Základní údaje

Sídlo

od 21.9.2016 Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

2.2.2009 - 21.9.2016 Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14023
12.1.1996 - 2.2.2009 Praha 5, Janáčkovo nábř. 41
2.8.1994 - 12.1.1996 Praha 2, Jugoslávská 29
28.9.1992 - 2.8.1994 Praha 4 - Podolí, Podolská 50

47115289

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2011 - 31.12.2015

CZ47115289

3.1.2005 - 31.12.2008

CZ47115289

Datum vzniku

28. září 1992

Datová schránka

ksig3ce

Historické názvy

21.10.1993 - 8.9.1997

Wüstenrot - Stavební spořitelna a.s.

28.9.1992 - 21.10.1993

WŰSTENROT a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1714

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2009

1 070 364 160 Kč

Historické jmění

18.11.2008 - 1.7.2009

820 364 160 Kč

6.6.2007 - 18.11.2008

739 200 000 Kč

27.12.2005 - 6.6.2007

660 000 000 Kč

23.5.2000 - 27.12.2005

550 000 000 Kč

12.1.1996 - 23.5.2000

500 000 000 Kč

21.10.1993 - 12.1.1996

300 000 000 Kč

28.9.1992 - 21.10.1993

20 000 000 Kč

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 013260PA) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 896) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. května 2014 - 3. března 2016 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 7. května 2014 - 24. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 8. září 1997 - 5. října 2010 : Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovatje, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetekspolečnosti.
 • 30. dubna 2009 - 1. července 2009 : a) Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 250,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) z částky ve ... výši 820,364.160,-- Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedestá korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 1,070,364.160,-- Kč (slovy: jednu miliardu sedmdesát milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.000 ks (slovy: jednoho tisíce kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku.d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku.e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem zůsobem stanoveným pro svolávání valné hromady.f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomuto účelu zřízený účet číslo 0200000013/7980, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2008 - 21. listopadu 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., konaná dne 24.6.2008 přijala toto rozhodnutí:Valná hromada:1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o čá... stku 81.164.160,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 820.364.160,-Kč,2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:-549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 24.640,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě,-549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 123.200,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě,3) akcie budou upsány peněžitými vklady,4) emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě,5) konstatuje, že základní kapitál se bude zvyšovat ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku (viz podmínky níže) a s přihlédnutím k této skutečnosti nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, a 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou upsány na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to takto:- akcionář Wüstenrot & Württembergische AG upíše 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu,- akcionář Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH upíše 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu,-akcionář Svaz českých a moravských bytových družstev upíše 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu,-akcionář Stavební bytové družstvo Hradec Králové upíše 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící najméno a mající zaknihovanou podobu,7) konstatuje, že dohoda akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku, na základě které budou upsány akcie, nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu8) ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) určuje, že dohoda akcionářů bude uzavřena v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41; lhůta pro uzavření dohody akcionářů činí 3 týdny a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byly splněny všechny níže uvedené podmínky:- usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku,- akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot & Württembergische AG ve Středisku cenných papírů-akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH ve Středisku cenných papírů- představenstvo společnosti informovalo shora uvedené akcionáře doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů o splnění všech tří shora specifikovaných podmínek a o tom, kdy začíná běžet lhůta pro uzavření dohodypočátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů v rámci informace o splnění shora uvedených podmínek9) emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání akcií, respektive ode dne uzavření dohody akcionářů, a to na zvláštní účet č. 4020845539/4000, vedený u BAWAG Bank CZ a.s., který byl ve smylu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu,10) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 820.364.160,-Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 660.000.000,-Kč (slovy: šestsetšedesátmilionů korun českých).
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek jednotlivýc... h určitých (předem určených) zájemců vůči společnosti proti jednotlivým pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií; titulem všech pohledávek je právo na vyplacení dividendy za rok 2004 tak, jak byly schváleny dnešního dne valnou hromadou společnosti v rámci rozhodnutí o rozdělení zisku;všechny pohledávky jsou peněžité a jejich výše pak u jednotlivých zájemců činí:a) u společnosti Wüstenrot & Württenbergische, AG: 57.706.000,-Kč (slovy: padesátsedmmilionůsedmsetšesttisíc korun českých),b) u společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH: 44.880.000Kč. (slovy: čtyřicetčtyřimilionyosmesetosmdesáttitís korun českých),c) u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.: 5.759.600,-Kč (slovy pětmilionůsedmsetpadesátdevěttisícešestset korun českých),d) u Svazu českých a moravských bytových družstev: 374.000,- (slovy: třistasedmdesátčtyřitisíce korun českých),e) u Stavebního bytového družstva Hradec Králové: 168.300,-Kč (slovy: jednostošedesátosmtisíctřista korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Wüstenrot-stavební spořitelna ... a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41, ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů, běžící od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hormady do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům oznámen tím, že jim bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií, součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta běží od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a současně, kdy právní moci usnesení soudu nabylo; návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých) na jednu akcii zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 7) konstantuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, při... čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, urču... je, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 5000 (slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům takto:- společnosti Wüstenrot & Württembergische AG, se sídlem Stuttgart bude nabídnuto celkem 2623 kusů akcií,- společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH, Salzburg, se sídlem Alpenstrasse 70, Salzburg, bude nabídnuto celkem 2040 kusů akcií,- společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, bude nabídnuto celkem 308 kusů akcií,- Svazu českých a moravských bytových družstev, se sídlem Podolská 50, Praha 4, bude nabídnuto celkem 20 kusů akcií- Stavebnímu bytovému družstvu Hradec Králové, se sídlem V Lipkách 2, Hradec Králové bude nabídnuto celkem 9 kusů akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 5) konstantuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje tý... kající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kap... itálu v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení, viz výše zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 3) akcie budou upsány pěněžitými vklady,
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 5.000,-(slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmeno... vité hodnotě jedné akcie 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající zaknihovanou podobu, zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 110.000.000,-Kč (slovy: jednostodesetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tí... m, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : Válná hromada na svém jednání dne 25.5.2005 v souvislosti se záměrem zvýšit základní kapitál společnosti na celkovou částku 660.000.000,-Kč učinila takovéto rozhodnutí:
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu nebude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, stanovuje se ... v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) v návaznosti na ustanovení § 203 odst. 2 písm. 1) obchodního zákoníku, že zbytek emisního kursu upsaných akcií (tj. ta část emisního kursu, která nebude splacena započtením pohledávek) bude splacen na zvlášť k tomu zřízený účet. č.0000183011/4000, vedený u BAWAG Bank Z, a.s. ve lhůtě 30 (slovy:třicet) dnů ode dne upsání akcií; tj. na tento účet společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. doplatí částku 1.016.400,-Kč (slovy: jedenmilionšestnáctttisícčtyřista korun českých), Svaz českých a moravských bytových družstev doplatí částku 66.000,-Kč (slovy: šedesátšesttisíc korun českých) a Stavební bytové družstvo Hradec Králové doplatí částku 29.700,-Kč (slovy: dvacetdevěttisícsedmset korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 27. prosince 2005 : 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcií bude každému určitému ... (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek,- lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií,- smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41 nebo na jiném místě dohodnutém smluvními stranami, zobrazit více skrýt více
 • 13. srpna 1999 - 23. května 2000 : Valná hromada schválila zvýšení základního jmění z vlastníchzdrojů a sice ze zisku, z důvodu pozitivního ekonomického vývojea posilování pozice společnosti na trhu, z 500.000.000,-... Kč nacelkem 550.000.000,- Kč (z pětisetmilionů korun českých o pade-sátmilionů korun českých na pětsetpadesátmilionů korun českých),akcionáři se na zvýšení základního jmění budou podílet v závis-losti na jmenovitých hodnotách, bude měněna pouze jmenovitá hod-nota akcie a sice ve formě vyznačení vyšší nominální hodnoty do-savadních akcií, přičemž po zvýšení základního jmění se hodnotajedné akcie zvýší ze 100.000,- Kč o 10.000,- Kč na 110.000,- Kč(z jednohostatisíce korun českých o desettisíc korun českých najednostodesettisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 7. června 1995 - 8. září 1997 : Prokuristé zastupují a podepisují za společnost vždy dvaspolečně nebo společně s jedním členem představenstva.Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovatje, s výjim... kou nemovitostí, které tvoří hmotný majetekspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 1992 - 28. dubna 1995 : Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena dle §§ 154-220 zák. č. 513/91 Sb., dále uvedenými zakladateli, kteří složilisvůj vklad bankovním převodem na účet u čs. banky ... a to zaklada-telskou smlouvou ze dne 10.8.1992. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 1992 - 21. října 1993 : Zakladatelé: BAUSPARKASSE WŰSTENROT, Ludwibsburg, SRNvklad: 9.000.000,- KčsBAUSPARKASSE WŰSTENROT, Salzburg, Rakouskovklad: 7.000.000,- KčsSvaz českých a moravských bytových družst... ev, Praha 4vklad: 2.000.000,- KčsKOOPERATIVA a.s. Československá družstevní pojišťo-vna, Bratislavavklad: 2.000.000,- Kčs zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů