Trendy

318 548 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 097 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

165 856 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.10.2015 U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Historické adresy

23.1.1995 - 22.10.2015 Brno, U Svitavy č. 2, PSČ 61800
28.9.1992 - 23.1.1995 Brno, Mírová 21a, PSČ 61800

46974687

DIČ

od 1.1.1993

CZ46974687

Datum vzniku

28. září 1992

Datová schránka

tdscd9v

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 911

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.6.2016

65 967 000 Kč

Historické jmění

16.7.2009 - 30.6.2016

82 457 000 Kč

24.3.2005 - 16.7.2009

83 231 000 Kč

4.6.1993 - 24.3.2005

95 578 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

201412351 / 0600

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

4.7.2001 - 17.7.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 592 61, Doubravník 155

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. ledna 2017 : Veškeré akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti a akcionáři mají předkupní právo v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti.
 • 1. září 2016 : Společnost Ekostavby Brno, a.s., se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČ 46974687, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem rozdělení ve formě odště Společnost Ekostavby Brno, a.s., se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČ 46974687, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem rozdělení ve formě odště...pení sloučením ze dne 20.7.2016 přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu na společnost Ekostavby Invest s. r. o., se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČ 04534735. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 6. února 1997 : Základní jmění je splaceno.
 • 4. června 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Jihomoravské státní lesy Brno. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 1992 : Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par.172 obchod.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, n Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par.172 obchod.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, n...a který přešel majetekstátního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., opodmínkách převodu majetku státu na jiné osoby V zakladatelskélistině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.9.1992 bylorozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. října 2015 - 16. ledna 2017 : Společnost se řídí STANOVAMI ve znění přijatém řádnou valnou hromadou konanou dne 21. 9. 2015.
 • 24. února 2016 - 30. června 2016 : Valná hromada společnosti dne 23.2.2016 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:1.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace... kapitálové struktury společnosti v souvislosti s plánovaným rozdělením společnosti formou odštěpení sloučením. 2.Základní kapitál společnosti se snižuje poměrně formou nominálního snížení jmenovité hodnoty akcií o celkovou částku 16.490.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů čtyři sta devadesát tisíc korun českých, z původní výše základního kapitálu 82.457.000,- Kč, slovy: osmdesát dva milionů čtyři sta padesát sedm tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 65.967.000,- Kč, slovy: šedesát pět milionů devět set šedesát sedm tisíc korun českých.3.Základní kapitál společnosti po jeho snížení bude i nadále rozvržen na 169 kusů kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota 69, slovy: šedesáti devíti, kusů akcií v listinné podobě se sníží ze jmenovité hodnoty 1 000 000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jmenovitou hodnotu 800.000,- Kč, slovy: osm set tisíc korun českých, jmenovitá hodnota 16, slovy: šestnácti, kusů akcií v listinné podobě se sníží ze jmenovité hodnoty 500 000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých, jmenovitá hodnota 52, slovy: padesát dva, kusů akcií v listinné podobě se sníží ze jmenovité hodnoty 100 000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých, jmenovitá hodnota 25, slovy: dvacet pět, kusů akcií v listinné podobě se sníží ze jmenovité hodnoty 10 000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 8.000,- Kč, slovy: osm tisíc korun českých, a nezmění se jmenovitá hodnota 7, slovy: sedm, kusů akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 4.Akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie ke dni konání této valné hromady, jsou povinni předložit společnosti veškeré dosavadní akcie za účelem jejich výměny za nové akcie s novou jmenovitou hodnotou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne provedení zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.Společnost veškeré dosavadní akcie, které jí budou akcionáři předloženy v souladu s usnesením této valné hromady k výměně, zničí a vyhotoví o tom písemný protokol o skartaci akcií.6.Společnost naloží s částkou odpovídající snížení základního kapitálu tak, že celá částka 16.490.000,- Kč zůstane nadále v majetku společnosti jako součást vlastního kapitálu společnosti a nebude použita k výplatě akcionářům společnosti ani k úhradě případné ztráty či k jakémukoliv jinému účelu. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 2014 - 22. října 2015 : Společnost se řídí STANOVAMI ve znění přijatém řádnou valnou hromadou konanou dne 25. 2. 2014.
 • 29. dubna 2013 - 14. dubna 2014 : Společnost se řídí Stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 8. dubna 2013.
 • 18. října 2012 - 29. dubna 2013 : Společnost se řídí Stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 05.10.2012.
 • 9. září 2010 - 18. října 2012 : Předloženy STANOVY společnosti ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou konanou dne 30.08.2010.
 • 16. července 2009 - 18. října 2012 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 6.5.2009.
 • 28. listopadu 2008 - 18. října 2012 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 03.01.2008
 • 28. listopadu 2008 - 18. října 2012 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 05.11.2007
 • 16. července 2009 - 16. července 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 6.5.2009 přijala následující rozhodnutí:Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 774 000,- Kč, z dosavadní výše 83 231 000,- Kč na novo... u výši 82 457 000,- Kč, s tím, že se jedná o snížení základního kapitálu ve smyslu ust. § 161b odst. 4 obch. zák. o jmenovitou hodnotu 774 ks vlastních akcií, které společnost nabyla a nezcizila v zákonné lhůtě.Důvodem snížení základního kapitálu je to, že společnost na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 14.5.2007 nabyla 774 ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě 774 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že tyto akcie nebyly zcizeny, je nutno v souladu s ust. § 161b odst. 4 obch. zák o jmenovitou hodnotu těchto akcií základní kapitál snížit a předmětné akcie zničit. Valná hromada schvaluje likvidaci těchto akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. října 2008 - 16. července 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 6.10.2008 přijala následující usnesení:1. Určení hlavního akcionáře - hlavním akcionářem společnosti je společnost STAVOS Engineering... , s.r.o. se sídlem Brno, U Svitavy 2, PSČ 618 00, IČ: 494 47 513 (dále jen "hlavní akcionář").Hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 81 186 kusů listinných akcií společnosti znějících na doručitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 81 186 000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ve výši 97,54 %. Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno z kontroly předložených listinných akcií společnosti a z předloženého prohlášení hlavního akcionáře. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90% podílu na základním kapitálu společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obch. zák. Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 2045 ks listinných akcií společnosti, znějících na doručitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 2 045 000,- Kč (dále také jen "ostatní akcionáři").2. Přechod všech akcií společnosti na hlavního akcionáře - valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obch. zák. přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností, které jsou ve vlastnictví ostatních menšinových akcionářů na osobu hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře po uplynutí jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den přechodu vlastnického práva") v souladu s ust. § 183l odst. 3 obch. zák.3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku - valná hromada určuje, že hlavní akcionáře poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité plnění ve výši 1894,- Kč (slovy: jedentisícosmsetdevadesátčtyřikorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských). Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znal. posudkem č. 401-28/08 ze dne 21.8.2008 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 čj. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 čj. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků (dále jen "znalec"). Závěrečným výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 1894,- Kč za jednu akcii společnosti. Pro zjištění přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků. Výplatou protiplnění je pověřen obchodník s cennými papíry, společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ: 607 17 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1388 (dále jen "obchodník"). Hlavní akcionář předal obchodníkovi peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady.4. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírů - zmocněncem pro převzetí listinných účastnických cenných papírů je obchodník, společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ: 607 17 068, tel. 545544240. Lhůta pro předložení (předání) listinných akcií je, dle ust. § 183l odst. 5 obch. zák. 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 obch. zák. je stanovena na 14 dnů. Pokud nebudou listinné akcie předloženy zmocněnci společnosti ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle § 214 odst. 1-3 obch. zák. Obchodník v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obch.zák. poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po předání listinných akcií vydaných společností, nejpozději však do deseti pracovních dnů ode dne jejich předání. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto v hotovosti při předání listinných akcií v sídle obchodníka v pracovní dny od 9.00 hod do 12.00 hod, v případě částky protiplnění vyšší než ekvivalent 15,000,- EUR bude provedeno po dohodě s oprávněnou osobou výplatou protiplnění zasláním na sdělený bankovní účet a to do deseti pracovních dnů po předání listinných akcií obchodníkovi. Obchodník poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2000 - 16. července 2009 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 18.7.2000.
 • 2. září 1999 - 16. července 2009 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 27.7.1999.
 • 21. října 2004 - 24. března 2005 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 10.8.2004 o snížení základního kapitálu za následujících podmínek:Důvod navrhovaného snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti ... stanovené v ust. § 161b odst. 4 obchodního zákoníku - vlastní akcie v držení společnosti po uplynutí 18, slovy: osmnácti, měsíční lhůty.Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: převod na účet nerozděleného zisku minulých let.Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál bude snížen o částku 12.347.000,- Kč, slovy: dvanáct miliónů tři sta čtyřicet sedm tisíc korun českých, to je o 12.347 kusů vlastních kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, které jsou v majetku společnosti.Způsob snížení základního kapitálu: základní kapitál bude snížen zničením všech, shora uvedených, vlastních akcií, o které se základní kapitál snižuje, po provedení zápisu snížení do příslušného obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1998 - 2. září 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 25.9.1997.
 • 28. září 1992 - 27. listopadu 1995 : Způsob jednání jménem společnosti :Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl ... představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1994 - 23. ledna 1995 : Rozdělení základního jmění:- 90 799 akcií jmenovité hodnoty 1 000 Kč, na majiteles charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů,- 4 799 zaměstnaneckých akcií jmenovité hodno... ty 1 000 Kč,na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 1992 - 4. června 1993 : Základní jmění společnosti činí 87 778 000,--Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v ... zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuJihomoravské státní lesy Brno.Základní jmění společnosti je rozděleno na 83 389 akcií namajitele po 1 000,-Kčs jmenovité hodnoty a 4 389 akcií na jménopod 1 000,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 1992 - 4. června 1993 : Právní forma společnosti : akciová společnost
 • 28. září 1992 - 5. dubna 1993 : Dozorčí rada :ing. Oldřich Singer, Brno, Žlutý kopec 2a, 602 00ing. Stanislav Juránek, Brno, Bělohorská 95, 636 00ing. Karel Vondrák, Brno, Ulička 12, 623 00
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů