Trendy

96 134 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 530 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

96 854 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 25.4.2017Hudcova 487/76a, Medlánky, 612 00 Brno

Historické adresy

12.3.2012 - 25.4.2017Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
12.12.2001 - 12.3.2012Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
24.9.2001 - 12.12.2001Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
8.12.1997 - 24.9.2001Brno, Hudcova 76a, okres Brno-město
5.5.1992 - 8.12.1997Brno, Hudcova 76

Historické adresy z obchodního rejstříku

22.3.2002 - 9.6.2014Brno, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
18.4.2000 - 15.2.2001Brno, Hudcova 76a, okres Brno-město, PSČ 61248

46900896

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900896

Datum vzniku

5. května 1992

Datová schránka

n64dumv

Historické názvy

9.7.1999 - 8.7.2014

EGÚ Brno,a.s.

5.5.1992 - 9.7.1999

EGÚ Energetický ústav Brno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 856

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.4.2017

17 476 000 Kč

Historické jmění

24.9.2001 - 1.4.2017

43 690 000 Kč

21.4.1993 - 24.9.2001

43 690 000 Kč

5.5.1992 - 21.4.1993

43 175 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 7492960287 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

22.10.1993 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hudcova 487/76a, 612 48, Brno - Medlánky

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. dubna 2017 : Dle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem dvou nových společností (dále jen Projekt odštěpení se vznikem dvou nových společností nebo též Projekt) dle ust. § 15, § 250, § Dle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem dvou nových společností (dále jen Projekt odštěpení se vznikem dvou nových společností nebo též Projekt) dle ust. § 15, § 250, §... 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen Zákon o přeměnách) ze dne 23.2.2017 došlo k rozdělení společnosti EGÚ Brno, a.s., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, IČ 46900896, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 856, odštěpením části jmění společnosti EGÚ Brno, a.s. se vznikem dvou nových společností Z NEMO, a.s. a EGU TECH, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. dubna 2016 - 25. dubna 2017 : Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijala dne 19.4.2016 toto rozhodnutí:Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijímá toto rozhodnutí:Hlavní akcionář:Hlavním akcionářem s... polečnosti EGÚ Brno, a.s., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, IČO: 46900896, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 856, je Ing. Zdeněk Špaček, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno (výše i dále také jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 40 418 (čtyřiceti tisíc čtyř set osmnácti) kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 40 418 000 Kč (čtyřicet milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých), což představuje podíl 92,5 % (devadesát dva a půl procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeŘádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 3 272 (tři tisíce dvě stě sedmdesát dva) kusy akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na Ing. Zdeňka Špačka, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností EGÚ Brno, a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2756-26/16 ze dne 8. 3. 2016, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 44119097, Spisová značka: C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo: Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění provedl nejprve výpočet hodnoty společnosti pomocí metod: metoda komparace, likvidační majetkové hodnoty, výnosová metoda (varianta DCF Entity) a majetkové ocenění na principu historických cen. Výslednou hodnotu znalec určil pomocí aplikace nejvíce vhodného způsobu, tj. výnosové metody (varianta DCF Entity) a stanovil přiměřené protiplnění, a to ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za každou akcii.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti.Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, a to v sídle Společnosti, na adrese Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, každé pracovní úterý až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který byl uveden v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku Přechodu vlastnictví akcií na Hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 612 00, IČO 27758419, zapsáno u KS v Brně, B. 5249, kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538705742 (dále také jen "Pověřený obchodník").Valné hromadě bylo doloženo, že hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Informace o uložení usnesení veřejné listinyValná hromada informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10:00 do 12:00. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 24. září 2001 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou13.10.2000.
 • 14. července 1995 - 24. září 2001 : Doplňující text k části "akcie":Tyto akcie jsou vydány v dematerializované podobě zaknihováním.
 • 5. května 1992 - 24. září 2001 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 5.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 5. května 1992 - 24. září 2001 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podnikuVýzkumný ústav energetický Brno. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 - 24. září 2001 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podlepar. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnostije Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praz... e 1,Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podnikuVýzkumný ústav energetický Brno ve smyslu par. 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 14. prosince 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou19.5.2000.
 • 9. července 1999 - 12. července 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou31.5.1999.
 • 8. prosince 1997 - 9. července 1999 : Společnost se řídí stanovami z 27.6.1997.
 • 18. března 1996 - 9. července 1999 : Mimořádná valná hromada schválila 5.2.1996 změnu stanov.
 • 5. května 1992 - 21. dubna 1993 : Toto základní jmění je rozděleno na 43.175 akcií na majitelepo 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 5. května 1992 - 21. dubna 1993 : Základní jmění společnosti činí 43,175.000,- Kčs.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů