Základní údaje

Historické adresy

12.12.1994 - 1.1.2003 Praha 7, Štvanice 858, PSČ 17021
23.7.1990 - 12.12.1994 Mnichovice 508

00472549

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2002

007-00472549

Datum vzniku

23. července 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2003

Historické názvy

31.8.1999 - 1.1.2003

BONTON, a.s.

23.7.1990 - 31.8.1999

BONTON, akciová společnost, BONTON, Ltd.-anglicky, BONTON, A.G.-německy, BONTON, S.A.-francouzsky

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 297

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.6.2002 - 1.1.2003

448 517 300 Kč

3.9.2001 - 5.6.2002

446 217 300 Kč

18.5.2000 - 3.9.2001

426 717 300 Kč

31.8.1999 - 18.5.2000

413 170 800 Kč

21.5.1999 - 31.8.1999

284 420 000 Kč

10.4.1998 - 21.5.1999

274 420 000 Kč

1.10.1996 - 10.4.1998

264 420 000 Kč

11.6.1996 - 1.10.1996

10 170 000 Kč

12.12.1994 - 11.6.1996

10 000 000 Kč

15.9.1994 - 12.12.1994

7 230 000 Kč

25.1.1994 - 15.9.1994

7 110 000 Kč

14.10.1991 - 25.1.1994

7 000 000 Kč

26.4.1991 - 14.10.1991

3 340 000 Kč

23.7.1990 - 26.4.1991

1 500 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2003 - 1. ledna 2003 : Vymazává se ke dni 1. ledna 2003 z obchodního rejstříku.Právním důvodem výmazu je zrušení společnosti BONTON, a.s. bezlikvidace rozdělením.Právními nástupci zrušené společnosti jso... u:1) Bonton Film Entertainment a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice858, identifikační číslo 267374932) Bonton Book a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858,identifikační číslo 267375153) Bonton Music a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858,identifikační číslo 267375314) Bonton Discs a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858,identifikační číslo 267375075) Bonton Pictures a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858,identifikační číslo 267374516) Bonton a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, identifikačníčíslo 26737523 zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je získánífinanční zdrojů k podnikatelské činnosti společnosti a dálekompenzace závazku společnosti vůči akcionáři dcečřinnéspolečn... osti za převod jeho akcií na společnost BONTON, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Orgánem společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšenízákladního kapitálu společnosti v případě upisování dalšíchakcií společnosti nad hodnotu navrhovaného zvýšení základníh... okapitálu společnosti, bude představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Budou-li nově vydávané akcie upsány uvedeným zájemcem, valnáhromada souhlasí s celkovým nebo částečným započtením penežetépohledávky zájemce vůči společnosti proti pohledávce na sp... laceníemisního kursu. Právnínm důvodem pohledávky zájmce vůčispolečnosti je smlouva o převodu 952 kusů akcií společnostiCENTRUM ČESKÉHO VIDEA, a.s., IČ 25653946, se sídlem Praha 1,Konviktská 5, uzavřená dne 7.6.2001 mezi společností jakokupujícím a zájemcem jako prodávajícím. Pohledávka je ve výši 16100 000 Kč. Důvodem započtení je urychlení procesu úhradyzávazku společnosti a zjednodušení procesu splacení emisníhokursu akcí v případě, že nově vydávané akcie upíše zájemce.Upisovatel předloží společnosti nejpozději do 15 dnů od akciípodepsanou smlouvu o započtení pohledávky, v níž bude výšeuvedená pohledávka specifikovaná, započtení bude provedeno kedni uzavření smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Emisní kurs nově vydávaných kmenových akcií, které nebudouupsány s využitím přednostního práva činí 700,-Kč.
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právaakcionářů, budou všechny nabídnuty zájemci panu VlastimiluKrálovi, r.č. 65 03 30/1805, bytem Nedvědovo nám. 283/4, 147 00Pr... aha 4. Lhůta pro upisování bude 15 dnů a začne plynout třetíden od konce lhůty pro uplatnění přednostního práva akcionářů.Místem upisování je sídlo společnosti, právní oddělení.Upisovateli - zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií písemným oznámením doručeným zájemci doporučenýmdopisem nebo osobně na potvrzení nejpozději dva dny předpočátkem běhu lhůty pro upisování. Spolu s tímto oznámením budezájemci doručen návrh představenstva společnosti na uzavřenísmlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204/5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Upisovatelé splatí emisní kurs na nově zřízený účetspolečnosti č. 150 033 u banky ABN AMRO Praha, který byl za tímúčelem na jméno společnosti otevřen. Lhůta pro splacení emisníhoku... rsu je 20 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednoystníhopráva je 100,- Kč, upisovány budou akcie kmenové, vydané namajitele, v zaknihované podobě. Emisní kurs je 700,- Kč za je... dnuakcii. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Při upisování kmenových akcií bude uplatněno přednostníprávo akcionářů v rozsahu poměru 100 : 1, to znamená, nastávajících 100 držených akcií je možné upsat 1 akcii.Akcionáři, kteř... í vlastní méně než 100 akcií, nebo akcionáři,jejichž celkový nárok je vyjádřen i zlomkem vydávané akcie,mohou uplatnit přednostní právo společně s akcionáři majícímipřednostní právo. Upisovat lze pouze celé akcie. Místemupisování je sídlo společnosti, právní oddělení. Lhůta prouplatnění přednostního práva a upsání akcie bude 15 dní a začneplynout dnem uvedeným v oznámení o počátku běhu lhůty. Po zápisuusnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuzveřejní představenstvo v Obchodním věstníku a oznámí způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady informacio přednostním právu, a to nejpozději do 40 dnů od doručeníusnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonánípřednostního práva bude oznámen způsobem určeným pro svolánívalné hromady, a to nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informaceo přednostním právu. První den lhůty pro vykonání přednostníhopráva bude rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostiz hodnoty 446 217 300 Kč na hodnotu 448 517 300 Kč o 2 300 000Kč prostřednictvím upisování 23 000 kmenových akcií spo... lečnostivydaných na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité 100 Kčkaždá, s připuštěním upisování dalších 21 621 takových kmenovýchakcií společnosti nad hodnotu navrhovaného zvýšení základníhokapitálu společnosti až o částku 2 162 100 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2002 - 5. června 2002 : Zapisuje se usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne20.11.2001.
 • 26. ledna 2001 - 3. září 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne23,11,2000.Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty426717300 Kč o částku 19500000 Kč na hodnotu 446217... 300 Kčprostřednictvím upisování nově vydaného druhu akcií,t.j.zaměstnaneckých akcií na jméno v zaknihované podobě v celkovémpočtu 195000 kusů, přičemž jmenovitá hodnota každé jednézaměstnanecké akcie bude 100 Kč.Veškeré nově vydané zaměstnanecké akcie budou upsány bez využitípřednostního práva, jelikož , s vyjímkou této emise, společnostnevydala k dnešnímu dni jiné zaměstnanecké akcie a neexistujetudíž subjekt (majitel zaměstnaneckých akcií), který by měl,jakožto majitel dříve vydaných zaměstnaneckých akciíspolečnosti, přednostní právo k úpisu nově vydanýchzaměstnaneckých akcií.Akcie budou vydány předem určeným zájemcům, a to :jméno: r.č.: adresa :Balatá Ivana 726212/1647 Praha 4,Krčská 972/52Bartošová Renata 685415/0963 Praha 2,Moravská 5Burian Oliver 540313/3747 Praha 1,Konviktská 5Fořtová Dana 676119/0678 Praha 5,Kmochova 12Gonda Jana 515522/122 Praha 6,Zemědělská 10/1576Hanzal Pavel 750805/0484 Praha 10,Morseova 84Hrabě ladislav 590801/1857 Praha 5,Suchý vršek 2105Hulvertová Eva 525801/150 Praha 4,U mlýnského rybníka 209Chaibiová Andrea 646021/1923 Praha 2,Mánesova 78Jechová Hana 595512/1260 Praha 6,Nad Bořislavkou 10Jonášová Markéta 745526/0307 Praha 5,Houdova 34Kantner Petr 610317/1536 Praha 9,Fryčovická 461Kozák Zdeněk 640731/1218 Dolní Břežany,Lhota 101Láziňka Tomáš 720503/1119 Příbram,Ryneček 148Michal John Hawk nar.28,3,1962 Praha 1,Panská 7Papoušek Pavel 650318/2257 Praha 1,Opletalova 43Patíková Josefína 775131/1380 Praha 8,Sokolovská 58Pazderník Petr 710804/1160 Rožmitál p/Tř, Železná 45Rychtaříková Oldřiška 675620/0704 Praha 9,Peluškova 1346Voříšková Marcela 716230/0024 Praha 4,Podolská 24Zralá Lucie 696002/0177 Praha 9, Kučerova 769/12Zralý Martin 680124/2151 Praha 9, Kučerova 769/12Představenstvo společnosti je povinno vyhotovit seznam zájemcůspolu s počtem akcií, které jsou oprávněni upsat nejpozději do20,12,2000.Lhůta pro upisování nově vydávaných zaměstnaneckých akciíspolečnosti činí 20 dnů, přičemž datem počátku jejího běhu jeden doručení rozhodnutí příslušného soudu, kterým bylorozhodnuto o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku ( dále jen" Rozhodnutí o zvýšení základního jmění"), do sídla společnosti.Místem upisování je sídlo společnosti.Emisní kurz nově emitovaných zaměstnaneckých akcií společnostije roven nominální hodnotě zaměstnaneckých akcií a činí 100 Kčza každou vydávanouz zaměstnaneckou akcii( dále jen "Emisníkurs"). Část Emisního kursu ve výši 99 Kč nepodléhá splaceníupisovateli,jelikož tato část ( tj. 99 Kč u každé vydávanézaměstnanecké akcie) bude kryta z vlastních zdrojů společnosti,a to z prostředků na účtu emisního ážia. Zbývající část Emisníhokursu ve výši 1 Kč podléhá splacení upisovateli a bude splácenapeněžitými vklady, s tím, že upisovatel je povinen splatitpředmětnou zbývající část Emisního kursu v plné výši nejpozdějido 30 dnů od doručení Rozhodnutí o zvýšení základního jmění dosídla společnosti a to na účet společnosti vedený u Komerčníbanky a.s. č.ú. 70 840 - 021/0100Nově vydávané zaměstnanecké akcie mohou být převáděny pouze mezizaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti,kteří odešli do důchodu. Další práva a povinnosti spojené s nověvydávanými zaměstnaneckými akciemi se řídí zákonem č. 513/1991Sb., v platném znění, zejména ustanovením § 158.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti jerealizace systému zainteresovanosti managementu na hospodářskýchvýsledcích společnosti a získání podílu na nich.Vydání zaměstnaneckých akcií nebude mít vliv na práva spojená skmenovými akciemi vydanými společností s vyjímkou skutečností,že dojde ke snížení poměru hlasovacích práv připadajících nakmenové akcie. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 2001 - 26. ledna 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne23,11,2000.Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty426717300 Kč o částku 19500000 Kč na hodnotu 446217... 300 Kčprostřednictvím upisování nově vydaného druhu akcií,t.j.zaměstnaneckých akcií na jméno v zaknihované podobě v celkovémpočtu 195000 kusů, přičemž jmenovitá hodnota každé jednézaměstnanecké akcie bude 100 Kč.Veškeré nově vydané zaměstnanecké akcie budou upsány bez využitípřednostního práva, jelikož , s vyjímkou této emise, společnostnevydala k dnešnímu dni jiné zaměstnanecké akcie a neexistujetudíž subjekt (majitel zaměstnaneckých akcií), který by měl,jakožto majitel dříve vydaných zaměstnaneckých akciíspolečnosti, přednostní právo k úpisu nově vydanýchzaměstnaneckých akcií.Akcie budou vydány předem určeným zájemcům, a to :jméno: r.č.: adresa :Balatá Ivana 726212/1647 Praha 4,Krčská 972/52Bartošová Renata 685415/0963 Praha 2,Moravská 5Burian Oliver 540313/3747 Praha 1,Konviktská 5Fořtová Dana 676119/0678 Praha 5,Kmochova 12Gonda Jana 515522/122 Praha 6,Zemědělská 10/1576Hanzal Pavel 750805/0484 Praha 10,Morseova 84Hrabě ladislav 590801/1857 Praha 5,Suchý vršek 2105Hulvertová Eva 525801/150 Praha 4,U mlýnského rybníka 209Chaibiová Andrea 646021/1923 Praha 2,Mánesova 78Jechová Hana 595512/1260 Praha 6,Nad Bořislavkou 10Jonášová Markéta 745526/0307 Praha 5,Houdova 34Kantner Petr 610317/1536 Praha 9,Fryčovická 461Kozák Zdeněk 640731/1218 Dolní Břežany,Lhota 101Láziňka Tomáš 720503/1119 Příbram,Ryneček 148Michal John Hawk nar.28,3,1962 Praha 1,Panská 7Papoušek Pavel 650318/2257 Praha 1,Opletalova 43Patíková Josefína 775131/1380 Praha 8,Sokolovská 58Rychtaříková Oldřiška 675620/0704 Praha 9,Peluškova 1346Voříšková Marcela 716230/0024 Praha 4,Podolská 24Zralý Martin 680124/2151 Praha 9, Kučerova 769/12Představenstvo společnosti je povinno vyhotovit seznam zájemcůspolu s počtem akcií, které jsou oprávněni upsat nejpozději do20,12,2000.Lhůta pro upisování nově vydávaných zaměstnaneckých akciíspolečnosti činí 20 dnů, přičemž datem počátku jejího běhu jeden doručení rozhodnutí příslušného soudu, kterým bylorozhodnuto o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku ( dále jen" Rozhodnutí o zvýšení základního jmění"), do sídla společnosti.Místem upisování je sídlo společnosti.Emisní kurz nově emitovaných zaměstnaneckých akcií společnostije roven nominální hodnotě zaměstnaneckých akcií a činí 100 Kčza každou vydávanouz zaměstnaneckou akcii( dále jen "Emisníkurs"). Část Emisního kursu ve výši 99 Kč nepodléhá splaceníupisovateli,jelikož tato část ( tj. 99 Kč u každé vydávanézaměstnanecké akcie) bude kryta z vlastních zdrojů společnosti,a to z prostředků na účtu emisního ážia. Zbývající část Emisníhokursu ve výši 1 Kč podléhá splacení upisovateli a bude splácenapeněžitými vklady, s tím, že upisovatel je povinen splatitpředmětnou zbývající část Emisního kursu v plné výši nejpozdějido 30 dnů od doručení Rozhodnutí o zvýšení základního jmění dosídla společnosti a to na účet společnosti vedený u Komerčníbanky a.s. č.ú. 70 840 - 021/0100Nově vydávané zaměstnanecké akcie mohou být převáděny pouze mezizaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti,kteří odešli do důchodu. Další práva a povinnosti spojené s nověvydávanými zaměstnaneckými akciemi se řídí zákonem č. 513/1991Sb., v platném znění, zejména ustanovením § 158.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti jerealizace systému zainteresovanosti managementu na hospodářskýchvýsledcích společnosti a získání podílu na nich.Vydání zaměstnaneckých akcií nebude mít vliv na práva spojená skmenovými akciemi vydanými společností s vyjímkou skutečností,že dojde ke snížení poměru hlasovacích práv připadajících nakmenové akcie. zobrazit více skrýt více
 • 10. dubna 2000 - 18. května 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje z hodnoty 413.170.800,- Kčna hodnotu 426.717.300,- Kč prostřednictvím upisováním 135 465prioritních akcií společnosti ve formě na majitele, vz... aknihované podobě a ve jmenovité hodnotě 100,- Kč za jednu akciispolečnosti. Na každých 100,- Kč nominální hodnoty prioritníchakcií připadá právo jednoho hlasu.S uvedenými prioritními akciemi spolu s dalšími prioritnímiakciemi společností, které jsou v majetku společnosti BancroftCzech Republic, L.P., se sídlem Corporation Trust Center, 1209Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., je spojenopřednostní právo týkající se podílu na likvidačním zůstatkuzaručující majiteli uvedených prioritních akcií právo obdržetpodíl na likvidačním zůstatku rovný podílu ekvivalentu USD15.000.000 plus 5 % p.a. ( s tím, že příslušný úrok bude vobdobí, které počíná splacením emisního kursu prioritních akcií,každý rok narůstat k jistině USD 15.000.000) v českých korunách( při použití směnného kursu uveřejněného Českou národní bankouke dni rozdělení likvidačního zůstatku ) a počtu prioritníchakcií. Vydání prioritních akcií nebude mít vliv na práva spojenás kmenovými akciemi vydanými společností s výjimkou skutečnosti,že dojde ke snížení poměru hlasovacích práv připadajících nakmenové akcie a k omezení práv majitelů kmenových akciítýkajících se podílu na likvidačním zůstatku na podíl na částce,která bude případně zbývat poté, co dojde k vyplacení podílu nalikvidačním zůstatku ve prospěch majitelů prioritních akcií vsouladu s jejich přednostními právy.Emisní kurz nově vydávaných prioritních akcií společnosti činíza jednu akcii částku v korunách českých, která bude rovnahodnotě USD 7,382 za jednu akcii, nejméně však 100,- Kč, s tím,že pro účely přepočtu uvedené částky v amerických dolarech nakoruny české bude použit příslušný směnný kurs vyhlášený Českounárodní bankou ke dni upsání nově vydávaných prioritních akcií.Výše emisního kurzu vyplývá z dohody mezi emitentem a nížeuvedeným zájemcem.Lhůta pro upisování nově vydávaných prioritních akciíspolečnosti činí čtrnáct dnů ode dne, kdy rozhodnutí příslušnéhosoudu týkající se zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku nabyloprávní moci.Emisní kurs nově vydávaných kmenových akcií společnosti budesplacen upisovateli na účet společnosti vedený u SocieteGenerale Banka, a.s., se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, na účetčíslo 0123768036 SWIFT: SOGE CZ PP, bude-li emisní kurs splácenv USD, a to nejpozději do dvaceti dnů od rozhodnutírejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnostio zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.V této lhůtě musí upisovatelé splatit emisní kurs nově vydávanýchkmenových akcií společnosti v plné výši. Bude-li emisní kurssplácen v USD, bude částka přepočtena dle kursu ČNB platného vden rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valnéhromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Přednostní právo akcionářů společnosti, kteří mají ve svémmajetku kmenové akcie společnosti, bude vyloučeno v souladu sustanovemín § 204a, odst. 5 obchodního zákoníku ve prospěchzájemce, kterým je společnost Bancroft Czech Republic, L.P., sesídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,Delaware 19801, U.S.A., ve smyslu ustanovení § 203, odst. 2,písm. d) obchodního zákoníku z důvodu zajištění upsání asplacení celého objemu nově vydávaných prioritních akciíspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1999 - 31. srpna 1999 : Usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne 30.7.1999Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty284 420 000 Kč o částku 9 460 000 na hodnotu 293 880 000 Kčprost... řednictvím upisování 94 600 kusů prioritních akciíspolečnosti ve formě na majitele, v zaknihované podobě a vejmenovité hodnotě 100 Kč za jednu akcii společnosti spřipuštěním upisování dalších 1 790 000 takových prioritníchakcií společnosti nad hodnotu navrovaného zvýšení základníhojmění až o částku 178 000 000 Kč. Na každých 100 Kč nominálníhodnoty prioritních akcií připadá právo jednoho hlasu. Sprioritními akciemi je dále spojeno přednostní právo týkající sepodílu na likvidačním zůstatku zaručující majiteli prioritníakcie obdržet podíl na likvidačním zůstatku rovný podíluUSD 15 000 000 plus 5% p.a. (s tím, že příslušný úrok bude vobdobí, které počíná splacením emisního kurzu prioritních akcií,každý rok narůstat k jistině USD 15 000 000) v českých korunách(při použití směnného kursu uveřejněného Českou národní bankouke dni rozdělení likvidačního zůstatku) a počtu prioritníchakcií. Vydání prioritních akcií nebude mít vliv na práva spojenás kmenovými akciemi vydanými společností s výjimkou skutečnosti,že dojde ke snížení poměru hlasovacích práv připadajících nakmenové akcie a k omezení práv majitelů kmenových akciítýkajících se podílu na likvidačním zůstatku na podíl na částce,která bude případně zbývat poté, co dojde k vyplacení podílu nalikvidačním zůstatku ve prospěch majitelů prioritních akcií vsouladu s jejich přednostními právy. Orgánem společnosti, kterýrozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění společnosti vpřípadě upisování dalších akcií společnosti nad hodnotunavrhovaného zvýšení základního jmění společnosti, budepředstavenstvo společnosti. Emisní kurz nově emitovanýchprioritních akcií společnosti činí 370 Kč za jednu akcii. Emisníkurs nově vydávaných prioritních akcií společnosti bude splácenpouze peněžitými vklady.Lhůta pro upisování nově vydávaných prioritních akcií činí (5)dnů ode dne, kdy příslušný soud rozhodl o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti do obcodníhorejstříku. Upisování nově vydávaných akcií společnosti proběhnev sídle společnosti.Emisní kurs nově vydávaných prioritních akcií společnosti budesplacen upisovateli na účet společnosti vedený u SocieteGenerale Banka, a.s., se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, na účetčíslo 0123760106/1900, bude-li emisní kurs splácen v Kč, nebo0123768036 SWIFT : SOGE CZ PP, bude-li emisní kurs splácen vUSD, a to nejpozději do 10 (deset) dnů od rozhodnutírejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnostio zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.V této lhůtě musí upisovatelé splatit emisní kurs nověvydávaných prioritních akcií společnosti v plné výši. Bude-liemisní kurs splácen v USD, bude částka přepočtena dle kursu ČNBplatného v den rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesenívalné hromady společnosti o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Přednostní právo akcionářů společnosti sevylučuje v souladu s ustanovením § 204 a, odst.5 obchodníhozákoníku ve prospěch zájemce ve smyslu ustanovení § 203, odst.2,písm. d) obchodního zákoníku z důvodu zajištění upsání asplacení celého objemu nově vydávaných prioritních akciíspolečnosti. Zájemcem je Bancroft Czech Republic,L.P. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 1999 - 21. května 1999 : Zápis usnesení mimořádné valné hromady konané dne 29.10.1998 ozvýšení základního jmění v tomto znění:Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty274.420.000,- Kč o čás... tku 5.000.000,- Kč na hodnotu279.420.000,- Kč prostřednictvím upisování 50.000 kusůzaknihovaných kmenových akcií společnosti na majitele vejmenovité hodnotě 100,- Kč každá, s připuštěním upisovánídalších 100.000 kusů takových kmenových akcií společnosti nadhodnotu navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti až očástku 10.000.000,- Kč. Orgánem společnosti, který rozhodne okonečné částce zvýšení základního jmění společnosti v případěupisování dalších akcií společnosti nad hodnotu navrhovanéhozvýšení základního jmění společnosti, bude představenstvospolečnosti.Emisní kurs nově vydávaných kmenových akcií společnosti činí500,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs nově vydávaných kmenovýchakcií společnosti bude splácen pouze peněžitými vklady.Lhůta pro upisování nově vydávaných akcií společnosti činí 10dnů ode dne, kdy příslušný soud rozhodne o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku. Upisování nově vydávaných akcií společnosti proběhnev sídle společnosti.Emisní kurs nově vydávaných kmenových akcií společnosti budesplacen upisovateli na účet společnosti vedený u SocieteGenerale Banka, a.s., se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, na účetčíslo 0123760106/1900, bude-li emisní kurs splácen v Kč, nebo0123768036 SWIFT:SOGE CZ PP, bude-li emisní kurs splácen v USD,a to nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí rejstříkového soudu ozápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základníhojmění společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musíupisovatelé splatit emisní kurs nově vydávaných kmenových akciíspolečnosti v plné výši. Bude-li emisní kurs splácen v USD, budečástka přepočtena dle kursu ČNB platného v den rozhodnutírejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnostio zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1998 - 10. dubna 1998 : Zápisuje se usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne25.2.1998Základní jmění společnosti se zvyšuje z hodnoty 264.420.000,- Kčo 10.000.000,- Kč ( slovy deset milionů korun ... českých ) nahodnotu 274.420.000,- Kč prostřednictvím upisování 100.000kmenových akcií společnosti ve formě na majitele, v zaknihovanépodobě a ve jmenovité hodnotě 100,- Kč za jednu akcii.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Emisní kurs jedné nově vydávané kmenové akcie společnosti činí500,- Kč. Emisní kurs nově vydávaných kmenových akciíspolečnosti bude splácen pouze peněžitými vklady.Lhůta pro upisování nově vydávaných kmenových akcií společnostičiní 30 dnů ode dne, kdy příslušný soud rozhodl o lzápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. Upisování nově vydávaných kmenových akciíspolečnosti proběhne v sídle společnosti.Emisní kurs nově vydávaných kmenových akcií společnosti budesplacen upisovateli na escrow účet vedený CREDIT LYONNAIS BANKPRAHA, a.s. č. 01001576266000, a to ve lhůtě 30 dnů odrozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku. V této lhůtě musí upisovatelé splatit emisní kursnově vydávaných kmenových akcií společnosti v plné výši.Přednostní právo všech akcionářů společnosti se vylučuje vsouladu s ustanovením § 204 a, odst. 5 obchodního zákoníku veprospěch zájemce společnosti Morgan Stanley Global EmergingMarkets Private Investment Fund se sídlem 25 Cabot Square,canary Wharf, London E14 4QA, Velká Británie, ve smysluustanovení § 203, odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.Přednostní právo všech akcionářů společnosti bude vyloučeno zdůvodu zajištění upsání a splacení celého objemu nově vydávanýchkmenových akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 1991 - 3. února 1995 : cenu a za podmínek specifikovaných v oznámení o transferuv poměru ke svým podílům na základním kapitálu.Akcionář, kterému je nabízeno a který chce získattransferované akcie, musí p... ísemně oznámit prodávajícímuakcionáři, že bude své právo realizovat podle podmíneka termínů stanovených v oznámení o transferu. Uvedenéoznámení prodávajícímu akcionáři nesmí být dáno pozdějinež šedesát (60) dní po přijetí oznámení o transferuakcionářem, kterému je nabízeno. Jestliže toto právo nebylorealizováno během šedesáti (60) dní, transferované akcie zobrazit více skrýt více
 • 14. října 1991 - 3. února 1995 : mohou být převedeny na jiné osoby než na akcionářespolečnosti. Těmito osobami mohou být jen československéfyzické osoby.Bez ohledu na termíny a podmínky stanovené v oznámenío trans... feru, akcionář, kterému se nabízí, nebude žádán, abyprovedl jakékoli platby dříve než devadesát (90) dní po datupřijetí oznámení o transferu akcionářem, kterému jenabízeno. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 1991 - 3. února 1995 : a musí k němu být přiložen akopie jakéhokoli dokumentuo převodu. Po šedesát (60) dní po přijetí oznámenío transferu akcionářem, kterému je dávána nabídka, akcionář,kterému je nabíz... eno, bude mít právo nakoupit transferovanéakcie na bázi založené na procentu, které činí akcie tohotoakcionáře, kterému je nabízeno, z celkového počtu akcií,které drží všichni akcionáři, kterým je nabízeno. Jestližeakcionář, kterému je nabízeno, odmítne realizovat své právona získání akcií, které jsou mu nabízeny, zbývajícíakcionáři, kterým je nabízeno, mohou přijmout tyto akcie za zobrazit více skrýt více
 • 14. října 1991 - 3. února 1995 : Místo dosavadního textu 2. a 3. věty Stanov a.s. BONTONse vkládá nový text:Akcionář zamýšlející transferovat akcie společnosti na jinéosoby než na stávající akcionáře společnosti, ... vydá písemnéoznámení o zamýšleném převodu a toto doručí všem akcionářům,kteří vlastní akcie společnosti v době tohoto záměru.Toto oznámení o transferu musí obsahovat jméno strany, nakterou má být transfer proveden, počet akcií transferovaných(transferované akcie), cenu za akcii, stejně tak jakovšechny další podmínky a termíny pro navrhovaný prodej zobrazit více skrýt více
 • 31. května 1991 - 3. února 1995 : Valná hromada BONTON a.s. na svém zasedání dne 11.4.1991přijala záměr zvýšit základní kapitál o 3,660.000,- Kčsa to vydáním 366 akcií v nominální hodnotě 10.000,- Kčs.
 • 23. července 1990 - 3. února 1995 : Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení§ 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvyze dne 28. května 1990, ve které bylo... dohodnuto složenípředstavenstva a dozorčí rady, byly schváleny stanovyspolečnosti. Ze 100 % upsaného akciového kapitálu bylosplaceno 30 %, t.j. 450.000,- Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 22. března 1991 - 26. dubna 1991 : Valná hromada BONTON a.s. na svém zasedání dne 1. února1991 přijala záměr zvýšit základní kapitál o 1 840 000,- Kčsa to vydáním 184 akcií á 10 000,- Kčs.
posunout dolů