Trendy

443 740 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 453 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

217 214 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.8.2015 Třebíčská 1540/70, 594 01 Velké Meziříčí

Historické adresy

25.11.1992 - 11.8.2015 Velké Meziříčí, Třebíčská 1540, PSČ 59401

46982761

DIČ

od 1.1.1993

CZ46982761

Datum vzniku

25. listopadu 1992

Datová schránka

d9wcntz

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 940

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.4.2003

95 087 500 Kč

Historické jmění

19.2.2002 - 17.4.2003

68 087 500 Kč

25.11.1992 - 19.2.2002

47 270 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Velké Meziříčí

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

416751 / 0100

Provozovny

od 16.6.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 594 51, Dobrá Voda

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. července 2014 : Každý akcionář má k akciím emitovaných společností předkupní právo. V případě zamýšleného prodeje akcií je akcionář povinen nejprve tyto nabídnout zbývajícím akcionářům. Tito mají Každý akcionář má k akciím emitovaných společností předkupní právo. V případě zamýšleného prodeje akcií je akcionář povinen nejprve tyto nabídnout zbývajícím akcionářům. Tito mají ...právo akcie vykoupit za cenu odpovídající ceně nabídnuté třetí osobou nejvýše ale za cenu odpovídající poměru vlastního kapitálu společnosti a celkové jmenovité hodnoty akcií, násobeno součtem jmenovitých hodnot prodávaných akcií. V případě, že zájemců z řad akcionářů je více, vykoupí akcie dle poměru počítaného podle jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií, pokud se nedohodnou jinak. Předkupní právo se neuplatní, pokud se jedná o jejich převod mezi osobami blízkými nebo pokud akcie nabývá sama společnost nebo jiný akcionář. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2014 : K účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas představenstva. To neplatí, jedná-li se o převod mezi osobami blízkými, nebo pokud akcie nabývá sama společnost.
 • 28. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. listopadu 1992 : Způsob zřízení: Společnost vznikla na základě zrušeníAgropodniku, družstevní podnik Velké Meziříčí bez likvidacezapsaného do obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkovv oddíl Způsob zřízení: Společnost vznikla na základě zrušeníAgropodniku, družstevní podnik Velké Meziříčí bez likvidacezapsaného do obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkovv oddíl...e Dp vložka 56. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1992 : Právní forma právnické osoby: akciová společnost

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. července 2014 - 11. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 28. července 2014 - 11. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 18. září 2002 - 17. dubna 2003 : c) Společnost ZZN Žďár n.S., a.s. IČ 25304071 musí, jakojediný, předem určený zájemce všechny společností nově emitovanéakcie upsat formou smlouvy o upsání akcií, když druhýmúčastn... íkem této smlouvy bude společnost AGROPODNIK,a.s. VelkéMeziříčí, IČ 46982761, a to nejpozději do 21 dnů počítaných odedne, kdy k jejímu uzavření bude, společností AGROPODNIK, a.s.,Velké Meziříčí písemně vyzván. Marným uplynutím této lhůtyztrácí předem určený zájemce právo na uzavření této smlouvy stím, že ke zvýšení základního kapitálu společnosti nedošlo.AGROPODNIK, a.s. Velké Meziříčí je povinna předložit návrhsmlouvy předem určenému zájemci nejpozději do třiceti dnů odedne, kdy usnesení rejstříkového soudu o povolení zápisu tohotousnesení do obchodního rejstříku nabude právní moci rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2002 - 17. dubna 2003 : b) Všech 27 kusů společností nově emitovaných akcií může upsat asplatit výhradně společnost ZZN Žďár n.S., a.s. IČ 25304071, sesídlem Jihlavská 18, 591 13 Žďár nad Sázavou. Z těch... to důvodůžádný z dosavadních akcionářů společnosti nemá, v souladu sezněním ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, právo napřednostní úpis společností nově emitovaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2002 - 17. dubna 2003 : a) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedenoupsáním celkem 27 kusů nových listinných akcií znějících najméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, každá zn... ich v emisním kursu 1.127.500,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2002 - 17. dubna 2003 : Mimořádná valná hromada schvaluje:1. Zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních68.087.500,- Kč na 95.087.500,- Kč, tedy o 27.000.000,- Kč stím, že se nad tento rámec se ... zvýšení základního kapitálunepřipouští, když: zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2002 - 17. dubna 2003 : d) Předem určený zájemce, společnost ZZN Žďár n.S., a.s. IČ25304071, musí všech 27 společností nově emitovaných akciíznějících na jméno, každou z nich ve jmenovité hodnotě1.000.000... ,- Kč, každou z nich v emisním kursu 1.127.500,- Kčsplatit, ve 100% jejich emisního kursu, výhradně formouzapočtení části své pohledávky ve výši 30.442.500,- Kč, zcelkové výše 30.445.929,- Kč, kterou z titulu smlouvy o prodejičásti podniku ze dne 31.8.2000, vůči společnosti AGROPODNIK,a.s. Velké Meziříčí má. Smlouva o započtení musí být součástísmlouvy o úpisu akcií tak, aby v okamžiku jejich úpisu současnědošlo k úhradě jejich emisního kursu a částečnému zánikupředmětného závazku společnosti AGROPODNIK, a.s. Velké Meziříčívůči jedinému upisovateli, společnosti ZZN Žďár n.S., IČ25304071. zobrazit více skrýt více
 • 16. května 1997 - 19. června 2002 : Akcie na jméno jsou převoditelné jen s předchozím souhlasempředstavenstva.
 • 30. května 2001 - 19. února 2002 : 3. Nově emitované "mladé" akcie společnosti bude možno upsat vedvou kolech, a to:a) Prvé kolo upisování bude zahájeno nejdříve do 10 dnů anejpozději do 30ti dnů ode dne kdy usnesen... í obchodního rejstříkuo zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základníhojmění nabude právní moci rozhodnutí. O termínu zahájení prvéhokola upisování bude každý ze stávajících akcionářů společnostivyrozuměn představenstvem společnosti písemně, a to tak, ževýzva k účasti v prvém kole upisování bude odeslána nejméně třidny před jeho zahájením. Prvé kolo upisování akcií nesmí býtkratší než patnáct dnů, musí proběhnout v pracovní den, v doběod 7.00 hod do 15.00 hod., a to v sídle společnosti. V tomtoprvém kole smí každý ze stávajících akcionářů upsat jen tolikakcií, k nimž má s ohledem na svůj dosavadní podíl na základnímjmění společnosti, předkupní právo. Každý upisovatel "mladýchakcií" znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě2.500,-Kč musí celý emisní kurs jím případně upsaných akciísplatit hotově v okamžiku úpisu akcie, v opačném případě jetakovýto jeho úkon právně irelevantní. Společnost ZEMAS AG, a.s.IČ 25575805 pak musí jí případně upsané akcie znějící na jméno,každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč splatit v okamžikujejich upsání vkladem své blíže již specifikované pohledávky.V opačném případě je takovýto úpis akcií právně irelevantníb) Pro případ, že v prvém kole nebudou upsány všechny nové akciespolečnosti, budou zbylé akcie nabídnuty k upsání ve druhémkole, kterého se může zúčastnit kdokoli. Druhé kolo upisováníakcií musí být zahájeno, budou-li k tomu důvody, 15 dnůpočítaných ode dne zahájení prvého kola upisování akcií s tím,že musí trvat 5 dnů a v době jeho konání mohou být akcie upsányvždy v době od 7,00 do 15,00 hod. v sídle společnosti. Termínkonání druhého kola upisování akcií bude zveřejněn veřejnouvýzvou na vývěsní desce společnosti v jejím sídle a to nejméně 3dny před jeho zahájením. Každý upisovatel musí jím v třetím koleupsané akcie, ve 100 % jejich emisního kursu splatit hotově nebobezhotovostním převodem na účet společnosti č. 416751/0100,vedený KB Žďár nad Sázavou tak, aby upisovatelem složená částkabyla na účet společnosti připsána nejpozději do 5 dnů ode dneúpisu akcií. V opačném případě je takovýto jeho úkon právněirelevantní. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2001 - 19. února 2002 : 4. Pro případ, že se nepodaří upsat všechny mladé akcie, stáváse upisování akcií právně neúčinným a společnost každému zupisovatelů vrátí jím složené finanční prostředky na upsanéa... kcie do 5 dnů počítaných od skončení třetího kola upisování. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2001 - 19. února 2002 : Ke všem 4.727 kusů mladých listinných akcií znějících na jméno,každá z nich o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč má každý stávajícíakcionář společnosti, v souladu se zněním ustanovení § ... 204a,odst.1, a dále pak v souladu se zněním příslušných ustanovenístanov společnosti, přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění a to vrozsahu jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti.Z toho důvodu pak má každý ze stávajících akionářů přednostníprávo na upsání takového počtu akcií o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč, kolik má akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2001 - 19. února 2002 : Všech 90 kusů "mladých" listinných akcií o jmenovité hodnotě100.000,- Kč upíše a v souladu s ustanovením § 59, odst. 7obchodního zákoníku i splatí, formou nepeněžitého vkladu,spol... ečnost ZEMAS AG, a.s., IČ 25575805, se sídlem Mostiště 156,a to vložením své pohledávky ve výši 9.000.000,- Kč jež má, ztitulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.10.2000, vůčispolečnosti AGROPODNIK, a.s., IČ 46982761. Tato pohledávka takna základní jmění společnosti bude vložena v její nominálníhodnotě. V souladu s tím pak ke všem 90 kusům mladých listinnýchakcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě100.000,- Kč je přednostní právo stávajících akcionářůspolečnosti k jejich upsání, s ohledem na ustanovení § 204a,odst. 1 obchodního zákoníku, vyloučeno. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2001 - 19. února 2002 : 2. Navýšení základního jmění bude provedeno upsáním novýchlistinných akcií znějících na jméno, a to:a) 90 kusů mladých listinných akcií znějících na jméno, každá znich o jmenovité ... hodnotě 100.000,- Kč, každá z nich v emisnímkursu 100.000,- Kčb) 4.727 kusů mladých listinných akcií znějících na jméno,každá z nich o jmenovité 2.500,- Kč, každá z nich v emisnímkursu 2.500,- KčS každou do budoucna nově společností vydanou akcií znějící najméno jsou spojena stejná práva jako se společností doposudvydanými akciemi na jméno s tím, že za každých 500,- Kčjmenovité hodnoty akcie náleží akcionáři jeden hlas. S každouakcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč tak je spojeno 200 hlasů.s každou původní, "starou" akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčje spojeno 20 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč je spojeno 5 hlasů. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2001 - 19. února 2002 : I. Mimořádná valná hromada schvaluje:1. Navýšení základního jmění společnosti z dosavadních47.270.000,- Kč navýšeno o 20.817.500,- Kč tedy na 68.087.500,-Kč s tím, že upisování nov... ých akcií nad rámec tohoto základníhojmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2001 - 19. února 2002 : Zvýšení základního jmění:Výpis z usnesení mimořádné valné hromady akcionářů společnostiAGROPODNIK, a.s. IČ 46982761, se sídlem Velké Meziříčí,Třebíčská 1540, PSČ 594 01 konané dne ... 12.12.2000 zobrazit více skrýt více
 • 16. května 1997 - 19. února 2002 : Základní jmění: 47,270.000,- Kč, splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů