Trendy

122 832 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-17 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

88 067 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.9.2015 Hrotovická 1184, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Historické adresy

17.6.1997 - 1.9.2015 Třebíč, Hrotovická 1184, PSČ 67447
5.10.1992 - 17.6.1997 Třebíč

46966676

DIČ

od 1.1.1993

CZ46966676

Datum vzniku

5. října 1992

Datová schránka

hqdcpaj

Historické názvy

5.10.1992 - 4.12.1998

AGROSTAV Třebíč a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 892

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.5.2002

77 410 000 Kč

Historické jmění

5.10.1992 - 3.5.2002

86 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třebíč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

9104711 / 0100

Provozovny

od 10.4.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Fibichova 1272, 676 02, Moravské Budějovice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. listopadu 2017 : Řádná valná hromada společnosti přijala dne 16.11.2017 usnesení tohoto obsahu:A/ Hlavní akcionář. Řádná valná hromada společnosti s obchodní firmou AGSTAV TŘEBÍČ a.s., IČ: 469 66 Řádná valná hromada společnosti přijala dne 16.11.2017 usnesení tohoto obsahu:A/ Hlavní akcionář. Řádná valná hromada společnosti s obchodní firmou AGSTAV TŘEBÍČ a.s., IČ: 469 66 ...676, se sídlem Hrotovická 1184, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 892 (dále jen Společnost) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost PONTUS REAL s.r.o., IČ: 292 68 010, se sídlem Dražka 624, 675 55 Hrotovice, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 69552 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 500 ks kmenových zaknihovaných akcií emitovaných ve Společnosti ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč a dále 2176 ks kmenových zaknihovaných akcií emitovaných ve Společnosti ve formě na jméno nejmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Z uvedeného tedy vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 71.760.000,- Kč, což představuje podíl 92,7% na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu § 375 ZOK. B/ Přechod akcií ve vlastnictví ostatních (minoritních) akcionářů na Hlavního akcionáře. Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 375 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, společnost PONTUS REAL s.r.o., IČ: 292 68 010, se sídlem Dražka 624, 675 55 Hrotovice, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 69552. Vlastnické právo k ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází podle § 385 odst. 1 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení řádné valné hromady Společnosti o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). C/ Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, připadne zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře: činí částku 5.223,- Kč (slovy: pět tisíc dvě sta dvacet tři korun českých) za každou jednu kmenovou zaknihovanou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), činí částku 52.230,- Kč (slovy: padesát dva tisíc dvě sta třicet korun českých) za každou jednu kmenovou zaknihovanou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). (dále jen Protiplnění).Přiměřenost této hodnoty Protiplnění je Hlavním akcionářem podle § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 395-14/2017 ze dne 02.10.2017 (dále jen Znalecký posudek), který vypracoval Ing. Libor Buček, s místem podnikání Trávník 2083, 686 03 Staré Město (dále jen Znalec). Znalecký posudek Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání řádné valné hromady Společnosti, přičemž závěry výše uvedeného Znaleckého posudku určují hodnotu: ve výši 5.223,- Kč (slovy: pět tisíc dvě sta dvacet tři korun českých) za každou jednu kmenovou zaknihovanou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), - ve výši 52.230,- Kč (slovy: padesát dva tisíc dvě sta třicet korun českých) za každou jednu kmenovou zaknihovanou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Pro účely ocenění jmění Společnosti byla použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty Společnosti. Tuto metodu považoval Znalec v ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní, poněvadž respektuje časovou hodnotu likvidačního zůstatku, který zpeněžením majetku v přiměřeném časovém horizontu akcionář obdrží za obvyklých nákladů na likvidaci.D/ Pověřená osoba a nárok menšinových akcionářů na výplatu Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto podle § 378 ZOK oprávněným osobám, tj. ostatním vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, pověřenou osobou podle § 378 ZOK, a to obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností Roklen360 a.s., IČ: 607 32 075, sp. zn. B 20437 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději, však do 15 kalendářních dnů, po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 ZOK, tedy po dni ve kterém bude proveden zápis změny vlastníků akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo podle § 389 odst. 1 ZOK. Podle § 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úrokůpodle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zák., přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění, včetně obvyklého úroku, bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v evidenci cenných papírů podle jiného právního předpisu (Centrální depozitář cenných papírů). Pro případ, že oprávněná osoba bankovní účet evidovaný nemá, obchodník poskytne protiplnění oprávněné osobě prostřednictvím poštovní poukázky na její adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. E/ Potvrzení o složení peněžních prostředků k výplatě protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti osvědčuje, že Pověřená osoba, obchodní společnost Roklen360 a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním řádné valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním řádné valné hromady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním řádné valné hromady. F/ Zápis změny vlastníků akcií. Společností byly emitovány pouze zaknihované akcie na jméno. Podle § 386 ZOK dá Společnost příkaz k zápisu změny vlastníků akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle jiného právního předpisu (Centrální depozitář cenných papírů) bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře s tím, že podkladem pro zápis změny nerozhodnutí valné hromady podle § 375 a § 382 ZOK a doklad o jeho zveřejnění. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 15. října 2014 : Valná hromada konaná dne 19.6.2014 schválila změnu stanov společnosti.
 • 10. října 2002 : Valná hromada konaná dne 19. 4. 2002 schválila úplné zněnístanov společnosti.
 • 2. října 2001 : Valná hromada konaná dne 11.05.2001 schválila úplné zněnístanov společnosti.
 • 5. října 1992 : Právní forma právnické osoby: akciová společnost
 • 5. října 1992 : Společnost vznikla na základě zrušení bez likvidace společnéhopodniku AGROSTAV Třebíč zapsaného v oddíle Do ve vložce 611.

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. října 2014 - 15. října 2014 : Valná hromada konaná dne 24.7.2014 schválila změnu stanov společnosti.
 • 2. října 2001 - 3. května 2002 : Snížení základního kapitálu o 8.600.000,- Kč z důvodu drženívlastních akcií, a to zničením těchto vlastních akcií (§ 213odst. 2 OZ) tj. 72 akcií v nominální hodnotě 100.000,- Kč-7... .200.000,- Kč akcie číslo 183 - 254 140 akcií v nominálníhodnotě 10.000,- Kč -1.400.000,- Kč akcie číslo 2585-2601,2690-2709, 2720, 2726-2739, 3011-3045, 3064-3076, 4047-4066,4079-4098 Částka odpovídající snížení základního kapitálu budezaúčtována na rezervní fond. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 1992 - 19. května 1999 : Akcie: 8601 akcií znějících na jméno v nominální hodnotě10.000,-- Kčs
 • 5. října 1992 - 17. června 1997 : Dozorčí rada:Ing. Ludvík Kafka, Mohelno 322Ing. Miroslav Caha, Brtnice, Horní Město 483Ing. Jan Čermák, Třebíč, Pod Strážnou horou 25Vlastimil Nesiba, Jemnice, Široká 890Jan Lauer,... Moravské Budějovice, Fišerova 1351Zdeněk Suchánek, Třebíč, Lidická 843 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů