Trendy

886 655 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

24 893 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

409 608 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.6.2015 Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Historické adresy

9.7.2014 - 29.6.2015 Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
26.2.1996 - 9.7.2014 Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4
10.8.1992 - 26.2.1996 Žďár nad Sázavou, Jihlavská 4

46965815

DIČ

od 1.1.1993

CZ46965815

Datum vzniku

10. srpna 1992

Datová schránka

ceitd6r

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 889

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.11.2001

16 000 000 Kč

Historické jmění

24.9.1997 - 26.11.2001

8 000 000 Kč

26.2.1996 - 24.9.1997

1 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Bankovní účty

zvěřejněno 24.11.2016

PL18109017820000000120747839

... více účtů (celkem 10) najdete zde

Provozovny

od 12.6.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 456/15, 591 01, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1

... více provozoven (celkem 28) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 : Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 06.06.2014
 • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. ledna 2010 : Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 11.12.2009.
 • 21. února 2008 : Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 14.prosince 2007.
 • 9. února 2007 : Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 15.12.2006.
 • 30. prosince 2004 : Společnost předložila stanovy v novém znění schváleném valnou hromadou dne 15.6.2004

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 - 26. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 9. července 2014 - 26. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. května 2002 - 27. září 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současných16.000.000,-Kč o částku 16.000.000,-Kč na částku 32.000.000,-Kč,a to upsáním nových akcií společnosti o celkovém součtujmenovit... ých hodnot 16.000.000,-Kč.Upisování nad 16.000.000,-Kč se nepřipouští.Emisní kurs dříveupsaných akcií je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálubude provedeno upsáním nových akcií následujících vlastností:Počet akcií ........................1.600,-ksJmenovitá hodnota akcie............10.000,-KčDruh akcie..........................prioritníPodoba akcie.........................listinnáForma akcie.......................na majiteleAkcie lze upsat v provozních pokladnách společnosti veŽďáře nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nadPernštejnem ve lhůtě od 15. do 30. dne po nabytí právní mociusnesení o tom, že obchodní rejstřík zapsal úmysl zvýšitzákladní kapitál.Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně poštou neboosobním doručením. Každý akcionář může upsat na jednu dosavadníakcii společnosti jednu akcii nové emise.Jmenovitá hodnota akcie............10.000,-KčDruh akcie.........................prioritníPodoba akcie.......................listinnáForma akcie........................na majiteleEmisní kurs akcie..................21.500,-KčUpisovatelé budou povinni splatit celý emisní kurs upsanýchakcií do 7 dnů od upsání akcií.Akcie neupsané s využitím přednostního práva budounabídnuty k úpisu zaměstnancům společnosti, zaměstnancům, kteříodešli do důchodu a kterým vznikl nárok na využívání zlevněnéhozaměstnaneckého jízdného u této společnosti a obcím okresu Žďárnad Sázavou, pro které společnost provádí dopravní obslužnost,které jsou vyjmenovány ve vyhl.č. 311/2001 Sb,. na straně 71 až74.Akcie lze upsat v provozních pokladnách společnosti ve Žďáře nadSázavou, ve Velkém Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem ve lhůtěod 50. dne do 80. dne po dni nabytí právní moci usnesení.Počátekběhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemně poštou avývěskou v upisovacích místech. Valná hromada pověřilapředstavenstvo, aby určilo emisní kurs těchto akcií upisovanýchbez přednostního práva využitím poměru akcie stávajícíhoakcionáře k vlastnímu kapitálu společnosti k datu účetní závěrkyroku 2001. Emisní kurs musí být pro všechny upisovatele stejný anesmí být nižší než 21.500,-Kč. Upisovatelé budou povinnisplatit celý emisní kurs upsaných akcií do 7 dnů od upsáníakcií.Valná hromada určila, že zaměstnanci společnosti a zaměstnanci,kteří odešli do důchodu a kterým vznikl nárok na využívánízlevněného zaměstnaneckého jízdného u této společnosti, nemusísplatit celý emisní kurs upsaných akcií, poněvadž rozdíl budepokryt z vlastních zdrojů společnosti. Část emisního kursu,která nepodléhá splacení těmito zaměstnanci, bude určena podlepočtu jimi upsaných akcií s využitím maximální možnosti danéust. § 158 odst.2 obchod. zákoníku, tedy souhrn částí emistníhokursu všech akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, budečinit 800.00,-Kč.Akcie neupsané zaměstnanci společnosti, zaměstnanci, kteříodešli do důchodu a obcemi, budou nabídnuty k upsání na základěveřejné nabídky. Nově vydané akcie jsou akcie nového druhu:akcie prioritní, s přednostním právem na výplatu dividendy a somezeným hlasovacím právem podle ust. § 159 odst.3. obchodníhozákoníku. Upsané akcie budou splaceny na účet č. 175294194/0300u ČSOB, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Prioritní akcie - právo na přednostní výplaty dividendy- odnětí práva hlasovat (podle § 159 odst.3obchodního zákoníku).
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Účet u IPB a.s., pob. Žďár nad Sázavou, č. 101209778/5100prostřednictvím pokladen ZDAR, a.s.,emisní kurs upsaných akcií je upisovatel při převodu povinensplatit okamžitě při úpisu ... v hotovosti, v případě obcí a městpřevodem z účtu do 15 dnů ode dne úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Úpis akcií bez využití přednostního práva:místo - pokladny ZDAR, a.s. umístěné na provozech a pro obce aměsta Okresní úřad Žďár nad Sázavou,lhůta - 30 dnů s počátkem běhu této lhůt... y druhým pracovním dnempo uplynutí lhůty stanovené pro výkon přednostního práva,emisní kurs - bude určen poměrem akcie k majetku společnostivypočteného z běžné měsíční závěrky za kalendářní měsícpředcházející měsíci, v němž bylo zapsáno usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Zbývající kmenové akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty stávajícím akcionářům.Prioritní akcie budou nabídnuty obcím a městům okresu Žďár nadSáza... vou. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Poznamenává se rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.1997 ozáměru zvýšit základní jmění:Základní jmění se zvyšuje o 1,640.000 Kč úpisem nových 160 kskmenových akcií na jméno v listi... nné podobě, jm. hodnoty 10.000Kč s výkonem přednostního práva a 4 ks prioritních akcií najméno v listinné podobě, jm. hodnoty 10.000 Kč. Upisování nadnavrhovanou částku zvýšení se připouští bez omezení.Místo - pokladny ZDAR, a.s. umístěné na provozech,zahájení úpisu - 40. den po doručení usnesení soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku,lhůta - 15 kalendářních dnů od zahájení úpisu, upisování budeprobíhat v pracovní dny od 7,00 hod. do 14,00 hod.,úpis je účinný jen při okamžité platbě v hotovosti na účetZDAR, a.s.,na 1 kmenovou akcii lze upsat 1 novou kmenovou akcii,emisní kurs kmenové akcie je stanoven ve výši 10.000,- Kč,rozhodný den není třeba stanovit, akcionář se při úpisu prokážeakcií,úpis 4 ks prioritních akcií - přednostní právo stávajícíchakcionářů je vyloučeno v důležitém zájmu a.s. (naléhavá potřebazískání finančních zdrojů). zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané 28.6.1997.
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 16.5.1997.
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo.
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Nepeněžité vklady se nepřijímají.
 • 5. května 1997 - 17. března 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané 29.11.1996 a mimořádné valné hromady konané dne4.4.1997.
 • 2. října 1996 - 17. března 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 17.5.1996, a to v části I.čl.5 odst.2, včásti I.čl.6 odst.7, v části II.čl.1 odst.2 a v části II.čl... .2odst.5.    zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1995 - 17. března 1998 : Ke dni 6.3.1995 byly předloženy stanovy společnostiupravené a doplněné v části I., čl. 4,5,6, v části II.,čl. l,2, valnou hromadou dne 13.6.1993.
 • 6. března 1995 - 17. března 1998 : Ke dni 6.6.1995 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v části I., čl. l,5, v části II., čl. 2,3,4, valnouhromadou dne 18.10.1992.
 • 6. března 1995 - 17. března 1998 : Ke dni 6.3.1995 byly předloženy stanovy společnosti upravené včásti II, čl. l.
 • 21. ledna 1997 - 24. září 1997 : Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Převody kmenových akciíjsou možné mezi akcionáři společnosti vlastnícími kmenové akcie,dále mezi těmito akcináři a jejich manželem, manželkou a... příbuznými v řadě přímé. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1997 - 24. září 1997 : Základní jmění je splaceno.
 • 10. srpna 1992 - 26. února 1996 : Společnost zastupují všichni členové představenstva nebokterýkoliv jeho člen. Za společnost se podepisují buď všichničlenové představenstva nebo kterýkoliv jeho člen.
 • 10. srpna 1992 - 26. února 1996 : Základní jmění: 1,600.000,-- Kčsje rozděleno na: 160 akcií jmenovité hodnoty po 10.000,-- Kčs najméno
 • 10. srpna 1992 - 6. března 1995 : Dozorčí rada: Jaroslav Hanák, Světnov 66Ing. Libor Harvánek, Žďár nad Sázavou, Nezvalova 4/4Ing. Ludvík Topinka, Žďár nad Sázavou, Okružní 54/5
 • 10. srpna 1992 - 6. března 1995 : Právní forma právnické osoby: akciová společnost
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů