Trendy

90 917 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-2 644 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

76 672 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

29.8.2014 - 1.1.2016 Mařákova 931, Litomyšl-Město, 569 67 Litomyšl
13.3.2002 - 29.8.2014 Litomyšl, Mařákova čp. 931, PSČ 56967
1.10.1992 - 13.3.2002 Osík u Litomyšle

47452731

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.1.2016

CZ47452731

Datum vzniku

1. října 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2016

Datová schránka

b8zdsct

Historické názvy

13.3.2002 - 1.1.2016

Drůbežárny Osík, a. s.

1.10.1992 - 13.3.2002

Drůbežárny v Osíku u Litomyšle, a. s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 819

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

24.6.1993 - 1.1.2016

39 690 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litomyšl

Historické provozovny

2.9.1992 - 31.8.1994

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 569 67, Osík

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2016 - 1. ledna 2016 : Společnost Drůbežárny Osík, a.s., se sídlem na adrese Mařákova 931, Litomyšl-Město, 569 67 Litomyšl, IČO 47452731, zanikla dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 23. 10. 2015... , podle kterého její jmění, jako jmění společnosti zanikající, přešlo na společnost AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem na adrese Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, IČO 46971963, jako na společnost nástupnickou. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2014 - 1. ledna 2016 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 23.6.2014.
 • 29. srpna 2014 - 1. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 1992 - 1. ledna 2016 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou a usnesenímustavující val né hromady z 4. 8. 1992. Společnost přejímámajetek a práva a závazky zruše ného společnéh... o podnikuDrůbežárny v Osíku u Litomyšle (Do 446). zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2015 - 6. listopadu 2015 : Valná hromada společnosti Drůbežárny Osík, a.s. rozhodla dne 15. 6. 2015 takto: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Drůbežárny Osík, a. s., se sídlem Mařáko... va 931, Litomyšl-Město, 569 67 Litomyšl, IČO 47452731 (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610 (dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 3.798 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 37,980.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 95,69 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 12.589,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 2592-32/15 ze dne 31. března 2015 vypracovaným společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, 616 00 Brno - Žabovřesky, IČO 27758419 (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2014 - 16. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 29. srpna 2014 - 16. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 1. října 1992 - 24. června 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 39 960 000,- Kčs a je rozvrženona 3 969 ks akcií na jméno v nominální hodnotě po 10 000,- Kčs.
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Ing. Josef Peterka, bytem Svitavy, Engelsova 3
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Josef Pokorný, bytem Mladějov 55
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : místopředseda: Ing. František Cink, bytem Svitavy, B. Čapků 15
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : předseda: Ing. Vladimír Kvapil, abytem Morašice, Nová Sídla 28
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Dozorčí rada:
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Způsob jednání za společnost:Jednat za společnost je oprávněn předseda nebo jiný pověřený členpředstavenstva nebo ředitel společnosti v rozsahu pravomocípřenesených představenstvem... . Jinak za společnost jednají nebo jizavazují alespoň dva členové představenstva zároveň. Zaspolečnost se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnostipřipojí podpis předseda představenstva nebo ředitel společnostinebo dva jiní členové představenstva současně. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : JUDr. Miroslava Topolářová, bytem Moravská Chrastová 164
posunout dolů