Trendy

4 778 419 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

58 123 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

2 119 344 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.4.2016 Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov

Historické adresy

17.5.2012 - 25.4.2016 Prostějov, Průmyslová 2170/12, PSČ 79601
24.2.2012 - 17.5.2012 Prostějov, Vrahovická 3145/56, PSČ 79601
13.12.2006 - 24.2.2012 Prostějov, Vrahovická 2170/56, PSČ 79626
17.6.2003 - 13.12.2006 Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 938/18, PSČ 17037
23.2.1994 - 17.6.2003 Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 17000
2.11.1992 - 23.2.1994 Praha 7, Jankovcova 17, PSČ 17000

47115459

DIČ

od 1.1.1993

CZ47115459

Datum vzniku

2. listopadu 1992

Datová schránka

ua8gdph

Historické názvy

2.11.1992 - 13.6.2007

Selekta, a.s.

2.11.1992 - 2.11.1992

Selekta a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1752

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.11.2004

202 006 000 Kč

Historické jmění

17.5.1994 - 19.11.2004

180 855 000 Kč

2.11.1992 - 17.5.1994

179 359 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ9601000000357557840287

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 23.7.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Průmyslová 2170/12, 796 01, Prostějov

... více provozoven (celkem 19) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. června 2007 : V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Selekta, a.s., jmění zanikající společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 00, IČ: 654 09 V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Selekta, a.s., jmění zanikající společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 00, IČ: 654 09... 175, a jmění zanikající společnosti GA AGROCHEM a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 938/18, PSČ 170 37, IČ 256 35 841. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. května 2007 - 13. června 2007 : V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Selekta, a.s., jmění zanikající společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 00, IČ: 654 09... 175, a jmění zanikající společnosti GA AGROCHEM a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 938/18, PSČ 170 37, IČ 256 35 841. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2007 - 13. června 2007 : Usnesení valné hromady ze dne 16.10.2006 o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře:Valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákon... íku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře (výslovně společnost SOUFFLET AGRICULTURE, zjednodušenou akciovou společnost založenou dle francouzského práva, se sídlem Quai du Général Sarrail, 10400 Nogent sur Seine, Francie, zapsanou v obchodním rejstříku v Troyes pod číslem O.R.TROYES 706 980 182), kdy ke dni podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 192.010 kusů akcií Společnosti (všechny znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá), což znamená, že souhrnná hodnota akcií vlastněných Hlavním akcionářem Společnosti představuje 95,05% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo prohlášením Hlavního akcionáře a předložením všech jím vlastněných akcií v listinné podobě představenstvu Společnosti a valné hromadě.Hlavní akcionář určil hodnotu protiplnění oprávněným osobám ve výši 1.165,- Kč (slovy: jeden tisíc sto šedestát pět korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění byla v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 0811/2006 ze dne 24. srpna 2006 vypracovaným znaleckým ústavem PROSCON s.r.o., ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ 49356381 (posudek zpracovali a vysvětlení mohou podat Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.). Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, který svým rozhodnutím č.j. 45/N/98/2006/3 ze dne 29. srpna 2006 (právní moc ke dni 29.srpna 2006) udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu Hlavního akcionáře.Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne určeného podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však ve lhůtě šedesáti dnů. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1992 - 13. června 2007 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 23.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 2. listopadu 1992 - 13. června 2007 : Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného majetku a dalšíhouvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje o... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Oseva-Selekta, semenářský podnik Praha 7. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1992 - 13. června 2007 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l,... Gorkého nám.32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § llodst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2004 - 19. listopadu 2004 : Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 21 151 000,- Kč z částky 180 855 000,- Kč na částku 202 006 000,- Kč upsáním nových akcií nepe... něžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapiptálu bude provedeno úpisem 21 151 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se vylučuje, resp. se neuplatní, neboť základní kapitál bude zvýšen pouze nepeněžitými vklady.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je Fond národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, IČ 416 92 918 (zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A LXII 174).Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo společnosti je povinno oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem na adresu jeho sídla počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, předem určenému zájemci nejpozději do dvou týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodutí o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 1 000,- Kč za jednu kmenovou akcii v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč.Nepěněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů ode dne úpisu akcií (ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií), a to tak, že společnosti bude předáno písemné prohlášení, resp. bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a dojde k předání nemovitostí, resp. věcí movitých.Nepeněžitým vkladem jsou nemovitosti, ostatní hmotný investiční majetek, drobný hmotný investiční majetek, krátkodobé pohledávky a finanční majetek tak, jak byly tyto uvedeny ve formuláři 4/D na straně 106 privatizačního projektu č. 50283 (dle citovaného privatizačního projektu se jedná o zbytkový státní podnik bez vlastní ekonomické činnosti, celý majetek tvoří hmotný investiční majetek a drobný hmotný investiční majetek, který tvoří provozně neoddělitelnou součást systému úpravy a výroby osiv a sadby akciové společnosti Selekta, a.s., na základě již schváleného podnikatelského záměru a realizovaného privatizačního projektu v roce 1992).Na základě tohoto privatizačního projektu bylo dne 31.1.1996 pod čj. 151/190/96-370 vydáno Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Rozhodnutí o privatizaci části státního subjektu Oseva s.p. Praha se sídlem Jankovcova 18, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ 001 71 140, metodou navýšení základního jmění akciové společnosti Selekta, a.s. o 21 151 000,- Kč.Ocenění určené posudkem znalce se nevyžaduje a je nahrazeno oceněním obsaženým v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizaci k realizaci - v tomto případě konkrétně v Rozhodnutí o privatizaci výše citovaném (dle ust. § 44 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v návaznosti na ust. § 14 odst. 2 a § 10a odst. 6 téhož zákona). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1992 - 2. listopadu 1992 : Zapsáno dle spisu B 1752.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů