Trendy

107 872 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

421 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

83 891 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.4.2017 Hudcova 487/76a, Medlánky, 612 00 Brno

Historické adresy

12.3.2012 - 25.4.2017 Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
12.12.2001 - 12.3.2012 Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
24.9.2001 - 12.12.2001 Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
8.12.1997 - 24.9.2001 Brno, Hudcova 76a, okres Brno-město
5.5.1992 - 8.12.1997 Brno, Hudcova 76

46900896

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900896

Datová schránka

n64dumv

Historické názvy

9.7.1999 - 8.7.2014

EGÚ Brno,a.s.

5.5.1992 - 9.7.1999

EGÚ Energetický ústav Brno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 856

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.4.2017

17 476 000 Kč

Historické jmění

24.9.2001 - 1.4.2017

43 690 000 Kč

21.4.1993 - 24.9.2001

43 690 000 Kč

5.5.1992 - 21.4.1993

43 175 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 7492960287 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

22.10.1993 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hudcova 487/76a, 612 48, Brno - Medlánky

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. dubna 2017 : Dle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem dvou nových společností (dále jen Projekt odštěpení se vznikem dvou nových společností nebo též Projekt) dle ust. § 15, § 250, § Dle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem dvou nových společností (dále jen Projekt odštěpení se vznikem dvou nových společností nebo též Projekt) dle ust. § 15, § 250, §... 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen Zákon o přeměnách) ze dne 23.2.2017 došlo k rozdělení společnosti EGÚ Brno, a.s., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, IČ 46900896, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 856, odštěpením části jmění společnosti EGÚ Brno, a.s. se vznikem dvou nových společností Z NEMO, a.s. a EGU TECH, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. dubna 2016 - 25. dubna 2017 : Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijala dne 19.4.2016 toto rozhodnutí:Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijímá toto rozhodnutí:Hlavní akcionář:Hlavním akcionářem s... polečnosti EGÚ Brno, a.s., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, IČO: 46900896, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 856, je Ing. Zdeněk Špaček, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno (výše i dále také jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 40 418 (čtyřiceti tisíc čtyř set osmnácti) kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 40 418 000 Kč (čtyřicet milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých), což představuje podíl 92,5 % (devadesát dva a půl procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeŘádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 3 272 (tři tisíce dvě stě sedmdesát dva) kusy akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na Ing. Zdeňka Špačka, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností EGÚ Brno, a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2756-26/16 ze dne 8. 3. 2016, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 44119097, Spisová značka: C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo: Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění provedl nejprve výpočet hodnoty společnosti pomocí metod: metoda komparace, likvidační majetkové hodnoty, výnosová metoda (varianta DCF Entity) a majetkové ocenění na principu historických cen. Výslednou hodnotu znalec určil pomocí aplikace nejvíce vhodného způsobu, tj. výnosové metody (varianta DCF Entity) a stanovil přiměřené protiplnění, a to ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za každou akcii.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti.Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, a to v sídle Společnosti, na adrese Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, každé pracovní úterý až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který byl uveden v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku Přechodu vlastnictví akcií na Hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 612 00, IČO 27758419, zapsáno u KS v Brně, B. 5249, kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538705742 (dále také jen "Pověřený obchodník").Valné hromadě bylo doloženo, že hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Informace o uložení usnesení veřejné listinyValná hromada informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10:00 do 12:00. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 24. září 2001 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou13.10.2000.
 • 14. července 1995 - 24. září 2001 : Doplňující text k části "akcie":Tyto akcie jsou vydány v dematerializované podobě zaknihováním.
 • 5. května 1992 - 24. září 2001 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 5.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 5. května 1992 - 24. září 2001 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podnikuVýzkumný ústav energetický Brno. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 - 24. září 2001 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podlepar. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnostije Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praz... e 1,Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podnikuVýzkumný ústav energetický Brno ve smyslu par. 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2000 - 14. prosince 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou19.5.2000.
 • 9. července 1999 - 12. července 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou31.5.1999.
 • 8. prosince 1997 - 9. července 1999 : Společnost se řídí stanovami z 27.6.1997.
 • 18. března 1996 - 9. července 1999 : Mimořádná valná hromada schválila 5.2.1996 změnu stanov.
 • 5. května 1992 - 21. dubna 1993 : Toto základní jmění je rozděleno na 43.175 akcií na majitelepo 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 5. května 1992 - 21. dubna 1993 : Základní jmění společnosti činí 43,175.000,- Kčs.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů