Trendy

187 757 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-29 022 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

175 178 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.3.2013 Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Historické adresy

14.6.2007 - 22.3.2013 Třeboň, Novohradská 226, PSČ 37925
26.9.2000 - 14.6.2007 Jihlava, Znojemská 64
1.10.1992 - 26.9.2000 Třeboň, Novohradská 226

47239328

DIČ

od 1.1.1993

CZ47239328

Datum vzniku

1. října 1992

Datová schránka

idtexsd

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 553

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.7.2017

2 156 440 Kč

Historické jmění

4.6.1993 - 31.7.2017

107 822 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třeboň

Bankovní účty

zvěřejněno 5.1.2017

2401118914 / 2010

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 035414PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 2) ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

16.3.1993 - 2.6.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Špidrova 85, 385 01, Vimperk - Vimperk III

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. července 2017 - 31. ledna 2018 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne ze31. 7. 2017, sepsaného ve formě notářského zápisu, spisová značka NZ 322/2017, notářkou JUDr. Kat... eřinou Petrzik Hronovskou, došlo ke snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty společnosti Lesostavby Třeboň a.s. ze stávajících 107 822 000 Kč (jedno sto sedm miliónů osm set dvacet dva tisíc korun českých) o částku 105 665 560 Kč (slovy: jedno sto pět miliónů šest set šedesát pět tisíc pět set šedesát korun českých) na částku 2 156 440,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto padesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé emitované akcie o 98 %, tj. stávající akcie ve jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých) bude mít po snížení jmenovitou hodnotu 10 Kč (slovy: deset korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 2014 - 31. ledna 2018 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 27. srpna 2014 - 31. ledna 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 1. října 1992 - 21. září 2010 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne16.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. října 1992 - 21. září 2010 : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na ... který přešelmajetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 21. září 2010 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuJihočeské státní lesy České Budějovice. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2008 - 17. dubna 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná v zasedací místnosti hotelu Regent, na adrese Třeboň, Lázeňská 1008 dne 15.července 2008 schválila toto rozhodnutí:1.Hlavním akcionářem S... polečnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 94,76%, slovy: devadesátčtyřicelýchsedmdesátšestsetin procenta, na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni konání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 204.353 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 500,-Kč, slovy: pětset korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 94,76%, slovy: devadesátčtyřicelýchsedmdesátšestsetin procenta. Hlavním akcionářem byly předloženy tyto konkrétní akcie: akcie série A pořadové čísla 35-294 celkem 260 kusů, akcie série A pořadové číslo 301-988 celkem 688 kusů, akcie série A pořadové číslo 2187-2233 celkem 47 kusů, akcie série A pořadové číslo 2235-2278 celkem 44 kusů, akcie série A pořadové číslo 2107-2166 celkem 60 kusů, akcie série A pořadové číslo 3817-3856 celkem 40 kusů, akcie série A pořadové číslo 3989-4874 celkem 886 kusů, akcie série A pořadové číslo 4955-4966 celkem 12 kusů, akcie série A pořadové číslo 13329-15644 celkem 2.316 kusů a hromadné listiny série B pořadové číslo 1-20, přičemž každá hromadná listina nahrazuje 10.000 kusů akcií série A pořadové číslo 15645-215644; celkem tedy akcionář předložil 204.353 kusů akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1, slovy: jednoho, měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 200,-Kč, slovy: dvěstě korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč, slovy: pětset korun českých. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dómská 145/13, PSČ: 412 01, identifikační číslo 25486764, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti České republiky ze dne 12.04.2005, č.j. 117/2004-ODS-ZN/10, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Zjištěná přiměřená a spravedlivá hodnota akcie společnosti Lesostavby Třeboň a.s. o jmenovité hodnotě 500,-Kč, slovy: pětset korun českých, ke směrodatnému datu ocenění, tj. dni 31.03.2008, slovy:třicátéhoprvního března roku dvatisíceosm, činí 195,-Kč, slovy: jednostodevadesátpět korun českých". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protipnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě výnosové metody kapitalizovaných zisků. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou a spravedlivou hodnotu akcie určenou znaleckým posudkem.4. Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30, slovy: třiceti, dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřeném Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, identifikační číslo 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do 1, slovy: jednoho, měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14, slovy: čtrnáct, dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2, slovy: dvou, měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřeným Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 1996 - 9. září 2008 : Akcie společnosti mají charakter veřejně obchodovatelnýchcenných papírů.
 • 4. června 1993 - 6. června 1995 : Členové dozorčí rady:předseda - ing.Vlastimil PtákŽižkova 96, Vimperkmístopředseda - Petr ŠulcSvobody 1031, Třeboňčlen - ing.Jiří KořínekNa sadech 30, České Budějovice
 • 1. října 1992 - 6. června 1995 : Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylp... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostaně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1995 - 5. června 1995 : Základní jmění společnosti je rozděleno na lO7.922 kusůakcií znějících na majitele v nominální hodnotě po l.000 Kčs charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.
 • 26. ledna 1994 - 6. dubna 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:základní jmění společnosti je rozděleno na 102.431 kusůakcií znějících na majitele v nominální hodnotě po l.000 Kčs charakterem veřejně obchod... ovatelných cenných papírů a na5.391 kusů akcií zaměstnaneckých znějících na jméno pol.000 Kč jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 4. června 1993 : Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnostičiní 103 627 000,- Kčs, slovy stotřimilionyšestsetdvacetsedmtisíckorun čsl.
 • 1. října 1992 - 4. června 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Vlastimil Pták, Vimperk, Žižkova 96Ing. Jiří Kořínek, České Budějovice, Na sadech 30Petr Šulc, Třeboň, Svobody 1031
 • 1. října 1992 - 4. června 1993 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 98 446 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty a 5 181 akcií na jménopo 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů