Trendy

174 407 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

489 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

196 481 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.10.2013 Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Historické adresy

7.2.2002 - 29.10.2013 Bohumín - Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 73581
28.5.1999 - 7.2.2002 Bohumín, Krátká 775, PSČ 73581
1.1.1993 - 28.5.1999 Bohumín, Sad P. Bezruče 1174

47672315

DIČ

od 1.2.1993

CZ47672315

Datová schránka

5esc6pv

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 544

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.7.2005

30 950 000 Kč

Historické jmění

28.5.1999 - 29.7.2005

30 950 000 Kč

18.8.1995 - 28.5.1999

19 740 000 Kč

30.5.1994 - 18.8.1995

14 840 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bohumín

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

27- 173410227 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 31.5.2005

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sokolská 208, 735 52, Bohumín - Záblatí

... více provozoven (celkem 43) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. července 2014 - 23. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 18. července 2014 - 23. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : čímž bude vykázáno celé základní jmění společnosti vyplývající zjeho zvýšení.
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : b) celkem 10 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotěpo 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorun českých),
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : a) celkem 309 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotěpo 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) a
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 11. Dosavadní akcie společnosti, to je 2.968 kusů akcií ojmenovité hodnotě po 5.000,- Kč a 490 kusů akcií o jmenovitéhodnotě po 10.000,- Kč, budou staženy z oběhu a budou nahrazeny... novými akciemi tak, že společnost vydá: zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 10. Orgán, který rozhodne o konečné částce zvýšení, se neurčuje,když úpis nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští (ust. §203 odst. 2 písm. i/ObchZ).
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : Jediný akcionář oceňuje výše uvedený nepeněžitý vklad částkou6,010.000,- Kč (slovy: šestmilionůdesettisíckorun českých).
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : Nepeněžitý vklad byl oceněn tržním způsobem znalcem panem ing.Josefem Zavadilem částkou ve výši 6,010.000,- Kč (slovy:šestmilionůdesettisíckorun čekých), přičemž znalecký posudek z... edne 18.6.1998 je zapsán pod pořadovým číslem 730 znaleckéhodeníku, a znalcem panem ing. Richardem Hořínem částkou ve výši6,078.000,- Kč (slovy: šestmilionůsedmdesátosmtisíckorunčeských), přičemž znalecký posudek ze dne 19.6.1998 je zapsánpod pořadovým číslem 1304 znaleckého deníku (ust. § 203 odst.h/ObchZ). zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : a to se všemi právy a povinnostmi, s veškerým příslušenstvím asoučástmi, to je s venkovními úpravami a trvalými porosty.
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : * objekt čp. 775 - správní budova s garážemi na parcele č. 75/2,* prodejna a sklady na parcele č. 75/3,* přístřešek na parcele č. 75/4,* dílny a vrátnice na parcele č. 74,* a pozem... ky** parcela číslo 74 - zastavěná plocha objektem občanskévybavenosti,** parcela číslo 75/2 - zastavěná plocha objektem občanskévybavenosti** parcela číslo 75/3 - zastavěná plocha objektem občanskévybavenosti** parcela číslo 75/4 - zastavěná plocha objektem občanskévybavenosti** parcela číslo 75/1 - zastavěná plocha, dvůr a** parcela číslo 76/1 - ostatní plocha, manipulační plocha zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 9. Předmětem nepeněžitého vkladu ve smyslu ustanovení bodu 3písmeno a/ tohoto rozhodnutí budou nemovitosti z výlučnéhovlastnictví upisovatele, jak jsou doposud zapsány v katastrune... movitostí na listu vlastnictví č. 1370 vedeném Katastrálnímúřadem v Karviné pro obec Bohumín, katastrální území NovýBohumín, a to: zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 8. Protože budou vydány akcie téhož druhu (kmenové), jako jsoustávající akcie společnosti, nestanovují se práva s nimi spojená(ust. § 203 odst. 2 písm. g/ObchZ)
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : V případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akciínebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodleníve výši 20 % ročně (ust. § 204 odst. 1 a ust. § 177 od... st. 2ObchZ). zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie (ust. § 204 odst. 1a ust. § 163a ObchZ).
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 7. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti č. 20803-791/0100, vedený u Komerčníbanky, a.s., pobočka Karviná ve lhůtě do 5 (pěti) dnů po jej... ichúpisu. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit způsobemuvedeným v ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ v sídle společnosti vtéže lhůtě (ust. § 203 odst. 2 písm. f/ObchZ). zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 6. Určuje se, že jiné akcie, než které upíše stávající jedinýakcionář společnosti, nebudou upisovány. Místo a lhůta proupisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátk... ujejího běhu se proto nestanoví (ust. § 203 odst. 2 písm. d/ a e/ObchZ). zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 5. Všechny akcie, které budou upisovány na zvýšené základníjmění společnosti dle tohoto rozhodnutí, upíše stávající jedinýakcionář společnosti. Upisování proběhne v sídle společnos... ti velhůtě dvou týdnů ode dne, kdy toto rozhodnutí jediného akcionářeo záměru zvýšit základní jmění bude zapsáno do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě (ust. §203 odst. 2 písm. c/ObchZ). zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 4. Na zvýšené základní jmění bude upsáno celkem 112 kusů akcií ojmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a 2 kusy akcií o jmenovitéhodnotě po 5.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie (d... ruh), najméno (forma), v listinné podobě (ust. § 203 odst. 2 písm.b/ObchZ). zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 3. Základní jmění bude navýšeno:a/ nepeněžitým vkladem ve výši a předmětem, jak je uvedeno dálev tomto rozhodnutí (bod 9)b/ peněžitým vkladem upisovatele ve výši 5,200.000,- Kč (sl... ovy:pětmilionůdvěstětisíckorun českých) - ust. § 203 odst. 2 písm.a/ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení, jak je uvedeno vpředchozím bodu tohoto rozhodnutí, se nepřipouští (ust. § 203odst. 2 písm. a/ObchZ).
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 11,210.000,-Kč (slovy: jedenáctmilionůdvěstědesettisíckorun českých, to jez dosavadní výše 19,740.000,- Kč (slovy:devatenáctmilion... ůsedmsetčtyřicettisíckorun českých) na30,950.000,- Kč (slovy: třicetmilionůdevětsetpadesáttisíckorunčeských), a to upisováním akcií (ust. § 203 odst. 2 písm.a/ObchZ). zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1998 - 28. května 1999 : Dle ust. § 203 odst. 4 ObchZ se zapisuje záměr zvýšit základníjmění společnosti ve výši a způsobem, jak je uveden v notářskémzápisu č.j. NZ 127/98 ze dne 23.7.1998 takto:
 • 1. ledna 1993 - 3. února 1998 : Jednání:Za společnost jedná představenstvo ve všech věcech, v případěpísemného právního úkonu připojí svůj podpis k obchodnímu jménupředseda a s ním jeden člen představenstva.
 • 1. ledna 1993 - 6. října 1994 : Dozorčí rada:Břetislav Kačmařík, bytem Bohumín, Mírová 948Ing. Petr Vícha, bytem Bohumín, Tovární 424Miroslav Sternadel, bytem Bohumín, Čs. armády 31
 • 1. ledna 1993 - 30. května 1994 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 25.680.000,- Kčs(slovy: dvacetpětmilionůšetsetosmdesáttisíckorun) a je rozdělenona 1.284 ks akcií v hodnotě 10.000,- Kčs (slovy:deset... tisíckorun)a 2.568 ks akcií v hodnotě 5.000,- Kčs (slovy: pěttisíckorun).Všechny akcie znějí na jméno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů