Trendy

144 950 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

401 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

102 771 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 16.1.2013 Šternberská 300, Louky, 763 02 Zlín

Historické adresy

1.7.2002 - 16.1.2013 Zlín, Louky, Šternberská 300, PSČ 76302
2.4.1999 - 1.7.2002 Zlín, Louky 300, PSČ 76302
5.11.1993 - 2.4.1999 Zlín, Louky 351
13.8.1993 - 5.11.1993 Zlín, Loukách 351

Adresa z obchodního rejstříku

od 14.2.2004 Zlín - Louky, Šternberská 300, PSČ 76302

46975764

DIČ

Není plátce DPH

13.8.1993 - 8.8.2016

CZ46975764

Datum vzniku

13. srpna 1993

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. prosince 2014

Datová schránka

mkzgmid

Historické názvy

13.8.1993 - 1.7.2002

TENNIS  Zlín, spol.s r.o.

13.8.1993 - 1.7.2002

TENNIS Zlín, spol.s r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 7660

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.1.2007

5 000 000 Kč

Historické jmění

8.11.2004 - 17.1.2007

5 000 000 Kč

19.10.2004 - 8.11.2004

2 000 000 Kč

1.7.2002 - 19.10.2004

2 000 000 Kč

5.1.2001 - 1.7.2002

2 000 000 Kč

18.10.2000 - 5.1.2001

1 684 000 Kč

13.9.1999 - 18.10.2000

274 000 Kč

13.8.1993 - 13.9.1999

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Historické provozovny

10.11.2010 - 25.10.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Zádveřice 425, 763 12, Zádveřice-Raková

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. července 2002 : Dohodou společníků ze dne 25.01.2002 společnost změnila právníformu ze společnosti TENNIS Zlín, spol. s r.o. vedené vobchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce Dohodou společníků ze dne 25.01.2002 společnost změnila právníformu ze společnosti TENNIS Zlín, spol. s r.o. vedené vobchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce...7660 na společnost TENNIS Zlín, a.s. vedenou v obchodnímrejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 3740. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. října 2004 - 8. listopadu 2004 : Valná hromada společnosti TENNIS Zlín, a.s. rozhodla dne 21.5.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu potřeby posílení vlastního kapitálu společnosti a podpory ekon... omických ukazatelů společnosti a započtení pohledávek za společností předem určeným zájemcům oproti pohledávkám společnosti za předem určenými zájemci s cílem efektivního řešení celkové míry zadluženosti společnosti a snížení zadluženosti společnosti vůči akcionářům, z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských), o částku 3.000.000,- Kč (slovy: třimilionykorunčeských) na celkovou částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) za následujících podmínek:a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení nebude připuštěno.b) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu se vylučuje, protože akcie upíší předem určení zájemci Ing. Jiří Viktorin, r.č. 521016/198, bytem Zlín-Malenovice, Nová 1073, Ing. Oldřich Minařík, r.č. 540809/0006, bytem Vizovice, Štěpská 949 a Ing. Petr Král, r.č. 480729/003, bytem Zlín, Česká 4759. Důvodem vyloučení přednostního práva pro úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti je existence smluv o půjčkách společnosti vůči Ing. Jiřímu Viktorínovi, Ing. Oldřichu Minaříkovi a Ing. Petru Královi.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, kterou budou splaceny peněžitými vklady předem určených zájemců Ing. Jiřího Viktorína, Ing. Oldřicha Minaříka a Ing. Petra Krále.Na zvýšení bude upsáno 300, slovy tři sta, kusů nových akcií vydaných na majitele, v listinné podobě, každá v nominální hodnotě 10.000,- Kč, slovy desettisíckorunčeských, za akcii, přičemž emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcionářská práva.d) V souladu s ustanovením článku 6 stanov společnosti TENNIS Zlín, a.s. jsou vydány akcie na majitele, v listinné podobě, a tyto akcie zajišťují majitelům stejná akcionářská práva.e) Lhůta pro úpis akcií bude činit deset dnů a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude oznámen zájemcům Ing. Jiřímu Viktorínovi, Ing. Oldřichu Minaříkovi a Ing. Petru Královi odesláním doporučeného dopisu s tím, že pokud Ing. Jiří Viktorín, Ing. Oldřich Minařík a Ing. Petr Král v této lhůtě nevyužití svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu plynutím této lhůty neúčinné.f) Místo pro úpis akcií bude v sídle společnosti na adrese Zlín, Louky, Šternberská 300, PSČ 763 02. Lhůta pro splacení 30% z nominálních hodnot akcií bude činit 10 dnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný.Splacení 30% z nominálních hodnot akcií bude provedeno následovně: Ing. Jiří Viktorín, Ing. Oldřich Minařík a Ing. Petr Král zaplatili před termínem konání valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti dne 20.5.2004 v hotovosti do pokladny společnosti tyto částky:Ing. Jiří Viktorín ........... 25.100,- KčIng. Oldřich Minařík .......... 3.357,- KčIng. Petr Král .............. 149.805,- KčDoplatek do výše 30% nominální hodnoty akcií bude proveden započtením stávajících pohledávek za společností v celkové výši 721.738,- Kč (Ing. Jiří Viktorín poskytl půjčku 388.900,- Kč, Ing. Oldřich Minařík poskytl půjčku 293.643,- Kč, Ing. Petr Král poskytl půjčku 93.195,- Kč). Tyto pohledávky vyplývají ze smluv o půjčkách uzavřených mezi nimi jako věřiteli a společností jako dlužníkem.Od počátku lhůty k úpisu akcií bude na adrese sídla firmy připraven návrh smlouvy o upsání akcií se společností, jíž podepsaný jménem společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání bude činit šest týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.g) Valná hromada schvaluje, aby v případě úpisů předem určení zájemci Ing. Jiří Viktorín, Ing. Oldřich Minařík, Ing. Petr Král splatili 30% emisního kurzu nových akcií výhradně započtením svých pohledávek za společností vyplývajících ze smluv o půjčkách uzavřených mezi Ing. Jiřím Viktorínem, Ing. Oldřichem Minaříkem a Ing. Petrem Králem, jako věřiteli a společností, jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti za zájemci Ing. Jiřím Viktorínem, Ing. Oldřichem Minaříkem a Ing. Petrem Králem na splacení emisního kurzu akcií takto:Ing. Jiří Viktorín 414.000,- Kč (půjčka 388.900,- Kč, do pokladny dne 20.5.2004 složena částka 25.100,- Kč)Ing. Oldřich Minařík 243.000,- Kč (půjčka 239.643,- Kč, do pokladny dne 20.5.2004 složena částka 3.357,- Kč)Ing. Petr Král 243.000,- Kč (půjčka 93.195,- Kč, doplatek dne 20.5.2004 149.805,- Kč)h) Valná hromada schvaluje následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určenými zájemci Ing. Jiří Viktorínem, Ing. Oldřichem Minaříkem a Ing. Petrem Králem. Od počátku lhůty ke splacení akcií bude na adrese v sídle společnosti Zlín, Louky, Šternberská 300, PSČ 763 02 připraven návrh smlouvy o započtení se společností již podepsaný jménem společnosti. Tyto smlouvy budou obsahovat veškeré zákonné náležitosti, podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smluv o započtení 30% emisního kurzu nových akcií bude činit 10 dnů ode dne úpisu.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 2004 - 21. října 2004 : Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 08.04.2004 č.j. 23Nc 126/2004-4, která nabyl právní moci dne 30.04.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému TENNIS Zlín, a.s. Zlín-Louky... , Šternberská 300, IČ: 469 75 764 k uspokojení pohledávky oprávněného Berleburger Schaumstoffwerk, GmbH, Am Hilgenacker 24, Bad Berleburg, Spolková republika Německo.Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Kateřina Maisnerová, soudní exekutor, Praha 1, Vodičkova 30/5 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů