Trendy

92 957 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 29.2.2008 Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ 29301

Historické adresy

6.9.2004 - 29.2.2008 Jablonec nad Nisou, U Přehrady 3204/61, PSČ 46623
27.4.2002 - 6.9.2004 Jablonec nad Nisou, U Přehrady 61, čp. 3204, PSČ 46601
4.3.1996 - 27.4.2002 Jablonec nad Nisou, U přehrady 61, PSČ 46601
10.8.1993 - 4.3.1996 Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 9, PSČ 46602
29.10.1992 - 10.8.1993 Jablonec nad Nisou, Sadová 7, PSČ 46601

47306611

DIČ

od 31.10.2014

CZ47306611

1.8.2003 - 24.9.2012

CZ47306611

Datum vzniku

29. října 1992

Datová schránka

pwgfavv

Historické názvy

6.9.2004 - 29.2.2008

Bijouterie Trading Company akciová společnost

27.4.2002 - 6.9.2004

"Bijouterie Trading Company akciová společnost"

1.12.1997 - 27.4.2002

Bijouterie Trading Company akciová společnost zkráceně : BTC, a.s.

1.12.1997 - 27.4.2002

Bijouterie Trading Company akciová společnost                zkráceně : BTC, a.s.

29.10.1992 - 1.12.1997

Bijouterie Trading Company, akciová společnost zkráceně:BTC, a.s.

29.10.1992 - 1.12.1997

Bijouterie Trading Company, akciová společnost                zkráceně:BTC, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 336

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.8.1998

13 000 000 Kč

Historické jmění

1.12.1997 - 6.8.1998

12 200 000 Kč

4.3.1996 - 1.12.1997

12 200 000 Kč

30.3.1995 - 4.3.1996

6 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mladá Boleslav

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1366210277 / 0100

Historické provozovny

7.4.2008 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Českobratrské náměstí 1321, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. října 1992 : Údaje o založení :Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií podle §172 obchodního zákoníku. V rozhodnutí zakladatelů učiněném veformě notářského zápisu ze dne 24.9 Údaje o založení :Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií podle §172 obchodního zákoníku. V rozhodnutí zakladatelů učiněném veformě notářského zápisu ze dne 24.9....1992 bylo zároveň rozhodnutoo založení společnosti, schválení jejích stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 1997 - 6. srpna 1998 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění dle § 203obchodního zákoníku:Řádná valná hromada dne 28.8.1997 schválila zvýšené základníjmění z částky 12 200 000,- Kč o částku 8... 00 000,-Kč bezpřipuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění při uplatnění přednostního práva dosavadníchakcionářů.Základní jmění bude zvýšeno upsáním 80 ks kmenových akcií namajitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 10 000 Kčkaždé akcie, jejichž emisní kurz v obou upisovacích kolech serovná hodnotě 85 000 Kč každé akcie s tím, že se upisuje vkaždém upisovacím kole emisní ážio ve výši 75 000 Kč na každouakcii.Všech 80 ks nově vydaných akcií bude upsáno při uplatněnípřednostního práva dosavadních akcionářů.Upisování nových akcií bude probíhat v Jablonci nad Nisou, Upřehrady 61, a to ve dvou kolech v dále uvedených termínech.První kolo je vyhrazeno dosavadním akcionářům společnosti stím, že každý akcionář má předností právo upsat část novýchakcií společnosti v rozsahu jeho podílu na základním jměníspolečnosti.V prvním kole na každou jednu dosavadní akcii o jmenovitéhodnotě 10 000 Kč lze upsat 1 ks nové akcie.Druhé kolo je vyhrazeno pouze těm dosavadním akcionářům, kteříplatně upsali akcie v průběhu prvního kola úpisu akcií, přičemžkaždý z těchto akcionářů má právo upsat veškeré akcie, kterénebyly platně upsány v prvním kole. Upíše-li takto akcie víceakcionářů, bude počet jimi upsaných akcií z druhého kola krácenv poměru, v jakém platně upsali akcie v prvním kole.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva dosavadníchakcionářů v prvním kole je den následující po zveřejnění zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku v Obchodním věstníku.Termíny úpisu akcií:1. kolo:Lhůta pro upsání v prvním kole začíná dnem následujícím pozveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústínad Labem v Obchodním věstníku a končí patnáctý den pozveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku.2. kolo:Lhůta pro upsání v druhém kole začíná šestnáctým dnemnásledujícím po zveřejnění zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného uKrajského soudu v Ústí nad Labem v Obchodním věstníku a končítřicátý den po zveřejnění zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v Obchodnímvěstníku.Upisovatelé z prvního a druhého kola jsou povinni splatit emisníážio a jmenovitou hodnotu akcií, které se rozhodli upsat, předprovedením úpisu v rámci toho kterého kola na účet č.1762752/5100 vedený u pobočky IPB a.s. v Jablonci nad Nisou,přičemž splacení citovaného emisního ážia a jmenovité hodnotyakcií jsou tito upisovatelé povinni prokazatelně doložit předtím, než začnou akcie upisovat.Valná hromada pověřuje představenstvo právem kdykoli v průběhujednotlivých upisovacích kol rozhodnout o odmítnutí dalšíhoupisování a prohlásit upisování za ukončené, a to v případě, žejiž bylo akcionáři platně upsáno všech 80 akcií.V případě, že ani po skončení druhého upisovacího kola nebudeakcionáři platně upsáno všech 8O ks nově vydaných akcií, jepředstavenstvo povinno prohlásit úpis akcií za neplatný aspolečnost je povinna vrátit akcionářům splacenou část jmenovitéhodnoty jimi upsaných akcií včetně splaceného emisního ážia.V ostatních případech je představenstvo povinno překontrolovat,zda úpis všech nových akcií byl proveden řádně v souladu supisovacími podmínkami, a dále učinit veškeré právní úkony nutnék zápisu zvýšeného základního jmění do příslušného obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 29. října 1992 - 30. března 1995 : Výše základního jmění společnosti : 1 000 000,-- Kčs.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :1 000 akcií na jméno po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů