Trendy

458 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

79 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

2 915 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 10.1.2017 V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

20.2.2012 - 10.1.2017 Praha 5 - Malá Strana, Plaská 622/3, PSČ 15000
27.4.2010 - 20.2.2012 Praha 5 - Jinonice, Peroutkova 531/81, PSČ 15800
2.8.1993 - 27.4.2010 Praha 5, Peroutkova 531
9.12.1992 - 2.8.1993 Praha 4, V pláni 31/50, PSČ 14000

47115866

DIČ

od 8.3.2014

CZ47115866

24.1.2014 - 7.3.2014

CZ47115866

1.10.1993 - 19.12.2006

CZ47115866

Datum vzniku

9. prosince 1992

Datová schránka

9bbprif

Historické názvy

17.3.2000 - 27.4.2010

E.F.&O. a.s.

2.8.1993 - 17.3.2000

Hotel Tourist a.s.

9.12.1992 - 2.8.1993

H.V.K. , a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1800

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.3.2012

3 000 000 Kč

Historické jmění

18.3.2008 - 27.3.2012

4 000 050 Kč

12.3.2003 - 18.3.2008

2 325 050 Kč

3.5.2002 - 12.3.2003

63 700 000 Kč

9.12.1992 - 3.5.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 9.6.2014

SK36 1100 0000 0029 2191 1553

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 24.3.1993

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Peroutkova 570/83, 158 00, Praha - Jinonice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 11. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. září 2002 - 4. února 2009 : Jediný akcionář dle § 190 Obch. Z. v působnosti valné hromadydne 24.6.2002 rozhodl o snížení základního kapitálu:1. rozsah snížení: snižuje se základní kapitál o 61.374.950,- Kč(s... lovy: šedesát jedna milionů tři sta sedmdesát čtyři tisícdevět set padesát korun českých), tj. ze současných 63.700.000,-Kč (slovy: šedesát tři milionů sedm set tisíc korun českých) na2.325.050,- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisícpadesát korun českých).2. jedinému akcionáři nebude v souvislosti se sníženímzákladního kapitálu poskytnuto žádné plnění3. částka 61.374.950,- Kč představující výši snížení základníhokapitálu bude použita na úhradu č á s t i neuhrazené ztrátyspolečnosti minulých let, která k 31.12.2001 činila 69.215.958,-Kč a je v účetnictví společnosti evidována na účtu č. 429-neuhrazená ztráta minulých let4. důvod snížení : úhrada části ztráty společnosti minulých letdle předcházejícího bodu 35. společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie (zatímnílisty k dnešnímu dni nejsou emitovány)6. jediný akcionář neuzavřel do dnešního dne se společnostížádnou smlouvu, podle níž by společnost mohla nakládat svlastními akciemi a použít je ke snížení základního kapitálu7. způsob snížení: snížením jmenovité hodnoty akcií stejnýmpoměrem dle čl. 11 odst. 2 stanov společnosti (znění ze dne17.12.2001, tj. jmenovitá hodnota každé akcie 100.000,- Kč sesnižuje o 96.350,- Kč na 3.650,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 20. června 2001 - 4. února 2009 : Valná hromada společnostikonaná dne 18.5.2000 rozhodla o zvýšenízákladního jmění úpisem nových akcií splacených nepeněžitýmvkladem pro zlepšení finanční situace společnosti.1. Rozs... ah zvýšení je o 62.700.000,- Kč bez možnosti úpisu nadtuto částku2. Způsob zvýšení - úpisem nových akcií s vyloučenímpřednostního práva akcionářů z důležitých důvodů, bez výzvy kupisování předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem.Nepeněžitým vkladem je dle § 59 odst.7 obchod.zák. pohledávka vcelkové nominální výši 62.700.000,- Kč, kterou má obchodníspolečnost Bohemia Travel Management, s.r.o. se sídlemOpletalova 57, Praha 1, IČO: 60203731, jakožto věřitel vůčiobchodní společnosti E.F.&O. a.s. Jediným určitým zájemcem jetedy obchodní společnost Bohemia Travel Management, s.r.o.Tuto pohledávku společnosti E.F.&O. a.s. písemně uznala jakosvůj závazek v písemném prohlášení dle § 323 obchod.zák. dne3.4.2000 a toto písemné prohlášení s ověřenými podpisy budepřiloženo k návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku jako příloha.3. Budou upsány tyto nové akcie:druh: kmenovépodoba: listinnéforma: na majitelepočet: 627 kusů4. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,- Kč5. Navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs se shoduje snominální hodnotou6. Práva spojená s novými akciemi: nové akcie budou mít stejnápráva jako již akcie vydané dle stanov společnosti7. Lhůta a místo pro upsání a splacení nových akcií:- lhůta začíná běžet od doručení usnesení o zápisu záměru zvýšitzákladní jmění společnosti v obchodním rejstříku a trvá 10 dnů- místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Praha 5,Peroutkova 531- nepeněžitý vklad musí být splacen v den úpisu akcií v sídlespolečnosti v Praze 5, Peroutkova 531 ve výše uvedené lhůtě. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1992 - 4. února 2009 : Údaje o založení akciové společnosti : Zakladatelská smlouvabyla založena dne 17.11.1992 těmito zakladateli: JUDr.LadislavEret, Praha 4, Benkova 1699, JUDr.Zdeňka Falková, Praha 4,... V pláni 31/50, Dr.Pavel Klykorka, Praha 4, Dolanského 1389. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2007 - 18. března 2008 : Jediný akcionář v působnosti VH rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto:1. Důvod zvýšení ? snížení závazků společnosti jejich započtením a tím posílení finanční stability spole... čnosti a dále získání disponibilních peněžních zdrojů pro další financování provozu společnosti.2. Zvýšení základního kapitálu ? základní kapitál se zvyšuje o částku 1.675.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) z výše 2.325.000,- Kč na 4.000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští.3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba, obchodovatelnost a emisní kurs upisovaných akcií:- počet: 335 kusů (slovy: tři sta třicet pět kusů)- jmenovitá hodnota jedné: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)- druh: kmenové- forma: na majitele- podoba: listinná- obchodovatelnost: akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované- emisní kurs: 1,54. Upisovatel, místo, lhůta pro upisování akcií, podrobnosti týkající se emisního kursu- Upisovatel: jediný akcionář využívá svého přednostního práva a upíše veškeré nové akcie, tj. 335 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč, kmenové, na majitele, listinné, a to peněžitým vkladem (započtením pohledávek).- Místo: akcie budou upsány uzavřením smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák., mezi jediným akcionářem a společností v sídle advokáta JUDr. Vlastimila Vondráčka, V Jámě 5/699, Praha 1, II. schodiště, IV. patro v pracovní dny v době od 10 do 15 hod.- Lhůta pro upsání nových akcií: Společnost je povinna do 3 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na jeho adresu uvedenou v obchodním rejstříku návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 souvislých pracovních dnů, počínající dnem doručení návrhu. Upisování akcií v tomto případě je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Emisní kurs každé nové upisované akcie je určen na 1,5 a upisovatel za akcie uhradí částku 2.512.500,- Kč, takže obdrží akcie ve jmenovité hodnotě 1.675.000,- Kč a částka nad jmenovitou hodnotu upisovaných akcií tvoří emisní ážio ve výši 837.500,- Kč.5. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu:Připouští se, aby proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií celkem ve výši 2.512.500,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvanáct tisíc korun českých) byla započtena pohledávka jediného akcionáře, obch. spol. Bohemia Trade Management, s.r.o. ve výši 2.512.500,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvanáct tisíc korun českých), vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 31. ledna 2005, smlouvy o půjčce ze dne 23.května 2005, smlouvy o půjčce ze dne 25. října 2005 a smlouvy o půjčce ze dne 15. června 2006 uzavřených mezi Společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem (vyjádření auditora k existenci pohledávek je přílohou k tomuto notářskému zápisu).Splacení emisního kursu bude provedeno smlouvou o započtení pohledávek, uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy upisovatel ? jediný akcionář upsal akcie.6. Společnost je povinna emitovat nové akcie do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu známou z obchodního rejstříku, aby je převzal ve lhůtě alespoň patnácti souvislých pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. na adrese sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1992 - 14. března 1994 : Základní jmění je splaceno ve výši 30%, tj. Kčs 300.000,-.
 • 9. prosince 1992 - 14. března 1994 : Jednotlivý zakladatelé splatí celé základní jmění těmitopeněžitými vklady a v těchto poměrech k celkovému základnímujmění:JUDr.Ladislav Eret .............Kčs 330.000,- tj. 33%JUDr.... Zdeňka Falková ............Kčs 330.000,- tj. 33%Dr.Pavel Klykorka ..............Kčs 340.000,- tj. 34% zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů