Základní údaje

Historické adresy

1.10.2016 - 5.4.2017 Havelská 500/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
15.12.1992 - 1.10.2016 Praha 1, Havelská 25, PSČ 11000

Adresa z obchodního rejstříku

od 23.8.2011 Praha 1, Havelská /25, PSČ 11000

47115891

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

15. prosince 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. dubna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

17. června 2015

Datová schránka

gnr866b

Historické názvy

15.3.2016 - 5.4.2017

Castello Maria a.s., v likvidaci

3.1.2012 - 15.3.2016

Castello Maria a.s.

15.12.1992 - 3.1.2012

"TWIN STAR MINOTAURUS FILMS", a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1806

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.12.1992 - 5.4.2017

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. dubna 2017 - 5. dubna 2017 : Vymazává se společnost pod názvem Castello Maria a.s., v likvidaci, se sídlem Havelská 500/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 471 15 891 z veřejného rejstříku. Pr... ávní důvod výmazu je ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 15. března 2016 - 5. dubna 2017 : Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 17.srpna 2015, pod č.j.: 71 Cm 27/2015 - 34 o zrušení a nařízení likvidace společnosti Castello Maria a.s., identifikační číslo 471 1... 5 891, a byl jmenován likvidátor JUDr. Lucie Marešová. Usnesení nabylo právní moci dne 8.10.2015. zobrazit více skrýt více
  • 13. prosince 2011 - 5. dubna 2017 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.000.000,-Kč (sl... ovy: jeden milion korun českých). Základní kapitál tedy po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 20 ks (slovy: dvaceti kusů) nových kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) s tím, že emisní kurz bude roven jmenovité hodnotě akcií. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurz akcií bude splacen peněžitým vkladem.Jediný akcionář tímto využívá svého přednostního práva na upsání akcií a rozhoduje, že všechny akcie budou upsány jím, tj. společností Davis Procurement LLC, se sídlem CORP 95, 210 Nichols Avenue, Casper, Wyoming, 826 01 Spojené státy americké, registrovaná doručná adresa 3256B Golden Lantern St, Ste 140, Dana Point, Kalifornie, 926 29 Spojené státy americké.Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností, přičemž návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti "TWIN STAR MINOTAURUS FILMS", a.s., doručí představenstvo společnosti upisovateli, tj. společnosti Davis Procurement LLC na adresu zástupce Libor Tobišek, Praha 2, Nové Město, Salmovská 1539/10 případně ji předá osobně, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi upisovatelem, tj. společností Davis Prosurement LLC, a společností "TWIN STAR MINOTAURUS FILMS", a.s., bude budoucí sídlo společnosti "TWIN STAR MINOTAURUS FILMS", a.s., tedy Praha 1, Školská 1311/4, PSČ 110 00.Lhůta pro upisování nových akcií upisovatelem, tj. společností Davis Procurement LLC, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, určuje 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Davis Procurement LLC. Tato lhůta bude společnosti Davis Procurement LLC oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií.Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že emisní kurz nových akcií upisovaných k provedení zvýšení základního kapitálu bude ze 100% splacen peněžitým vkladem společnosti Davis Procurement LLC před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií, a to na účet společnosti "TWIN STAR MINOTAURUS FILMS", a.s. č.246085366/0300 u ČSOB a.s. zobrazit více skrýt více
  • 15. prosince 1992 - 5. dubna 2017 : Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založenazakladatelskou smlouvou ze dne 30.11.1992. V Zakladatelskésmlouvě byly schváleny stanovy, jmenováni členové představenstva,dozo... rčí rada. Ze 100% upsaného základního jmění bylo splacenovíce než 30%. zobrazit více skrýt více
  • 15. prosince 1992 - 5. dubna 2017 : Způsob jednání jménem společnosti: Zastupovat společnostnavenek a podepisovat za ni je oprávněn kterýkoliv členpředstavenstva a to samostatně. Podepisování za společnostse děje tím... způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému názvuspolečnosti připojí jméno a vlastnoruční podpis oprávněné osoby. zobrazit více skrýt více
posunout dolů