326 694 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

21 334 tis. Kč

Zisk za rok 2008

267 065 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

6.5.1992 - 15.12.2009 Rájec-Jestřebí, Spešovská 243

46900985

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 14.12.2009

CZ46900985

Datum vzniku

6. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. prosince 2009

Historické názvy

6.5.1992 - 15.12.2009

Moravské keramické závody a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 858

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.11.2008 - 15.12.2009

70 930 325 Kč

24.4.2002 - 13.11.2008

91 523 000 Kč

30.9.1999 - 24.4.2002

171 523 000 Kč

29.3.1993 - 30.9.1999

160 823 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 15. prosince 2009 - 15. prosince 2009 : Dne 30.9.2009 byl schválen projekt fúze sloučením mezi společností SEEIF Ceramic, a.s., IČ: 28307372, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1284/37, PSČ: 110 00, zapsanou v obc... hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15038 (nástupnická společnost) a společností REFRAVIT GROUP a.s., IČ: 27770095, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ: 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15371, společností Moravské keramické závody a.s., IČ: 46900985, se sídlem Rájec-Jestřebí, Spešovská 243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 858, společností REFRAMO, s.r.o., IČ: 27276279, se sídlem Kadaň, Věžní 734, PSČ: 432 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22047 a společností KERAVIT, spol. s r.o., IČ: 60779985, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Kotěrova čp. 362/3, PSČ: 70602, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6562 (zanikající společnosti). Právní důvod výmazu: Společnost Moravské keramické závody a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením se společností SEEIF Ceramic, a.s. (nástupnická společnost) a její jmění přešlo na tuto nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2008 - 15. prosince 2009 : Společnost se řídí stanovami upravenými a schválenými rozhodnutím valné hromady konané dne 22.07.2008. Zapisuje se úplné znění stanov přijatých valnou hromadou dne 22.07.2008.
 • 30. září 1999 - 15. prosince 2009 : Společnost se ke dni 30.9.1999 sloučila s obchodní společnostíMoravská keramika a.s. se sídlem v Brně, Skácelova 69, IČO25 55 71 57, B 2922 obchodního rejstříku Krajského obchodníh... osoudu v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 15. prosince 2009 : Den vzniku: 5. května 1992
 • 6. května 1992 - 15. prosince 2009 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne5.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2008 - 13. listopadu 2008 : SEEIF CR, a.s.:rozhodla podle § 190 a § 211 obchodního zákoníku při výkonu působnosti valné hromady akcionářů akciové společnosti s obchodní firmou: Moravské keramické závody a.s.,... identifikační číslo 469 00 985, se sídlem Rájec-Jestřebí, Spešovská 243,takto:a) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je přebytek vlastních zdrojů a změna struktury majetku Společnosti.V rámci realizace záměrů o dlouhodobém financování společnosti a v souladu s ujednáním s externími orgány, (především s financující bankou), rozhodla akciová společnost s obchodní firmou SEEIF CR, a.s. s přihlédnutím k návrhu představenstva Společnosti o snížení základního kapitálu Společnosti v dosavadní výši 91.523.000,- Kč, slovy: devadesát jedna milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých, snižuje o 20.592.675,-Kč, slovy: dvacet milionů pět set devadesát dva tisíc šest set sedmdesát pět korun českých, na 70.930.325,- Kč, slovy: sedmdesát milionů devět set třicet tisíc tři sta dvacet pět korun českých, s cílem umožnit dodržení bankou stanovených hodnot zadlužení společnosti.Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů.b) Částka 20.592.675,- Kč, slovy: dvacet milionů pět set devadesát dva tisíc šest set sedmdesát pět korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti, tj. společnosti SEEIF CR, a.s., identifikační číslo 273 98 251, se sídlem: Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00.c) Snížení základního kapitálu společnosti o 20.592.675,- Kč, slovy: dvacet milionů pět set devadesát dva tisíc šest set sedmdesát pět korun českých, na 70.930.325,- Kč, slovy: sedmdesát milionů devět set třicet tisíc tři sta dvacet pět korun českých, bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti a to tak, že na dosavadních 91.523, slovy: devadesáti jedna tisících pět set dvaceti třech kusech, kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii, bude vyznačena nová, nižší jmenovitá hodnota ve výši 775,- Kč, slovy: sedm set sedmdesát pět korun českých, a každá akcie o nové jmenovité hodnotě 775,- Kč, slovy: sedm set sedmdesát pět korun českých, bude podepsána předsedou představenstva a dalším členem představenstva Společnosti.d) Lhůta, ve které akcionář Společnosti předloží akcie Společnosti k vyznačení nové jmenovité hodnoty, dle výzvy představenstva Společnosti podle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku, činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu sníženého základního kapitálu Společnosti do Obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2006 - 31. října 2008 : Dnem 26.05.2006 nastaly právní účinky zápisu usnesení zveřejněné v obchodním věstníku podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.
 • 2. srpna 2005 - 31. října 2008 : společnost se řídí stanovami upravenými a schválenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 26.05.2005
 • 2. srpna 2005 - 31. října 2008 : zapisuje se úplné znění stanov včetně změn přijatých valnou hromadou dne 26.05.2005
 • 25. července 2008 - 25. července 2008 : SEEIF CR, a.s.:rozhodla podle § 190 a § 211 obchodního zákoníku při výkonu působnosti valné hromady akcionářů akciové společnosti s obchodní firmou: Moravské keramické závody a.s.,... identifikační číslo 469 00 985, se sídlem Rájec-Jestřebí, Spešovská 243,takto:a) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je přebytek vlastních zdrojů a změna struktury majetku Společnosti.V rámci realizace záměrů o dlouhodobém financování společnosti a v souladu s ujednáním s externími orgány, (především s financující bankou), rozhodla akciová společnost s obchodní firmou SEEIF CR, a.s. s přihlédnutím k návrhu představenstva Společnosti o snížení základního kapitálu Společnosti v dosavadní výši 91.523.000,- Kč, slovy: devadesát jedna milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých, snižuje o 20.591.125,-Kč, slovy: dvacet milionů pět set devadesát jedna tisíc sto dvacet pět korun českých, na 70.931.875,- Kč, slovy: sedmdesát milionů devět set třicet jedna tisíc osm set sedmdesát pět korun českých, s cílem umožnit dodržení bankou stanovených hodnot zadlužení společnosti.Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů.b) Částka 20.591.125,- Kč, slovy: dvacet milionů pět set devadesát jedna tisíc sto dvacet pět korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti, tj. společnosti SEEIF CR, a.s., identifikační číslo 273 98 251, se sídlem: Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00.c) Snížení základního kapitálu společnosti o 20.591.125,- Kč, slovy: dvacet milionů pět set devadesát jedna tisíc sto dvacet pět korun českých, na 70.931.875,- Kč, slovy: sedmdesát milionů devět set třicet jedna tisíc osm set sedmdesát pět korun českých, bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti a to tak, že na dosavadních 91.523, slovy: devadesáti jedna tisících pět set dvaceti třech kusech, kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii, bude vyznačena nová, nižší jmenovitá hodnota ve výši 775,- Kč, slovy: sedm set sedmdesát pět korun českých, a každá akcie o nové jmenovité hodnotě 775,- Kč, slovy: sedm set sedmdesát pět korun českých, bude podepsána předsedou představenstva a dalším členem představenstva Společnosti.d) Lhůta, ve které akcionář Společnosti předloží akcie Společnosti k vyznačení nové jmenovité hodnoty, dle výzvy představenstva Společnosti podle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku, činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu sníženého základního kapitálu Společnosti do Obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2006 - 24. července 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec-Jestřebí, Spešovská 243, IČ: 46900985, konaná dne 3.4.2006 rozhodla o přechodu akcií společnosti... Moravské keramické závody a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku takto:1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Moravské keramické závody a.s., se sídlem Spešovská 243, Rájec-Jestřebí, IČ: 46900985, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 858 (dále jen Společnost) je společnost SEEIF CR, a.s., se sídlem Praha 2, Vodičkova 5/12, PSČ: 120 00, IČ: 27398251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10311 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti nebo hromadné listiny akcie nahrazující o celkovém počtu 83.769 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, což představuje 91,53% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím seznamu akcionářů vedeného Společností, čestným prohlášením představenstva Společnosti ze dne 3.4.2006 a čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 3.4.2006. Z předložených dokumentů vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakož i stále je ke dni konání této valné hromady, vlastníkem 887 ks hromadných listin nahrazujících celkem 83.433 akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a dále vlastníkem 336 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti ostatním akcionářům peněžité protiplnění ve výši 2.002,- Kč (slovy: dvatisícedvě koruny české) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu se zdůvodněním výše protiplnění Hlavním akcionářem a znaleckým posudkem č. 18/2006 vypracovaným znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ: 710 00, IČ: 60774665 za účelem stanovení priměřenosti výše protiplnění.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovy: sedmi) dnů, ode dne předání vykoupených akcií Společnosti nebo jejímu níže uvedenému zmocněnému zástupci. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněného zástupce - společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, tel.: 599527913, který je rovněž Společností zmocněn k přebírání vykoupených akcií od akcionářů. Protiplnění bude oprávněným osobám zasláno formou peněžní poukázky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeného Společností, ledaže oprávněná osoba osobně, nebo zástupce oprávněné osoby na základě plné moci udělené k takovému účelu oprávněnou osobou a opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, při předávání akcií sdělí a písemně potvrdí bankovní spojení oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, nebo nejpozději do okamžiku předání akcií akcionářem bude Společnosti nebo společnosti GARFIELD a.s. doručeno písemné sdělení oprávněné osoby s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty protiplnění, které bude opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. V případě sdělení bankovního spojení uvedeným způsobem, bude protiplnění uhrazeno oprávněným osobám bezhotovostním převodem.5. Vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů vedeného Společností týkajicí se všech akcionářů Společnosti, s výjimkou Hlavního akcionáře, a obsahujícího i identifikaci zástavních větitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu vykoupených akcií na Hlavního akcionáře, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2003 - 2. srpna 2005 : Společnost se řídí stanovami upravenými a schválenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 15.5.2003
 • 13. března 1998 - 2. srpna 2005 : Společnost se řídí stanovami ze dne 18.12.1997.
 • 20. února 1997 - 2. srpna 2005 : Zapisuje se úplné znění stanov včetně změn přijatých valnouhromadou 15.1.1997.
 • 15. dubna 2003 - 25. července 2003 : Společnost se řídí stanovami upravenými a schválenýmirozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 18.2.2003.
 • 30. září 1999 - 15. dubna 2003 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 30.7.1999.
 • 17. října 2001 - 24. dubna 2002 : Řádná valná hromada schvaluje snížení základního kapitáluspolečnosti o 80 mil. Kč vlastních kmenových akcií na majitelevydaných v zaknihované podobě. Důvodem snížení základníhokapi... tálu je skutečnost, že společnost nabyla v rámci projektusloučení vlstní akcie, a to rozhodnutím mimořádné valné hromadyze dne 30.07.1999. Společnosti se nepodařilo ve stanovené lhůtědané § 161b, odst. 3 obchodního zákoníku vlastní akcie zcizit.Společnost plní povinnost vyplývající z § 161b, odst. 4, tj.snížení základního kapitálu o 80 000 kusů vlastních kmenovýchakcií na majitele vydaných v zaknihované podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 12. listopadu 1993 : Dozorčí rada společnosti:1/ Ing. Ivan Bauer, Praha 10, Za poštou 897/42/ Doc.ing. Jar. Kunc, CSc., Velké Opatovice, Nová ulice 4343/ Jaroslav Nečas, Vanovice 175
 • 6. května 1992 - 29. března 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 158.916akcií namajite le po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 6. května 1992 - 29. března 1993 : Výše základního jmění společnosti činí 158.916.000 kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuveden... ého v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMoravské keramické závody Rájec Jestřebí, s.p. zobrazit více skrýt více
posunout dolů