Základní údaje

Sídlo

od 30.5.2002 Hořovice, Zámecká ulice č.232, PSČ 26801

Historické adresy

10.4.1996 - 30.5.2002 Třebíč, Janův mlýn 6097
30.9.1992 - 10.4.1996 Třebíč

46973591

DIČ

od 1.1.1993

CZ46973591

Datová schránka

k7ue4x6

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 896

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.12.1998

349 312 000 Kč

Historické jmění

10.3.1995 - 28.12.1998

194 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hořovice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 5053380257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 30.9.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Libušino údolí 97/2, 674 01, Třebíč - Stařečka

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. listopadu 1999 : Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnouhromadou 20.9.1999.
 • 28. prosince 1998 : Společnost se řídí stanovami ze dne 20.10.1998.
 • 17. února 1998 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou30.12.1997.
 • 26. února 1997 : Předloženy stanovy ve znění změn ze dne 29.11.1996

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. července 2004 - 27. října 2004 : Okresní soud v Berouně rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Krátkou v exekuční věci oprávněného: Cash Reform (Commercial Finance),a.s., se sídlem Brno, Hlinky 118, IČ: 25320513, zasto... upeného JUDr. Daliborem Vaigertem, advokátem se sídlem Brno, Jánská 1/3, proti povinnému: MAVET a.s., sídlem Hořovice, Zámecká 232, IČ: 46973591, pro Kč 15.000.000,- takto:- soud nařizuje exekuci na majetek povinného podle vykonatelného notářského zápisu, sepsanou notářem JUDr. Michalem Voříškem v Brně, č.j. NZ 726/2003, N 798/2003 ze dne 7.8.2003, k vydobytí pohledávky oprávněného ve výši Kč 15.000.000,- s 6,75 % úrokem z částky 15.000.000,- od 7.8.2003 do zaplacení, paušální odměny ve výši 1,3 % za každých započatých 30 dnů z částky Kč 15.000.000,- do zaplacení,- soud provedením exekuce pověřuje soudního exekutora Mgr. Daniela Týče, Exekutorský úřad Blansko, se sídlem Seifertova 7, 678 01 Blansko zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 8. Valná hromada schvaluje upisování akcií oběma určenýmizájemci nepeněžitými vklady a to dle předmětu vkladu ve výšijeho ocenění dle posudku znalců takto:
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : B) pro vkladatele MASOSPOL Opava, a.s.- znalce Ing. Jaroslava Horáka, Šumperk, Zábřežská 23, ze dne22.8.1998, č. posudku 2466-116/98, který stanovil hodnotuvkladu: 240,000.000,-Kč,... - znalce Ing. Lubomíra Krejčího, Třebíč, Kpt. Nálepky 65, ze dne24.8.1998, č. posudku 1093-119/98, který stanovil hodnotuvkladu: 235,400.000,- Kč.Přičemž valná hromada přijala k určení výše ocenění vkladuposudek znalce Ing. Lubomíra Krejčího č. 1093-119/98. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : Valné hromadě tak bylo předloženo navržené ocenění v součtucelého nepeněžitého vkladu:vkladatele Agrofin, s.r.o. 54,712.000,- Kčvkladatele MASOSPOL Opava, a.s. 340,193.... 000,- Kča k úpisu z toho navrženo ke schválení valné hromadě z celéhonepeněžitého vkladu:vkladatele Agrofin, s.r.o. 54,712.000,- Kčvkladatele MASOSPOL Opava, a.s. 100,000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : Valná hromada poté jednomyslně schválila navýšení základníhojmění nepeněžitými vklady a to v hodnotěupisovatle Agrofin, s.r.o. 54,712.000,- Kčupisovatele MASOSPOL Opava, a... .s. 100,000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : Agrofin, s.r.o. tak bude upisovat:54 kusů akcií o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč 7 kusů akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč 1 kus akcií o nominální hodnotě 10.000,... - Kč 2 kusy akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : MASOSPOL Opava, a.s. tak bude upisovat:100 kusů akcií o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč.
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : Následně schválila, že:rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu upisovatele MASOSPOLOpava, a.s. dle předložených znaleckých posudků a oceněníhodnoty vkladu k úpisu jmenovité hodnot... y akcií, které mají býtupisovateli vydány dle rozhodnutí vlané hromady, tj.240,193.000,- Kč, je převeden do rezervního fondu MAVET a.s. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 1. Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady z 20.10.1998 ozáměru zvýšit základní jmění o 154,712.000,- Kč, a tonepeněžitými vklady s tím, že nad částku navrženého zvýšení seupi... sování akcií nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 2. Upisované akcie jsou na majitele, listinné, neveřejněobchodovatelné a bude upsáno nově 164 kusů akcií a to:počet kusů o nominální hodnotě154 ... 1,000.000,- Kč 7 100.000,- Kč 1 10.000,- Kč 2 1.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 3. Z důvodu důležitého zájmu společnosti se vylučuje přednostníprávo akcionářů na úpis nových akcií dle § 204a Obch.Z provšechny akcionáře.
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 4. Všechny nově upsané akcie na zvýšení základního jmění - přivyloučení přednostního práva dle bodu 3 usnesení - jsou upsányurčitým dvěma zájemcům - dosavadním neakcionářům a to:a)... obchodní společnosti: MASOSPOL Opava, a.s., Opava, Horní náměstí 2, IČO: 47672307b) obchodní společnosti: Agrofin, s.r.o., Znojmo, Dobšická 17, IČO: 60699027. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 5. Upisování novými upisovateli určenými v bodě 4 usneseníproběhne v sídle společnosti a to nejdříve 5. dne po zápisuusnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění doobch... odního rejstříku, končí lhůtu k upisování 40. dne po zápisuusnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 6. Emisní kurs upisovaných akcií, upisovaných dle usnesení valnéhromady, se rovná jmenovité hodnotě akcií.
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 7. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů, kterými pouzejest navyšováno základní jmění, stanoví se takto: v sídlespolečnosti počínaje dnem zahájení úpisu a konče posledním ... dnemlhůty k úpisu tak, jak tato jest obsažena v bodě 5. usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 1. Hmotný investiční majetek:- soubor hmotného investičního majetku drobného hmotnéhomajetku, strojů, zařízení, přístrojů, automobilů u vkladateleAgrofin, s.r.o. v areálu Agrofin, ... s.r.o. - Jiřice u Miroslavi- soubor hmotného investičního majetku, drobného hmotnéhomajetku, strojů, zařízení, přístrojů, automobilů a zásob uvkladatele MASOSPOL Opava, a.s. a to v areálech MASOSPOL Opava,a.s. - Služovice, (Oldřišov), Březová u Vítkova, Kateřinky uOpavy. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : Výše uvedený předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění bylopředloženo valné hromadě oceněné znaleckými posudky:A) pro vkladatele Arofin, s.r.o.:- znalce Ing. Milana Votypky, Třebí... č, Heyrovského 830/3 z20.7.1998, č. posudku 2466-097/98, který stanovil hodnotuvkladu: 17,412.000,- Kč,- znalce Doc.Ing. Roberta Matičky, DrSc., Praha 8, Neratovická1707/12, z 24.8.1998, č. posudku 616-1998, který stanovilhodnotu vkladu: 17,412.000,- Kč, zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : B) pro vkladatele MASOSPOL Opava, a.s.:- znalce Ing. Milana Votypky, Třebíč, Heyrovského 830/3, ze dne20.7.1998, č. posudku 2465-076/98, který stanovil hodnotuvkladu: 104,793.000,-... Kč,- znalce Doc.Ing. Roberta Matičky, DrSc., Praha 8, Neratovická1707/12, ze dne 24.8.1998, č. posudku 615-1998, který stanovilhodnotu vkladu: 104,793.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : 2. Nemovitosti (včetně příslušenství a součástí), drobných avedlejších staveb:
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : u vkladatele Agrofin, s.r.o. areál střediska výkrmny vepřůJiřice u Miroslavi, tak, jak tento je dosud pro uvedenéhovkladatele zapsán na LV č. 53 pro obec a k.ú. Jiřice uMiroslavi, ... kód 661058 a popsán v posudcích znalců níže uvedených- u vkladatele MASOSPOL Opava, a.s. areály střediska výkrmnyvepřů ve Služovicích, Oldřišov a Březová u Vítkova (včetně domů)a areál v Kateřinkách u Opavy (administrativní budova) tak, jaktoto jest zapsáno naa) LV č. 771 pro obec Oldřišov, k.ú. Oldřišov, kód 710113(Středisko Služovice)b) LV č. 217 pro obec Březová, k.ú. Březová u Vítkova, kód614718c) na LV č. 2283 pro obec Opava, k.ú. Kateřinky u Opavy, kód711756a popsáno v posudcích znalců níže uvedených. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1998 - 28. prosince 1998 : Výše uvedený předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění bylopředloženo valné hromadě oceněné znaleckými posudky:A) pro vkladatele Agrofin, s.r.o.- znalce Ing. Jaroslava Horáka, Šum... perk, Zábřežská 23, ze dne22.8.1998, č. posudku 2467-117/98, který stanovil hodnotuvkladu: 38,000.000,- Kč,- znalce Ing. Lubomíra Krejčího, Třebíč, Kpt. Nálepky 65, ze dne10.8.1998, č. posudku 1083-109/98, který stanovil hodnotuvkladu: 37,300.000,- Kč.Přičemž valná hromada přijala k určení výše ocenění vkladuposudek znalce Ing. Lubomíra Krejčího č. 1083-109/98. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1995 - 10. dubna 1996 : Akcie:194 600 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1 000,- Kčv zaknihované podobě
 • 30. září 1992 - 10. března 1995 : Z toho počtu akcií:- o nominální hodnotě 10.000,-- Kčs 13.460 akcií- o nominální hodnotě 50.000,-- Kčs 800 akcií- o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs 20... 0 akcií zobrazit více skrýt více
 • 30. září 1992 - 10. března 1995 : a je rozděleno na: 14.460 akcií znějících na majitele
 • 30. září 1992 - 10. března 1995 : Základní jmění společnosti: 194,600.000,-- Kčs
 • 30. září 1992 - 8. dubna 1993 : Dozorčí rad:INg. Jan Dvořák, Jakubov čís. 8 - předsedaIng. Vilém Krejčí, Rouchovany, Na valech 352Ing. Jan Kudrna, Radonín 7Ing. Pavel Šeda, Třebíč, Heyrovského 23Bohumil Krčál, Py... šel čís. 19 zobrazit více skrýt více
 • 30. září 1992 - 8. dubna 1993 : Zastupování a podepisování:Jménem společnosti jedná a za ni podepisuje ředitel společnostinebo I. zástupce ředitele nebo II. zástupce ředitele nebopředseda představenstva.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů