38 015 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

277 tis. Kč

Zisk za rok 2008

46 349 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

26.2.2002 - 1.10.2012 Hradec Králové, Vážní čp. 857, PSČ 50003
22.12.1993 - 26.2.2002 Hradec Králové, Skladištní oblast - Vážní 857
31.8.1992 - 22.12.1993 Hradec Králové, Markovická 857-Sklad.oblast

47452404

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.10.2012

CZ47452404

Datum vzniku

31. srpna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2012

Historické názvy

26.2.2002 - 1.10.2012

Uhelné sklady HK a.s.

31.8.1992 - 26.2.2002

Uhelné sklady Hradec Králové a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 800

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.5.2003 - 1.10.2012

41 210 550 Kč

22.12.1993 - 27.5.2003

48 483 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Historické provozovny

5.4.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Chelčického 1640/1, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2012 - 1. října 2012 : Společnost Uhelné sklady HK a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením se společností se společností Kovošrot Kladno a. s., se sídlem Kladno - Dubí, Libušina č.p. 232, PSČ 272 80, ide... ntifikační číslo 601 93 620, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2358, jako další zanikající společností, s přechodem jmění na nástupnickou společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s., se sídlem Praha - Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289/7, PSČ 102 00, identifikační číslo 286 74 286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18444. zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2012 - 1. října 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti Uhelné sklady HK a.s. v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o... bchodní zákoník"), která se konala dne 24.04.2012, přijala následující usnesení:I. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Uhelné sklady HK a.s. je společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s., identifikační číslo 286 74 286, se sídlem Děčín, Papírnická 604/3, PSČ 405 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1982 (dále jen "Hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku o svolání mimořádné valné hromady společnosti Uhelné sklady HK vlastníkem 15 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 850.000,- Kč každá, 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 85.000,- Kč každá, 300 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 8.500,- Kč každá a 15.735 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 850,- Kč každá, což představuje 90,21 % základního kapitálu společnosti Uhelné sklady HK a.s., s nimiž je spojen podíl ve výši 90,21 % na hlasovacích právech ve společnosti Uhelné sklady HK a.s. (akcie vydané společností Uhelné sklady HK dále jen "Akcie"). Vlastnictví 16.150 kusů Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno mj. jeho čestným prohlášením, z něhož vyplývá, že byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti Uhelné sklady HK a.s. jejím Hlavním akcionářem.II. Osvědčení společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. jakožto hlavního akcionářeKe dni konání mimořádné valné hromady společnosti Uhelné sklady HK a.s., je Hlavní akcionář vlastníkem 15 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 850.000,- Kč každá, 100 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 85.000,- Kč každá, 300 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 8.500,- Kč každá a 15.735 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 850.- Kč každá, což představuje 90,21 % základního kapitálu společnosti Uhelné sklady HK a.s., s nimiž je spojen podíl ve výši 90,21 % na hlasovacích právech ve společnosti Uhelné sklady HK a.s. a Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. Jmenovitá hodnota všech Akcií vlastněných Hlavním akcionářem ke dni konání mimořádné valné hromady činí 37.174.750,- Kč.III. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionářeValná hromady společnosti Uhelné sklady HK a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Uhelné sklady HK a.s., tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu "Akcií"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti Uhelné sklady HK a.s.IV. Určení výše protiplněníHlavní akcionář společnosti Uhelné skady HK a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti Uhelné sklady HK a.s. peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich Akcií na hlavního akcionáře ve smyslu § 183m obchodního zákoníku ve výši 848.009,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 850.000,- Kč, ve výši 84.801,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 85.000,- Kč, ve výši 8.481,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 8.500,- Kč a ve výši 849,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 850,- Kč, tj. celkově poskytně Hlavní akcionář peněžité protiplnění ve výši 4.031.052,- Kč (dále jen "Protiplnění"). Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1401-0216/12 ze dne 24. února 2012 vypracovaným znaleckým ústavem, společností PROSCON, s.r.o., identifikační číslo 493 56 381, se sídlem Praha 5, Slivenec, K Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu. Jak ze Znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého Protiplnění byla hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 850.000,- Kč, hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 85.000,- Kč, hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 8.500,- Kč a hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 850,- Kč stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti Uhelné sklady HK.V. Výplata protiplnění, způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyHlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Komerční banka, a.s., identifikační číslo 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen "Banka") peněžní prostředky ve výši 4.031.052,- Kč, tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení Bankou. Banka poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie Hlavnímu akcionáři, kterého společnost Uhelné sklady HK a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Uhelné sklady HK a.s. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy předkladatel vykoupených Akcií. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění, na základě předložení Akcie či Akcií Hlavnímu akcionáři s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby musí současně předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu.V. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmVlastnické právo ke všem účastnickým cenným právům přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.VI. Výplata protiplněníHlavní akcionář sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše uvedená Banka, která dosavadním vlastníkům, respektive zástavním věřitelům, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po předložení jejich Akcií. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií.V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na Hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci Akcií tyto Akcie do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku a nepředložené Akcie budou prohlášeny za neplatné.VII. Uložení notářského zápisuPředstavenstvo společnosti Uhelné sklady HK a.s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 24. dubna 2012 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti Uhelné sklady HK a.s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9.00 do 12.00 hodin.VIII. Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 1. října 2012 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze ... l, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Uhelné sklady Hradec Králové vesmyslu par.11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 1. října 2012 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne16.7.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 19. března 2003 - 19. srpna 2005 : 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení §213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akciíspolečnosti o 15% (slovy patnáct procent)- 15 (slovy ... patnáct procent) kusů akcií na majitele ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korunčeských) bude mít jmenovitou hodnotu 850.000,- Kč (slovy osm setpadesát tisíc korun českých),- 100 (slovy jedno sto) kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jedno stotisíc korun českých), bude mít jmenovitou hodnotu 85.000,- Kč(slovy osmdesát pět tisíc korun českých),-300 (slovy tři sta) kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíckorun českých) bude mít jmenovitou hodnotu 8.500,- Kč (slovy osmtisíc pět set korun českých),- 20.483 (slovy dvacet tisíc čtyři sta osmdesát tři) kusů akciína majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovyjeden tisíc korun českých) bude mít jmenovitou hodnotu 850,- Kč(slovy osm set padesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 19. března 2003 - 19. srpna 2005 : 1. Mimořádná valná hromada rozhoduje o snížení základníhokapitálu společnosti z dosavadní výše 48,483.000,-- Kč (slovyčtyřicet osm miliónů čtyři sta osmdesát tři tisíce korunčeskýc... h) o 15% (slovy patnáct procent), tj. o částku7,272.450,-- Kč (slovy sedm miliónů dvě stě sedmdesát dva tisícečtyři sta padesát korun českých), nová výše základního kapitáluje 41,210.550,-- Kč (slovy čtyřicet jeden milión dvě stě desettisíc pět set padesát korun českých). Důvodem snížení základníhokapitálu je pokles vlastního kapitálu společnosti, základníkapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty a částka 7,272.450,-Kč (slovy sedm miliónů dvě stě sedmdesát dva tisíce čtyři stapadesát korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulýchlet. zobrazit více skrýt více
 • 19. března 2003 - 19. srpna 2005 : 4. Schvaluje se lhůta pro předložení listinných akcií kvyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty tak, že tyto akciemusí být předloženy společnosti nejpozději do tří měsíců ode dne... zapsání snížení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. března 2003 - 19. srpna 2005 : 3. Snížení jmenovité hodnoty jednotlivých akcií se provedevyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích.
 • 31. srpna 1992 - 22. prosince 1993 : Základní jmění společnosti činí48.483.000,- Kčs/slovy:čtyčicetosmmilionůčtyřistaosmdesáttřitisícekorunčeskoslovenských/.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které ... jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuUhelné sklady Hradec Králové.Toto základní jmění je rozděleno na 48.483 ks akcií na jméno po1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 1. září 1992 : Ing. Tomáš P a v l í č e k , r.č.590218/0031, bytem Zeyerova1368, Hradec Králové
 • 31. srpna 1992 - 1. září 1992 : Táňa Bydžovská, r.č. 605707/0646, bytem Drahňovského 1067, HradecKrálové
 • 31. srpna 1992 - 1. září 1992 : Dozorčí rada:Libuše N e t o p i l o v á , r.č. 515913/002, bytem JanaMasaryka 1366 Hradec Králové
 • 31. srpna 1992 - 1. září 1992 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl ... představenstvem písemněpověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen připojí svůj podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů