Trendy

755 482 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

22 951 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

349 499 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 24.11.2016 č.p. 416, 664 23 Čebín

Historické adresy

17.9.2001 - 24.11.2016 Čebín 416, PSČ 66423
23.6.1995 - 17.9.2001 s adresou Čebín, okr.Brno-venkov, PSČ 66423
1.1.1993 - 23.6.1995 Čebín, Brno-venkov, PSČ 66423

46991743

DIČ

od 1.1.1993

CZ46991743

Datová schránka

ettcf5i

Historické názvy

1.1.1993 - 17.9.2001

Mikrop Čebín, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 948

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.3.2002

27 777 000 Kč

Historické jmění

30.4.1993 - 11.3.2002

28 664 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kuřim

Bankovní účty

zvěřejněno 21.2.2017

7134642 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

5.8.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 664 24, Drásov 224

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. listopadu 2016 : Zakladatel splatil 100% základního jmění, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v Zakladatel splatil 100% základního jmění, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v...e schváleném privatizačním projektu státního podniku Mikrop Čebín. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2016 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého nám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 9.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. května 2000 : Bylo předloženo úplné znění stanov schválené dne 15.5.2000.

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 1993 - 24. listopadu 2016 : Zakladatel splatil 100% základního jmění, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve s... chváleném privatizačním projektu státníhopodniku Mikrop Čebín. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 24. listopadu 2016 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, G... orkéhonám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne9.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 2014 - 6. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 4. června 2014 - 6. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 4. června 2009 - 26. března 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti MIKROP ČEBÍN a.s., se sídlem Čebín 416, IČ 469 91 743, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 948, (dále ... jen "Společnost"), tímto v souladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku:a) určuje, že pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172, jako vlastník 25 298 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodnutí 91,07 % základního kapitálu Společnosti s nímž jsou spojena hlasovací práva, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají z výpisu z účtu majitele cenných papírů na jméno Josef Mojžíš, vyhotoveného ke dni 11. května 2009, z výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni konání této mimořádné valné hromady;b) konstatuje, že pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172 (dále jen "Hlavní akcionář") požádal o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z účtu majitele cenných papírů ze dne 23.3.2009, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 20.4.2009, vlastnil 25 047 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč, což představuje 90,17% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 12.5.2009 vlastnil 25 298 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, což představuje 91,07 % podíl na základním kapitálu Společnosti;c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku;d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 3 673 Kč (slovy: tři tisíce šest set sedmdesát tři korun českých) za každou jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 090406 zpracovaným BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, IČ 256 40 585;e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s., se sídlem Praha 1, Dušní 22, IČ 602 81 308 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 15.5.2009;f) konstatuje, že podle § 1831 odst. 3 uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku způsobem stanoveném pro svolání valné hromady Společnosti, přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře;g) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Výplata bude provedena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií. Dle § 183m odst. 4 Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku. Jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, poskytne se plnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku zaniklo. Výplatu protiplnění provede Obchodník. Výplata bude provedena na náklady Hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 2001 - 11. března 2002 : Usnesení valné hromady ze dne 29.06.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje o887.000,- Kč (slovy osm set osmdesát sedm tisíc korun če... ských) z28.664.000,- Kč na 27.777.000,- Kč. Jde o dobrovolné sníženízákladního kapitálu o vlastní akcie, které jsou ve vlastnictvíspolečnosti z důvodu povinného odkupu akcií společností nazákladě omezení převoditelnosti akcií a zrušení registraceakcií. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že ponabytí jeho účinnosti podá společnost pokyn Středisku cennýchpapírů ČR ke zrušení 887 kusů vlastních akcií v majetkuspolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za akcii a společnostzruší zákonný rezervní fond - vlastní akcie. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1999 - 19. května 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou24.8.1999 v úplném znění.
 • 9. července 1997 - 19. května 2000 : Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou30.5.1997.
 • 31. ledna 1994 - 19. května 2000 : Rozdělení základního jmění:28 664 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na majiteles charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.
 • 1. ledna 1993 - 23. června 1995 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 31. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti:ing. Miroslav Bartoš, Čebín 268Zdeněk Chyťa, Brno, Sosnová 29ing. Josef Stryk, Tišnov, Květnická 1628
 • 1. ledna 1993 - 30. dubna 1993 : Základní jmění společnosti činí 28,371.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v... zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMikrop Čebín. Základní jmění společnosti je rozděleno na 28 371akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 1. ledna 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obšaženo ve s... chváleném privatizačním projektu státníhopodniku Mikrop Čebín. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů