Trendy

318 313 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

23 324 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

307 117 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.10.2016 č.p. 159, 538 61 Kočí

Historické adresy

25.7.2011 - 12.10.2016 Kočí 159, PSČ 53861
28.8.2004 - 25.7.2011 Chrudim, Palackého třída 892, PSČ 53701
1.9.1992 - 28.8.2004 Chrudim IV, Palackého 892

47452471

DIČ

od 1.1.1993

CZ47452471

Datová schránka

a5pfebn

Historické názvy

28.8.2004 - 19.2.2015

Oseva Agri Chrudim, a.s.

22.7.1993 - 28.8.2004

Oseva Agri Chrudim a.s.

1.9.1992 - 22.7.1993

Oseva Chrudim a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 806

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.4.1995

127 177 000 Kč

Historické jmění

20.5.1993 - 6.4.1995

122 447 000 Kč

17.5.1993 - 20.5.1993

9 231 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Chrudim

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 5194790217 / 0100

Historické provozovny

1.8.2010 - 6.5.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 538 61, Kočí 159

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2016 : Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Oseva Agri Chrudim, a.s., se sídlem na adrese Kočí 159, PSČ 538 61, IČO Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Oseva Agri Chrudim, a.s., se sídlem na adrese Kočí 159, PSČ 538 61, IČO... 47452471, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností Zemědělská společnost Luže, a.s., se sídlem na adrese Svatopluka Čecha 396, 538 54 Luže, IČO 25938606, a DOUBRAVA a.s., se sídlem na adrese čp. 159, 538 61 Kočí, IČO 48173045. zobrazit více skrýt více
 • 11. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 1. září 1992 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 15.8.1992 arozhodnutím ustavující valné hromady dne 15.8.1992.

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. dubna 2014 - 28. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 11. března 2014 - 28. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 11. března 2014 - 16. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 4. dubna 2013 - 11. června 2013 : Mimořádná valná hromady společnosti rozhodla v souladu s ustanovením §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto:a) Určení hlavního ... akcionářeHlavním akcionářem společnosti Oseva Agri Chrudim, a.s., se sídlem Kočí 159, PSČ 53861, IČO 47452471 (dále jen „Společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 53125 Pardubice, IČO 46504940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 621 (dále jen „hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle předložení kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na majitele, a to 82 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 35.040 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 117.040.000,- Kč, tj. 92,029 % základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnost, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9 odst. 1 stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotu akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 92,029 %.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, a to znamená všechny akcie vydané Společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané Společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.026,80 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 1,026,805,20 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znalecký posudkem č. 2132-2/13 ze dne 20.2.2013 vypracovaným A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 60200, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00 IČ 60717068 (dále jen „obchodník“), a to do 30 dnů od přechodu vlastnického práva. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 1993 - 4. května 1998 : Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 5.6.1993.
 • 10. prosince 1992 - 22. července 1993 : Valná hromada rozhodla dne 24.9.1992 o změně stanov.
 • 10. prosince 1992 - 17. května 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 113.216.000,--.Základní jmění společnosti je rozděleno na 45.286 akcií namajitele a 67.930 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovi... téhodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1992 - 10. prosince 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 106.031.000,--.Základní jmění je rozvrženo na 106 031 akcií v nominální hodnotěpo Kčs 1.000,--, 63 619 akcií je na jméno, 42 412 ... akcií namajitele. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů