Základní údaje

Sídlo

od 2.10.2002 Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600

Historické adresy

9.4.1999 - 2.10.2002 Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 18600
19.12.1994 - 9.4.1999 Praha 3, Roháčova 79
13.10.1992 - 19.12.1994 Praha 4, nám. Hrdinů 3, PSČ 14000

47115378

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1999 - 31.12.2008

CZ47115378

Datum vzniku

13. října 1992

Datová schránka

a6fctj5

Historické názvy

24.6.1998 - 2.10.2002

J & T Banka, a.s.

24.6.1998 - 2.10.2002

J  & T Banka, a.s.

13.10.1992 - 24.6.1998

Podnikatelská banka, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1731

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.11.2015

10 638 127 000 Kč

Historické jmění

10.12.2013 - 10.11.2015

9 558 127 000 Kč

21.12.2012 - 10.12.2013

3 858 127 000 Kč

22.12.2011 - 21.12.2012

3 358 127 000 Kč

29.11.2011 - 22.12.2011

2 858 127 000 Kč

7.11.2011 - 29.11.2011

2 488 127 000 Kč

26.7.2011 - 7.11.2011

2 188 127 000 Kč

11.7.2007 - 26.7.2011

1 838 127 000 Kč

7.6.2006 - 11.7.2007

1 513 701 000 Kč

21.10.2005 - 7.6.2006

933 701 000 Kč

1.11.2004 - 21.10.2005

513 701 000 Kč

13.5.1998 - 1.11.2004

501 011 000 Kč

10.1.1997 - 13.5.1998

1 001 000 Kč

13.4.1995 - 10.1.1997

700 000 000 Kč

13.10.1992 - 13.4.1995

450 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 1. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 1. listopadu 2004 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 25067532, zapsa Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 25067532, zapsa...né v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7398. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. listopadu 2015 - 25. ledna 2016 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3.11.2015 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 9.558.127.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, u... pisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.080.000.000,- Kč na jeho novou výši 10.638.127.000,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) identifikace nově upisovaných akcií: celkový počet a jmenovitá hodnota: 1.080.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, přičemž budou vydány jako zaknihované cenné papíry, (dále též jen Nově upisované akcie), c) Nově upisované akcie budou v souladu s ustanovením § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upisovány s využitím přednostního práva jediným akcionářem, tj. společností J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, identifikační číslo 27592502, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, vložka 1317 (dále též jen Upisovatel), d) jiné způsoby upsání, tj. upsání bez využití přednostního práva nebo upsání na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích, se nepřipouští, e) Nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře Upisovatel se Společností podle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 6 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, f) s ohledem na to, že Nově upisované akcie mají být upsány jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ustanovením § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, přičemž jediný akcionář vykoná své přednostní právo k upsání všech Nově upisovaných akcií ve výše stanoveném místě a lhůtě pro jejich úpis s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, g) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč, celková výše emisního kursu všech Nově upisovaných akcií bude činit 1.080.000.000,- Kč, přičemž bude splacen v penězích,h) účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet Společnosti číslo 0002008911/5800, vedený u J&T BANKA, a.s., i) lhůta, v níž upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií: Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jejich úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 2013 - 10. prosince 2013 : Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodla při výkonu působnosti valné hromady dne 27.11.2013 o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhodu... je o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 3.858.127.000,- Kč (slovy tři miliardy osm set a padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 5.700.000.000,- Kč (slovy pět miliard sedm set milionů korun českých) na novou celkovou výši 9.558.127.000,- Kč (slovy devět miliard pět set padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) počet akcií: 5.700.000 (slovy pět milionů sedm set tisíc) kusů,b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),c) druh akcií: kmenové akcie,d) forma akcií: akcie na jméno,e) podoba akcií: zaknihovaná.f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši alespoň 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J & T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií.Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2012 - 21. prosince 2012 : Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 5.12.2012 o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhoduje... o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T BANKA, a.s. ze současné výše 3.358.127.000,- Kč (slovy tři miliardy tři sta padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 500.000.000,- Kč (slovy pět set milionů korun českých) na novou celkovou výši 3.858.127.000,- Kč (slovy tři miliardy osm set padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) počet akcií: 500.000 (slovy pět set tisíc) kusů,b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),c) druh akcií: kmenové akcie,d) forma akcií: akcie na jméno,e) podoba akcií: zaknihovaná.f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši alespoň 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J & T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií.Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 13. února 2012 - 22. června 2012 : Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 6.2.2012 o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhoduje ... o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 3.358.127.000,- Kč (slovy tři miliardy tři sta padesát osm milionů jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 454.000.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát čtyři milionů korun českých) na novou celkovou výši 3.812.127.000,- Kč (slovy tři miliardy osm set dvanáct milionů jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) počet akcií: 454.000 (slovy čtyři sta padesát čtyři tisíc) kusů,b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),c) druh akcií: kmenové akcie,d) forma akcií: akcie na jméno,e) podoba akcií: zaknihovaná,f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11058. Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje.K upsání akcií bude poskytnuta lhůta alespoň čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem v hodnotě 454.000.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát čtyři milionů korun českých), který tvoří:- 200.000 (slovy dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií, státní registrační číslo 7, emise CB 10103061B, jmenovité hodnoty 100 CHF (švýcarských franků), emitovaných společností ?J&T Bank (Switzerland) Ltd., se sídlem Talacker 50, CH-8001 Zurich, Švýcarská konfederace, reg.č. CH020300697211?, které představují 100% na základním kapitálu a hlasovacích právech emitenta.Výše uvedený vklad je popsán a oceněn znaleckým posudkem ze dne 22. prosince 2011 číslo 31/25311842/11 zpracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., IČ: 161 90 581, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 120 00,Výše uvedený znalecký ústav byl k ocenění nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze vydaným pod čj.: 2Ne 5944/2011-9 které nabylo právní moci dne 23.11.2011 .Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená výše citovaným znaleckým posudkem činí částku 454.000.000,- Kč (slovy čtyřista padesát čtyři milionů korun českých).Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s předmětem podnikání a činnosti obchodní společnosti J&T BANKA, a.s.Písemná zpráva zpracovaná ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu byla vypracována dne 2.2.2012 a předložena jedinému akcionáři a jediný akcionář společnost J&T FINANCE, a.s. tuto zprávu schválil. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 2011 - 22. prosince 2011 : Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 7.12.2011 o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhoduje... o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 2.858.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy osm set padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 500.000.000,- Kč (slovy pět set milionů korun českých) na novou celkovou výši 3.358.127.000,- Kč (slovy tři miliardy tři sta padesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) počet akcií: 500.000 (slovy pět set tisíc) kusů,b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),c) druh akcií: kmenové akcie,d) forma akcií: akcie na jméno,e) podoba akcií: zaknihovaná.f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií.K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši alespoň 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J & T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií.Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 2011 - 29. listopadu 2011 : Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 16.11.2011 o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhoduj... e o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T BANKA, a.s. ze současné výše 2.488.127000,- Kč (slovy dvě miliardy čtyři sta osmdesát osm milionů jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 370.000.000,- Kč (slovy tři sta sedmdesát milionů korun českých) na novou celkovou výši 2.858.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy osm set padesát osm milionů jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) počet akcií: 370.000 (slovy tři sta sedmdesát tisíc) kusů,b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),c) druh akcií: kmenové akcie,d) forma akcií: akcie na jméno,e) podoba akcií: zaknihovaná,f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společnosti J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 27592502, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11058. Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje.K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž se právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem v hodnotě 370.000.000,- Kč (slovy tři sta sedmdesát milionů korun českých) který tvoří: - 7.930.000 (slovy sedm milionů devět set třicet tisíc) kusů kmenových akcií jmenovité hodnoty 50 RUB (ruckých rublů), vydaných v listinné podobě, na jméno, emitovaných společností "J&T Bank, ZAO", reg.č. 102773912165, se sídlem Kadashevslaya embankment 26, Moskva, Ruská federace, které představují 99,125% na základním kapitálu a hlasovacích právech emitenta.Výše uvedených vklad je popsán a oceněn znaleckým posudkem ze dne 5.10.2011 číslo 25/25311842/11 zpracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., IČ 16190581, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 120 00.Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená výše citovaným znaleckým posudkem činí částku 370.000.000,- Kč (slovy tři sta sedmdesát milionů korun českých).Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s předmětem podnikání a činností obchodní společnosti J&T BANKA, a.s.Písemná zpráva zpracovaná ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu byla vypracována dne 10.11.2011 a předložena jedinému akcionáři a jediný akcionář společnost J&T FINANCE, a.s. tuto zprávu schválil. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 2011 - 7. listopadu 2011 : Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 10.10.2011 o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhodu... je o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 2.188.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy sto osmdesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 300.000.000,- Kč (slovy tři sta milionů korun českých) na novou celkovou výši 2.488.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy čtyřista osmdesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) počet akcií: 300.000 (slovy tři sta tisíc) kusů,b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),c) druh akcií: kmenové akcie,d) forma akcií: akcie na jméno,e) podoba akcií: zaknihovaná,f) Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 257 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svéhopřednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií.K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, Společnosti J&T Finance, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J&T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií.Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2011 - 26. července 2011 : Společnost J&T FINANCE, a.s., jako jediný akcionář J & T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 7.7.2011 o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhoduj... e o zvýšení základního kapitálu společnosti J & T BANKA, a.s. ze současné výše 1.838.127.000,- Kč (slovy jedna miliarda osm set třicet osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých) o částku 350.000.000,- Kč (slovy tři sta padesát milionů korun českých) na novou celkovou výši 2.188.127.000,- Kč (slovy dvě miliardy sto osmdesát osm milionů sto dvacet sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 350.000 (slovy tři sta padesát tisíc) kusů, b)jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma kcií:akcie na jméno, e) podoba akcií: zaknihovaná.Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11058, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií.K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J&T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií.Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhonutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2005 - 21. října 2005 : Společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., jako jediný akcionář J&T BANKY, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál obchodní spol... ečnosti J&T BANKA, a.s. se zvýší o částku 420.000.000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet milionů korun českých) ze současné výše 513.701.000,- Kč (celkem pět set třináct milionů sedm set jedna tisíc korun českých) na novou celkovou výši 933.701.000,- Kč (slovy devět set třicet tři milionů sedm set jedna tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:počet akcií: 420.000 kusů, jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč, druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno,podoba akcií: zaknihovaná.3. Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).4. Všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská cesta 3, IČ 31 391 087, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií.5. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.6. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 30 % na zvláštní účet č. 0002008911/5800 vedený u J&T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě 14 dnů od upsání akcií.7. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2005 - 21. října 2005 : Mimořádná valná hromada konaná dne 17.8.2005 přijala následující usnesení:1. Mimořádná valná hromada Společnosti konstatuje, že na základě výpisu z registru emitenta vedeného Střed... iskem cenných papírů a vyhotoveného k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 10.8.2005 J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, vlastní 118.609 ks akcií jmenovité hodnoty 1,43 Kč a 512.690 ks akcií jmenovité hodnoty 1000,- Kč, tedy vlastní akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 512.859.610,87 Kč, což z celkové výše 513.701.000 Kč základního kapitálu představuje 99,84% podílu na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti.2. Mimořádná valná hromada konstatuje, že akcionář J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 802/B, je hlavním akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění.3. Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje, že všechny ostatní účastnické cenné papíry (akcie a zatímní listy), tedy všechny účastnické cenné papíry které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře Společnosti, kterým je společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika, zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 802/B.4. Mimořádná valná hromada schvaluje výši protiplnění určenou a navrženou hlavním akcionářem, která činí 2,86 Kč (slovy dvě koruny české a osmdesát šest haléřů) za každý účastnický cenný papír jmenovité hodnoty 1,43 Kč a 2000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý účastnický cenný papír jmenovité hodnoty 1000,- Kč s tím, že protiplnění bude vyplaceno v penězích.5. Mimořádná valná hromada konstatuje, že výše protiplnění se neodchyluje od zdůvodnění výše protiplnění předloženém hlavním akcionářem dne 22.7.2005 a ani od výše, uvedené ve znaleckém posudku ze dne 20.7.2005 č. A 112/2005 zpracovaným PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., Znalecký ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Žerotínova 35/1124, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 250 94 921.6. Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění, která činí 2 měsíce od zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v souladu s § 183m odst. 4 obchodního zákoníku vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů (dále jen ?vlastník?) v penězích, a to prostřednictvím poštovní peněžní poukázky zaslané na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě, případně na adresu nebo bezhotovostně na účet, sdělený vlastníkem doporučeným dopisem adresovaným hlavnímu akcionáři na doručovací adresu v ČR, kterou je sídlo Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2005 - 30. srpna 2005 : Řádná valná hromada konaná dne 28.4.2005 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti.1) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zlepšení kapitálové struk... tury Společnosti s ohledem na její další vývoj. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s § 203 ObchZ upsáním nových akcií peněžitými vklady.2) Ke zvýšení základníh kapitálu Splečnosti dojde o částku 1.027.402.000,- Kč (slovy jedna miliarda dvacet sedm milionů čtyři sta dva tisíc korun českých) ze současné výše 513.701.000,- Kč (slovy pět set třináct milionů sedm set jeden tisíc korun českých) na částku 1.541.103.000,- Kč (slovy jedna miliarda pět set čtyřicet jeden milion sto tři tisíce korun českých). Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští.3) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:a) 1.400.000 ks (slovy jeden milion čtyři sta tisíc kusů) akcií jmenovité hodnoty 1,43 Kč (jedna koruna česká čtyřicet tři haléře), kmenové akcie, znějící na majitele, zaknihovanéb) 1.025.400 ks (slovy jeden milion dvacet pět tisíc čtyři sta kusů) akcií jemnovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), kmenové akcie, znějící na majitele, zaknihované.4) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.a) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, a to v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hod. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá 2 týdny a počne běžet dnem následujícím po datu zveřejnění a oznámení informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a ObchZ. Tato informace bude oznámena akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady a zveřejněna v Obchodním věstníku 2. středu poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno navrhované zvýšení základního kapitálu Společnosti.b) Každý akcionář má přednostní právo k upsání akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu Společnosti tak, že na každou jednu akcii jmenovité hodnoty 1,43 Kč (slovy jedna koruna česká čtyřicet tři haléře) je oprávněn upsat dvě nové akcie jmeovité hodnoty 1,43 Kč (slovy jedna koruna česká čtyřicet tři haléře) a na každou jednu akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) je oprávněn upsat dvě nové akcie jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.c) Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva:Emisní kurz každé akcie jmenovité hodnoty 1,43 (slovy jedna koruna česká čtyřicet tři haléře) je stanoven na 1,43 Kč (slovy jedna koruna česká čtyřicet tři haléřů). Emisní kurz každé akcie jmenovité hodnoty 1.000,- Kč je stanoven na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).d) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po datu zveřejnění a oznámení informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a ObchZ, ke kterému musí být akcionář vlastníkem akcií.5) Zbývající nově vydávané akcie, které nebudou účinně v 1. kole upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty ve 2. kole určitému zájemci, jímž je společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika. K upsání akcií bude tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta nejméně 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. do 30 dnů od uplynutí dvoutýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1. kole.6) Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 30% na účet č. 0002008911/5800 vedený u J&T BANKY, a.s., a to ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 13. května 1998 - 14. září 1998 : Krajský obchodní soud v Praze dne 11.2.1998 pod č.j. Kv 1/97-96prohlásil vyrovnání dlužníka Podnikatelská banka, a.s. potvzenéusnesením téhož soudu ze dne 26.11.1997 č.j. Kv 1/97-9... 2 zaskončené. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 1998 - 14. září 1998 : Správce pověřený výkonem nucené správy v Podnikatelské bance,a.s. rozhodl v působnosti valné hromady dne 19.12.1997s předchozím souhlasem České národní banky o zvýšení základníhojm... ění minimálně o částku 500.000.000,-Kč upsáním nových akcií.Všechny akcie, které budou tvořit zvýšené základní jmění,nebudou veřejně obchodovatelné, budou znít na jméno a budouvydány v zaknihované podobě. S akciemi nebudou spojena žádnázvláštní práva (kmenové akcie). Jmenovitá hodnota jedné akciečiní 1.000,- Kč za jednu akcii a rovná se jejímu emisnímu kursu.Upisování proběhne ve dvou kolech s tím, že v prvním kole budouupsány akcie s využitím přednostního práva stávajícíchakcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1997 - 14. září 1998 : Údaje o vyrovnání:Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 12. května1997 sp. zn. Kv 1/97-19 bylo povoleno vyrovnání na majetekakciové společnosti Podnikatelská banka... , a. s. včetně ustavenívyrovnávacího správce s tím, že účinky povolení vyrovnání nastalyvyvěšením usnesení na úřední desce soudu.Vyrovnávací správce:Mgr. Zinglová, advokátka Praha 9-Dolní Počernice, Strážkovická 329 zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 1997 - 14. září 1998 : Zapisuje se rozhodnutí České národní banky podle § 26 odst. 1pís. e) zákona č. 21/1992 o bankách čj. 2273/12 ze dne 5. června1996 o snížení základního jmění Podnikatelské banky, a.... s. očástku 698 999 000,-Kč na částku 1 001 000,-Kč poměrným sníženímjmenovité hodnoty všech 700 000 ks akcií banky na jmenovitouhodnotu 1,43 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 1996 - 14. září 1998 : Zavedena nucená správa pro společnost Podnikatelská banka a.s.se sídlem Praha 3, Roháčova 79, IČ 47 11 53 78 rozhodnutím Českénárodní banky ze dne 6.června 1996, čj.2274/12
 • 13. října 1992 - 14. září 1998 : akciová společnost byla založena na základě výzvy k upisováníakcií ve smyslu § 164 a násl. obch. zák. Ustavující valnáhromada schválila stanovy, zvolila představenstvo a dozorčírad... u. Ze 100 % základního kapitálu splaceno více než 30 %. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů