Trendy

1 063 507 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-12 387 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

1 208 694 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 3.11.2001 Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 10000

Historické adresy

23.2.1994 - 3.11.2001 Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100
10.3.1993 - 23.2.1994 Praha 1, Jindřišská 27, PSČ 11000

47116757

DIČ

od 1.10.1993

CZ47116757

Datová schránka

5p2dhg4

Historické názvy

14.12.1998 - 1.3.2007

FORTUNA HOTELS, a.s.

23.2.1994 - 14.12.1998

HOTEL FORTUNA a.s.

10.3.1993 - 23.2.1994

Stratego Hotel akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1914

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.7.2016

2 432 700 Kč

Historické jmění

23.7.2010 - 12.7.2016

486 540 000 Kč

20.1.2003 - 23.7.2010

918 000 000 Kč

12.7.1999 - 20.1.2003

598 000 000 Kč

13.9.1995 - 12.7.1999

500 000 000 Kč

10.3.1993 - 13.9.1995

330 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ9358000000002500009633

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 5.8.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ruská 292/27, 351 01, Františkovy Lázně

... více provozoven (celkem 32) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 23. července 2010 : Na základě projektu rozdělení schváleného dne 29.6.2010 (dále jen "Projekt rozdělení") došlo u společnosti CPI Hotels, a.s., se sídlem Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00, IČ 4 Na základě projektu rozdělení schváleného dne 29.6.2010 (dále jen "Projekt rozdělení") došlo u společnosti CPI Hotels, a.s., se sídlem Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00, IČ 4...71 16 757 k odštěpení části jejího obchodního jmění, které přešlo na nově vzniklou nástupnickou společnost CPI Hotels Properties, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00. Odštěpovaná část obchodního jmění, je specifikována v Projektu rozdělení. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1994 : Změna stanov schválena na valné hromadě osvědčené notářskýmzápisem ze dne 8.7.l993 a na valné hromadě osvědčenénotářským zápisem ze dne l4.lO.l993.
 • 10. března 1993 : den zápisu do obchodního rejstříku - 10.3.1993

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. února 2016 - 12. července 2016 : Akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 24. února 2016 schválil snížení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 516 a následujících zákona... č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, takto:1) Důvod snížení základního kapitálu Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu jedinému akcionáři.2) Způsob a rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 484.107.300,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři miliony sto sedm tisíc tři sta korun českých), tj. z částky 486.540.000,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát šest milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých) na částku 2.432.700,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet dva tisíce sedm set korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé ze 400.000 (slovy: čtyři sta tisíc) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 530,-- Kč (pět set třicet korun českých) snížena o částku 527,35 Kč (slovy: pět set dvacet sedm korun českých třicet pět haléřů), na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 2,65 Kč (slovy: dvě koruny české šedesát pět haléřů) a jmenovitá hodnota každé z 5.180 (slovy: pět tisíc sto osmdesát) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 53.000,-- Kč (padesát tři tisíce korun českých) bude snížena o částku 52.735,-- Kč (slovy: padesát dva tisíce sedm set třicet pět korun českých), na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 265,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět korun českých). 3) Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu tj. 484.107.300,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři miliony sto sedm tisíc tři sta korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři bezhotovostně, a to na bankovní účet jediného akcionáře vedený v seznamu akcionářů společnosti. 4) Termín pro předložení akcií Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí čtyřicet dnů, ode dne pravomocného zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K výměně akcií bude jediný akcionář s uvedením lhůty vyzván písemně po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o snížení základního kapitálu. Pokud jediný akcionář ve stanové lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená v souladu s § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2006 - 22. února 2007 : - zvýšení základního kapitálu o 400,000.000,- Kč, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, nepřipouští se upisování nad tuto částku,- počet akcií: 4.000 ks,- jmenovitá hodnota 1 k... s akcie: 100.000,- Kč,- druh akcií: kmenové,- forma akcií: na majitele,- podobra akcií: listinná,- emisní kurz 1 ks akcie: 100.000,- Kč,- přednostní právo akcionářů k úpisu 4.000 ks akcií, které mají být upsány nepeněžitým vkladem se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva je získání atraktivních nemovitostí, jejichž umístění je zárukou výhodného podnikání, a ve kterých provozouje společnost na základě dlouhodobého nájmu hotelovou činnost. Všech 4.000 ks akcií bude nabídnuto určitému zájemci - vlastníkovi nemovitostí družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 00032468. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií.- předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti:- parcela č. 852 o výměře 800m2 - zastavěná plocha a nádvoří a- budova č.p. 768, část obce Staré Město, na parcele č. 852 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, které jsou ve vlastnictví družstva V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 00032468 a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 114 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Nemovitosti byly oceněny znalcem Ing. Františkem Cigánkem, Praha 6, Dubová 585, PSČ 164 00, který předmět nepeněžitého vkladu ocenil částkou ve výši 400,000.000,- Kč - znalecký posudek č. 15/2891-2005 ze dne 22.3.2005. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.000 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.- úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 00032468, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Společnost FORTUNA HOTELS, a.s. je povinna zaslat návrh smlouvy oupsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha do 21 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 4.000 ks akcií tj. pohledávka ve výši 400,000.000,- Kč bude splacena vkladem vlastnického práva k nemovitostem- předmětu nepeněžitého vkladu do katastru nemovitostí; do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií uzavřou společnost FORTUNA HOTELS, a.s. a družstvo V č e l a - spotřební družstvo Praha smlouvu o převodu nemovitostí, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 4.000 kusů akcií, tj. pohledávka ve výši 400,000.000,-Kč bude splácena nepeněžitým vkladem (předáním písemného prohlášení podle § ... 60 odst. 1 ObchZ, v platném znění a nemovitostí)do dvaceti jedna dnů ode dne uzavření smlouvy o uspásní akcií, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Úpis bude probíhat dvacet jedna dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 000... 32 468, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin.Společnost FORTUNA HOTELS, a.s. je povinna zaslat návrh smlouvy o upsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha do dvaceti jedna dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Za tento peněžitý vklad bude vydáno 4.000 kusů nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá.
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Nemovitosti byly oceněny znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4139/2005-7, Ing. Františkem Cigánkem, Praha 6, Dubová 585, PSČ 164 00, znalecký posudek č. 1... 5/2891-2005 ze dne 22.3.2005, který předmět nepeněžitého vkladu ocenil částkou ve výši 400,000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti:- parcela č. 852 o výměře 800 m2-zastavěná plocha a nádvoří a- budova č.p. 768, část obce Staré Město na parcele č. 852 v katastrální... m území Staré Město, obec Praha, které jsou ve vlastnictví družstva V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 000 32 468 a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 114 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií.
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Přednostní právo akcionářů k úpisu 4.000 ks kusů akcií, které mají být upsány nepeněžitým vkladem, se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání akcií je zís... kání atraktivních nemovitostí, jejichž umístění je zárukou výhodného podnikání a ve kterých provozuje společnost na základě dlouhodobého nájmu hotelovou činnost. Všech 4.000 kusů akcií bude nabídnuto určitému zájemci-vlastnikovi nemovitosti družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 000 32 468. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Bude upsáno 4.000 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100... .000,-Kč. Emisní ážio se bude rovnat nule. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Upisování akcií nad částku 400,000.000,-Kč se nepřipouští.
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Základní kapitál společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem o 400,000,000,-Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 1,318,000.000,-Kč.
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je zlepšení bilance společnosti.
 • 27. května 2005 - 23. srpna 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií.
 • 11. prosince 2002 - 20. ledna 2003 : K upisovaným akciím budou vydány tři poukázky na akcie vlistinné podobě, a to na 1.200 ks akcií, na 1.000 ks akcií a na1.000 ks akcií. Poukázky na akcie budou do deseti dnů oduzavř... ení smlouvy o započtení připraveny k vydání v sídlespolečnosti na adrese Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Po pravomocném zápisuzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku budoupoukázky na akcie vyměněny v sídle společnosti za listinnéakcie. Výměně bude předcházet dohoda, která bude obsahovat datum(nejpozději do deseti dnů od dohody) a hodinu výměny a požadavekmajitele poukázky na akcie, zda chce za poukázku na akciehromadnou listinnou akcii nebo jednotlivé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 2002 - 20. ledna 2003 : Splacení emisního kurzu:Upisovatel akcií (určitý zájemce) peněžitým vkladem je povinenuzavřít smlouvu o započtení do 21 dnů ode dne upsání akcií, ato v sídle společnosti na adrese ... Praha 10, Bečvářova 2081/14,PSČ 100 00. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 2002 - 20. ledna 2003 : Úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvyo upsání akcií určitému zájemci, a to v sídle společnosti, naadrese Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00 v pracov... ní dny od9.00 do 12.00 hodin. Společnost je povinna zaslat návrh smlouvyo upsání akcií určitému zájemci do 21 dnů ode dne nabytí právnímoci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejsřtíku. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 2002 - 20. ledna 2003 : Úpis nových akcií:3.200 ks nových kmenových akcií znějících na majitele v listinnépodobě bude upsáno peněžitým vkladem.Přednostní právo akcionářů k úpisu 3.200 ks akcií, keré mají ... býtupsány peněžitým vkladem, se vylučuje.Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání akcií jezlepšení bilance a kredibiliy společnosti. Všech 3.200 ks akciíbude nabídnuto určitému zájemci, věřiteli společnosti, a tospolečnosti MULTICREDIT GROUP a.s., se sídlem v Praze 1,Hradební 9, IČ 61057959.Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií.Pohledávka společnosti na splacení celkového emisního kurzu3.200 ks akcií, tj. pohledávka ve výši 320,000.000,-Kč budesplacena započtením proti peněžité pohledávce společnostiMULTICREDIT GROUP a.s., se sídlem V Praze 1, Hradební 9, IČ61057959, vzniklé ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne11.9.2002, která ke dni konání mimořádné valné hromady činí323,120.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 2002 - 20. ledna 2003 : Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií:Bude upsáno 3.200 ks kmenových akcií na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.Emisní kurz jedné ... akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj.100.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 2002 - 20. ledna 2003 : Úpis nových akcií nad částku 320,000.000,-Kč se nepřipouští.
 • 11. prosince 2002 - 20. ledna 2003 : Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem o320,000.000,-Kč.Emisní kurz jedné akkcie se bude rovnat jmenovité hodnotě,t.j. 100.000,-Kč.
 • 11. prosince 2002 - 20. ledna 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu společnosti upsáním akcií.Důvodem zvýšení kapitálu je zlepšení bilance a kredibilityspolečnosti.
 • 8. ledna 2002 - 11. prosince 2002 : f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií do 90dnů (tj. slovy devadesáti dnů) od upsání akcií, a to na zvláštníúčet otevřený na jméno společnosti, a to účet vedený u ... J & TBanka, a.s., číslo účtu 0002067495/5800. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 11. prosince 2002 : e) Všech 3.200 (tj. slovy třitisícedvěstě) nových akciíkmenových znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korunčeský... ch) s emisním kursem každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovystotisíc korun českých) bude upsáno smlouvou o upsání akcií,kterou uzavře se společnosti podle § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku, určitý zájemce - společnost Czech PropertyInvestments, a.s., se sídlem Praha 1, Hradební 9/768,identifikační číslo 42716161, zapsané v obchodním rekstříkuvedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1115, do 51(tj. slovy padesátéhoprvného) dne ode dne zápisu tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti, nazákladě návrhu společnosti s tím, že tento návrh musí býtdoručen nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu vyrozumíspolečnost určitého zájemce neprodleně poté, co se o tétoskutečnosti dozví. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 11. prosince 2002 : d) Všech 3.200 (tj. slovy třitisícedvěstě) nových akciíkmenových znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korunčeský... ch) s emisním kursem každé akcie ve výši 100.000,--Kč (tj.slovy stotisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci -společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha1, Hradební 9/768, identifikační číslo 42716161, zapsané vobchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,vložka 1115. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 11. prosince 2002 : c) Navrhuje se úplné vyloučení přednostního práva akcionářů kupisování akcií podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku vdůležitém zájmu společnosti z důvodu rozšíření dosavadníchakc... ionářů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 11. prosince 2002 : b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 8. ledna 2002 - 11. prosince 2002 : a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši598.000.000,-- Kč (tj. slovy pětsetdevadesátosmmilionů korunčeských) o částku ve výši 320.000.000,--Kč (tj. slovytřistadvacetmilio... nů korun českých) tj. z částky 598.000.000,--Kč(tj. slovypětsetdevadesátosmmilionů korun českých) na částku918.000.000,--Kč (tj. slovy devětsetosmnáctmilionů korunčeských) upsáním nových akcií peněžitým vkladem, a to upsáním3.200 (tj. slovy třitisícedvěstě) akcií kmenových znějících namajitele v listninné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) s emisním kursemkaždé akcie ve výši 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 11. prosince 2002 : Valná hromada dne 15.11.2001 rozhodla o zvýšení základníhokapitálu takto:
 • 14. prosince 1998 - 12. července 1999 : Valná hromada konaná dne 3.9.1997 rozhodla o zvýšení základníhojmění společnosti HOTEL FORTUNA a.s. tak, že toto se zvyšuje očástku 98 000 000,-- Kč na celkovou sumu 598 000 000,--... Kč.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 980 ks kmenovýchakcií na majitele v listinné podobě s jmenovitou hodnotou100 000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Základníjmění společnosti bude zvýšeno postupem dle § 205 obchodníhozákoníku, tedy dohodou akcionářů. Emisní kurs 1 ks akcie činí146 657 43/980,-- Kč. Upisované základní jmění bude splacenoformou nepeněžitého vkladu. Lhůta pro splacení upsanách akcií jestanovena do doby vkladu vlastnického práva k předmětnýmnemovitostem do katastru nemovitostí. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů