha a nádvoří1888/227 411 ostatní plocha manipulační plocha1888/228 38 ostatní plocha manipulační plocha1889/2 5 zastavěná plocha a nádvoří1889/3 126 zastavěná plocha a nádvoří1889/4 48 zastavěná plocha a nádvoří1889/6 295 zastavěná plocha a nádvoří1889/7 438 zastavěná plocha a nádvoří1889/8 4 zastavěná plocha a nádvoří1889/17 44 ostatní plocha dráha1889/20 131 ostatní plocha dráha1889/22 43 ostatní plocha dráha1889/23 46 ostatní plocha dráha1889/26 42 ostatní plocha dráha1890/3 2 202 ostatní plocha manipulační plocha1890/4 201 ostatní plocha manipulační plocha1890/5 223 ostatní plocha manipulační plocha1890/6 74 ostatní plocha manipulační plocha1891/1 651 ostatní plocha manipulační plocha1891/4 96 ostatní plocha manipulační plocha1891/9 487 ostatní plocha manipulační plocha1891/18 342 ostatní plocha manipulační plocha1892/1 913 ostatní plocha Dráha1892/2 585 ostatní plocha Dráha1892/6 423 ostatní plocha Dráha1892/8 42 ostatní plocha Dráha4067/1 916 orná půda4093 692 orná půda965/3 128 zastavěná plocha a nádvoří Stavba LV 1547Výpis z katastru nemovitostí, okres Brno-město, obec Brno, katastrální území Chrlice, list vlastnictví 1523StavbyČíslo budovy Způsob využití Na parcele/LVbez č.p./ č.e. výroba1880/11880/21880/31880/41880/51880/6bez č.p./ č.e. výroba1881/11881/21881/31881/41881/51881/6 LV:14271881/71881/8bez č.p./ č.e. výroba1882/11882/2 LV: 14271882/31882/41882/5 bez č.p./ č.e. výroba1883/11883/21883/31883/41883/5 LV: 1427bez č.p./ č.e. výroba1884/11884/21884/3bez č.p./ č.e. výroba1885/11885/21885/31885/41885/51885/6bez č.p./ č.e. výroba1886/11886/2bez č.p./ č.e. výroba1887/11887/21887/31887/41887/51887/61887/71887/81887/91888/921888/93bez č.p./ č.e. výroba1888/21888/641888/651888/661888/671888/681888/691888/70bez č.p./ č.e. výroba1888/31888/741888/75 LV: 14271888/761888/771888/78bez č.p./ č.e. výroba1888/41888/831888/841888/851888/86bez č.p./ č.e. výroba1888/51888/431888/44bez č.p./ č.e. výroba1888/61888/561888/57bez č.p./ č.e. výroba1888/141888/151888/16bez č.p./ č.e. výroba1888/171888/181888/191888/20bez č.p./ č.e. výroba 1888/22bez č.p./ č.e. výroba1888/231888/241888/251888/26bez č.p./ č.e. výroba1888/271888/281888/291888/30bez č.p./ č.e. výroba1888/32 LV: 5151888/331888/34bez č.p./ č.e. garáž1888/35 LV: 5151888/36bez č.p./ č.e. výroba1888/37 LV: 4461888/381888/391888/40bez č.p./ č.e. výroba 1888/42bez č.p./ č.e. výroba1888/461888/471888/48 LV: 6001888/49bez č.p./ č.e. výroba1888/101888/501888/511888/52bez č.p./ č.e. výroba1888/71888/531888/541888/551888/226bez č.p./ č.e. výroba1888/601888/61bez č.p./ č.e. výroba1888/621888/63bez č.p./ č.e. výroba1888/81888/71 LV: 14271888/721888/73bez č.p./ č.e. výroba1888/791888/80bez č.p./ č.e. výroba1888/91888/811888/82bez č.p./ č.e. výroba1888/871888/881888/891888/901888/911888/94bez č.p./ č.e. výroba1888/111888/951888/961888/971888/98 LV: 10611888/99bez č.p./ č.e. výroba1889/31889/4bez č.p./ č.e. výroba1889/21889/5 LV: 14271889/61889/71889/8Výpis z katastru nemovitostí, okres Brno-venkov, obec Ivančice, katastrální území Letkovice, list vlastnictví 2010PozemkyParcelní číslo výměra v m2 druh pozemku771 2295 PK - ve zjednodušené evidenci772 352 PK - ve zjednodušené evidenci773/1 2705 PK - ve zjednodušené evidenci773/2 381 PK - ve zjednodušené evidenci775 661 PK - ve zjednodušené evidenci781/1 45 PK - ve zjednodušené evidenci781/2 165 PK - ve zjednodušené evidenci783/1 266 PK - ve zjednodušené evidenciVýpis z katastru nemovitostí, okres Brno-venkov, obec Ivančice, katastrální území Ivančice, list vlastnictví 2492Pozemkyparcelní číslo výměra v m2 druh pozemku způsob využitíSt. 1506/4 6 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1506/7 72 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1507/1 283 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1507/2 437 zastavěná plocha a nádvoříSt. 507/3 5 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1508/3 402 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1508/4 488 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1509/4 9 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1510/1 37 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1510/5 689 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1619 100 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1625/2 84 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1626/1 56 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1627 103 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1628 130 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1629 93 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1630 92 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1631 52 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1632 90 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1633 128 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1634 90 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1635 79 zastavěná plocha a nádvoříSt. 1638/4 243 zastavěná plocha a nádvoří620/8 98 lesní pozemek693/13 1044 ostatní plocha jiná plocha693/15 596 ostatní plocha jiná plocha693/62 1 019 ostatní plocha jiná plocha693/70 883 ostatní plocha jiná plocha693/71 1 403 ostatní plocha jiná plocha693/73 49 ostatní plocha jiná plocha693/94 10 ostatní plocha jiná plocha693/97 133 ostatní plocha ostatní komunikace693/118 45 orná půda693/122 77 ostatní plocha neplodná půda693/133 1 371 ostatní plocha jiná plocha693/134 67 ostatní plocha jiná plocha693/135 5 ostatní plocha jiná plocha693/141 56 ostatní plocha jiná plocha693/143 19 ostatní plocha jiná plocha693/144 42 ostatní plocha jiná plocha693/149 138 ostatní plocha jiná plocha693/152 21 ostatní plocha jiná plocha693/157 77 ostatní plocha jiná plocha693/158 63 ostatní plocha ostatní komunikace693/163 680 orná půda693/165 103 orná půda693/166 31 ostatní plocha jiná plocha615 919 PK - ve zjednodušené evidenci617/2 6821 PK - ve zjednodušené evidenci686/3 158 PK - ve zjednodušené evidenci688/1 4589 PK - ve zjednodušené evidenci688/2 3915 PK - ve zjednodušené evidenci690/1 1 791 PK - ve zjednodušené evidenci690/5 1 145 PK - ve zjednodušené evidenci690/7 1 057 PK - ve zjednodušené evidenci714/4 14 PK - ve zjednodušené evidenciVýpis z katastru nemovitostí, okres Brno - venkov, obec Ivančice, katastrální území Ivančice, list vlastnictví 2492StavbyČíslo budovy Způsob využití Na parcele/LVč.e. 942 jiná st.St. 1507/1St. 1507/2St. 1507/3č.e. 1349 jiná st. St. 1635č.e. 1350 jiná st. St. 1631č.e. 1351 jiná st.St. 1632St. 1633St. 1634č.e. 1353 jiná st. St. 1629č.e. 1354 jiná st. St. 1628č.e. 1355 jiná st. St. 1625/1č.e. 1356 jiná st. St. 1625/2č.e. 1357 jiná st. St. 1623č.e. 1358 garážSt. 1624/1St. 1624/2č.e. 1359 jiná st. St. 1637č.e. 1360 jiná st.St. 1510/1St. 1510/2St. 1510/3St. 1510/4St. 1510/5St. 1510/6č.e. 1361 jiná st. St. 1619č.e. 1362 jiná st. St. 1640č.e. 1363 jiná st. St. 1506/1bez č.p./č.e. jiná st. St. 1506/2bez č.p./č.e. jiná st.St. 1506/3St. 1506/4St. 1506/5bez č.p./č.e. jiná st.St. 1506/6St. 1506/7St. 1506/8bez č.p./č.e. jiná st.St. 1508/3St. 1508/4bez č.p./č.e. jiná st.St. 1509/1St. 1509/2St. 1509/3St. 1509/4St. 1509/5St. 1509/6St. 1509/7bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1620bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1621bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1622bez č.p./č.e. jiná st.St. 1626/1St. 1626/2bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1627bez č.p./č.e. prům. obj. St. 1630bez č.p./č.e. jiná st. St. 1636bez č.p./č.e. jiná st.St. 1638/1St. 1638/2St. 1638/3St. 1638/4St. 1638/5St. 1638/6bez č.p./č.e. jiná st. St. 1639bez č.p./č.e. jiná st.St. 1641/1St. 1641/2bez č.p./č.e. jiná st.St. 1642/1St. 1642/2bez č.p./č.e. jiná st. St. 1643bez č.p./č.e. jiná st. St. 1644bez č.p./č.e. jiná st. St. 1645bez č.p./č.e. jiná st. St. 1646bez č.p./č.e. jiná st. St. 1647bez č.p./č.e. jiná st.St. 1648/1St. 1648/2St. 1648/3a movitý majetek podle účetní evidence Předem vybraného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen "Nepeněžitý vklad");Nepeněžitý vklad je popsán, definován a oceněn ve znaleckém posudku č. 0705/08 ze dne 4. 7. 2008, zpracovaném ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, a to společností s obchodní firmou PROSCON, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo 493 56 381, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19831 a jmenovanou za tímto účelem usnesením Městského soudu v Praze, ze dne 30. 5. 2008, č.j. 2Nc 4652/2008 - 12, s právní mocí ke dni 26. 6. 2008 (dále jen "Znalecký posudek"); hodnota Nepeněžitého vkladu byla Znaleckým posudkem stanovena na částku 173,655.474,-- Kč;Navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání; majetek je proto dlouhodobě pronajímán Společnosti jako společnosti dceřiné a ta jej účelně hospodářsky využívá ke své podnikatelské činnosti; zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem, tak jak je popsán a jehož hodnota je stanovena ve Znaleckém posudku, je v důležitém zájmu Společnosti, protože jím dojde k napřímení vlastnických vztahů k majetku, který již Společnost hospodářsky využívá a dosud za něj platila nájem;Schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 173,655.474,-- Kč (sto sedmdesát tři milióny šest set padesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři koruny české); za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie;Místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti;Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva");Lhůta pro upsání Akcie bude činit 30 (třicet) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie nemůže začít dříve než bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") zapsáno do obchodního rejstříku; začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné;Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem sepsán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy;Schvaluje zprávu představenstva Společnosti dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé ObchZ;Ukládá představenstvu, aby dle ustanovení § 203 odst. 4 ObchZ podalo návrh na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku;Bere na vědomí Znalecký posudek o hodnotě Nepeněžitého vkladu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2005 - 24. dubna 2006 : Valná hromada konaná dne 25.7.2005 přijala toto usnesení:- valná hromada určuje, že na základě stavového výpisu pořízeného Střediskem cenných papírů ze dne 27.6.2005 a prohlášení p... ředstavenstva ze dne 1.7.2005, dokládajících počet a majetek hlavního akcionáře akciím emitovaným společností ZZN POMORAVÍ a.s., že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti ZZN POMORAVÍ a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti ZZN POMORAVÍ, a.s. ve výši 91,16 %, neboť jsou pro něj ve Středisku cenných papírů deponovány akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 291.493.600,- Kč- valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové, zaknihované akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 800,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku-valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 497,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 800,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, IČ: 256 40 585, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 050701- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co bude proveden zápis vlastnického práva na majetkových účtech vlastníků investičních nástrojů v příslušné evidenci cenných papírů, a to zápis vlastnického práva z účtu menšinových akcionářů na účet hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2000 - 27. září 2000 : Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 23.5.2000 ozáměru snížit základní jmění:
 • 13. června 2000 - 27. září 2000 : 3. Snížení základního jmění bude provedeno poměrným sníženímjmenovité hodnoty všech 399.716 ks akcií společnosti. Jmenovitáhodnota jedné akcie se snižuje z 1.000,-Kč na 800,-Kč.
 • 13. června 2000 - 27. září 2000 : 2. Základní jmění společnosti se snižuje o částku Kč 79.943 tis.tedy z dosavadních Kč 399.716 tis. na částku Kč 319.773 tis.(slovy: tři sta devatenáct milionů sedm set sedmdesát tř... i tisícekorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2000 - 27. září 2000 : 1. Základní jmění společnosti se snižuje z důvodů úhrady ztrát zhospodaření společnosti v letech 1997, 1998 a 1999.
 • 30. dubna 1992 - 10. prosince 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 226 275 akciína majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 30. dubna 1992 - 10. prosince 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 226 275 000,-KčsZakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuveden... ého v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZZN v Hodoníně. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 2. prosince 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 2. prosince 1993 : Dozorčí rada společnosti:- Jan Zugárek, Moravská Nová Ves, Anenská 668- ing. Jiří Užičár, Tvarožná Lhota 165- Jan Hybner, Strážnice 398
posunout dolů