Trendy

62 325 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 249 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

148 237 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.1.2018 Jemnická 355/3, Michle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

20.7.2011 - 25.1.2018 Praha - Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 15000
18.9.2006 - 20.7.2011 Přibyslav, Keřkov 72, PSČ 58222
13.7.1995 - 18.9.2006 Havlíčkův Brod, Dobrovského 3538
1.10.1992 - 13.7.1995 Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366

47469447

DIČ

od 1.1.1993

CZ47469447

Datum vzniku

1. října 1992

Datová schránka

ag3f7p4

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 854

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.6.2012

21 362 764 Kč

Historické jmění

11.6.1993 - 6.6.2012

49 913 000 Kč

1.10.1992 - 11.6.1993

48 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 25.6.2013

2352982 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

12.10.1993 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Keřkov 72, 582 22, Přibyslav - Dobrá

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 21. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 21. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 6. června 2012 : Společnost se rozdělila odštěpením se založením nových nástupnických společností:Reality SH, a.s., se sídlem Praha, Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ: 150 00, IČ : 242 29 733ASTIVA Společnost se rozdělila odštěpením se založením nových nástupnických společností:Reality SH, a.s., se sídlem Praha, Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ: 150 00, IČ : 242 29 733ASTIVA..., a.s., se sídlem Praha, Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ: 150 00, IČ : 242 29 741 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. září 2013 - 12. listopadu 2013 : Usnesením ze dne 20. srpna 2013 mimořádná valná hromada společnosti Sativa Keřkov, a.s. rozhodla dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve v... lastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost TT Real, a.s. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, ze dne 20.8.2013, č. NZ 761/2013, N 729/2013. Obsah rozhodnutí valné hromady:I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Sativa Keřkov, a.s., je obchodní společnost TT Real, a.s., IČO 283 51 975, se sídlem Praha 5, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 16116. II. Osvědčení společnosti TT Real, a.s., jakožto hlavního akcionáře Základní kapitál společnosti Sativa Keřkov, a.s., je rozdělen na 41 (čtyřicet jednu) kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě 428 000,00Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, vydaných v listinné podobě a 8 913 (osm tisíc devět set třináct) kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 428,00Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých) každé, vydaných v listinné podobě. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář TT Real, a.s., je hlavním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 5 058 (pěti tisíc padesáti osmi) kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti Sativa Keřkov, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428,-- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), znějících na majitele, a 40 (čtyřiceti) kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti Sativa Keřkov, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,-- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), znějících na majitele jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,27 % (devadesát celých dvacet sedm setin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Sativa Keřkov, a.s. III. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekótované kmenové akcie společnosti Sativa Keřkov, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,00Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, a o jmenovité hodnotě 428,00Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost TT Real, a.s. IV. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 470,-- Kč (čtyři sta sedmdesát korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428,-- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), a 469 589,-- Kč (čtyři sta šedesát devět tisíc pět set osmdesát devět korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,-- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), znějící na majitele (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry"). Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem společnosti PROFI-TEN a.s., IČO 251 33 497, se sídlem Praha 1, Vodičkova č.or.20,č.p.682, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce č. 4755; znalecký posudek má číslo 1625/2013 a byl vypracován dne 11. července 2013. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČO 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, která na základě povolení České národní banky působí jako obchodník s cennými papíry. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu. V. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. VI. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČO 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8.30 do 16.00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na adrese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538 705 711. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. VII. Výplata protiplnění Hlavní akcionář, společnost TT Real, a.s., sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše uvedená společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., která dosavadním vlastníkům, respektive zástavním věřitelům, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich účastnických cenných papírů (akcií). Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku a nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné. VIII. Uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s., sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 20. srpna 2013 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti Sativa Keřkov, a.s., k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9:00 do 12:00 hodin. IX. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 1997 - 28. prosince 1999 : Zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem, který tvořístroje, zvířata, nemovitosti a zásoby v hodnotě 7.994.000,-Kč.O tuto částku se zvyšuje základní jmění z dosavadních 49.913t... is. Kč na hodnotu 57.907 tis. Kč.Jednotlivé vklady byly oceněny dvěma různými znaleckými posudky.Podle § 204 a) odst. 5 obchodního zákoníku dochází k vyloučenípřednostního práva na úpis těchto akcií pro všechny akcionářespolečnosti. Upisování nepeněžitých vkladů bude zahájeno v sídlespolečnosti třetí den ode dne zapsání usnesení valné hromady doobchodního rejstříku.Základní jmění společnosti bude po upsání akcií činit57.907.000,- Kč a je rozděleno na 49.913 kusů akcií na majitele a7.994 kusů akcií na jméno, každá z nich v nominální hodnotě1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 1993 - 17. září 1996 : Změna stanov schválena valnou hromadou dne 20.4.1993.
 • 1. října 1992 - 17. září 1996 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatem společnosti je Fond národního ma-jetku České republiky se sídlem v Praze... l,Gorkého náměstí 32na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 21.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 30. června 1994 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstvakterý k tomu byl pře... dstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebočlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 11. června 1993 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je... obsaženo v schváleném privatizačním projektu státního podni-ku OSEVA, s. p. Havlíčkův Brod. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů