564 304 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-55 226 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

790 443 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

31.7.1998 - 1.10.2009 Nové Hrady, Zahradní čtvrť 385, PSČ 37333
1.10.1992 - 31.7.1998 České Budějovice, Rudolfovská 88-202

47239263

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

1. října 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2009

Historické názvy

1.10.1992 - 1.10.2009

Jihočeské lesy České Budějovice, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 547

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.10.1995 - 1.10.2009

700 413 000 Kč

26.5.1993 - 10.10.1995

346 413 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2009 - 1. října 2009 : Společnost Jihočeské lesy České Budějovice, a.s. se sídlem Nové Hrady, Zahradní čtvrť 385, PSČ 373 33, IČ 472 39 263 zanikla s převodem jmění na jediného akcionáře, a to ZEM-LES, a... .s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 652 76 710, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1791, a to na základě schváleného projektu převzetí jmění ze dne 29.6.2009 s rozhodným dnem 1.1.2009. Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 547 se vymazává obchodní společnost Jihočeské lesy České Budějovice, a.s. se sídlem Nové Hrady, Zahradní čtvrť 385, PSČ 373 33, IČ 472 39 263 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2002 - 1. října 2009 : Společnost byla založena Fondem národního majetku České republikyse sídlem v Praze l, Gorkého nám. 32 zakladatelskou listinou zedne 16. září 1992 a vznikla zápisem v obchodním rejs... tříku vedenémOkresním soudem v Českých Budějovicích dne 1. října 1992. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 1995 - 1. října 2009 : Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 14.9.1995 bylypřijaty změny stanov a.s. v čl. 7 "Základní jmění společnos-ti" a čl. 8 "Zvýšení základního jmění společnosti" (změnyjsou uve... deny v notářském zápisu z uvedené valné hromady) zobrazit více skrýt více
 • 10. října 1995 - 1. října 2009 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 346.413 akcií namajitele po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s charakterem ve-řejně obchodovatelných ce... nných papírů a na 70.800 akcií namajitele po 5.000,- Kč jmenovité hodnoty s charakterem ve-řejně obchodovatelných cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 1995 - 1. října 2009 : Usnesením valné hromady ze dne 24.5.1995 byly schváleny novéstanovy a.s., jejichž úplné znění je přílohou notářského zá-pisu z této valné hromady.
 • 1. října 1992 - 1. října 2009 : Právní forma společnosti: akciová společnost
 • 1. října 1992 - 1. října 2009 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne16.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. října 1992 - 14. května 2002 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakldatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, ... Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3, zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 26. dubna 1995 - 10. října 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 346.413 kusůakcií na majitele po l.000 Kč jmenovité hodnoty v zakniho-vané podobě a mají charakter ... veřejně obchodovatelnýchcenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 1994 - 10. října 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 329.092 akcií namajitele po l.OOO Kč jmenovité hodnoty s charakteremveřejněobchodovatelných cenných... papírů a na 17.321 zaměst-naneckých akcií znějících na jméno po l.OOO Kč jmenovitéhodnoty.Valná hromada rozhodla o vydání akcií společnosti v zakni-hované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 3. října 1995 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 1994 - 26. dubna 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 329.092 akciína majitele po l.OOO Kč jmenovité hodnoty s charakteremveřejněobchodovatelných cenných... papírů a na 17.321 zaměst-naneckých akcií znějících na jméno l.OOO Kč jmenovitéhodnoty.Valná hromada rozhodla o vydání akcií společnostiv zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 1. prosince 1993 : Dozorčí rada společnosti: Ing. František Lafata, ČeskéBudějovice, Dobrá Voda, Olšova 11František Šipl, Český Rudolec 121Ing. Jiří Houdek, Třeboň, Mlýnská 989/II
 • 1. října 1992 - 26. května 1993 : Výše základního jmění společnosti:Základní jmění společnosti činí 269 046 000,- Kčs, slovydvěstěšedesát devětmiliónůčtyřicetšesttisíc korun čsl.Zakladatel splatil 100% základního j... mění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuJihočeské státní lesy České Budějovice. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 26. května 1993 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 255 594 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty a 13 452 akcií na jménopo 1.000,- Kčs jmeno vité hodnoty.
posunout dolů