Trendy

48 019 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-2 034 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

104 192 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.3.2015 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

24.9.2009 - 20.3.2015 Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ 70924
5.4.2002 - 24.9.2009 Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556
1.10.1992 - 5.4.2002 Ostrava 1, 28. října 124

47151595

DIČ

od 1.1.1993

CZ47151595

Datová schránka

jg8t4zb

Historické názvy

1.10.1992 - 16.6.2003

Dům kultury Vítkovice, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 515

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.11.2011

91 000 500 Kč

Historické jmění

26.10.2004 - 4.11.2011

103 000 000 Kč

4.9.2002 - 26.10.2004

91 000 000 Kč

7.7.1998 - 4.9.2002

86 000 000 Kč

21.10.1994 - 7.7.1998

86 000 000 Kč

1.10.1992 - 21.10.1994

450 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 4.4.2013

19- 8006450607 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 15.11.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bozděchova, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 1992 : Den vzniku: 1.10.1992

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. srpna 2014 - 8. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 19. srpna 2014 - 20. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 19. srpna 2014 - 20. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 26. srpna 2011 - 19. srpna 2014 : Rada města Ostravy na svém zasedání dne 26.7.2011 za přítomnosti 8 členů z celkového počtu 11 členů (hlasováním 8 hlasů pro) v působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákon... íku v platném znění, společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Dům kultury města ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, takto:1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se snižuje o 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) ze současné hodnoty základního kapitálu 103 000 000,-Kč (slovy: jedno sto tři miliónů korun českých) na sníženou hodnotu základního kapitálu 91 000 500,-Kč (slovy: devadesát jeden milión pět set korun českých).2. Snížení základního kapitálu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. má být provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií znějících na jméno v zaknihované podobě a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akce ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 88.350,-Kč (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je vytvoření kapitálové přiměřenosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři statutárnímu městu Ostrava. Tato částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vyplacení uvedené částky proběhne bezhotovostním převodem na účet statutárního města Ostravy č. 27-1649297309/0800 u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč na jednu akcii.
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje 15. dnem ode dne p... rávní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prok... ešovo náměstí 8, PSČ: 729 30, IČ: 00845451. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé.
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : S využitím přednostního práva lze upsat 120 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v zaknihované podobě, v emisním kursu 100.000,-Kč za každou akcii.
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč připadá podíl ve výši 120/910 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akci... e. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem... právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto:
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 91.000.000,-Kč (slovy: devadesát jedna miliónů korun českých) o... 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) na 103.000.000,-Kč (slovy: jedno sto tři milióny korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Základní kapitál se zvyšuje upsáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, v zaknihované podobě.
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Dohoda o započtení peněžité pohledávky Statutárního města Ostravy ve výši 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kur... su akcií bude uzavřena mezi společností a Statutárním městem Ostrava do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Celá hodnota pohledávky ve výši 12.000.000,-Kč bude v dohodě o započtení započítána vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Dohoda o započtení pohledávky musí být písemná a nabude účinnosti dnem uzavření. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Připouští se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce akcií č. 00662/2002/OFR ze dne 29. dubna 2002 uzavřené mezi jediným akcionář... em a společností. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2004 - 26. října 2004 : Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem.
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 11. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti pís... emnéprohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisemzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad jesplacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostispolečnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanovísídlo společnosti Dům kultury Vítkovice, akciová společnost sesídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační číslo:47 15 15 95, zapsané v obchodním rejsříku vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě v oddíle B, vložka 515. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 10. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je vdůležitém zájmu společnosti, když společnost v předmětunepeněžitého vkladu vykonává svůj předmět podnikání. Hodnotatoh... oto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmětpodnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářskyvyužít. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 9. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenéhoposudkem znalce Ing. Čestmíra Kuděly, Ostrava-Moravská Ostrava,J. Brabce 7 ze dne 11.3.2002 pod pořadovým číslem 616/22... částkou 5.454.000,-Kč (slovy:pětmilionůčtyřistapadesátčtyřitisíce korun českých) s tím, že navklad vkladatele se započítává částka ve výši 5.000.000,-Kč(slovy: pětmilionů korun českých) a za tento nepeněžitý vkladbude vydáno akcionáři 50 ks (padesát kusů) kmenových akcií sjmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) v zaknihované podobě znějící na jméno;Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnému emisnímukursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění zatento nepeněžitý vklad.Schvaluje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ajmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jakoprotiplnění, tedy částka ve výši 454.000,-Kč (slovy:čtyřistapadestáčtyřitisíce korun českých), bude použit na tvorburezervního fondu. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 8. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterýmje akcionář, tedy Odborová centrála Vítkovice se sídlemOstrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, identifikační číslo... :14 45 00 03; předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsounemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastrunemovitostí na listu vlastnictví číslo 1282 pro katastrálníúzemí Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava.Jedná se o obč. vybavenost na pozemku parcelního čísla 2514/6 -zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelního čísla 2514/6 -zastavěná plocha a nádvoří.Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí tak 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korunčeských;
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě dotřiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení... Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu tétolhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedyoznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslanýmakcionáři na adresu v seznamu akcionářů, akcie budou upsányzpůsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnousmlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvníchstran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnutoulhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvyo upsání akcií; zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 5. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního právaje obchodní společnost Dům kultury Vítkovice, akciová společnostse sídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační čí... slo: 47 1515 95, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě v oddíle B, vložka 515, a to místnost předsedypředstavenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00hodin. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 4. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva,když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akciebudou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněž... itéhovkladu, kterým je jediný akcionář, a to Odborová centrálaVítkovice se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02,identifikační číslo: 14 45 00 03. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 50 ks(slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií znějících na jménoo jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc koru... nčeských; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budouvydány v zaknihované podobě a nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejménazajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti,zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění... zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské aekonomické situace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2002 - 19. července 2004 : 1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury Vítkovice,akciová společnost se zvyšuje o částku ve výši 5.000.000,-Kč,slovy: pětmilionů korun českých, tedy z částky86,000.000... ,-Kč, slovy: osmdesátšestmilionů korun českých načástku 91.000.000,-Kč, slovy: devadesátjedenmilion korunčeských.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 1999 - 5. února 2003 : Jediný akcionář:Odborová centrála Vítkovicese sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 101IČ: 14 45 00 03
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů