Trendy

29 509 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-27 934 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

284 769 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.12.2015 Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

8.10.2010 - 10.12.2015 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083
6.3.1995 - 8.10.2010 Babice č. 572, okres Uherské Hradiště
10.6.1992 - 6.3.1995 Babice, okres Uherské Hradiště

46903305

DIČ

od 1.5.1994

CZ46903305

Datum vzniku

10. června 1992

Datová schránka

s6ytjct

Historické názvy

25.10.1996 - 9.9.2009

HAMÉ, a.s.

6.3.1995 - 25.10.1996

HAMÉ akciová společnost

10.6.1992 - 6.3.1995

HAME, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 866

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.8.2011

42 000 000 Kč

Historické jmění

10.7.2009 - 11.8.2011

2 000 000 Kč

26.7.1999 - 10.7.2009

29 280 000 Kč

10.6.1992 - 26.7.1999

1 830 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 15.5.2013

107- 747500257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 24.1.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kostelanská 2124, 686 03, Staré Město

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. července 2009 : Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti HAMÉ, a.s. , ze dne 23.června 2009 došlo k rozdělení společnosti HAMÉ, a.s. odštěpením sloučením se společností Hamé s.r.o. , IČ 282 Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti HAMÉ, a.s. , ze dne 23.června 2009 došlo k rozdělení společnosti HAMÉ, a.s. odštěpením sloučením se společností Hamé s.r.o. , IČ 282...13556, se sídlem v Praze, Na Příkopě 15/583, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 133034, na kterou přešla část obchdoního jmění společnosti HAMÉ, a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 : Stanovy v úplném znění jak vyplývá ze změn schválených Dodatkemč.1 ze dne 6.8.1994, Dodatkem č.2 ze dne 28.6.1996, Dodatkem č.3ze dne 5.5.1998, Dodatkem č.4 ze dne 6.11.1998, Dodat Stanovy v úplném znění jak vyplývá ze změn schválených Dodatkemč.1 ze dne 6.8.1994, Dodatkem č.2 ze dne 28.6.1996, Dodatkem č.3ze dne 5.5.1998, Dodatkem č.4 ze dne 6.11.1998, Dodat...kem č.5 zedne 20.7.1999. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 : Dodatek č.5 Stanov ze dne 20.7.1999
 • 26. července 1999 : Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změnschválených valnou hromadou 6.11.1998.
 • 28. ledna 1997 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou17.11.1996.
 • 25. října 1996 : Změna stanov čl.2, bod 2.1., přijatá valnou hromadou 28.6.1996.

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. května 2011 - 11. srpna 2011 : Jediný akcionář Ing. Leoš Novotný při výkonu působnosti valné hromady společnosti Leoš Novotný, a.s., rozhodl dne 4.5.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti Leoš Novotný, a... .s., ze stávající výše 2.000.000,- Kč o částku 40.000.000,- Kč na 42.000.000,- Kč.Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě na majitele, a to 40 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá.Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář Ing. Leoš Novotný podle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.Všechny nové akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci panu Ing. Leoši Novotnému, nar. 23.9.1961, trvale bytem Uherské Hradiště, Mařatice, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05, za těchto podmínek:- Akcionář Ing. Leoš Novotný, nar. 23.9.1961, trvale bytem Uherské Hradiště, Mařatice, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05, upíše, a to 40 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá akcie.Všechny nové akcie společnosti Leoš Novotný, a.s., lze upsat ve lhůtě 21 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře Ing. Leoše Novotného, a to v sídle společnosti Leoš Novotný, a.s., Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, identifikační číslo 469 03 305, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16643. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek této lhůty oznámí společnost Leoš Novotný, a.s., předem určenému zájemci dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč u akcií se jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč.Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 60 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti Leoš Novotný, a.s., účet číslo 439348470207/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.Akcie nebudou kotované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydány. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 2008 - 23. ledna 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti HAMÉ, a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 248 (dále jen "Společnost"), tímto v souladu s § 183i... a následujícími obchodního zákoníku:a) určuje, že společnost Nordic Food s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha, identifikační číslo 282 13 556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 133034, jako vlastník 1.820 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) a 1.830 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodnutí 99,9658% základního kapitálu Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zápisu ze zasedání představenstva společnosti HAMÉ, a.s. ze dne 24.10.2008 a předloženého seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady;b) konstatuje, že společnost Nordic Food s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha, identifikační číslo 282 13 556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 133034 (dále jen "Hlavní akcionář"), požádala o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil zápisem ze zasedání představenstva společnosti HAMÉ, a.s. ze dne 24.10.2008, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 23. října 2008, vlastnil 1.820 kusů kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 1.000,- Kč a 1.830 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 15.000,- Kč, což představuje 99,9658% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 4.11.2008 vlastnil 1.820 kusů kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 1.000,- Kč a 1.830 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 15.000,- Kč, což představuje 99,9658% podíl na základním kapitálu Společnosti;c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost Nordic Food s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha, identifikační číslo 282 13 556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 133034, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku;d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 118.800,- Kč (slovy: jednostoosmnáct tisíc osmset korun českých) za každou jednu listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Vlastníkem veškerých akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč je Hlavní akcionář. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 142-08/08 zpracovaným KMPG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, IČ 005 53 115;e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (PLATINIUM) 616 00 Brno, IČ 639 07 020 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 19.10.2008;f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 (tří) měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost;g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti jako emitenta cenných papírů, obsahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : X. Upisování bude neúčinné, jestliže nebude upsáno celé zvýšenízákladní jmění. V případě, že upisování akcií bude neúčinné,bude o tom představenstvo informovat jednotlivé upisovate... lespolu s vrácením zaplacených částek na upsané akcie. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : IX. Splácení upsaných akcií nepeněžitými vklady je nepřípustné.Jiné než výše uvedené upisování je nepřípustné.
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : VIII. Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie budou veřejně neobchodovatelné, s omezenoupřevoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. Snovými akciemi budou ji... nak spojena práva, vyplývající ze zákonaa platných stanov. Na každý jeden tisíc náleží držiteli akcie 1hlas. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : VII. Účet a lhůta pro splacení emisního kursu.Do pěti dnů od ukončení lhůty pro upisování je zájemce povinenzaplatit 100% emisního kursu upsaných akcií a to buď na účetspolečnosti ... číslo 10006-721/0100 u Komerční banky, a.s.,pobočka Uherské Hradiště (variabilním symbolem musí být rodnéčíslo zájemce) nebo ve stejné lhůtě v hotovosti v pokladněspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : VI. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou všechny nabídnuty zájemcům vybraným představenstvemspolečnosti. Upsání těchto akcií se uskuteční v sídlespolečnos... ti Hamé, a.s. v Babicích, ve lhůtě 15ti dnů, počínajícíběžet od prvního dne následujícího po ukončení prvníhoupisování. Emisní kurs je 15.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : V. Emisní kurs akcií:Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě, tj. 15.000,- Kč.
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : IV. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání.* 1. Upisovat akcie budou moci přednostně stávající akcionáři,každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upiso... vaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujeho podílu na základním jmění.* 2. Úpis akcií se uskuteční v sídle společnosti v Babicích.Akcie je možné upsat ve lhůtě 15 dnů (patnácti) dnů ode dnenásledujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohotousnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.* 3. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lzeupsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : III. Druh, podoba a forma nových akcií:Všechny nově upisované akcie budou mít následující určení* druh: kmenové akcie* podoba akcií: listinné* forma: akcie na ... jméno* veřejně neobchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií:Počet upisovaných akcií: 1830 akcií (slovyjedentisícosmsettřicet)Jmenovitá hodnota jedné akcie: 15.000,- Kčslovy: patnácttisíc ko... runčeských. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : I. Částka zvýšení základního jmění:Základní jmění společnosti ve výši 1,830.000,- Kč bude v souladus tímto rozhodnutím zvýšeno o částku 27,450.000,- Kč, slovy:dvacetsedmmilionůčtyř... istapadesáttisíc korun českých) na částku29,280.000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 1998 - 26. července 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 6.11.1998 ozvýšení základního jmění.Důvodem pro zvýšení základního jmění je posílení kapitálovépozice společnosti a získání efek... tivních finančních prostředků kdalšímu rozvoji společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1992 - 6. března 1995 : Dozorčí rada : Emilie Zemánková, Kunovice, tř. Vítězství 1095Josef Ančinec, Traplice 248JUDr. Stanislav Knotek, Zlín, Díly VI/3918
 • 10. června 1992 - 6. března 1995 : Právní forma společnosti : akciová společnost
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů