10 851 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

- 159 501 tis. Kč

Ztráta za rok 2007

1 124 269 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

0

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Historické adresy

21.1.2009 - 18.9.2014 Praha 2, Žitná 1578/52, PSČ 12000
1.8.1994 - 21.1.2009 Praha 2, Americká 18, PSČ 12000
27.11.1993 - 1.8.1994 Praha 1, Václavské nám. 19

47116978

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1994 - 9.9.2008

CZ47116978

Datum vzniku

27. listopadu 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

18. září 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

18. září 2014

Datová schránka

ihpdbay

Historické názvy

1.6.2013 - 18.9.2014

Carbon CZ, a.s. v likvidaci

21.1.2009 - 1.6.2013

Carbon CZ, a.s.

12.9.2001 - 21.1.2009

CETUS a. s. v likvidaci

1.8.1994 - 12.9.2001

CETUS a. s.

27.11.1993 - 1.8.1994

První správcovská, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1942

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.11.2009 - 18.9.2014

2 104 000 000 Kč

27.11.1993 - 4.11.2009

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 18. září 2014 - 18. září 2014 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu výmazu do obchodního rejstříku společnosti Carbon CZ, a.s. v likvidaci, Žitná, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 4711697... 8. Právní důvod: ukončení likvidace zobrazit více skrýt více
  • 1. června 2013 - 18. září 2014 : Společnost byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 22.4.2013 ke dni 1.6.2013 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
  • 27. listopadu 1993 - 18. září 2014 : Datum schválení stanov : 27. 11. 1992
  • 21. ledna 2009 - 4. listopadu 2009 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií, přičemž celý emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem.Základní ... kapitál se zvyšuje o částku 2.103.000.000,- Kč (slovy dvě miliardy stotři miliónů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude dosahovat 2.104.000.000,- Kč.Bude upisováno 2103 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá. Emisní kurs jedné upisované akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou.Jediný akcionář rozhodl, že veškeré akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a sice společnosti WENWORTH & CLARKE LIMITED, se sídlem 41 Trinity Square, London EC3N 4 DJ, Spojené království Velké Británie a Sev. Irska, registrované pod číslem společnosti 6598614 u Úřadu pro registraci společností v rejstříku společností pro Anglii a Wales (dále jen "Věřitel").Jediný akcionář výslovně prohlašuje, že se vzdává přednostního práva k upsání nových akcií.Jediný akcionář připouští oproti pohledávce na splacení emisního kursu možnost započtení peněžité pohledávky Věřitele vůči Společnosti vyplývající z úvěřové smlouvy č. 1080-99-061 uzavřené dne 28.5.1999 mezi Společností a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciová společnost, která na něj přešla nepřetržitou řadou cesí a která k dnešnímu dni dosahuje výše více než 2.103.000.000,- Kč, a to včetně svého příslušenství. Věřitel je oprávněn započítat tuto svou pohledávku v hodnotě, které bude včetně svého příslušenství dosahovat ke dni upsání akcií.Akcie budou Věřitelem upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií se Společností ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy Věřitel obdrží návrh této smlouvy. Pro případ, že smlouva bude uzavřena přede dnem právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zapsání tohoto rozhodnutí akcionáře v působnosti valsné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude smlouva obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Ve lhůtě pěti dnů ode dne účinnosti smlouvy o upisování akcií je Věřitel jako uposovatel akcií oprávněn Společnost vyzvat k uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek. Na tuto skutečnost bude Věřitel upozorněn nejspozději ve smlouvě o upsání akcií. Možnost uzavřít smlouvu o zápočtu vzájemných pohledávek v rámci smlouvy o upsání akcií se připouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení Společnosti formou kapitalizace pohledávky Věřitele s cílem obnovit její podnikatelskou činnost. zobrazit více skrýt více
  • 12. září 2001 - 21. ledna 2009 : Zrušení společnosti, jeho důvod a vstup do likvidace:Společnost CETUS a.s. byla zrušena s likvidací podle § 68, odst.3 písm. c) obchodního zákoníka ke dni 1.2.2001 rozhodnutímjedin... ého akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady,přijatého formou notářského zápisu dne 23.1.2001.Vstup do likvidace dne 1.2.2001. zobrazit více skrýt více
posunout dolů