Trendy

843 954 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

17 324 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

483 100 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 29.6.2015Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Historické adresy

9.7.2014 - 29.6.2015Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
26.2.1996 - 9.7.2014Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4
10.8.1992 - 26.2.1996Žďár nad Sázavou, Jihlavská 4

Adresa z obchodního rejstříku

od 12.11.2015

Historické adresy z obchodního rejstříku

25.1.2002 - 14.11.2002Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou

46965815

DIČ

od 1.1.1993

CZ46965815

Datum vzniku

10. srpna 1992

Datová schránka

ceitd6r

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 889

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.11.2001

16 000 000 Kč

Historické jmění

24.9.1997 - 26.11.2001

8 000 000 Kč

26.2.1996 - 24.9.1997

1 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Bankovní účty

zvěřejněno 24.11.2016

PL18109017820000000120747839

... více účtů (celkem 10) najdete zde

Provozovny

od 12.6.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 456/15, 591 01, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1

... více provozoven (celkem 28) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 : Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 06.06.2014
 • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. ledna 2010 : Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 11.12.2009.
 • 21. února 2008 : Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 14.prosince 2007.
 • 9. února 2007 : Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 15.12.2006.
 • 30. prosince 2004 : Společnost předložila stanovy v novém znění schváleném valnou hromadou dne 15.6.2004

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 - 26. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 9. července 2014 - 26. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. května 2002 - 27. září 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současných16.000.000,-Kč o částku 16.000.000,-Kč na částku 32.000.000,-Kč,a to upsáním nových akcií společnosti o celkovém součtujmenovit... ých hodnot 16.000.000,-Kč.Upisování nad 16.000.000,-Kč se nepřipouští.Emisní kurs dříveupsaných akcií je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálubude provedeno upsáním nových akcií následujících vlastností:Počet akcií ........................1.600,-ksJmenovitá hodnota akcie............10.000,-KčDruh akcie..........................prioritníPodoba akcie.........................listinnáForma akcie.......................na majiteleAkcie lze upsat v provozních pokladnách společnosti veŽďáře nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nadPernštejnem ve lhůtě od 15. do 30. dne po nabytí právní mociusnesení o tom, že obchodní rejstřík zapsal úmysl zvýšitzákladní kapitál.Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně poštou neboosobním doručením. Každý akcionář může upsat na jednu dosavadníakcii společnosti jednu akcii nové emise.Jmenovitá hodnota akcie............10.000,-KčDruh akcie.........................prioritníPodoba akcie.......................listinnáForma akcie........................na majiteleEmisní kurs akcie..................21.500,-KčUpisovatelé budou povinni splatit celý emisní kurs upsanýchakcií do 7 dnů od upsání akcií.Akcie neupsané s využitím přednostního práva budounabídnuty k úpisu zaměstnancům společnosti, zaměstnancům, kteříodešli do důchodu a kterým vznikl nárok na využívání zlevněnéhozaměstnaneckého jízdného u této společnosti a obcím okresu Žďárnad Sázavou, pro které společnost provádí dopravní obslužnost,které jsou vyjmenovány ve vyhl.č. 311/2001 Sb,. na straně 71 až74.Akcie lze upsat v provozních pokladnách společnosti ve Žďáře nadSázavou, ve Velkém Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem ve lhůtěod 50. dne do 80. dne po dni nabytí právní moci usnesení.Počátekběhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemně poštou avývěskou v upisovacích místech. Valná hromada pověřilapředstavenstvo, aby určilo emisní kurs těchto akcií upisovanýchbez přednostního práva využitím poměru akcie stávajícíhoakcionáře k vlastnímu kapitálu společnosti k datu účetní závěrkyroku 2001. Emisní kurs musí být pro všechny upisovatele stejný anesmí být nižší než 21.500,-Kč. Upisovatelé budou povinnisplatit celý emisní kurs upsaných akcií do 7 dnů od upsáníakcií.Valná hromada určila, že zaměstnanci společnosti a zaměstnanci,kteří odešli do důchodu a kterým vznikl nárok na využívánízlevněného zaměstnaneckého jízdného u této společnosti, nemusísplatit celý emisní kurs upsaných akcií, poněvadž rozdíl budepokryt z vlastních zdrojů společnosti. Část emisního kursu,která nepodléhá splacení těmito zaměstnanci, bude určena podlepočtu jimi upsaných akcií s využitím maximální možnosti danéust. § 158 odst.2 obchod. zákoníku, tedy souhrn částí emistníhokursu všech akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, budečinit 800.00,-Kč.Akcie neupsané zaměstnanci společnosti, zaměstnanci, kteříodešli do důchodu a obcemi, budou nabídnuty k upsání na základěveřejné nabídky. Nově vydané akcie jsou akcie nového druhu:akcie prioritní, s přednostním právem na výplatu dividendy a somezeným hlasovacím právem podle ust. § 159 odst.3. obchodníhozákoníku. Upsané akcie budou splaceny na účet č. 175294194/0300u ČSOB, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Prioritní akcie - právo na přednostní výplaty dividendy- odnětí práva hlasovat (podle § 159 odst.3obchodního zákoníku).
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Účet u IPB a.s., pob. Žďár nad Sázavou, č. 101209778/5100prostřednictvím pokladen ZDAR, a.s.,emisní kurs upsaných akcií je upisovatel při převodu povinensplatit okamžitě při úpisu ... v hotovosti, v případě obcí a městpřevodem z účtu do 15 dnů ode dne úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Úpis akcií bez využití přednostního práva:místo - pokladny ZDAR, a.s. umístěné na provozech a pro obce aměsta Okresní úřad Žďár nad Sázavou,lhůta - 30 dnů s počátkem běhu této lhůt... y druhým pracovním dnempo uplynutí lhůty stanovené pro výkon přednostního práva,emisní kurs - bude určen poměrem akcie k majetku společnostivypočteného z běžné měsíční závěrky za kalendářní měsícpředcházející měsíci, v němž bylo zapsáno usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Zbývající kmenové akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty stávajícím akcionářům.Prioritní akcie budou nabídnuty obcím a městům okresu Žďár nadSáza... vou. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Poznamenává se rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.1997 ozáměru zvýšit základní jmění:Základní jmění se zvyšuje o 1,640.000 Kč úpisem nových 160 kskmenových akcií na jméno v listi... nné podobě, jm. hodnoty 10.000Kč s výkonem přednostního práva a 4 ks prioritních akcií najméno v listinné podobě, jm. hodnoty 10.000 Kč. Upisování nadnavrhovanou částku zvýšení se připouští bez omezení.Místo - pokladny ZDAR, a.s. umístěné na provozech,zahájení úpisu - 40. den po doručení usnesení soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku,lhůta - 15 kalendářních dnů od zahájení úpisu, upisování budeprobíhat v pracovní dny od 7,00 hod. do 14,00 hod.,úpis je účinný jen při okamžité platbě v hotovosti na účetZDAR, a.s.,na 1 kmenovou akcii lze upsat 1 novou kmenovou akcii,emisní kurs kmenové akcie je stanoven ve výši 10.000,- Kč,rozhodný den není třeba stanovit, akcionář se při úpisu prokážeakcií,úpis 4 ks prioritních akcií - přednostní právo stávajícíchakcionářů je vyloučeno v důležitém zájmu a.s. (naléhavá potřebazískání finančních zdrojů). zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané 28.6.1997.
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 16.5.1997.
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo.
 • 24. září 1997 - 17. března 1998 : Nepeněžité vklady se nepřijímají.
 • 5. května 1997 - 17. března 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané 29.11.1996 a mimořádné valné hromady konané dne4.4.1997.
 • 2. října 1996 - 17. března 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 17.5.1996, a to v části I.čl.5 odst.2, včásti I.čl.6 odst.7, v části II.čl.1 odst.2 a v části II.čl... .2odst.5.    zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1995 - 17. března 1998 : Ke dni 6.3.1995 byly předloženy stanovy společnostiupravené a doplněné v části I., čl. 4,5,6, v části II.,čl. l,2, valnou hromadou dne 13.6.1993.
 • 6. března 1995 - 17. března 1998 : Ke dni 6.6.1995 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v části I., čl. l,5, v části II., čl. 2,3,4, valnouhromadou dne 18.10.1992.
 • 6. března 1995 - 17. března 1998 : Ke dni 6.3.1995 byly předloženy stanovy společnosti upravené včásti II, čl. l.
 • 21. ledna 1997 - 24. září 1997 : Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Převody kmenových akciíjsou možné mezi akcionáři společnosti vlastnícími kmenové akcie,dále mezi těmito akcináři a jejich manželem, manželkou a... příbuznými v řadě přímé. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1997 - 24. září 1997 : Základní jmění je splaceno.
 • 10. srpna 1992 - 26. února 1996 : Společnost zastupují všichni členové představenstva nebokterýkoliv jeho člen. Za společnost se podepisují buď všichničlenové představenstva nebo kterýkoliv jeho člen.
 • 10. srpna 1992 - 26. února 1996 : Základní jmění: 1,600.000,-- Kčsje rozděleno na: 160 akcií jmenovité hodnoty po 10.000,-- Kčs najméno
 • 10. srpna 1992 - 6. března 1995 : Dozorčí rada: Jaroslav Hanák, Světnov 66Ing. Libor Harvánek, Žďár nad Sázavou, Nezvalova 4/4Ing. Ludvík Topinka, Žďár nad Sázavou, Okružní 54/5
 • 10. srpna 1992 - 6. března 1995 : Právní forma právnické osoby: akciová společnost
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů