Trendy

130 109 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

-69 055 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

Trendy

70 665 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 24.1.2006 Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000

Historické adresy

25.2.1993 - 24.1.2006 Praha 3, Vinohradská 184

47116749

DIČ

od 1.3.1993

CZ47116749

Datum vzniku

25. února 1993

Datová schránka

78rgghz

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1913

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.3.2005

161 762 000 Kč

Historické jmění

22.9.2003 - 16.3.2005

107 000 000 Kč

16.12.1998 - 22.9.2003

27 000 000 Kč

31.10.1997 - 16.12.1998

25 000 000 Kč

29.4.1996 - 31.10.1997

15 000 000 Kč

28.11.1994 - 29.4.1996

12 000 000 Kč

25.2.1993 - 28.11.1994

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

700061373 / 0300

Provozovny

od 24.6.2002

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Staňkovského 1687, 250 88, Čelákovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. února 2005 : j) Vydání poukázek na akcie podle § 204b zákoníku se neschvaluje.
 • 16. února 2005 : i) Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třeceti) dnů od zápisu zámyslu zvýšení základního kapitálu do obch i) Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třeceti) dnů od zápisu zámyslu zvýšení základního kapitálu do obch...odního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : 3. návrh smlouvy o započtení bude předložen v písemné podobě spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí toho 3. návrh smlouvy o započtení bude předložen v písemné podobě spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí toho...to návrhu činí 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od obdržení návrhu dohody o započtení.Dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky ve výši 54.762.000,-Kč (slovy: padesátčtyřimilionůsedmsetšedesátdvatisíce korun českých) vzniklé společnosti S 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky ve výši 54.762.000,-Kč (slovy: padesátčtyřimilionůsedmsetšedesátdvatisíce korun českých) vzniklé společnosti S...TIMBUILDING a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.8.2004, kterou jí byla postoupena společností Merona Holding AG pohledávka této společnosti za společností STIM TOOLS a.s., ve výši 4.575.796,-EUR (slovy: čtyřimilionypětsetsedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest euro) která společnosti Merona Holding AG vznikla na základě smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího doplňku ze dne 17.8.1999, dohody o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího I. dodatku ze dne 1.12.1997 a jejího doplňku (dodatku) ze dne 17.8.1999, a dohody o poskytnutí úvěru ze dne 10.2.1998 ve znění jejího doplňku ze dne 17.8.1999. Předmětné postoupení pohledávky bylo dlužníkovi oznámeno přípisem ze dne 16.9.2004. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : 1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností STIM TOOLS a.s., IČ 47116749, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, zapsanou v obchodním rejstíku vedeném Městským soudem v Praz 1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností STIM TOOLS a.s., IČ 47116749, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, zapsanou v obchodním rejstíku vedeném Městským soudem v Praz...e, oddíl B, vložka č. 1913, a předem určeným zájemcem - společností STIMBUILDING a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, IČ 61859397, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.2818, zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : h) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:
 • 16. února 2005 : g) Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky společnosti STIMBULDING a.s. za společností STIM TOOLS a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, a to: čás g) Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky společnosti STIMBULDING a.s. za společností STIM TOOLS a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, a to: čás...ti pohledávky, která byla společnosti STIMBUILDING a.s. postoupena společnosti Merona Holding AG smlouva o postoupení pohledávky v celkové výši 4.575.796,-EUR (slovy: čtyřimilionypětsetsedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest euro) uzavřenou dne 30.8.2004. (Jedná se o část peněžité pohledávky, která společnosti Merona Holding AG vznikla na základě smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího doplňku ze dne 17.8.1999, dohody o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího I. dodatku ze dne 1.12.1997 a jejího doplňku (dodatku) ze dne 17.8.1999. Část této pohledávky ve výši 4.575.796,-EUR (slovy:čtyřimilionypětsetsedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest euro) byla smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.8.2004 postoupena Merona Holdinga AG na společnost STIMBUILDING a.s. Toto postoupení bylo dlužníkovi oznámeno přípisem ze dne 16.9.2004. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : f) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akci je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislav f) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akci je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislav...a Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu na zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a možnost upsání akcií skončí nejpozději 30 (slovy: třicet) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dřívější upisování akcií před právní mocí usnesení soudu o zapsání zámyslu na zvýšení základního kapitálu bude ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí této valné hormady o zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí musí být provedeno nejpozději do 15 slovy (slovy: patnácti) dnů od rozhodnutí této valné hromady. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu představenstvem předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí: jedenkrát 53.000.000,-Kč (slovy: padesáttřimiliony korun českých), jedenkrát 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a jedenkrát 762.000,-Kč (slovy: sedmsetšedesátdvatisíce korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : e) Upisování akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořád e) Upisování akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořád...né valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : d) Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí budou upsány předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 od d) Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí budou upsány předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 od...st. (5) obchodního zákoníku, a to společností STIMBUILDING a.s., IČ 61859397, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2818. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : c) Přednostní právo akcionářů k upisování akcií se nevylučuje, avšak akcionáři Merona Holding AG, STROJIMPORT a.s., Michal Brzák, Ing. Petr Smrž a pan Ing. Radovan Vlk se svého pře c) Přednostní právo akcionářů k upisování akcií se nevylučuje, avšak akcionáři Merona Holding AG, STROJIMPORT a.s., Michal Brzák, Ing. Petr Smrž a pan Ing. Radovan Vlk se svého pře...dnostního práva k upisování akcií před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : b) Počet, forma, druh, podoba a jmenovitá hodnota upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu budou upsány: 1 (slovy: jedna) kmenová akcie na jméno v lis b) Počet, forma, druh, podoba a jmenovitá hodnota upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu budou upsány: 1 (slovy: jedna) kmenová akcie na jméno v lis...tinné podobě o jmenovité hodnotě 53.000.000,-Kč (slovy: padesáttřimiliony korun českých), 1 (slovy: jedenmilion korun českých) a 1 (slovy: jedna) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 762.000,-Kč (slovy: sedmsetšedesátdvatisíce korun českých).Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio činí: 0,-Kč (slovy: nula korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.
 • 16. února 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti STIM TOOLS a.s. z v y š u j e základní kapitál společnosti ze stávající výše 107.700.000,-Kč (slovy: jednostosedmmilionůsedmsettisíc korun česk Mimořádná valná hromada společnosti STIM TOOLS a.s. z v y š u j e základní kapitál společnosti ze stávající výše 107.700.000,-Kč (slovy: jednostosedmmilionůsedmsettisíc korun česk...ých) na 161.762.000 (slovy: jednostošedesátjedenmilionsedmsetšedesátdvatisíc korun českých, tedy o 54.762.000,-Kč (slovy: padesátčtyřimilonůsemsetšedesátdvatisíce korun českých) za těchto podmínek a tímto způsobem: zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti STIM TOOLS a.s. konaná dne 8.11.2004, osvědčená notářským zápisem sepsaným JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze 5, NZ 345/2004, N 450/2004, r Mimořádná valná hromada společnosti STIM TOOLS a.s. konaná dne 8.11.2004, osvědčená notářským zápisem sepsaným JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze 5, NZ 345/2004, N 450/2004, r...ozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu
 • 31. října 1997 : Společnost STIM TOOLS a.s. je právním nástupcem společnostiOSANIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 184, identifikačníčíslo 49240358, která byla ke dni 31.10.1997 vymazána bezl Společnost STIM TOOLS a.s. je právním nástupcem společnostiOSANIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 184, identifikačníčíslo 49240358, která byla ke dni 31.10.1997 vymazána bezl...ikvidace z obchodního rejstříku vložky Rg. B 1992. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. března 2003 - 22. září 2003 : Mimořádná valná hromada ze dne 19.12.2002 přijala usnesení ozvýšení základního kapitálu společnosti z částky Kč 27.000.000,-o částku Kč 80.000.000,- na částku Kč 107.000.000,- a to... upsáním800 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovitéhodnotě Kč 100.000,- každá s tím, že emisní kurs jednotlivéakcie odpovídá její jmenovité hodnotě. Nepřipouští se upisovánínad výše uvedenou částku. Vylučuje se přednostní právo akcionářůk upisování akcií z důvodu hrozícího prohlášení konkurzu namajetek společnosti. Výše uvedené akcie upíše akcionář MeronaAG, se sídlem Birmensdorferstrasse 83, CH-8003 Züruch,Švýcarsko, který má vůči společnosti STIM TOOLS a.s. pohledávkyve výši Kč 80.000.000,-, které získal od společností MeronaHolding AG se sídlem Weissbadstrasse 44, Appenzell, Švýcarsko aEscona AG se sídlem Weissbadstrasse 44, Appenzell, Švýcarsko akteré představují úroky z úvěrů poskytnutých společnosti STIMTOOLS a.s. dle úvěrové smlouvy uzavřené mezi Merona Holding AG aSTIM TOOLS a.s. ze dne 19.8.1997 upravené dodatkem ze dne17.8.1999, úvěrové smlouvy uzavřené mezi Merona Holding AG aSTIM TOOLS a.s. ze dne 10.2.1998 upravené dodatkem ze dne17.8.1999, úvěrové smlouvy uzavřené mezi Merona Holding AG aSTIM TOOLS a.s. ze dne 19.8.1997 upravené dodatkem ze dne1.12.1997 a úvěrové smlouvy uzavřené mezi Escona AG a STIM TOOLSa.s. ze dne 3.11.1997 upravené dodatkem ze dne 8.12.1997 aprotokolem ze dne 23.3.2000, v celkové výši Kč 80.000.000,-. Proupsání výše uvedených akcií je stanovena lhůta 15 dnů oddoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídlespolečnosti. Ke splacení výše uvedených akcií je stanovena lhůta15 dnů po upsání akcií v sídle společnosti s tím, že předmětnéakcie budou splaceny započtení pohledávek mezi společnostmi STIMTOOLS a.s. a Merona AG. Smlouva o započtení bude uzavřena dle §580 a následující občanského zákoníku s tím, že návrh předložíspolečnost STIM TOOLS a.s. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 16. prosince 1998 : Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění o Kč2.000.000,- na částku Kč 27.000.000,- s tím, že se nepřipouštíupisování nad tuto částku, nabídnutím akcionářům a toSt... rojimportu Kč 1.800.000,-, Ladislavu Brzákovi (oprávněnýdědic) Kč 100.000,- a Ing. Ondřeji Daniševskému Kč 100.000,-podle § 203 odst. 2 písm. d) obch.zák. s tím, že na uvedenézvýšení se vydají tyto akcie:5 kusů kmenových akcií na jméno v jmenovité hodnotě Kč 100.000,-jedné akcie3 kusy kmenových akcií na jméno v jmenovité hodnotě Kč 500.000,-jedné akcievše v listinné podobě- přednostní právo na upisování akcií se vylučuje z důvodu, abybyl dodržen poměr stejných podílů jednotlivých akcionářů- akcie budou nabídnuty takto:Strojimport a.s. Kč 1.800.000,-Ladislav Brzák (oprávněný dědic) Kč 100.000,-Ing. Ondřej Daniševský Kč 100.000,-- místem pro upisování akcií je sídlo obchodní společnosti STIMTOOLS a.s. Praha 3, Vinohradská 184. Lhůta k upisování akciíčiní 5 dnů a počíná běžet od data zápisu usnesení valné hromadydo obchodního rejstříku s tím, že emisní kurs se rovná jmenovitéhodnotě- upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs do 1 měsíceod skončení upisování na účet u banky: Československá obchodníbanka a.s., číslo účtu 00000-0700061373/0300. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 1993 - 28. listopadu 1994 : Splaceno je 9.300.000,-Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů