Trendy

334 591 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 324 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

141 146 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

9.11.2015 - 1.1.2017 Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
25.4.2002 - 9.11.2015 Svitavy, Průmyslová 3 čp. 1902, PSČ 56802
1.10.1992 - 25.4.2002 Svitavy, Průmyslová 3

47452765

DIČ

od 1.1.1993

CZ47452765

Datum vzniku

1. října 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2017

Datová schránka

kj6cnvt

Historické názvy

1.10.1992 - 1.1.2017

Agropodnik Svitavy, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 816

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.10.1992 - 1.1.2017

109 960 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Svitavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

416591 / 0100

Historické provozovny

2.2.1995 - 1.1.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Střítežská 299, 572 01, Polička - Dolní Předměstí

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2017 - 1. ledna 2017 : Společnost Agropodnik Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452765, spolu s další zanikající společností Agrostav Svitavy, a.s., se... sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452757, zanikla sloučením a její jmění přešlo dle projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 15. 11. 2016, na nástupnickou společnost Cerea, a.s., se sídlem na adrese Dělnická 384, Pardubičky, 531 25 Pardubice, IČO 46504940. zobrazit více skrýt více
  • 12. října 2016 - 1. ledna 2017 : USNESENÍM VALNÉ HROMADY ZE DNE 11.10.2016 BYLO ROZHODNUTO O PŘECHODU VŠECH OSTATNÍCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE TAKTO:a) Určení hlavního akcionáře Hlavním ak... cionářem společnosti Agropodnik Svitavy, a.s. (dále jen společnost), se sídlem Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452765, je ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích společnost Cerea, a.s. (dále jen hlavní akcionář), IČO 465 04 940, se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě vlastní hlavní akcionář ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,498% (devadesát čtyři celých čtyři sta devadesát osm tisícin procenta) základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a b) s nimiž je spojen 94,498% (devadesát čtyři celých čtyři sta devadesát osm tisícin procenta) podíl na hlasovacích právech ve společnosti.b) Přechod akcií Všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k těmto ostatním akciím přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích.c) Výše protiplnění Valná hromada určuje podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výši přiměřeného protiplnění v penězích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že vlastníci přecházejících akcií mají právo na protiplnění ve výši 11.658,-- Kč (jedenáct tisíc šest set padesát osm korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem č. 2812-82/16 ze dne 25.8.2016 vypracovaným společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO 44119097, se sídlem Ptašinského 307/4, 602 00 Brno, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předají pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. (dále jen obchodník), IČO 60717068, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění tomuto obchodníkovi a jeho potvrzením doložil tuto skutečnost společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že protiplnění obchodník poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2014 - 1. ledna 2017 : Omezitelná převoditelnost akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva a v souladu s platným zněním stanov společnosti.
  • 14. října 2014 - 1. ledna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. října 1992 - 1. ledna 2017 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou a usnesenímustavující valné hromady z 4.8.1992. Společnost přebírá veškerýmajetek, práva a závazky zrušeného Agropo... dniku, společnéhopodniku Svitavy (Do 560). zobrazit více skrýt více
posunout dolů