Trendy

3 060 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-1 683 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

86 764 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.10.2011 Praha 7 - Holešovice, Letohradská 939/7b, PSČ 17000

Historické adresy

16.3.2009 - 21.10.2011 Praha 7, Čechova 28/337, PSČ 17000
23.11.2001 - 16.3.2009 Lovosice - Prosmyky, Prosmycká č.p. 11, PSČ 41002
1.12.1992 - 23.11.2001 Lovosice - Prosmyky

47309971

DIČ

od 1.1.1993

CZ47309971

Datum vzniku

1. prosince 1992

Datová schránka

sjiezp7

Historické názvy

1.12.1992 - 16.3.2009

Uhelné sklady Lovosice - Prosmyky a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 354

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.11.2017

22 000 000 Kč

Historické jmění

12.8.1997 - 14.11.2017

30 382 000 Kč

16.2.1994 - 12.8.1997

30 382 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1102471 / 0100

Historické provozovny

15.5.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 410 02, Lovosice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. června 2017 : Pan Ing. Rostislav Kracík jako jediný akcionář s hlasovacími právy v působnosti valné hromady přijal dne 6.6.2017 formou notářského zápisu N 155/2017, NZ 125/2017, následující rozh Pan Ing. Rostislav Kracík jako jediný akcionář s hlasovacími právy v působnosti valné hromady přijal dne 6.6.2017 formou notářského zápisu N 155/2017, NZ 125/2017, následující rozh...odnutí o snížení základního kapitálu: a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je uspořádání a konsolidace finančních toků Společnosti a její zákonná povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých Společností dle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích, které nebyly zcizeny ve stanovené lhůtě a zůstaly v majetku Společnosti. Vlastní akcie byly Společností nabyty v období od 15.10.2015, do 31.12.2016. b) Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál Společnosti se snižuje použitím vlastních akcií Společnosti o částku ve výši 8.382.000,- Kč, to je z částky 30.382.000,- Kč, na částku 22.000.000,- Kč, to je o jmenovitou hodnotu vlastních akcií v majetku Společnosti:-83 kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením A*0139 až A*0221, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,-8 kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením B*0001 až B*0008, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,-2 kusy kmenových akcií na jméno, s číselným označením C*0016 až C*0017, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Snížení základního kapitálu bude provedeno ve smyslu § 522 zákona o obchodních korporacích zničením vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, to je v hodnotě 8.382.000,- Kč, které Společnost nabyla.d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena Jedinému akcionáři, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví Společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. zobrazit více skrýt více
 • 20. října 2014 : 1. Valná hromada společnosti Lovosklady a.s. konstatuje, že:- 251 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, označené jako série A s pořadov 1. Valná hromada společnosti Lovosklady a.s. konstatuje, že:- 251 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, označené jako série A s pořadov...ými čísly: 0001-0251;- 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, označené jako série B s pořadovými čísly: 0001-0014;- 3.539 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, označené jako série C s pořadovými čísly: 0003, 0016-0042, 0061-0096, 0169-0213, 0226-0234, 0244-0315, 0334-0360, 0385-0555, 0592-0609, 0619-0640, 0674-0691, 0710-0763, 0782-0820, 0833-0970, 0989-1210, 1235-1243, 1246-1380, 1390-1407, 1424-1432, 1442-1450, 1471-1597, 1670-1741, 1802-1819, 1862-1888, 1898-1996, 2006-2014, 2024-2065, 2075-2083, 2097-2174, 2202-2255, 2274-2282, 2328-2345, 2364-2390, 2400-2453, 2463-2471, 2496-2504, 2523-2627, 2664-2675, 2715-2732, 2751-2762, 2767-2955, 2982-3045, 3067-3084, 3130-3147, 3166-3192, 3220-3268, 3302-3319, 3347-3355, 3368-3403, 3422-3430, 3458-3634, 3644-3661, 3671-3679, 3731-3766, 3794-3838, 3884-3946, 3948-4072, 4074-4118, 4128-4251, 4304-4321, 4340-4366, 4397-4477, 4496-4522, 4559-4594, 4605-4658, 4668-4685, 4767-4899, 4918-4953, 4972-5068, 5077-5112, 5123-5142vydaných společností Lovosklady a.s. jsou ve vlastnictví pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 a dále, že pan Ing. Rostislav Kracík má ve svém majetku akcie vydané společností Lovosklady a.s. v souhrnné jmenovité hodnotě 28.779.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti Lovosklady a.s. o velikosti 94,724 % a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti 94,724 % ve společnosti Lovosklady a.s. Všechny akcie emitované společností Lovosklady a.s. jsou kmenovými akciemi na jméno vydané v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.2. Valná hromada určuje, že pan Ing. Rostislav Kracík, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, je hlavním akcionářem společnosti Lovosklady, a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění.3. Valná hromada konstatuje, že pan Ing. Rostislav Kracík, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, doložil potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, že před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění určené pro ostatní akcionáře společnosti Lovosklady a.s. Výplatu protiplnění určenou pro ostatní akcionáře provede společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno.4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů akcií vydaných společností Lovosklady a.s. tak, že: Všechny kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, přecházejí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Lovosklady a.s. na osobu hlavního akcionáře pana pan Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 za podmínek stanovených v ustanovením § 375 až § 395 ZOK. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5. Valná hromada určuje, že výše protiplnění je stanovena za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na částku ve výši 79.200,-- Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na částku ve výši 7.920,-- Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na částku ve výši 792,-- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.080-02/2014 vypracovaným Ing. Josefem Přikrylem, soudním znalcem v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry, ze dne 28. srpna 2014.6. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 389 ZOK, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti Lovosklady, a.s. prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, tel: 538 705 786, 538 705 742, email: corporate@cyrrus.cz. Akcie budou osobně předávány každé pracovní pondělí a středu od 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2014 : Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna písemným souhlasem představenstva společnosti, stejná pravidla platí i pro jejich zastavení. Představenstvo společnosti je povinno se vyj Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna písemným souhlasem představenstva společnosti, stejná pravidla platí i pro jejich zastavení. Představenstvo společnosti je povinno se vyj...ádřit k navrhovanému převodu akcií ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení písemné žádosti akcionáře a není oprávněno souhlas odepřít, jde-li o převod akcií na stávajícího akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. prosince 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l,... Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Uhelné sklady s.p. Litoměřice vesmyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/l99l Sb. o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 23.lO.l992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. června 2014 - 20. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 1. prosince 1992 - 24. ledna 1996 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1992 - 10. května 1995 : Dozorčí rada společnosti:l. Josef V o b o ř i l , bytem Nezvalova 29, Litoměřice2. Ing. Miroslav R o z m a r a , bytem Ružinovská l8/l228, Praha43. Ing. Ivana C h l á d k o v á , b... ytem Dlouhá 55, Litoměřice4. Ing. Anna P e č i v o v á , bytem ČSSP 2553/l8, Ústí nadLabem. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1992 - 16. února 1994 : Základní jmění společnosti činí 29 583 OOO,-Kčs (slovy:dvacetdevětmiliónůpětsetosmdesáttřitisíce korunčeskoslovenských).Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které ... jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuUhelné sklady s.p. Litoměřice.Toto základní jmění je rozděleno na 29 583 akcií na majitele pol OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů