Základní údaje

Historické adresy

14.11.2007 - 2.10.2012 České Budějovice, Rudolfovská 113, PSČ 37001
10.9.2003 - 14.11.2007 České Budějovice, Riegrova 1867/8, PSČ 37001
16.2.1998 - 10.9.2003 Zlín, Přílucká 360, PSČ 76001
29.7.1993 - 16.2.1998 Zlín, Přílucká 360

46994831

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1993 - 31.5.2010

CZ46994831

Datum vzniku

29. července 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. dubna 2012

Historické názvy

30.3.1999 - 2.10.2012

Fores, a.s.

29.7.1993 - 30.3.1999

Foresbank, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 957

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.6.2006 - 2.10.2012

474 841 350 Kč

6.11.2000 - 27.6.2006

476 370 000 Kč

27.7.1998 - 6.11.2000

1 027 110 000 Kč

28.11.1997 - 27.7.1998

2 010 000 000 Kč

21.5.1997 - 28.11.1997

2 010 000 000 Kč

13.1.1995 - 21.5.1997

1 010 000 000 Kč

29.7.1993 - 13.1.1995

355 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 2. října 2012 - 2. října 2012 : Na základě návrhu podaného poté, co byl usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29.12.2011, č.j. KSCB 27 INS 1027/2010-B-19 zrušen konkurs prohlášený na majetek spo... lečnosti z důvodu, že majetek dlužníka zcela nepostačuje pro uspokojení jeho věřitelů, se z obchodního rejstříku vymazává společnost Fores, a.s., České Budějovice, Rudolfovská 113, PSČ 370 01, IČ 469 94 831 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 2002 - 2. října 2012 : Řádná valná hromada konaná 7.8.2001 rozhodla o sníženízákladního kapitálu společnosti o částku 1,528.650,--Kč.Základní kapitál společnosti bude po snížení činit474.841.350,--Kč, a ... nadále bude rozdělen na 1,704.000 kskmenových akcií na jméno a 299.550 ks kmenových akcií namajitele o jmenovité hodnotě 237,--Kč.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je držení 6.450ks vlastních akcií společnosti, které společnost do 30.6.2001nezcizila, proto budou v souladu s ust. § 161b odst. 4) a § 213odst. 2) obchodního zákoníku, zrušeny a o souhrn jejichjmenovitých hodnot snížen základní kapitál společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 2002 - 2. října 2012 : Bylo předloženo úplné znění stanov společnosti na základěrozhodnutí řádné valné hromady akciové společnosti konané dne7.8.2001.
 • 6. listopadu 2000 - 2. října 2012 : Bylo předloženo úplné znění stanov společnosti schválené řádnouvalnou hromadou dne 31.8.1999.
 • 30. března 1999 - 2. října 2012 : Bylo předloženo úplné znění stanov společnosti na základěrozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 15.2.1999.
 • 30. března 1999 - 2. října 2012 : Dne 15.2.1999 rozhodla mimořádná valná hromada Foresbank, a.s.po udělení předchozího souhlasu České národní banky o ukončenívýkonu činností, k nimž je třeba povolení působit jako b... anka, ato s účinností od 1.3.1999. V souladu s ust. § 7a z.č.21/1992Sb., o bankách, téhož dne zaniká také povolení Foresbank, a.s.působit jako banka. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 2. října 2012 : Bylo předloženo nové úplné znění stanov společnosti na základěrozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne3.12.1998.
 • 25. listopadu 1998 - 2. října 2012 : Bylo předloženo úplné znění stanov společnosti na základěrozhodnutí řádné valné hromady konané dne 19.8.1998.
 • 2. září 1998 - 2. října 2012 : Dne 31.3.1998 byla mezi Foresbank,a.s., sídlem Zlín, Přílucká360, IČ 46 99 48 31 jako prodávající a Union bankou, a.s. sídlemOstrava, ul. 30. dubna č. 35, IČ 41 03 42 61 jako kupuj... ícíuzavřena smlouva o prodeji části podniku, jejímž předmětem byl súčinností od 1. 4. 1998 prodej divize jako organizačně i účetněsamostatné části podniku Foresbank, a.s., včetně poboček,jednatelství a celních pracovišť, které podle stanov aorganizačního řádu Foresbank, a.s., platných ke dni uzavřenísmlouvy o prodeji části podniku, tvořil strukturální substrátdivize. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 1998 - 2. října 2012 : Bylo předloženo úplné znění stanov společnosti na základěrozhodnutí mimořádné valné hromady akciové společnostikonané dne 19.2.1998.
 • 5. listopadu 1999 - 6. listopadu 2000 : Řádná valná hromada konaná 31.8.1999 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o částku 550.740.000,-Kč sníženímjmenovitých hodnot všech akcií o částku 274,-Kč.Základní jmění ... společnosti bude po snížení činit 476.370.000,-Kča nadále bude rozděleno na 1.710.000 ks kmenových akciíznějících na jméno o jmenovité hodnotě 237,-Kč a 300.000 kskmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 237,-Kč.Důvodem snížení základního jmění společnosti, je úhrada ztrátyspolečnosti, vykázané v účetní evidenci za rok 1998 a předchozíúčetní období. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 27. července 1998 : Důvodem snížení základního jmění společnosti je úhrada ztrátyminulých let, kdy se úhrn snížených jmenovitých hodnot akcií,tj. o částku 982.890.000,- Kč sníží ztráta společnosti vyk... ázánav její účetní evidenci za rok 1993 až 1996 v celkové výši983.145.529,80 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 27. července 1998 : Mimořádná valná hromada snižuje základní jmění společnostiForesbank, a.s. o částku 982.890.000,- Kč snížením jmenovitýchhodnot u všech akcií společnosti o částku 489,- Kč, tj. sniž... ujezákladní jmění společnosti na celkovou výši základního jmění1.027.110.000,- Kč, které bude nadále rozděleno na 1.710.000kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě511,- Kč a 300.000 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovitéhodnotě 511,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 1998 - 27. července 1998 : Bylo předloženo úplné znění stanov společnosti, jak totoznění vyplynulo z rozhodnutí mimořádné valné hromady Foresbanka.s. konané dne 12.11.1997.
 • 30. září 1997 - 16. února 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 28.5.1997.
 • 21. května 1997 - 16. února 1998 : Základní jmění: 2 010 000 000,- Kč, je splaceno.
 • 24. ledna 1997 - 16. února 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 18.12.1996.
 • 24. ledna 1997 - 28. listopadu 1997 : f) účet emitenta - 90361001/7920... lhůta pro splacení emisního ážia - den úpisu.
 • 24. ledna 1997 - 28. listopadu 1997 : e) místo pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva- Foresbank a.s., Zlín, Přílucká 360... lhůta pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostníhopráva - 30 dnů po uko... nčení úpisu prvního kola, přičemžpočátečním dnem úpisu je první den následující po ukončeníprvního kola úpisu... emisní kurs pro úpis akcií bez využití přednostního práva- 105 % jmenovité hodnoty zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 1997 - 28. listopadu 1997 : d) akcie neupsané s využitím přednostního práva budounabídnuty dalším zájemcům v druhém kole úpisu
 • 24. ledna 1997 - 28. listopadu 1997 : c) místo pro vykonání přednostního práva úpisu - Foresbank a.s.,Zlín, Přílucká 360... lhůty pro vykonání přednostního práva úpisu u akcií - l5dnů ode dne zveřejnění zápisu usnesení... valné hromady vobchodním věstníku... počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadníakcii s využitím přednostního práva úpisu - dle poměru vjakém se akcionáři podílejí na dosavadním základním jmění... jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitímpřednostního práva - Kč l.OOO,-... druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva -akcie kmenové... forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva -akcie na jméno... podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva -zaknihovaná... emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva úpisu - 105 % jmenovité hodnoty... rozhodný den pro uplatnění přednostního práva - dennásledující po zveřejnění zápisu usnesení valné hromadyv obchodním věstníku zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 1997 - 28. listopadu 1997 : b) počet akcií - l,OOO.OOO kusůjmenovitá hodnota jedné akcie - Kč l.OOO,-... druh akcií - kmenové... forma akcií - akcie na jméno... podoba akcií - zaknihovaná
 • 24. ledna 1997 - 28. listopadu 1997 : a) rozsah zvýšení - Kč l.OOO,OOO.OOO,-, zvýšení nad navrhovanoučástku se nepřipouští
 • 24. ledna 1997 - 28. listopadu 1997 : Zapisuje se zvýšení základního jmění Foresbank a.s. o částku vevýši Kč l.OOO,OOO.OOO,- upsáním l,OOO.OOO kusů akcií na jméno vzaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč l.OOO,- tak... to: zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1996 - 28. listopadu 1997 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 25.9.1996.
 • 17. prosince 1996 - 28. listopadu 1997 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 22.5.1996.
 • 17. prosince 1996 - 28. listopadu 1997 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 20.11.1996.
 • 17. prosince 1996 - 28. listopadu 1997 : Akcie: Převod akcií na jméno je podmíněn přednostní nabídkouakcií dosavadním akcionářům a schválením představenstvemspolečnosti.
 • 17. prosince 1996 - 21. května 1997 : Základní jmění je splaceno.
 • 25. srpna 1994 - 13. ledna 1995 : Akcie:
 • 25. srpna 1994 - 13. ledna 1995 : 4 100 ks prioritních akcií jm. hodnoty 10 000,- Kč, na jméno
 • 25. srpna 1994 - 13. ledna 1995 : 31 400 ks akcií jmenovité hodnoty 10 000,- Kč, na jméno
posunout dolů