Trendy

5 346 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

378 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

29 224 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.11.2015 č.p. 69, 582 91 Nová Ves u Světlé

Historické adresy

30.1.2002 - 10.11.2015 Nová Ves u Světlé 69, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91
31.8.1992 - 30.1.2002 Dobrá nad Sázavou

47455951

DIČ

od 1.1.1993

CZ47455951

Datum vzniku

31. srpna 1992

Datová schránka

btavbcs

Historické názvy

30.1.2002 - 30.6.2014

DOTEX Dobrá n.S. a.s.

31.8.1992 - 30.1.2002

DOTEX a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 802

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 30.6.2014

20 000 000 Kč

Historické jmění

9.10.1996 - 30.6.2014

37 556 000 Kč

31.1.1994 - 9.10.1996

47 556 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Světlá nad Sázavou

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4809261 / 0100

Provozovny

od 14.12.1993

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 582 91, Nová Ves u Světlé 69

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. června 2014 : Obchodní společnost DOTEX Dobrá n. S. a.s. změnila právní formu na společnost s ručením omezeným.

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2014 - 10. listopadu 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 31. srpna 1992 - 30. června 2014 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne28.8.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 31. srpna 1992 - 30. června 2014 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Go... rkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku VARIATEX s.p., o.z. 02 Dobrá nadSázavou ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., opodmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 7. října 2009 - 1. září 2010 : 1. Určení hlavního akcionáře ----------- - - Hlavním akcionářem obchodní společnosti DOTEX Dobrá n. S. a.s. se sídlem v Nové Vsi u Světlé 69, Světlá nad Sázavou., PSČ 582 91, IČ 47... 455951, (dále také jen "Společnost") ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je Ing. Jaromír Trnka, nar. 26. 4. 1955, bytem Havlíčkův Brod, Horní 181, (dále také jen "Hlavní akcionář"), který je výlučným vlastníkem 34.199 kusů zaknihovaných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 34.199.000,-- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 91,06 %. Ostatní, menšinoví akcionáři Společnosti jsou v souhrnu vlastníky 3.357 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3.357.000,-- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 8,94 % (dále také jen "Menšinoví akcionáři").------2. Přechod všech kmenových akcií Společnosti na Hlavního akcionáře ----------- - - Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím Společnosti, které jsou ve vlastnictví Menšinových akcionářů, na osobu Hlavního akcionáře. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. ------3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku ----------- - - Výše peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen "Oprávněné osoby") za kmenové akcie Společnosti, je určena na částku 313,-- Kč, slovy: tři sta třináct korun českých, za jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 202-2/2009 ze dne 20. 4. 2009 vypracovaným Ing. Liborem Bučkem, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro cenné papíry, (dále také jen "Znalec"). Závěrečným výrokem Znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 313,-- Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Výše protiplnění v penězích vychází z likvidační hodnoty podniku Společnosti, která dle závěru znaleckého posudku "odráží pohled investora, který chce vystoupit ze své investice, aby proměnil svůj akciový podíl v likvidní prostředky". ------4. Způsob a lhůta výplaty protiplnění a způsob předání kmenových akcií Společnosti ----------- - - Výplatou protiplnění Oprávněným osobám je pověřen obchodník s cennými papíry - společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem ve Zlíně, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075 (dále také jen "Obchodník"). Hlavní akcionář předal Obchodníkovi před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění všem Oprávněným osobám. ------- - - Dosavadním vlastníkům zaknihovaných kmenových akcií Společnosti vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu ve Středisku cenných papírů a úroků ve výši obvyklých úroků dle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k zaknihovaným kmenovým akciím Menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. ------- - - Dle ust. § 183l odst. 5 obch. zákoníku dá Společnost příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných kmenových akcií na majetkových účtech ve Středisku cenných papírů, a to do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k zaknihovaným kmenovým akciím. ------- - - Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle předchozího odstavce, nejdéle však do třiceti dnů ode dne zápisu přechodu vlastnictví Střediskem cenných papírů. K poskytnutí protiplnění k zastavěným akciím platí ustanovení § 183m odst. 4 obch. zákoníku.------ zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 1996 - 9. října 1996 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.3.1996 snížit základníjmění na 37 556 000,- Kč.
 • 31. srpna 1992 - 9. října 1996 : Základní jmění společnosti činí 47.556.000,- Kčs /slsovy:čtyřicetsedmmilionůpětsetpadesátšesttisíc korunčeskoslsovenských.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kter... é jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedenov zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsazeno veshváleném privatizačním projektu státního podniku VARIATEX s.p.,o.z. 02 Dobrá nad Sázavou. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 31. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti:Lubor Ondráček, r.č. 53O7O8/119, bytem Milošova 539, Liberec 5
 • 31. srpna 1992 - 31. ledna 1994 : Podepisování:Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, kte... rý k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen. připojí svůj podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 31. ledna 1994 : Miroslav Barta, r.č. 591204/1333, bytem Sázavská 583, Světlá nadSázavou
 • 31. srpna 1992 - 31. ledna 1994 : Toto základní jmění je rozděleno na 47.556 ks akcií na jméno po1.000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 31. srpna 1992 - 31. ledna 1994 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 31. ledna 1994 : Ing. Lenka Kadlečková, r.č. 526123/008, bytem Žižkov II- 3l39,Havlíčkův Brod
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů