Základní údaje

Sídlo

od 1.3.2012 Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600

Historické adresy

27.11.2008 - 1.3.2012 Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 11121
31.8.2006 - 27.11.2008 Praha 1, Palackého 740/1, PSČ 11121
18.8.2004 - 31.8.2006 Praha 1, Palackého č.p. 740/1, PSČ 11121
29.7.1999 - 18.8.2004 Praha 1, Palackého 1, PSČ 11121
6.5.1999 - 29.7.1999 Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 18600
3.1.1994 - 6.5.1999 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 3
6.1.1993 - 3.1.1994 Praha 2, Ječná 35

47116102

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2009 - 31.12.2014

CZ47116102

Datová schránka

iayc2h2

Historické názvy

10.9.2007 - 27.6.2011

Banco Popolare Česká republika, a.s.

29.7.1999 - 10.9.2007

IC Banka, a.s.

14.10.1996 - 29.7.1999

IC Banka, a.s.Praha

6.1.1993 - 14.10.1996

IC Banka, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1830

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.6.2012

2 260 000 000 Kč

Historické jmění

5.10.2011 - 20.6.2012

1 976 400 000 Kč

20.7.2011 - 5.10.2011

1 765 000 000 Kč

10.5.2010 - 20.7.2011

1 100 000 000 Kč

10.11.2008 - 10.5.2010

1 000 000 000 Kč

14.10.1996 - 10.11.2008

500 000 000 Kč

6.1.1993 - 14.10.1996

380 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. ledna 1993 : Den zápisu do obchodního rejstříku : 6.1.1993

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 - 3. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 13. června 2012 - 20. června 2012 : Dne 8. června 2012 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s. společnost Equa Group Limited (dále také jen ?Jediný akcionář?) dle ustanovení § 190 odst. 1) zákona č. 513/199... 1 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s. (dále také jen ?Společnost?) ve formě notářského zápisu NZ 285/2012 N 297/2012:1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 283.600.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů šest set tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto:- 283 ks (slovy: dvě stě osmdesát tři kusy) akcií,o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých),druh akcií: kmenové,podoba akcií: zaknihovaná,forma akcií: akcie na jméno;emisní kurz jedné akcie o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč činí: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých),- 6 ks (slovy: šest kusů) akcií,o jmenovité hodnotě jedné akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),druh akcií: kmenové,podoba akcií: zaknihovaná,forma akcií: akcie na jméno;emisní kurz jedné akcie o nominální hodnotě 100.000,- Kč činí: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých);3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 283.600.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů šest set tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem Jediného akcionáře a započtením pohledávky Jediného akcionáře za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií;4) všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společností Equa Group Limited;5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty bude Jedinému akcionáři oznámen představenstvem písemně společně s návrhem na uzavření smlouvy o úpisu nových akcií, akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod;6) emisní kurz upsaných akcií bude Jediným akcionářem splacen takto:a) část emisního kurzu ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů) bude splacena formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti na splacení emisního kurzu a Jediného akcionáře z důvodu poskytnutí půjčky, a to do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií,b) část emisního kurzu ve výši 222.858.373,45 Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliónů osm set padesát osm tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých čtyřicet pět haléřů) bude Jediným akcionářem splacena převodem na zvláštní účet číslo 224768/6100, IBAN cz3561000000000000224768, který byl Společností založen na její jméno za účelem splacení zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií,7) Jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 163 odst. 3) obchodního zákoníku započtení pohledávky jediného akcionáře Equa Group Limited za společností Equa bank a.s. ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů) vzniklé z titulu uzavření následujících smluv:1. Smlouvy o úvěru uzavřené mezi AmberRock Finance Limited a Equa bank a.s. ze dne 1. prosince 2011,2. Smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi AmberRock Finance Limited a Amber Capital Limited ze dne 1. prosince 2011,3. Smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi Amber Capital Limited a Equa Holdings Limited ze dne 1. prosince 2011,4. Smlouvy o postoupení a vkladu pohledávky uzavřené mezi Equa Holdings Limited a Equa Group Limited ze dne 1. prosince 2011 včetně rozhodnutí Equa Holdings Limited jako jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Equa Group Limited, proti pohledávce společnosti Equa bank a.s., za Jediným akcionářem z důvodu nároku na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů), čímž pohledávka Jediného akcionáře zanikne zcela a pohledávka Společnosti zanikne do této výše;návrh dohody o započtení předloží společnost Equa bank a.s. Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod. zobrazit více skrýt více
  • 27. září 2011 - 5. října 2011 : Dne 23. září 2011 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s. společnost Equa Group Limited dle ustanovení § 190 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění p... ozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s. ve formě notářského zápisu NZ 537/2011, N 565/2011:1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 211.400.000,- Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto:- 211 ks (slovy: dvě stě jedenáct kusů) akcií,o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých),druh akcií: kmenové,podoba akcií: zaknihovaná,forma akcií: akcie na jméno;emisní kurz jedné akcie činí: 1.000.077,50 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů),tj. celkem emisní kurz za všechny akcie o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- činí 211.016.352,50 Kč;- 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií,o jmenovité hodnotě jedné akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),druh akcií: kmenové,podoba akcií: zaknihovaná,forma akcií: akcie na jméno;emisní kurz jedné akcie činí: 100.007,75 Kč (slovy: jedno sto tisíc sedm korun českých sedmdesát pět haléřů),tj. celkem emisní kurz za všechny akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- činí 400.031,- Kč;3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), přičemž rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcí a emisním kurzem, tj. částka ve výši 16.383,50 Kč (slovy: šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), se považuje za emisní ážio (emisní příplatek);4) všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícím jediným akcionářem společností Equa Group Limited;5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod;6) Jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 163 odst. 3) obchodního zákoníku v platném znění započtení pohledávky jediného akcionáře Equa Group Limited za společností Equa bank a.s. ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů) vzniklé z titulu následujících smluv:- smlouvy o úvěru ze dne 1. září 2011 uzavřené mezi Společností a společností AmberRock Finance Limited, na jejímž základě vznikla započítávaná pohledávka ve výši 211.199.976,22 Kč,- smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi společností AmberRock Finance Limited a společností Amber Capital Limited ze dne 2. září 2011,- smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi společností Amber Capital Limited a společností Equa Holdings Limited ze dne 5. září 2011 a- smlouvy o postoupení a vkladu pohledávky uzavřené mezi společností Equa Holdings Limited a společností Equa Group Limited ze dne 7. září 2011,proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů) vzniklé z titulu smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.;7) upsané akcie budou jediným akcionářem společností Equa Group Limited zcela splaceny do deseti (10) dnů ode dne upsání akcií uzavřením dohody o započtení pohledávky společnosti Equa Group Limited ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), proti pohledávce Equa bank a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), která bude uzavřena mezi jediným akcionářem společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; návrh dohody o započtení předloží společnost Equa bank a.s. Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21. zobrazit více skrýt více
  • 8. července 2011 - 20. července 2011 : Dne 30. června 2011 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s.dle § 190 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu působ... nosti valné hromady ve formě notářského zápisu NZ 377/2011, N 389/2011, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s.:1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 665.000.000,- Kč (slovy: šest set šedesát pět miliónů korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově bude vydáno 665 ks (slovy: šest set šedesát pět kusů), o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), druh akcií kmenové, podoba akcií zaknihovaná, forma akcií akcie na jméno, emisní kurz jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí: 665.000.000,- Kč (slovy: šest set šedesát pět miliónů korun českých);4) všech 665 kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem společností Equa Group Limited;5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s. (?Společnost?); lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod;6) upsané akcie budou jediným akcionářem splaceny zčásti peněžitým vkladem ve výši 304.000.000,- Kč (slovy: tři sta čtyři miliónů korun českých) a zčásti nepeněžitým vkladem ve výši 361.000.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát jedna miliónů korun českých);7) jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3) obchodního zákoníku za účelem splacení upsaných akcií nepeněžitým vkladem předmětem nepeněžitého vkladu, kterým je obchodní podíl jediného akcionáře ve společnosti Equa Financial Services s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 180 00, IČ: 285 09 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146756 (dále jen ?Equa Financial Services?) ve výši 100%, který odpovídá vkladu jediného akcionáře do základního kapitálu společnosti Equa Financial Services s.r.o. se výši 391.243.000,- Kč, a dále schvaluje výši jeho ocenění částkou 361.000.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát jedna miliónů korun českých) dle ocenění nepeněžitého vkladu společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČ: 275 82 167; za tento nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno 361 (tři sta šedesát jedna) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), znějících na jméno, v zaknihované podobě;8) upisovatel - jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií splácených peněžitým vkladem ve výši 304.000.000,- Kč (slovy: tři sta čtyři miliónů korun českých) do deseti (10) pracovních dnů ode dne upsání akcií převodem na zvláštní bankovní účet číslo 224768/6100 vedený u Společnosti, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;9) upisovatel ? jediný akcionář splatí nepeněžitý vklad v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21, do deseti (10) pracovních dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 3. května 2010 - 10. května 2010 : 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů... korun českých) se nepřipouští.2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 100 (slovy jedno sto) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) každá, znějících na jméno, v zaknihované podobě.3. Všech 100 (slovy jedno sto) kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem Společnosti, společností Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 na základě rozhodnutí akcionáře podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku.4. Akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 (upisovatel). Lhůta pro upsání akcií činí dva týdny s tím, že tato lhůta začne běžet okamžikem doručení písemného oznámení upisovateli nebo jeho oprávněnému zástupci. Písemné oznámení bude obsahovat návrh smlouvy o upsání akcií podepsaný Společností. Akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 11121. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).5. Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do dvou týdnů ode dne upsání akcií, a to převodem na zvláštní účet číslo 0010000071/6100 vedený u Banco Popolare Česká republika, a.s., který byl společností zřízen na její jméno za účelem splacení zvýšení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 10. října 2008 - 10. listopadu 2008 : 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 500.000.000,-- Kč (slovy pět set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 500.000.000,-- Kč (slovy pět set milionů kor... un českých) se nepřipouští.2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 500 (slovy pět set) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) každá, znějících na jméno, v zaknihované podobě.3. Všech 500 (slovy pět set) kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem Společnosti, společností Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 na základě rozhodnutí akcionáře podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku.4. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Palackého 740/1, 111 21, Praha 1. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc s tím, že tato lhůta začne běžet okamžikem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli, tedy stávajícímu akcionáři Společnosti, oznámen písemným oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).5. Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, přičemž se připouští možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce upisovatele vůči Společnosti.6. Jediný akcionář Společnosti souhlasí s tím, aby proti pohledávce Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena tato pohledávka:Pohledávka Společnosti vůči upisovateli, společnosti Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238, na splacení emisního kursu upsaných akcií může být započtena proti pohledávce společnosti Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 vůči Společnosti, která vznikla na základě Smlouvy o podřízeném dluhu (SUBORDINATED FACILITY AGREEMENT) ze dne 10.dubna 2008, uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a společností Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 jako věřitelem, ve výši 500.000.000,- Kč (slovy pět set milionů korun českých).7. Započtení pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení pohledávky, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávky bude uzavřena tak, že upisovatel předloží Společnosti ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne upsání akcií návrh dohody o započtení pohledávky, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje uvedené v tomto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Tento návrh dohody o započtení pohledávek Společnost bez zbytečného odkladu přijme, čímž bude dohoda o započtení pohledávek uzavřena zobrazit více skrýt více
  • 28. listopadu 2003 - 31. srpna 2006 : Mimořádná valná hromada konaná dne 16.9.2003 schválila změnu stanov společnosti dle not. zápisu ze dne 16.9.2003.
  • 28. října 2003 - 31. srpna 2006 : Ve společnosti došlo ke změně stanov, dle notářského zápisu ze dne 16.5.2003.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů