Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2016 náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Historické adresy

17.9.2001 - 27.10.2016 Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002
1.3.1993 - 17.9.2001 Pardubice, Smilova 547
1.10.1992 - 1.3.1993 Pardubice, Jana Palacha 324

47452820

DIČ

Není plátce DPH

1.2.1999 - 31.12.2013

CZ47452820

Datová schránka

ri2fqm5

Historické názvy

17.9.2001 - 18.5.2009

Pojišťovna České spořitelny, a.s.

18.9.1995 - 17.9.2001

ČS - Živnostenská pojišťovna, a.s.

1.10.1992 - 18.9.1995

Živnostenská pojišťovna a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 855

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.7.2010

1 900 100 000 Kč

Historické jmění

25.1.2001 - 9.7.2010

1 117 200 000 Kč

14.7.2000 - 25.1.2001

367 200 000 Kč

4.10.1999 - 14.7.2000

816 000 000 Kč

17.3.1999 - 4.10.1999

616 000 000 Kč

29.6.1998 - 17.3.1999

466 000 000 Kč

12.12.1996 - 29.6.1998

216 000 000 Kč

27.3.1995 - 12.12.1996

106 000 000 Kč

21.6.1994 - 27.3.1995

80 000 000 Kč

1.3.1993 - 21.6.1994

50 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 116) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 31. července 2009 : Převoditelnost akcií na jméno je stanovami omezena. K platnosti převodu akcií na jméno na třetí osobu je nutný souhlas dozorčí rady.
 • 10. dubna 2004 : Pojišťovna České spořitelny, a.s. se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 115, IČO 47452820 zapsaná v oddílu B a vložce 855 obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Kr Pojišťovna České spořitelny, a.s. se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 115, IČO 47452820 zapsaná v oddílu B a vložce 855 obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Kr...álové uzavřela dne 6.listopadu 2003 Smlouvu o prodeji části podniku zahrnující část pojistného kmene, jíž byla na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747, IČ: 47116617, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, převedena část podniku představující organizační složku obchodní společnosti zabývající se neživotním pojištěním zahrnující soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, práva a povinnosti (současné a podmíněné) související s vedením neživotního pojistného kmene. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. září 2000 - 25. ledna 2001 : 8.Orgánem, který rozhodne o konečné výši zvýšení základního jměníspolečnosti je její představenstvo.
 • 7. září 2000 - 25. ledna 2001 : 7.Emisní kurs zbývající části nových akcií až do jejich celkovéhopočtu 7.500 (slovy sedm tisíc pět set) kusů je určitý zájemcedle odstavce 4. tohoto rozhodnutí povinen upsat v sídl... espolečnosti v Pardubicích, Smilova 547 a upsané akcie splatitv plné výši jejich emisního kursu na účet společnosti číslo1201251329/0800 tak, aby úhrada byla připsána na tento účetnejpozději do třiceti dnů od převzetí nabídky k upsání. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2000 - 25. ledna 2001 : 6.Při splnění téže právní skutečnosti, to je nabytí právní mociusnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění společnosti, ve stejnél... hůtě podle předchozího odstavce, na témže místě, za téhožemisního kursu a na stejný účet společnosti, je Českáspořitelna, a.s. oprávněna upsat a splatit i dalších 7.500(slovy sedm tisíc pět set) nových akcií. Pokud těchto dalších7.500 nových akcií bude upsáno a splaceno a.s. Česká spořitelnapouze z části nebo nebude upsáno a splaceno vůbec, bude jejichupsání a splacení, popřípadě jejich zbývající část, nabídnutourčitému zájemci SPARKASSEN VERSICHERUNG AG, Wipplingerstrasse36-38, 1010 Wien z finanční skupiny rakouské banky ERSTE BANKDER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Graben 21, 1010 Wien, a toza stejných podmínek, s výjimkou lhůty pro upisování a splacení,jak mohla nové akcie upsat a splatit Česká spořitelna, a.s..Nabídka bude určitému zájemci zaslána nejpozději do čtrnáctidnů od lhůty za podmínek uvedených jako v odstavci 4. a 5.tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2000 - 25. ledna 2001 : 5.Emisní kurs nových 2.500 (slovy dva tisíce pět set) akcií jeČeská spořitelna, a.s., povinna upsat v sídle společnostiv Pardubicích, Smilova 547, a splatit je v plné výši, to je25... 0,000.000,-- Kč (slovy dvěstě padesát milionů korun českých)na účet emitenta číslo 1201251329/0800 tak, aby úhrada plné výšeemisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do třicetidnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového souduo zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhojmění společnosti v obchodním rejstříku. Emisní kurs novýchakcií 2.500 (slovy dva tisíce pět set) kusů je v případěnevyužití přednostního práva úpisu Českou spořitelnou, a.s.určitý zájemce dle odstavce 4. tohoto rozhodnutí povinen upsatv sídle společnosti v Pardubicích, Smilova 547 a upsané akciesplatit v plné výši jejich emisního kursu na účet společnostičíslo 1201251329/0800 tak, aby úhrada byla připsána na tentoúčet nejpozději do třiceti dnů od převzetí nabídky k upsání zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2000 - 25. ledna 2001 : 4.Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 2.500 (slovy dvatisíce pět set) až 10.000 (slovy deset tisíc) nových kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.... 000,-- Kč(slovy jedno sto tisíc korun českých) v zaknihované podobě (dálejen nové akcie) s tím, že k upsání 2.500 (slovy dva tisíce pětset) nových akcií je oprávněn přednostně jediný akcionář Českáspořitelna, a.s.. Termín úpisu pro využití přednostního práva jedo čtrnácti dnů ode dne rozhodnutí Krajského soudu v HradciKrálové o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění. Nedojde-li k využití přednostního práva úpisu, budejejich upsání a splacení nabídnuto určitému zájemci SPARKASSENVERSICHERUNG AG, Wipplingerstrasse 36-38, 1010 Wien z finančnískupiny rakouské banky ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHENSPARKASSEN AG, Graben 21, Wien, a to za stejných podmínek,s výjimkou lhůty pro upisování a splacení, jak mohla nové akcieupsat a splatit Česká spořitelna, a.s.. Nabídka bude určitémuzájemci zaslána nejpozději do čtrnácti dnů od marného uplynutílhůty pro přednostní úpis akcií. K upsání dalších 7.500 (slovysedm tisíc pět set) nových akcií je oprávněna přednostně a.s.Česká spořitelna anebo určitý zájemce SPARKASSEN VERSICHERUNGAG, Wipplingerstrasse 36-38, 1010 Wien z finanční skupinyrakouské banky ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG,Graben 21, 1010 Wien. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2000 - 25. ledna 2001 : 3.Emisní kurs nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
 • 7. září 2000 - 25. ledna 2001 : 2.Pro posílení kapitálového vybavení společnosti se její základníjmění zvyšuje o 250,000.000,-- Kč (slovy dvěstěpadesát milionůkorun českých), tedy na celkovou částku 617,200.000,-... - Kč (slovyšest set sedmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) s urče-ním, že upisování akcií nad částku 250,000.000,-- Kč (slovydvěstě padesát milionů korun českých) se připouští až do výše1,000.000.000,-- Kč (jedné miliardy korun českých), to jezvýšení základního jmění až na celkovou částku 1.367,200.000,--Kč (slovy jedna miliarda tři sta šedesát sedm milionů dvě stětisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2000 - 25. ledna 2001 : 1.Konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsanýchakcií.
 • 7. září 2000 - 25. ledna 2001 : Česká spořitelna a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 29, PSČ113 98 jako jediný akcionář společnosti rozhodla v působnostivalné hromady dne 29. 3. 2000 takto:
 • 4. dubna 2000 - 14. července 2000 : 2. Veškeré listinné akcie v počtu 8160 kusů (slovy osm tisícjedno sto šedesát kusů) převezme k vyznačení snížení jejichjmenovité hodnoty pověřený zástupce společnosti na pracovišti... divize 60 centrály České spořitelny, a.s. v Praze 1,Na Perštýně 1, do třiceti kalendářních dnů od rozhodnutíjediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 14. července 2000 : 1. Z důvodu úhrady části ztráty vzniklé za uplynulá účetníobdobí se základní jmění ČS - Živnostenské pojišťovny, a.s.snižuje o 448,800.000,-- Kč (slovy čtyři sta čtyřicet osmmilion... ů osm set tisíc korun českých), tedy na výši základníhojmění 367,200.000,-- Kč (slovy tři sta šedesát sedm milionů dvěstě tisíc korun českých), a to formou snížení jmenovité hodnotylistinných akcií ze 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korunčeských) na 45.000,-- Kč (slovy čtyřicet pět tisíc korunčeských) vyznačením této nižší jmenovité hodnoty na každédosavadní akcii s podpisem dvou členů představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 14. července 2000 : Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 29,PSČ 113 98 jako jediný akcionář společnosti rozhodla dne 29. 3.2000 takto:
 • 3. srpna 1999 - 4. října 1999 : Základní jmění bude zvýšeno o 200,000.000,-- Kč (slovydvěstě milionů korun českých) upsáním nových akcií.Úpis akcií nad navrhovanou hodnotu zvýšení základního jmění nenípovolen.Poč... et akcií - 2000 kusů (slovy dvatisíce kusů)Jmenovitá hodnota akcie - 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíckorun českých)Druh akcie - kmenovéForma akcie - znějící na jménoPodoba akcie - listinnáVšechny akcie upíše současný jediný akcionář Česká spořitelnaa.s., který má pro úpis těchto akcií v souladu s ustanovením§ 204 a) odstavec 1 obchodního zákoníku ve znění pozdějšíchpředpisů a s článkem 6 odstavec 2 písmeno c) stanov přednostníprávo v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti.Místo úpisu - sídlo společnosti, t.j. Pardubice, Smilova 547.Termín úpisu pro využití přednostního práva - do deseti dnů odedne rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění.Počet akcií, které mohou být upsány s využitím přednostníhopráva:Česká spořitelna a.s. - 2000 kusů akcií (slovy dvatisíce kusů)Jmenovitá hodnota akcie - 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíckorun českých)Druh akcie - kmenovéForma akcie - znějící na jménoPodoba akcie - listinnáEmisní kurs akcie - 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korunčeských)Termín pro splacení akcií - emisní kurs akcií bude splacenjednorázově ve výši 100% jmenovité hodnoty upsaných akciído pěti dnů od data úpisu na účet společnosti vedený u Českéspořitelny a.s., pobočka Pardubice, číslo účtu: 834852568/0800. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 17. března 1999 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění takto: Základní jmění bude zvýšeno o 150,000.000,-- Kč (jedno stopadesát milionů korun českých) upsáním nových akcií. Úpis akcií ... nad navrhovanou hodnotu zvýšení základního jmění nenípovolen. Počet akcií - 1500 kusů (Jeden tisíc pět set) Jmenovitá hodnota akcie - 100.000,-- Kč (Jednostotisíc korunčeských) Druh akcie - kmenové Forma akcie - znějící na jméno Podoba akcie - listinná Všechny akcie upíše současný jediný akcionář Česká spořitelna,a.s., který má pro úpis těchto akcií v souladu s ustanovením§ 204a odstavec 1 obchodního zákoníku a v souladu s článkem 6odstavec 2 písm. c) stanov přednostní právo v rozsahu jehopodílu na základním jmění společnosti. Místo úpisu - sídlo společnosti tj. Pardubice, Smilova 547 Termín úpisu pro využití přednostního práva - do deseti dnůode dne rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění. Počet akcií, které mohou být upsány s využitím přednostníhopráva: Česká spořitelna, a.s. - 1.500 kusů akcií (slovy: Jeden tisícpět set) Jmenovitá hodnota akcie - 100.000,-- Kč (slovy Jedno sto tisíckorun českých). Druh akcie - kmenové Forma akcie - znějící na jméno Podoba akcie - listinná Emisní kurz akcie - 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korunčeských) Termín pro splacení akcií - emisní kurz akcií bude splacenjednorázově ve výši 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií oddata úpisu na účet společnosti, vedený u České spořitelny, a.s.pobočka Pardubice. zobrazit více skrýt více
 • 11. března 1998 - 29. června 1998 : Forma akcie - znějící na jménoPodoba akcie - listinnáEmisní kurs akcie - 100.000,-- Kč (Jednostotisíc korun českých)Termín pro splacení akcií - emisní kurs akcií bude splacenjednor... ázově ve výši 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií dopěti dnů od data úpisu na účet společnosti vedený u Investičnía poštovní banky, a.s. číslo účtu 1708860/5100. zobrazit více skrýt více
 • 11. března 1998 - 29. června 1998 : Jménem účastníka společnosti s obchodním jménem Českáspořitelna, a.s. jako jediného akcionáře rozhodli přítomní vpůsobnosti valné hromady akciové společnosti s obchodním jménemČS-Ž... ivnostenská pojišťovna,a.s. tak, že tento jediný akcionářpřijal usnesení o zvýšení základního jmění takto:Základní jmění bude zvýšeno o 250,000.000,-- Kč(Dvěstěpadesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií.Úpis akcií nad navrhovanou hodnotu zvýšení základního jmění nenípovolen.Počet akcií - 2500 kusů (Dvatisícepětset)Jmenovitá hodnota akcie - 100.000,-- Kč (Jednostotisíc korunčeských)Druh akcie - kmenovéForma akcie - znějící na jménoPodoba akcie - listinnáVšechny akcie upíše současný jediný akcionář Česká spořitelna,a.s., který má pro úpis těchto akcií v souladu s ustanovením§ 204 a) odstavec 1 obchodního zákoníku ve znění pozdějšíchpředpisů a s článkem 6 odstavec 2 písmeno c) stanov přednostníprávo v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti.Místo úpisu - sídlo společnosti, tj. Pardubice, Smilova 547Termín úpisu pro využití přednostního práva - do deseti dnů odedne rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění.Počet akcií, které mohou být upsány s využitím přednostníhopráva:Česká spořitelna, a.s. - 2500 kusů akcií (Dvatisícepětset)Jmenovitá hodnota akcie - 100.000,-- Kč (Jednostotisíc korunčeských)Druh akcie - kmenové zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1993 - 17. dubna 1996 : Změna stanov č. 2 schválena valnou hromadou dne 22.1.1993.
 • 1. října 1992 - 17. dubna 1996 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena na ustavující valné hromadě dne24.8.1992.
 • 1. října 1992 - 21. června 1994 : Ing. Jiří T y l , bytem Hradec Králové, F.Šrámka 1139
 • 1. října 1992 - 21. června 1994 : Ing. Alexandr S o u č e k , předseda, bytem Praha 10, Dětská 25
 • 1. října 1992 - 21. června 1994 : Dozorčí rada:
 • 1. října 1992 - 21. června 1994 : Zastupování a podepisování:Za společnost jednají:a) předseda představenstva a to samostatně a v plném rozsahub) místopředseda představenstva spolu s jedním členem a tospolečně a ne... rozdílněc) ředitel společnosti a to samostatně a v plném rozsahud) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl pověřenněkým ze subjektů uvedených v bodech a) - c) zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 21. června 1994 : Ing. Vladimír E n g e l m a j e r , bytem Pardubice, Kblahobytu 1139
 • 1. října 1992 - 1. března 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 13.600.000,--.Je rozvrženo na 136 ks akcií na jméno v nominální hodnotě Kčs100.000,--.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů