Trendy

22 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 435 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

1 861 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

6.4.2007 - 29.12.2015 Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
27.7.2002 - 6.4.2007 Jihlava, Farní 71/4, PSČ 58601
16.12.1996 - 27.7.2002 Krahulčí čp.10, 588 56 Telč
30.4.1992 - 16.12.1996 Krahulčí

46900926

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 28.11.2014

CZ46900926

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

29. prosince 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. prosince 2015

Datová schránka

twue4n4

Historické názvy

29.10.2014 - 29.12.2015

MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. v likvidaci

8.4.2002 - 29.10.2014

MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.

11.7.2000 - 8.4.2002

MASOZÁVOD Krahulčí, a.s."v likvidaci"

30.4.1992 - 11.7.2000

MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 857

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.7.2011 - 29.12.2015

130 112 328 Kč

30.10.2008 - 28.7.2011

143 169 375 Kč

1.9.2003 - 30.10.2008

229 071 000 Kč

5.3.1999 - 1.9.2003

236 880 000 Kč

20.5.1997 - 5.3.1999

186 880 000 Kč

26.2.1993 - 20.5.1997

140 160 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Historické provozovny

11.1.1993 - 6.4.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 588 56, Krahulčí 10

... více provozoven (celkem 21) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 29. prosince 2015 - 29. prosince 2015 : Vymazává se společnost: MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, identifikační číslo 46900926 z obchodního rejstříku. Právní důvod výma... zu: skončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 2014 - 29. prosince 2015 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 6.10.2014 o zrušení společnosti s likvidací a o vstupu společnosti do likvidace a jmenování likvidátora ke dni 15.10.2014.
 • 23. února 2011 - 28. července 2011 : Jediný akcionář učinil dne 9.2.2011 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:a) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částk... u 13 057 047,-- Kč (slovy třináct milionů padesát sedm tisíc čtyřicet sedm korun českých) z původní částky 143 169 375,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet tři milionů jedno sto šedesát devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých) na částku 130 112 328,-- Kč (slovy jedno sto třicet milionů jedno sto dvanáct tisíc tři sta dvacet osm korun českých).b) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je vydání přebytku disponobilního kapitálu Společnosti jedinému akcionáři. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena jedinému akcionáři, a to ve lhůtě 60 (slovy šedesáti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.c) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty u všech kmenových akcií na majitele v listinné podobě a u všech zaměstnaneckých akcií na jméno v listinné podobě, a to ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 625,-- Kč (slovy šest set dvacet pět korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 568,-- Kč (slovy pět set šedesát osm korun českých), tedy o 57,-- Kč (slovy padesát sedm korun) na jednu akcii.Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisem člena představenstva oprávněného jednat za Společnost. Lhůta pro předložení akcií Společnosti činí 30 (slovy třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. dubna 2008 - 30. října 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19.3.2008 o snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je vydání přebytku provozního kapitálu společnosti jedinému akcioná... ři. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena jedinému akcionáři, a to ve lhůtě 60-ti dnů (slovy: šedesáti dnů) ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Základní kapitál se snižuje o částku 85 901 625,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů devětsetjedna tisíc šest set dvacet pět korun českých) z původní částky 229 071 000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet devět milionů sedmdesát jeden tisíc korun českých) na částku 143 799 375,- Kč (slovy: sto čtyřicet tři miliony sedm set devadesát devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty u všech kmenových akcií na majitele a na jméno v listinné podobě, a to ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 625,-Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), tedy o 375,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých) na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisem člena představenstva oprávněného jednat za společnost. Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2005 - 30. října 2008 : Usnesení valné hromady společnosti konané dne 15. srpna 2005:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost MANGROVE, a.s., IČ: 26769034, se sídlem Praha... 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8156 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti.Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že v době podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání této mimořádné valné hromady stále je vlastníkem 211 984 (slovy: dvě sta jedenáct tisíc devět set osmdesát čtyři) akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 92,54 %, což doložil originálem prohlášení o úschově jím vlastněných akcií Společnosti dle stanov Společnosti přiloženým k žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, jakož i na mimořádné valné hromadě předložením originálu aktuálního prohlášení o úschově dle stanov Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do ochodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 140,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějící ať již na jméno či na majitele. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 51/2005 ze dne 24.7.2005 vypracovaným Ing. Alešem Galatíkem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, motorových vozidel, cenných papírů, akcií, podniků a obchodních společností a nehmotného investičního majetku (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že protiplnění za jednu akcii ve výši 140,- Kč je přiměřené hodnotě akcií Společnosti. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena za použítí výnosové metody na bázi diskontovaných pěněžitých toků (DCF).4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 5 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií vydaných Společností Společnosti. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií; v tomto případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude hlavním akcionářem oznámen způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady Společnosti, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií na hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 2002 - 30. října 2008 : Zapisuje se změna stanov podle rozhodnutí valné hromady ze dne12.6.2002.
 • 8. dubna 2002 - 30. října 2008 : Dne 28.3.2002 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti ozrušení rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu dolikvidace.
 • 16. července 1997 - 30. října 2008 : Zapisuje se změna stanov v části základní jmění a akcie podlerozhodnutí představenstva společnosti ze dne 3.4.1996.
 • 16. prosince 1996 - 30. října 2008 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 19.9.1996.
 • 30. dubna 1992 - 30. října 2008 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j... eobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMASOZÁVOD KRAHULČÍ s.p. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 30. října 2008 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 4. Předmětnými akciemi, jichž se veřejný návrh týká a kterébudou vzaty z oběhu, jsou kmenové neregistrované akcie namajitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000,-Kč,sé... rie A. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sníženízákladního kapitálu, je následující:- částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastníchkmenových akcií bude zúčtová... na na vrub zrušených akcií,- částka odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastníchkmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií budezúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 1. Základní kapitál společnosti, který činí 236,880.000,-Kč budesnížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, kterébudou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcioná... řům.Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkouve výši 25,000.000,-Kč, což umožňuje snížit základní kapitál ažna částku ve výši 211,880.000-Kč (dolní hranice sníženízákladního kapitálu). zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : Valná hromada společnosti přijala dne 18.2.2003 rozhodnutí:
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 2. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhradačásti neuhrazené ztráty společnosti.
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 14. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty,konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod.,které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromad... ystanoví představenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 13. Pro ulehčení provedení úkonů spojených s veřejným návrhemsmlouvy akcionářům a agendy spojené s vyzvednutím a odevzdánímpředmětných akcií akcionáři valná hromada schvaluje využi... tíslužeb licencovaného obchodníka s cennými papíry - společnostiWEST BROKERS, a.s. Purkyňova 25/1008, Plzeň. Konkrétní rozsahprací a úplaty stanoví představenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 12. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvospolečnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí -ust.§ 183a obch. zákoníku se využijí podle ust. § 213c obch... .zákoníku pouze přiměřeně. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 11. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhůjednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedenípříslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta propředložení ... (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání60ti kalendářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku.Akcionářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě do 3 měsícůod zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada ukládá představenstvu zvolit vhodný způsob úhradykupní ceny (např.složenkou České pošty) tak, aby bylo možnouhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálnímináklady pro akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 10. Způsob komunikace s akcionáři zvolí dle své úvahypředstavenstvo, musí však dodržet minimálně ust.§ 183a odst.2 obch.zákoníku, dle stanov budou veškerá uveřejnění prováděnav ce... lostátním deníku Haló noviny. Představenstvo múže zvolit prolepší informovanost akcionářů i písemnou formu doporučenýmdopisem společnosti známým akcionářům. Představenstvo můževyužít v rámci potvrzení přijetí nabídky ust. §183a, odst.7obch.zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzenípřijetí návrhu akcionáře společností. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 9. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený voznámení o přijetí nabídky překročen, je představenstvo povinnopotvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která nabídk... upřijala bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet poměrnéhomnožství účastnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů stím, že počet akcií uvedený v nabídce platí za snížený ovýsledek zaokrouhlování. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 8. Valná hromada konstatuje, že společnost má dostatek možnostípro zabezpečení finančních prostředků na zaplacení ceny akciínabytých na základě veřejného návrhu smlouvy a pověřujep... ředstavenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištěnítěchto prostředků tak, aby v době splatnosti ceny za tyto akciebyly finanční prostředky v dostatečné výši k dispozici. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 7. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213c odst.6obch.zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základníhokapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém budeakc... ionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce sníženízákladního kapitálu až do výše stanovené v odst.1tohoto usnesení rozhodne představenstvospolečnosti.Představenstvo společnosti je při určování částkysnížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotouakcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřejnéhonávrhu smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 6. Vzetí akcií společnosti z oběhu bude provedeno úplatně,přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 15,-Kč.
 • 25. února 2003 - 1. září 2003 : 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše25.000 kusů předmětných akcií společnosti z oběhu na základěveřejného návrhu akcionářům podle § 213c obch. zákoníku a je... jichzničením nebo zrušením či jejich prohlášením za neplatné. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 5. března 1999 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnostiupsáním nových akcií o 50.000.000,-Kč /slovy: padesátmilionůkorun českých/, tj. z dosavadních 186.880.000,-Kč /slovy:je... dnostoosmdesátšestmilionů osmsetosmdesáttisíc korun českých/na hodnotu 236.880.000,-Kč /slovy: dvěstětřicetšestmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých/, s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního jmění.V souladu s přijatým rozhodnutím valné hromady bude upsáno50.000 ks nových kmenových akcií, znějících na majitele, každápo 1.000,-Kč jmenovité hodnoty, které budou vydány v zaknihovanépodobě jako veřejně neobchodovatelné cenné papíry a budou s nimispojena stejná práva jako s dosavadní emisí ISIN 770960001566vydanou na majitele. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 5. března 1999 : Předmětem nepeněžitého vkladu je 50.000 ks kmenových akcií ISIN770980001224 vydaných emitentem MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ a.s., vzaknihované podobě, znějících na jméno, každá o jmenovit... éhodnotě po 1.000,-Kč, veřejně neobchodovatelných, přičemž valnéhromadě bylo předloženo ocenění nepeněžitého vkladu dvěmaznaleckými posudky.Valná hromada schvaluje z důvodu principu opatrnosti a oceněnípředmětu nepeněžitého vkladu v nižší hodnotě, tj. dle znaleckéhoposudku znalce Ing.Jiřího Brichty,CSc. ze dne 10.12.1998 ve výši50.000.000,-Kč /slovy padesátmilionů korun českých/. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 5. března 1999 : Vzhledem k tomu, že valná hromada rozhodla o zvýšení základníhojmění upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácívýhradně atraktivním nepeněžitým vkladem, vylučuje sepřednos... tní právo dosavadních akcionářů na upisování novýchakcií. Všechny upisované akcie budou nabídnuty k upsání panuVáclavu Korandovi, bytem Nad Řekou 14, 301 62 Plzeň,r.č. 371122/071. Ve smyslu uveřejněného oznámení o konánímimořádné valné hromady valná hromada schvaluje, že k upsánínových akcií upisovatelem dojde v kanceláři ředitele v sídlespolečnosti následující den po vyzvednutí usnesení Obchodníhosoudu, kterým se zapisuje usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvovyrozumí upisovatele o zápisu usnesení valné hromady doobchodního rejstříku takovým způsobem, aby takto stanovená lhůtapro upsání mohla být upisovatelem dodržena. Emisní kurz jednéupisované akcie činí 1.000,-Kč tj.50.000.000,-Kč všechupisovaných akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacenvýlučně výše specifikovaným nepeněžitým vkladem o hodnotě50.000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1999 - 5. března 1999 : Povinnost splatit nepeněžitý vklad bude splněna jednorázovýmpřevodem akcií, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu namajetkový účet společnosti MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. vedený ve... středisku cenných papírů ve lhůtě do 14-ti dnů po upsání novýchakcií v listině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1996 - 5. března 1999 : Základní jmění splaceno.
 • 30. dubna 1992 - 12. července 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
 • 30. dubna 1992 - 12. července 1993 : Dozorčí rada společnosti:- ing. Rudolf Hložek, Znojmo, Aninská 45- ing. Josef Plucar, Telč, Pod poštou 311- Karel Macek, Telč, Krahulčí 110
 • 30. dubna 1992 - 26. února 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 132.001 akciína majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty a na 6.947 akcií najméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 30. dubna 1992 - 26. února 1993 : Výše základního jmění: 138,948.000,-- Kčs
posunout dolů