Trendy

79 382 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 290 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

176 118 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.9.2001 Praha 9-Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 19017

Historické adresy

1.3.1993 - 19.9.2001 Praha 9, Lohenická 111, PSČ 19000

47116765

DIČ

od 1.3.1993

CZ47116765

Datum vzniku

1. března 1993

Datová schránka

45yg662

Historické názvy

1.3.1993 - 4.9.2000

Zemědělská technika, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1916

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2016

2 133 879 Kč

Historické jmění

7.11.2014 - 1.7.2016

90 204 885 Kč

21.6.2013 - 7.11.2014

168 770 140 Kč

2.1.2013 - 21.6.2013

225 026 660 Kč

28.1.2009 - 2.1.2013

252 185 050 Kč

11.8.2004 - 28.1.2009

290 982 750 Kč

21.10.2002 - 11.8.2004

387 977 000 Kč

17.5.1994 - 21.10.2002

430 031 000 Kč

1.3.1993 - 17.5.1994

486 761 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 19

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5005510109 / 4000

Provozovny

od 26.4.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Červeném Hrádku 795, 264 01, Sedlčany

... více provozoven (celkem 42) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2016 : U společnosti ZT HOLDING a.s. se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 190 17, IČ: 471 16 765, došlo k rozdělení odštěpením částí jejího jmění se vznikem tří nových nástupni U společnosti ZT HOLDING a.s. se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 190 17, IČ: 471 16 765, došlo k rozdělení odštěpením částí jejího jmění se vznikem tří nových nástupni...ckých společností BEZETA a.s., se sídlem Praha 9, Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, identifikační číslo 05207461, SILURE a.s., se sídlem Praha 9, Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, identifikační číslo 05207479, a SARELLA a.s., se sídlem Praha 9, Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, identifikační číslo 05207487. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 3. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 21. června 2013 : Společnost ZT HOLDING a.s. se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 190 17, IČ: 471 16 765, se rozdělila odštěpením s přechodem části jejího jmění na nástupnickou společnost Společnost ZT HOLDING a.s. se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 190 17, IČ: 471 16 765, se rozdělila odštěpením s přechodem části jejího jmění na nástupnickou společnost... AVISUM SE se sídlem Praha 4 - Chodov, Gregorova 2117/2, PSČ 148 00, IČ: 242 50 309, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle H, vložka 732. Na nástupnickou společnost AVISUM SE přešla k rozhodnému dni 1.1.2013 část jmění rozdělované společnosti ZT HOLDING a.s. specifikovaná v projektu rozdělení společnosti ZT HOLDING a.s. odštěpením a následného sloučení odštěpené části se společností AVISUM SE schváleném valnou hromadou rozdělované společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře nástupnické společnosti dne 29.5.2013. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. června 2014 - 25. února 2015 : Valná hromada obchodní společnosti ZT HOLDING a.s. dne 19.května 2014 rozhodla o snížení základního kapitálu obchodní společnosti ZT HOLDING a.s. takto:Důvodem a účelem snížení zák... ladního kapitálu obchodní společnosti ZT HOLDING a.s. je optimalizace její kapitálové struktury. Základní kapitál obchodní společnosti ZT HOLDING a.s. se snižuje o pevnou částku 78.565.255,--Kč (slovy:sedmdesát osm milionů pět set šedesát pět tisíc dvě stě padesát pět korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 168.770.140,--Kč (slovy: jedno sto šedesát osm milionů sedm set sedmdesát tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) na novou výši základního kapitálu 90.204.885,--Kč (slovy: devadesát milionů dvě stě čtyři tisíc osm set osmdesát pět korun českých). Společnosti použije ke snížení základního kapitálu jednak vlastní akcie, které má v majetku, to jest 96.994 (slovy: devadesát šest tisíc devět set devadesát čtyři) kusů akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 580,--Kč (slovy: pět set osmdesát korun českých). Snížení základního kapitálu se v souladu s ustanovením § 522 zákona o obchodních korporacích provede tak, že uvedené vlastní akcie budou zničeny. Dále bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty ostatních akcií tak, že jmenovitá hodnota všech zbylých 193.989 (slovy: jedno sto devadesát tři tisíc devět set osmdesáti devíti) kusů akcií na jmeno, bude u každé z nich snížena o částku 115,--Kč (slovy: jedno sto patnáct korun českých), tedy z částky 580,--Kč (slovy: pět set osmdesát korun českých) na částku 465,-Kč (slovy: čtyři sta šedesát pět korun českých). Snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede v souladu s ust. § 525 zákona o obchodních korporacích a čl. VIII. odst. 8 stanov společnosti jejich výměnou za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Základní kapitál společnosti tak bude po snížení základního kapitálu rozvržen na 193.989 (slovy: pět set osmdesát korun českých) na částku 465,-Kč (slovy: čtyři sta šedesát pět korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům společnosti, ani nebude převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanovuje v délce šesti měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva podle ustanovení § 526 zákona o obchodních korporacích. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo akcionáře způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě podle předchozí věty předložili akcie za účelem jejich výměny. Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a dále postupovalo v souladu s ustanovením § 518 zákona o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 2012 - 3. června 2014 : Základní kapitál se snižuje o pevnou částku 27.158.390,- Kč (slovy dvacetsedm milionů jednostopadesátosm tisíc třistadevadesát korun českých) tedy z dosavadní výše základního kapit... álu 252.185.050,--Kč (slovy dvěstěpadesátdva milionů jednostoosmdesátpět tisíc padesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 225.026.660,- Kč(slovy dvěstědvacetpět milionů dvacetšest tisíc šestsetšedesát korun českých.Způsob, jak bude snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to u každé akcie o jmenovité hodnotě 650,- Kč (slovy šestsetpadesát korun českých) o částku 70,-- Kč (slovy sedmdesát korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie 580,-- Kč (slovy pětsetosmdesát korun českých), ve smyslu § 213a zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu se provádí z důvodu zefektivnění struktury kapitálu a částečné úhrady ztrát minulých let.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s částkou 27.158.390,-Kč (slovy dvacetsedm milionů jednostopadesátosm tisíc třistadevadesát korun českých) bude naloženo tak, že část snížení základního kapitálu ve výši 20,174.804,- Kč (slovy dvacet milionů jednostosedmdesátčtyři tisíc osmsetčtyři korun českých) bude použita k výplatě akcionářům a část snížení základního kapitálu ve výši 6,983.586,- Kč (slovy šest milionů devětsetosmdesáttři tisíc pětsetosmdesátšest korun českých) bude použita k úhradě ztrát z minulých let.Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s novou nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny činí šest měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2006 - 25. července 2012 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9 - Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 190 17, identifikační číslo 47116765, konaná dne 15.9.2005, rozhodla... o přijetí tohoto usnesení:1) Valná hromada obchodní společnosti ZT HOLDING a.s., určuje, že obchodní společnost DAMPA s.r.o., se sídlem Příbram VII, Březohorská 253, PSČ 261 02, IČ: 27367665, je hlavním akcionářem obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 9 - Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 190 17, identifakční číslo 47116765, neboť tento akcionář vlastní 376.223 (slovy: třistasedmdesátšest tisíc dvěstědvacettři) kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING a.s., znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 750,- Kč, slovy: sedmsetpadesát korun českých, tedy akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 282,167.250,- Kč (slovy: dvěstě osmdesátdva miliony jednostošedesátsedm tisíc dvěstěpadesát korun českých), což představuje 96,97 % (slovy devadesátšest celých a devadesátsedm setin procenta) základního kapitálu obchodní společnosti ZT HOLDING a.s., přičemž obchodní společnost ZT HOLDING a.s. kromě akcií tvořících její základní kapitál nemá žádné jiné účastnické cenné papíry a tento hlavní akcionář splňuje podmínky stanovené v § 183i a násl. obchodního zákoníku, kladené na hlavního akcionáře. Údaje osvědčující, že obchodní společnost DAMPA s.r.o., se sídlem Příbram VII, Březohorská 253, PSČ 261 02, IČ: 27367665, je hlavním akcionářem obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s.:a) obchodní společnost DAMPA s.r.o. na valné hromadě předložila akcie a hromadné listiny, které akcie nahrazují a to:- 30 (slovy třicet) kusů hromadných listin, z nichž každá nahrazuje 10.000 (slovy deset tisíc) kusů listinných kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING a.s, zněnících na majitele, každou o jmenovité hodnote 750,- Kč,- 66 (slovy šedesátšest) kusů hromadných listin, z nichž každá nahrazuje 1.000 (slovy jedentisíc) listinných kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING a.s, znějících na majitele, každou o jmenovité hodnotě 750,- Kč- 75 (slovy sedmdesátpět) kusů hromadných listin, z nichž každá nahrazuje 100 (slovy jednosto) kusů listinných kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING a.s., znějících na majitele, každou o jmenovité hodnotě 750,- Kč,- 146 (slovy jednostočtyřicetšest) kusů hromadných listin, z nichž každá nahrazuje 10 (slovy deset) kusů listinných kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s., znějících na majitele, každou o jmenovité hodnotě 750,- Kč,- 198 (slovy jednostodevadesátosm) kusů hromadných listin, z nichž každá nahrazuje 5 (slovy pět) kusů listinných kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s., znějících na majitele, každou o jmenovité hodnotě 750,- Kč,- 273 (slovy dvěstěsedmdesáttři) kusů listinných kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING a.s., znějících na majitele, každou o jmenovité hodnotě 750,- Kč,a tyto akcie a hromadné listiny představují celkový počet 376.223 (slovy třistasedmdesátšest tisíc dvěstědvacettři) kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s., znějících na majitele, každou o jmenovité hodnotě 750,- Kč (slovy sedmsetpadesát korun českých), tedy akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 282,167.250,- Kč (slovy dvěstěosmdesátdva miliony jednostošedesátsedm tisích dvěstěpadesát korun českých),b) obchodní společnost DAMPA s.r.o., se sídlem Příbram VII, Březohorská 253, PSČ 261 02, IČ: 27367665, na valné hromadě předložila své písemné prohlášení o tom, že obchodní společnost DAMPA s.r.o. je vlastníkem výše uvedených 376.223 (slovy třistasedmdesátšest tisíc dvěstědvacettři) kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s., znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 750,- Kč, tedy akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,97 % (slovy devadesátšest celých a devadesátsedm setin procenta) základního kapitálu obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s.2) Valná hromada obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s. rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s. na hlavního akcionáře tak, že zbývajících 11.754 (slovy jedenácttisíc semsetpadesátčtyři) kmenových akcií obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s., znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 750,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přechází na hlavniho akcionáře, tedy na obchodní společnost DAMPA s.r.o., se sídlem Příbram VII, Březohorská 253, PSČ 261 02, IČ: 27367665. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 1831 odst. 1 obchodního zákoníku, přechází vlastnické právo k těmto akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.3) Valná hromada obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s. rozhoduje, že výše protiplnění, které je povinen hlavní akcionář poskytnout menšinovým akcionářům, činí 232,- Kč slovy dvěstětřicetdva korun českých, za každou jednu kmenovou akcii obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s., znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 750,- Kč. Výše protiplnění je doložena a určena na základě znaleckého posudku č. 324/2005, vyhotoveného dne 18.8.2005 znaleckým ústavem - společnosti Activities, a.s., se sídlem Platnéřská 6, Praha 1, IČ: 60196891, který pro výši protiplnění použil metodu diskontovaných peněžních toků (DCF - entity), metodu odnímatelných čistých výnosů budoucího období, metodu substituční a metodu porovnávací, a na základě těchto metod dospěl k závěru, že hodnota přiměřeného protiplnění činí částku 232,- Kč (dvěstětřicetdva korun českých), za každou jednu akcii obchodní společnosti, o jmenovité hodnotě každé akcie 750,- Kč.4) Valná hromada obchodní společnosti ZT HOLDING, a.s. rozhoduje, že hlavní akcionář je povinen poskytnout menšinovým akcionářům protiplnění ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne splnění podmínek stanovených v § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy ode dne, kdy tito vlastníci listinných akcií společnosti ZT HOLDING, a.s. předají tyto listinné akcie ZT HOLDING, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1993 - 25. července 2012 : údaje o založení: akciová společnost byla založena Pozemkovýmfondem České republiky zakladatelskou listinou ze dne 27.1.1993,a to na základě privatizačního projektu Státního podnik... u země-dělské techniky se sídlem v Praze 9 - Vinoři, schváleného dne11.11.1992 usnesením vlády ČR č. 622 zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 2008 - 28. ledna 2009 : Valná hromada obchodní společnosti ZT HOLDING a.s. dne 26.6.2008 rozhodla, že základní kapitál společnosti ZT HOLDING a.s. se snižuje takto:- Důvodem snížení základního kapitálu ob... chodní společnosti ZT HOLDING a.s. je přebytek provozního kapitálu.- Celá částka odpovídající sníýení základního kapitálu, tedy částka 38,797.000,-Kč, slovy třicetosm milionů sedmsetdevadesátsedm tisíc korun českých, bude použita k rozdělení mezi akcionáře. Každému akcionáři bude tedy z této částky vyplaceno po 100,-Kč na každou jím vlastněnou akcii.- Základní kapitál obchodní společnosti ZT HOLDING a.s. se snižuje o částku 38,797.000,-Kč, slovy třicetosm milionů sedmsetdevadesátsedm tisíc korun českých, tedy z částky 290,982.750,-Kč, slovy dvěstědevadesát milionů dvěstěosmdesátdva tisíc sedmsetpadesát korun českých na částku 252,185.750,-Kč, slovy dvěstěpadesátdva milionů jednostoosmdesátpět tisíc sedmsetpadesát korun českých.- Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to u každé akcie o jmenovité hodnotě 750,- o částku 100,-Kč na novou jmenovitou hodnotu každé akcie 650,-Kč; snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s příslušnou nižší jmenovitou hodnotou.- Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny činí šedesát dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2004 - 11. srpna 2004 : Základní kapitál se snižuje o částku 96,994.250,-Kč (slovy: devadesátšestmilionů-devětsetdevadesátčtyřitisícedvěstěpadesát korun českých), tedy z částky 387,977.000,-Kč (slovy: tři... staosmdesátsedmmilionůdevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých) na částku 290,982.750,- Kč (slovy: dvěstědevadesátmilionůdevětsetosmdesátdvatisícedmsetpadesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2004 - 11. srpna 2004 : Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty z minulých let.
 • 14. července 2004 - 11. srpna 2004 : Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny činí 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 213a odst. 2 obchodního zákoník... u. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2004 - 11. srpna 2004 : Rozhodnutí náhradní valné hromady obchodní společnosti ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 190 17, IČ 47 11 67 65, ze dne 29.6.2004, o snížení základní... ho kapitálu: zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2004 - 11. srpna 2004 : Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty vzniklé z minulých let.
 • 14. července 2004 - 11. srpna 2004 : Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to u každé akcie o částku 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých), tedy ze jmenovité hodn... oty každé kmenové akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie 750,- Kč (slovy: sedmsetpadesát korun českých) a snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s touto nižší jmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů