Trendy

3 534 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

68 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

37 853 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

29.10.2015 - 1.1.2017 Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
26.6.2002 - 29.10.2015 Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 56802
25.9.1992 - 26.6.2002 Svitavy, Hálkova 1

47452757

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.1.2017

CZ47452757

Datum vzniku

25. září 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2017

Datová schránka

q5gcn4s

Historické názvy

25.9.1992 - 1.1.2017

Agrostav Svitavy, a. s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 817

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.10.1999 - 1.1.2017

22 020 000 Kč

25.9.1992 - 11.10.1999

26 340 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Svitavy

Historické provozovny

12.8.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Průmyslová 1902/3, 568 02, Svitavy - Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2017 - 1. ledna 2017 : Společnost Agrostav Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 567 02 Svitavy, IČO 47452757, spolu s další zanikající společností Agropodnik Svitavy, a.s., se... sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452765, zanikla sloučením a její jmění přešlo dle projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 15. 11. 2016, na nástupnickou společnost Cerea, a.s., se sídlem na adrese Dělnická 384, Pardubičky, 531 25 Pardubice, IČO 46504940. zobrazit více skrýt více
 • 29. července 2016 - 1. ledna 2017 : Usnesením valné hromady ze dne 28.7.2016 bylo rozhodnuto o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře takto:a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akc... ionářem společnosti Agrostav Svitavy, a.s. (dále jen společnost), IČO 474 527 57, se sídlem Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, je ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích společnost Cerea, a.s. (dále jen hlavní akcionář), IČO 465 04 940, se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě vlastní hlavní akcionář ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,3% (devadesát dva celých tři desetiny procenta) základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a b) s nimiž je spojen 92,3% (devadesát dva celých tři desetiny procenta) podíl na hlasovacích právech ve společnosti.b) Přechod akcií Všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k těmto ostatním akciím přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích.c) Výše protiplnění Valná hromada určuje podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výši přiměřeného protiplnění v penězích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že vlastníci přecházejících akcií mají právo na protiplnění ve výši 18.085,-- Kč (osmnáct tisíc osmdesát pět korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem č. 2795-65/16 ze dne 27.5.2016 vypracovaným společnosti Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO 44119097, se sídlem Ptašínského 307/4, 602 00 Brno, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předají pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. (dále jen obchodník), IČO 60717068, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění tomuto obchodníkovi a jeho potvrzením doložil tuto skutečnost společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že protiplnění obchodník poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 2015 - 1. ledna 2017 : Omezitelná převoditelnost akcií : Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
 • 17. října 2014 - 1. ledna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. září 1992 - 1. ledna 2017 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou a usnesenímustavující valné hromady z 4. 8. 1992. Přebírá veškerý majetek,práva a závazky zrušeného spol. podniku A... grostav Svitavy (Dg 3). zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2014 - 29. října 2015 : Omezitelná převoditelnost akcií : Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva a v souladu s platným zněním stanov společnosti.
 • 2. června 1999 - 11. října 1999 : Valná hromada konaná dne 27.5.1997 rozhodla o snížení základníhojmění o hodnotu 4 320 000,- Kč, což je hodnota akcií vevlastnictví a.s., a to způsobem vzetím 432 ks akcií o jmenovi... téhodnotě 10 000,- Kč z oběhu a jejich likvidací. Dojde tak kesnížení základního jmění společnosti z dosavadních 26 340 000,-Kč na 22 020 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. září 1992 - 25. září 1992 : Ing. Jiřina Andrlová, bytem Oldříš 230
 • 25. září 1992 - 25. září 1992 : Ing. Josef Strnad, bytem Litomyšl, J. Metyše 10016
 • 25. září 1992 - 25. září 1992 : místopředseda: Ing. Milan Franta, bytem Svitavy, Gorkého 27
 • 25. září 1992 - 25. září 1992 : předseda: Ing. Václav Lenoch, bytem Osík 268
 • 25. září 1992 - 25. září 1992 : Dozorčí rada:
 • 25. září 1992 - 25. září 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 26 340 000 Kčs. Je rozvrženo2 634 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kčs.
 • 25. září 1992 - 25. září 1992 : Způsob jednání za společnost:Jednat za společnost je oprávněn předseda představenstva nebojiný pověřený člen představenstva nebo ředitel společnosti vrozsahu pravomocí přenesených ... přestavenstvem.Jinak za společnost jednají nebo ji zavazují alespoň dva členovépředstavenstva zároveň. Za společnost se podepisuje tak, že kobchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva nebo pověřený člen představenstva nebo ředitelspolečnosti nebo dva jiní členové představenstva současně. zobrazit více skrýt více
 • 25. září 1992 - 25. září 1992 : Ing. Jan Matoušek, bytem Úsobrno 164
posunout dolů