Trendy

107 379 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 539 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

193 761 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.12.2012 č.p. 496, 679 04 Adamov

Historické adresy

10.1.2012 - 11.12.2012 Adamov, Mírová 87, PSČ 67904
29.10.1997 - 10.1.2012 Adamov, Mírová 2, PSČ 67904
1.1.1993 - 29.10.1997 Adamov, Mírová

46995919

DIČ

od 1.1.1993

CZ46995919

Datum vzniku

1. ledna 1993

Datová schránka

j8ackfc

Historické názvy

19.12.2003 - 19.9.2008

ADAMOV - SYSTEMS, a.s.

1.1.1993 - 19.12.2003

ADAST - SYSTEMS a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 963

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.1.2005

75 000 000 Kč

Historické jmění

26.5.2004 - 18.1.2005

20 000 000 Kč

19.12.1996 - 26.5.2004

197 033 000 Kč

23.1.1996 - 19.12.1996

186 533 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Blansko

Bankovní účty

zvěřejněno 30.11.2017

7559632 / 0800

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 29.10.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 679 04, Adamov 496

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. června 2014 : Ohledně práv a povinností spojených s akciemi společnosti Adast Systems, a.s. odkazujeme na stanovy společnosti Adast Systems, a.s. uložené ve sbírce listin obchodního rejstříku Kr Ohledně práv a povinností spojených s akciemi společnosti Adast Systems, a.s. odkazujeme na stanovy společnosti Adast Systems, a.s. uložené ve sbírce listin obchodního rejstříku Kr...ajského soudu v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 6. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 6. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 9. ledna 2014 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 20.9.2012 dle ustanovení § 476 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, společnost Adast Systems, a.s. pro Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 20.9.2012 dle ustanovení § 476 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, společnost Adast Systems, a.s. pro...dala společnosti SPEED CZECH SERVICE s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 2325/68, PSČ 678 01, IČ 293 63 381 část podniku nazvanou „Servis“. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. prosince 2011 - 11. prosince 2012 : Jediný akcionář společnosti Adast Systems, a.s. učinil dne 28.11.2011 následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Adast Syste... ms, a.s. o zvýšení základního kapitálu:a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět milionů korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaných akcií je splacen v plné výši; důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžitých prostředků na investice společnosti a její další rozvoj;b) na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu (dále též jen "Akcie"); zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře;c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu;d) Akcie budou upsány Jediným akcionářem Společnosti, a to obchodní společností FORMICOLA a.s. se sídlem Brno, Zábrdovice, Vlhká 170/14, PSČ 602 00, identifikační číslo: 292 16 729, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6092, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že smlouva o upsání akcií musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku;e) určuje, že místem pro upsání Akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti na adrese Adamov, Mírová, PSČ 679 04, vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15.00 hodin;f) určuje lhůtu pro upisování akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: Společnost je povinna nejpozději do 5 (slovy: pěti dnů) ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku, doručit Jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Jediným akcionářem se stanoví na jeden rok od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři; Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií;g) emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii;h) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 2013660074/6000 vedený u PPF banka a.s.i) Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov obchodní společnosti Adast Systems, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 2005 - 11. prosince 2012 : Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.09.2004.
 • 24. srpna 2004 - 18. ledna 2005 : Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 2.2.2004.
 • 24. srpna 2004 - 18. ledna 2005 : Jediný akcionář Termostav Brno, spol. s r.o., IČ 49432303, se sídlem Lidická 81, Brno, PSČ 602 00 rozhodl dne 22.12.2003 o zvýšení základního kapitálu z výše 20.000.000,- Kč (dvace... tmilionů korun českých), na novou výši 75.000.000,- Kč (sedmdesátpětmilionů korun českých), tedy o pevnou částku 55.000.000,- Kč (padesátpětmilionů korun českých) s tím, že základní kapitál bude zvýšen upsáním 55 kusů nových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě.Jediný akcionář, se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií a veškeré nové akcie byly upsány jediným akcionářem TERMOSTAV Brno, spol. s r.o., jako předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva.Emisní kurs nových akcií je roven jmenovité hodnotě těchto akcií a činí 1.000.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen peněžitými vklady s tím, že se připouští započtení pohledávky společnosti vůči TERMOSTAV Brno, spol. s r.o. na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 55.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 1998 - 24. srpna 2004 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutími jedinéhoakcionáře ze dne 20.1.1998 a 22.5.1998.
 • 29. října 1997 - 24. srpna 2004 : Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jedinéhoakcionáře dne 6.6.1997
 • 19. prosince 1996 - 24. srpna 2004 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáředne 9.9.1996.
 • 19. prosince 1996 - 24. srpna 2004 : Základní jmění 197 033 000 Kč, splaceno
 • 19. prosince 2003 - 26. května 2004 : Jediný akcionář TERMOSTAV Brno, spol. s r.o. se sídlem Brno, Lidická 81, PSČ 602 00, IČ 49432303, rozhodl dne 09.04.2003 o snížení základního kapitálu z výše 197,033.000,- Kč (jedn... o sto devadesát sedm milionů třicet tři tisíce korun českých), na novou výši 20,000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých), tedy o pevnou částku 177,033.000,- Kč (jedno sto sedmdesát sedm milionů třicet tři tisíce korun českých), a to z důvodu pokrytí neuhrazené ztráty minulých let s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude ve výši 172,265.000,- Kč (jedno sto sedmdesát dva milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) použita k vyrovnání ztráty, včetně ztráty za rok 2002, ve výši 4,000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) bude použita k převodu do položky vlastního kapitálu - rezervní fond a ve výši 768.000,- Kč (sedm set šedesát osm tisíc korun českých) bude použita k převodu do položky vla stního kapitálu - ostatní kapitálové fondy, dále s tím, že snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií společnosti z oběhu, a to na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, který bude jedinému akcionáři předložen po zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že z oběhu budou vzaty všechny dosavadní akcie, s výjimkou prvních 200 (dvě stě) akcií v nominální hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), tj. všech 1000 (jeden tisíc) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě s charakterem registrovaných cenných papírů, dále všech 37533 (třicet sedm tisíc pět set třicet tři) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v zaknihované podobě s charakterem registrovaných cenných papírů, dále všech 10 (deset) kmeno vých akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v zaknihované podobě s charakterem registrovaných cenných papírů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v zaknihované podobě s charakterem registrovaných cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 1996 - 19. prosince 2003 : Jediný akcionář: Adamovské strojírny, a.s. se sídlem v Adamově,IČO 46 34 58 33
 • 19. prosince 1996 - 19. prosince 1996 : Jediný akcionář: Adamovské strojíry, a.s. se sídlem v Adamově,IČO 46 34 58 33
 • 1. ledna 1993 - 23. ledna 1996 : Základní jmění:Základní jmění společnosti při jejím založení činí 157,533.000,--Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno peněžním vkladem a c... enou hmotného a nehmotnéhomajetku akciové společnosti Adamovské strojírny Adamov. Oceněnímajetku vychází z privatizačního projektu státního podnikuAdamovské strojírny Adamov podle ust. par. 163 odst. 1 písm. e)zák.č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 23. ledna 1996 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je akciová společnost Adamovskéstrojírny se sídlem v Adamov... ě.V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne10.12. 1992 bylo rozhodnuto o založení společnosti, schváleníjejích stanov, jmenování představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 18. ledna 1995 : Základní jmění společnosti je rozděleno na10 akcií na jméno po 1,000.000,-- Kčs jmenovité hodnoty1.000 akcií na jméno po 100.000,-- Kčs jmenovité hodnoty1.000 akcií na jméno po 10.... 000,-- Kčs jmenovité hodnoty37.533 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 18. ledna 1995 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl pověřen, a to tak, žepřipojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 13. července 1993 : Dozorčí radu společnosti tvoří:Ing. Vladimír Formánek, Adamov, Neumannova 4Ing. Alois Šebela, Krasová 55, okr. BlanskoIng. Pavel Pokorný, Blansko, Pekařská 4
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů