Trendy

11 519 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

481 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

46 302 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.2.2002 Praha 9, Ve Žlíbku 1849/2A, PSČ 19300

Historické adresy

22.10.2001 - 26.2.2002 Praha 9, Ve Žlíbku 1849/2A, PSČ 19300
14.9.1999 - 22.10.2001 Praha 9, Ve Žlíbku 1849/2A
5.12.1995 - 14.9.1999 Praha 9, Střelečská 1849
17.2.1993 - 5.12.1995 Praha 4, Novodvorská 803/82

47116595

DIČ

od 1.6.1994

CZ47116595

Datum vzniku

17. února 1993

Datová schránka

s46fr2x

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1894

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.1.2005

12 180 000 Kč

Historické jmění

8.12.2003 - 11.1.2005

21 000 000 Kč

15.9.2003 - 8.12.2003

21 000 000 Kč

28.12.2001 - 15.9.2003

18 500 000 Kč

22.10.2001 - 28.12.2001

18 500 000 Kč

4.4.2000 - 22.10.2001

15 000 000 Kč

13.10.1999 - 4.4.2000

15 000 000 Kč

13.1.1999 - 13.10.1999

13 000 000 Kč

9.9.1998 - 13.1.1999

13 000 000 Kč

19.5.1997 - 9.9.1998

10 000 000 Kč

17.2.1993 - 19.5.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 20

Bankovní účty

zvěřejněno 16.5.2013

255798587 / 0300

Historické provozovny

28.10.2006 - 21.11.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ve žlíbku 1849, 193 00, Praha - Horní Počernice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. září 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 12. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 17. února 1993 : Společnost byla zřízena zakladatelskou listinou zakladateleve formě notářského zápisu bez upisování akcií,byly jmenoványorgány společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. listopadu 2004 - 27. května 2013 : Valná hromada společnosti konaná dne 21.9.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty z minulých let, která činí k 31.12.2003 Kč 9,396.913,90.Základní kapit... ál se snižuje o 8,820.000,- Kč (slovy: Osm milionů osm set dvacet tisíc korun českých) z dosavadních 21,000.000,- Kč na 12,180,000,- Kč. Částka 8,820.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude použita výhradně na úhradu ztráty z minulých let.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií č. 1 až 2100 z dosavadní jmenovité hodnoty jedné kmenové akcie 10.000,- Kč na jmenovitou hodnotu jedné akcie 5.800,- Kč, a to výměnou stávajících akcií za akcie nové.Akcie budou emitovány formou:- jednoho kusu hromadné akcie č. 1 v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 6,090.000,- Kč, nahrazující kmenové akcie č. 1 - 750, č. 1501 - 1675 a č. 1851 - 1975 ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5.800,- Kč;- jednoho kusu hromadné akcie č. 2 v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 3,654.000,- Kč, nahrazující kmenové akcie č. 751 - 1200, č. 1676 - 1780 a č. 1976 - 2050 ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5.800,- Kč;- jednoho kusu hromadné akcie č. 3 v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 2,436.000,- Kč, nahrazující kmenové akcie č. 1201 - 1500, č. 1781 - 1850 a č. 2051 - 2100 ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5.800,- Kč.Akcionáři jsou povinni předložit společnosti listinné akcie k výměně do 1 měsíce od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. července 2003 - 5. listopadu 2004 : Valná hromada společnosti konaná dne 14.5.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o 2 500 000,- Kčna 21 000 000,- Kč, a to upsáním 250 kusů kmenových akcií na jméno... v listinné podobě o jmenovité hodnotěKč 10 000,- za jednu akcii. Upisování nad hranici 2 500 000,- Kč se nepřipouští.Nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání všech nových akcií společnosti.Dohoda akcionářů o účasti na zvýšení základního kapitálu bude uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu na Kč 21 000 000,- do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze.K uzavření dohody dojde v uvedené lhůtě v notářské kanceláři JUDr. Aleny Procházkové, notářky v Praze, se sídlem Praha 5, Štefánikova 26.Každý akcionář zaplatí 30% své účasti na zvýšení základního kapitálu do 30 dnů od podpisu dohody akcionářů na zvýšení základního kapitálu, 70% emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Peněžité vklady na upsané akcie budou spláceny na za tím účelem zvlášť založený účet společnosti u HVB Bank Czech Republic a.s., číslo účtu: 5084817132/2700. zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 2001 - 22. října 2001 : Valná hromada společnosti konaná dne 12.12.2000 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti o 3.500.000,- Kč, upisováníakcií nad tuto hranici se nepřipouští.Základní jmění bude ... zvýšeno vydáním 350 kusů kmenových akcií najméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- za 1akcii.Přednostní právo akcionářů upsat nové akcie společnostiupisované na zvýšení základního jmění se vylučuje pro všechnyakcie a tyto akcie budou upisovány uzavřením dohody akcionářů oúčasti na zvýšení základního jmění.Dohoda akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění ( dle ust.§ 205 obchodního zákoníku ) nahrazující listinu upisovatelů budeuzavřena v Praze, v notářské kanceláři notářky JUDr. AlenyProcházkové, Praha 5, Zborovská 44 do 60 dnů po zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkuu Městského soudu v Praze.Emisní kurz akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií upisovanýchna zvýšení základního jmění.Každý akcionář splatí 30% své účasti na zvýšení základního jměnído 1 měsíce od uzavření dohody akcionářů o účasti na zvýšenízákladního jmění, zbývající část splatí do 1 roku od zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku u Městskéhosoudu v Praze. Emisní kurz akcií na zvýšení základního jměnízaplatí akcionáři na účet společnosti č. 508 481 7001/2700vedený u Bank Austria Creditanstalt Czech Republik a.s.Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadvách 15.000.000,-na částku 18.500.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1995 - 22. října 2001 : Zastupování za společnost:Společnost zastupuje v celém rozsahu předseda představenstvanebo společně dva členové představesntva.Za společnost podepisují předseda představenstva nebo... společnědva členové představenstva a to tak, že k vytištěnému nebonapsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1999 - 13. října 1999 : Valná hromada společnosti konaná dne 29.3.1999 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti o 2.000.000,- Kč, upisováníakcií nad tuto hranici se nepřipouští.Základní jmění bude z... výšeno vydáním 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za 1akcii.Přednostní právo akcionářů upsat všech nových akcií společnostiupisovaných na zvýšení základního jmění se vylučuje pro všechnyakcie a tyto akcie budou upisovány uzavřením dohody akcionářů aúčasti na zvýšení základního jmění.30% účasti na zvýšení základního jmění splatí akcionáři do 1měsíce od právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění, zbývajícíčást účasti splatí akcionáři nejpozdjěi do 1 roku od zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Emisní kurz akcií zaplatí akcionáři na účet společnosti u BankAustria Creditanstalt Czech Republik a.s., číslo : 508 481 7001.Základní jmění se zvyšuje z dosavadních 13.000.000,- Kč na15.000.000,- Kč. Uzavření dohody akcionářů o účasti na zvýšenízákladního jmění ( § 205 obch. zák.) bude následovat po zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1998 - 9. září 1998 : valná hromada společnosti konaná dne 11.12.1997 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti na 13.000.000,- Kč, a touzavřením dohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jmě... ní( § 205 obch. zák. ) a to vydáním 300 kusů akcií na jméno, vlistinné podobě o nominální hodnotě 10.000,- Kč za 1 akcii,emise bude vydána formou tří ( 3) hromadných akcií a to:Rudolfa Dolina - 150 akcií ( 1 hromadná akcie : 1.500.000,- Kč -nahrazující kmenové akcie č. 1001-1150 )Bank Austria Handelsholding GmbH: 90 akcií ( 1 hromadná akcie900.000,- Kč - nahrazující kmenové akcie č.(1151-1240)Ing. Vladimír Havrda: 60 akcií ( 1 hromadná akcie 600.000,- Kč -nahrazující kmenové akcie č. 1241-1300)Emisní kurs na 1 akcii činí 10.000,- Kč ( deset tisíc korunčeských ).Akcionáři se zavazují, že 30% emisního kursu svých upsanýchakcií splatí do 1 měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, zbývajících70% pak nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. února 1998 - 9. září 1998 : Rozsah splacení základního jmění: Základní jmění je splacenov celém rozsahu.
 • 19. května 1997 - 2. února 1998 : Rozsah splacení kmenového jmění: Základní jmění společnosti jesplaceno v rozsahu 37% tj. 3,700.000,- Kč
 • 17. února 1993 - 19. května 1997 : Rozsah splacení kmenového jmění:Kmenové jmění společnosti bylozcela splaceno před zápisem společnosti do obchodního rejstříku.
 • 17. února 1993 - 22. prosince 1995 : Zastupování a podepisování za společnost:Společnost zastupuje vů-či třetím osobám ,před soudy a jinými orgány v celém rozsahupředstavenstvo , a to buď společně všichni členové před... stavenstvanebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl před-stavenstvem písemně pověřen.Za společnost podepisují buď všichničlenové představenstva, nebo společně předseda nebo místopřesedaa jeden člen představenstva,nebo samostatně jeden člen představenstva ,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Všichnitak činí způsobem,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůjpodpis. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů