Trendy

158 958 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 213 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

214 426 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.12.2012 třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

Historické adresy

10.10.2002 - 6.12.2012 Zlín, Tř. T. Bati čp. 5334, PSČ 76001
26.4.2002 - 10.10.2002 Zlín, Tř. T. Bati čp. 5334, PSČ 76208
28.3.1996 - 26.4.2002 Zlín, tř.Tomáše Bati, areál Závodů přesného strojírenství Zlín, a.s.
19.8.1992 - 28.3.1996 Zlín

46966650

DIČ

od 1.1.1993

CZ46966650

Datum vzniku

19. srpna 1992

Datová schránka

h68g6yp

Historické názvy

19.8.1992 - 28.3.1996

ZPS - KESTAG a.s. v češtině, ZPS - KESTAG Aktiengesellschaft, v němčině

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 891

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.10.2009

102 500 000 Kč

Historické jmění

31.5.2006 - 17.10.2009

82 500 000 Kč

27.2.1997 - 31.5.2006

165 000 000 Kč

16.3.1993 - 27.2.1997

61 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Bankovní účty

zvěřejněno 6.11.2014

DE76305244000000881760

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 15.11.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • třída Tomáše Bati 5334, 760 01, Zlín

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. května 2008 - 12. srpna 2016 : Dne 1.5.2008 na základě Smlouvy o prodeji části podniku prodala společnost ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. - Divizi Vrtáky, kupujícímu - společnosti Vrtáky a.s., Kyjov, Boršovská 259... 1, IČ 277 49 363. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2009 - 17. října 2009 : Základní kapitál společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. se zvyšuje ze stávající hodnoty 82 500 000,-Kč (osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých) o minimálně 5 000 000,-... Kč, maximálně o 20 000 000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad maximální částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu budou upsány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500 000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých) v počtu minimálně 10 ks, maximálně 40 ks.Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií podle § 204a zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu i vyloučení přednostního práva akcionářů, je zájem společnosti na restrukturalizaci aktiv a pasiv snížením zadluženosti společnosti, a to splacením emisního kurzu upsaných akcií započtením vybrané peněžité pohledávky nebo pohledávek za společností.Akcie budou upsány zájemcem nebo zájemci z řad věřitelů společnosti, kteří mají za společností i) platnou, nepromlčenou, prokazatelnou a nespornou pohledávku nebo pohledávky, ii) pohledávku nebo pohledávky, jejichž nominální hodnota jistiny je nejméně 1 000 000,-Kč a iii) doba od vzniku pohledávky k datu konání valné hromady je 4 roky a více, iiii) pohledávka bude představenstvem společnosti přezkoumána z hlediska způsobilosti k započtení a k tomu účelu i představenstvem vybrána.Zájemci o upsání akcií doručí na adresu sídla společnosti k rukám předsedy představenstva ve lhůtě do 30 dnů, která počne plynout ode dne následujícího od zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, písemné oznámení o počtu akcií, o jejichž upsání mají zájem, adresu, na kterou představenstvo zašle v případě výběru výzvu k upsání akcií společnosti a identifikaci pohledávky za společností, kterou navrhují k započtení proti závazku na splacení emisního kursu, obsahující minimálně - i) právní titul vzniku pohledávky, ii) označení smlouvy či jiného dokumentu zakládajícího vznik pohledávky, iii) výši pohledávky ke dni odeslání oznámení, v Kč, iiii) další informace nebo dokumenty relevantní pro přezkoumání pohledávky.K účasti na upisování akcií je do uplynutí lhůty pro upisování oprávněno věřitele společnosti vyzvat představenstvo společnosti.Výběrem upisovatele nebo upisovatelů mezi zájemci - věřiteli společnosti - o upsání a výběrem pohledávek, které mohou být započteny proti závazku na splacení emisního kursu, se pověřuje představenstvo společnosti.Akcie budou upisovány v sídle společnosti, Zlín, Tř. T.Bati čp. 5334 doručením akceptovaného návrhu smlouvy na upsání akcií s úředně ověřenými podpisy zájemce, vyzvanými k úpisu akcií představenstvem. Lhůta pro upisování akcií počne plynout ode dne následujícího po doručení písemného návrhu smlouvy na upsání akcií, který představenstvo odešle do 45 dnů ode dne následujícího od zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně a lhůta pro upisování akcií skončí 180 dnů, ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu upisovaných akcií; emisní kurz nesmí být nižší než jmenovitá hodnota upisovaných akcií. Rozdíl mezi emisním kurzem upsaných akcií a hodnotou pohledávky k datu jejího započtení proti závazku na splacení emisního kurzu, bude použit k tvorbě rezervního fondu společnosti.Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti přezkoumané a vybrané peněžité pohledávce za společností proti závazku na splacení emisního kursu upsaných akcií.Dohoda o započtení, kterou bude splacen celý závazek určeného zájemce nebo zájemců ke splacení emisního kursu, musí být uzavřena ve lhůtě do 180 dnů, ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Pohledávky za společností, jež budou přezkoumány a vybrány představenstvem společnosti k započtení proti závazku na splacení emisního kursu, budou schváleny k započtení valnou hromadou svolanou představenstvem tak, aby se konala do 180 dnů, ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Neschválení pohledávek valnou hromadou k započtení je rozvazovací podmínkou pro smlouvu o upsání akcií a dohodu o započtení.Pokud by do konce lhůty určené k upsání akcií nebyly účinně upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota by činila nejméně 5 mil.Kč, nebo pokud by nastala rozvazovací podmínka, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo neschválení pohledávek k započtení valnou hromadou, bude upisování akcií neúčinné a zaniknou práva a povinnosti upisování akcií neúčinné a zaniknou práva a povinnosti upisovatelů z upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2005 - 31. května 2006 : Usnesení valné hromady o snížení základního kapitáluValná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 82.500.000,- Kč ze stávající výše 165.000.000,- Kč na ... 82.500.000,- Kč za účelem úhrady kumulované ztráty minulých let.Částka 82.500.000,- Kč, odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita:k vyrovnání kumulované ztráty minulých let.Snížení základního kapitálu se uskuteční poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 50% jejich jmenovitých hodnot. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou za akcie téhož druhu a formy s nižší jmenovitou hodnotou.Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy zaslané na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů, předložili listinné akcie k výměně.Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně nepředloží, není oprávněn, až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 31. května 2006 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém řádnou valnou hromadou konanou dne 17.06.2003.
 • 27. února 1997 - 31. května 2006 : Základní jmění: 165,000.000,-Kč, je splaceno.
 • 9. září 2004 - 21. června 2005 : Okresní soud ve Zlíně nařídil usnesením č.j. 22 E 427/2004-5 ze dne 25.05.2004, které nabylo 09.09.2004 právní moci výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky k uspokojení oprávněného ... ve výši 61.750,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 1997 - 21. června 2005 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 19.11.1996.
 • 27. února 1997 - 21. června 2005 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne29.4.1996.
 • 22. března 2004 - 4. května 2004 : Okresní soud ve Zlíně usnesením č.j. 23 Nc 529/2003-5 ze dne 02.09.2003, které nabylo právní moci dne 19.02.2004 nařídil exekuci podle platebního výměru Zdravotní pojišťovny METAL ... - ALIANCE, č.j. R 349-068PV/03-P ze dne 19.06.2003 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 36.770,- Kč.Provedením exekuce byla pověřena JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad Přerov, Palackého 46, 750 00 Přerov. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 55 ks nových kmenovýchakcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč/ks a 1 ks nové kmenové akcie v listinné p... odobě,ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, které budousplaceny vkladem pohledávky za společností do základního jměníspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 1. Základní jmění společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s.se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, areál Závodů přesnéhostrojírenství Zlín, a.s., IČ 46 96 66 50 ve výši 165.000.000,... -Kč se za účelem zlepšení struktury pasiv a snížení závazkůspolečnosti zvýší o částku 55.500.000,- Kč na 220.500.000,- Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.5.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti:
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 4. Všechny akcie budou upsány předem určeným věřitelemspolečnosti, a to ZPS, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati,PSČ 762 08, IČ 00009393. Akcie, které by nebyly takto upsány,b... udou nabídnuty jiným věřitelům společnosti na základědoporučení představentva společnosti a dle rozhodnutí valnéhromady. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 30.5.2000.
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 10. Výše pohledávky za společností- směnečný peníz: 55.500.0000,- KčPohledávka je splatná za 15 dnů po předložení směnky k placenípodle směnečného a šekového zákona č. 191/1950 Sb.
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 9. Titul pohledávky:Lhůtní vistasměnka vystavená ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s. dne29.5.2000 ve Zlíně na směnečnou sumu 55.500.000,- Kč splatná nařad ZPS, a.s., se sídlem ve Zlíně,... tř. Tomáše Bati, PSČ 762 08,IČ 00009393, opatřená doložkou BEZ PROTESTU. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 8. Předmětem postoupení pohledávky - vkladu do základního jměnípři splacení upsaných akcií je pohledávka věřitele ZPS, a.s., sesídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, PSČ 762 08, IČ 0000... 9393. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 7. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v sídle společnostido 2 h po upsání nových akcií uzavřením smlouvy se společnostío postoupení pohledávky a předáním indosované směnky.
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 6. Upisování se může účastnit jen věřitel, určený podle odst.4tohoto usnesení poté, co bude k upsání akcií vyzvánpředstavenstvem společnosti.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná ... jejich jmenovitýmhodnotám, tj. 1.000.000,- Kč/ks a 500.000,- Kč/ks. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ZPS - FRÉZOVACÍNÁSTROJE, a.s., Zlín, tř. Tomáše Bati, areál Závodů přesnéhostrojírenství Zlín, a.s. ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvypř... edstavenstva k upsání akcií.Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnostinejpozději do 45 dnů od právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrhu nazvýšení do základního jmění. Připadne-li poslední den lhůty nasobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty proupisování nejblíže následující pracovní den. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2000 - 26. listopadu 2002 : 3. Přednostní právo akcionáře k upsání nových akcií se vylučuje.Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti nazlepšení struktury pasiv a snižení závazků společnos... ti vklademvybraných pohledávek za společností do základního jmění a formavkladu při splacení upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 1992 - 28. března 1996 : Základní jmění bylo ke dni vzniku společnosti zcela splaceno.
 • 19. srpna 1992 - 28. března 1996 : Způsob založení společnosti: Společnost byla založen jednorázovězakladatelskou smlouvou z 5.5.1992.
 • 19. srpna 1992 - 28. března 1996 : Společnost se zahraniční majetkovou účastí.
 • 19. srpna 1992 - 16. března 1993 : a je rozděleno: 1.000 akcií znějících na jméno v jmenovitéhodnotě 1.000,-- Kčs
 • 19. srpna 1992 - 16. března 1993 : Základní jmění: 1,000.000,-- Kčs
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů