Trendy

704 216 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 988 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

161 848 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.3.2014 Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Historické adresy

9.10.2004 - 14.3.2014 Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 58401
6.3.1995 - 9.10.2004 Ledeč nad Sázavou, Zahradní 1226, PSČ 58401
1.10.1992 - 6.3.1995 Ledeč nad Sázavou, Hradní 701, PSČ 58401

47452722

DIČ

od 1.1.1993

CZ47452722

Datum vzniku

1. října 1992

Datová schránka

sgzexpy

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 832

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.8.2014

14 839 020 Kč

Historické jmění

1.3.2014 - 4.8.2014

14 839 020 Kč

10.2.1994 - 1.3.2014

82 439 000 Kč

18.6.1993 - 10.2.1994

40 439 000 Kč

1.10.1992 - 18.6.1993

32 774 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Světlá nad Sázavou

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

CZ4903000000000176522910

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

24.11.2010 - 13.3.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Červený Kříž 252, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. března 2014 : Společnost Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., se rozdělila odštěpením sloučením, přičemž odštěpená část jejího jmění označená v projektu rozdělení přešla na existující spole Společnost Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., se rozdělila odštěpením sloučením, přičemž odštěpená část jejího jmění označená v projektu rozdělení přešla na existující spole...čnost WOOD-FOREST GROUP a.s., identifikační číslo 28779185, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2010 : Na obchodní společnost Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátnífúze sloučením jmění zanikající obchodní společnosti BÖ Na obchodní společnost Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátnífúze sloučením jmění zanikající obchodní společnosti BÖ...HM, spol.s r.o. se sídlem Jihlava, Červený Kříž 252, PSČ 586 02,identifikační číslo 469 05 910, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 6180. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2010 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 6. 2010 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře společnosti podle § 183i a následujících obchodního Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 6. 2010 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře společnosti podle § 183i a následujících obchodního... zákoníku:A/ Hlavním akcionářem obchodní společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 474 52 722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832, (dále také jen Společnost) oprávněným požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183i a následujících Obchodního zákoníku je společnost WOOD-FOREST GROUP a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 287 79 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2888.B/ Mimořádná valná hromada v souladu s požadavkem § 183i odstavec 3 obchodního zákoníku na určení hlavního akcionáře konstatuje a osvědčuje, že postavení společnosti WOOD-FOREST GROUP a.s. jako hlavního akcionáře ve smyslu § 183i odstavec 1 písmeno a) obchodního zákoníku bylo doloženo těmito skutečnostmi:a) tím, že hlavní akcionář předložil při prezenci na této mimořádné valné hromadě tyto nekótované kmenové akcie ve formě na majitele, které mají listinnou podobu,- akcie emise číslo 02, série D, čísla akcií 000001 až 000008, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (celkem 8. ks akcií)- akcie emise číslo 02, série E, čísla akcií 000001 až 000007, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (celkem 7 ks akcií)přičemž celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 80.700.000,- Kč, což představuje 97,89 (devadesát sedm celých osmdesát devět setin procenta) základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou a.s.b) písemným čestným prohlášením předsedy představenstva hlavního akcionáře ze dne 17. května 2010 o vlastnictví v prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 80.828.000,- Kč, což představuje 98,05 % (devadesát osm celých pět setin procenta) základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.c) písemným čestným prohlášením Ing. Petera Hrčky, člena představenstva společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. ze dne 17. května 2010 o předložení akcií k prokázání hlavního akcionáře podle § 183i odstavec 1) obchodního zákoníku, v němž je uvedeno, že se hlavní akcionář při předložení žádosti o svolání mimořádné valné hromady prokázal předložením v tomto prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 80.828.000,- Kč, což představuje 98,05 % (devadesát osm celých pět setin procenta) základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.C/ Ostatní účastnické cenné papíry ve vlastnictví ostatních akcionářů, tj. všechny nekótované kmenové akcie v listinné podobě ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře - společnost WOOD-FOREST GROUP a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 287 79 185, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2888, a to za podmínek stanovených v § 183l odstavec 3 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostátních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.D/ Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění činí:a) 44.388.578,- Kč, slovy čtyřicet čtyři miliónů tři sta osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých, za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč,b) 443.886,- Kč, slovy čtyři sta čtyřicet tři tisíc osm set osmdesát šest korun českých, za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,c) 44.389,- Kč, slovy čtyřicet čtyři tisíc tři sta osmdesát devět korun českých, za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,d) 4.439,- Kč, slovy čtyři tisíce čtyři sta třicet devět korun českých, za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,a že přiměřenost a spravedlivost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 391/2010 ze dne 23. 4. 2010, zpracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 12000, identifikační číslo 255 07 796.E/ Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavní akcionář potvrzením Komerční banky, a.s., identifikační číslo: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 (dále jen "Banka") ze dne 28. června 2010 doložil, že u této Banky složil peněžní prostředky ve výši celkového protiplnění.F/ Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů nebo zástavní věřitelé, kteří drží tyto cenné papíry, jsou povinni je předložit Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li uvedené osoby účastnické cenné papíry ani v dodatečné lhůtě, kterou mimořádná valná hromada určuje v délce třiceti (30) dnů, Společnost bude postupovat podle § 214 odstavce 1 až 3 obchodního zákoníku. Účastnické cenné papíry budou předkládány Společnosti v jejím sídle, v každé pracovní pondělí a pátek, a to vždy od 12.00 do 14.00 hodin.G/ Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění v délce deseti (10) dnů po předání účastnických cenných papírů Společnosti podle bodu F/ tohoto usnesení. Výplatu protiplnění oprávněné osobě provede Banka, a to buď bezhotovostním převodem anebo v hotovosti. Výplatu v hotovosti budou provádět centrála Banky a všechna její obchodní místa v České republice zveřejněná na jejich internetových stránkách (www.kb.cz). Oprávněné osoby jsou povinny při předložření účastnických cenných papírů sdělit Společnosti požadovaný způsob výplaty protiplnění. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 2006 : Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.5.2006, č.j. 47 Cm 216/2005-42 o neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sá Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.5.2006, č.j. 47 Cm 216/2005-42 o neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sá...zavou, a.s. ze dne 10.8.2005 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře WOOD-FOREST, s.r.o., 582 56 Věž 37, identifikační číslo 498 14 117. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. srpna 2014 - 20. března 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 4. srpna 2014 - 20. března 2017 : Počet členů správní rady: 1
 • 22. srpna 2005 - 13. prosince 2005 : 5.Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů jsou povinni je předložit společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci tyto cenné papír... y ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 30 dnů, společnost bude postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2005 - 13. prosince 2005 : 4.Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 1.400,-- Kč za 1 ks předmětné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč.
 • 22. srpna 2005 - 13. prosince 2005 : 3.Ostatní účastnické cenné papíry ve vlastnictví ostatních akcionářů, t.j. všechny kmenové listinné akcie ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přec... házejí na hlavního akcionáře WOOD-FOREST, s.r.o., identifikační číslo 498 14 117, se sídlem Věž 37, PSČ 582 56, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 5054, a to za podmínek stanovených v § 1831 odstavec 3 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2005 - 13. prosince 2005 : 1.Hlavním akcionářem obchodní společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. (dále je Společnost) oprávněným požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictv... í ostatních akcionářů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku je WOOD-FOREST, s.r.o., identifikační číslo 498 14 117, se sídlem Věž 37, PSČ 582 56, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 5054. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2005 - 13. prosince 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 10. 8. 2005 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku tohoto zně... ní: zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2005 - 13. prosince 2005 : 2.Valná hromada v souladu s požadavkem § 183i odstavec 3 obchodního zákoníku na určení hlavního akcionáře osvědčuje, že postavení společnosti WOOD-FOREST, s.r.o. jako hlavního akci... onáře ve smyslu § 183i odstavec 1 písmeno a) obchodního zákoníku bylo doloženo těmito skutečnostmi:- předložením hlavním akcionářem při prezenci na této mimořádné valné hromadě těchto listinných akcií na majitele:a) 74 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč- akcie emise číslo 01, série A, čísla akcií 000001 až 000074;b) 1.000 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč- akcie emise číslo 01, série C, čísla akcií 006501 až 007500;Souhrnná jmenovitá hodnota všech těchto akcií činí 75.000.000,-- Kč, slovy: sedmdesát pět milionů korun českých, což představuje 90,98 % základního kapitálu společnosti.- písemným čestným prohlášením jednatele hlavního akcionáře ze dne 21. 7. 2005 o vlastnictví v prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 80.763.000,-- Kč, slovy: osmdesát milionů sedm set šedesát tři tisíc korun českých, což představuje 97,67 % základního kapitálu Společnosti. Ve výčtu akcií uvedených v tomto prohlášení jsou obsaženy i všechny akcie, které hlavní akcionář předložil při prezenci na této mimořádné valné hromadě.- zprávou auditora o ověření počtu akcií ze dne 1. srpna 2005 od auditora hlavního akcionáře, tj. Ing. Ivana Zemana, č. oprávnění 707, o tom, že společnost WOOD-FOREST, s.r.o., měla ke dni 30. června 2005 ve svém majetku akcie Společnosti o celkové nominální hodnotě 80.763.000,-- Kč, což představuje 97,96 % základnho kapitálu Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2005 - 13. prosince 2005 : 6.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář poskytne dosavadním akcionářům protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených v § 1... 83m odstavec 2 obchodního zákoníku, to je poté, co Společnosti předají účastnické cenné papíry o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo tímto usnesením valné hromady rozhodnuto. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 13. prosince 2005 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze ... 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1993 - 15. prosince 1997 : Dodatek č. 1 stanov schválených valnou hromadou dne 6.4.1993.
 • 1. října 1992 - 15. prosince 1997 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 10.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel sp... latil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Východočeské státní lesy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů