Trendy

266 047 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

31 215 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

466 594 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.10.2013 Komenského 211, 742 01 Suchdol nad Odrou

Historické adresy

7.10.2011 - 29.10.2013 Suchdol nad Odrou, Komenského 211, PSČ 74201
18.4.2002 - 7.10.2011 Sedlnice 204, 742 56 Sedlnice
1.1.1993 - 18.4.2002 Sedlnice, okr. Nový Jičín

47672404

DIČ

od 1.1.1993

CZ47672404

Datová schránka

wanvj8v

Historické názvy

18.8.2010 - 1.1.2013

AGPK a.s. Sedlnice

1.1.1993 - 18.8.2010

Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 555

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.1.2013

132 739 201 Kč

Historické jmění

25.10.1994 - 1.1.2013

70 543 000 Kč

16.9.1993 - 25.10.1994

53 756 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nový Jičín

Bankovní účty

zvěřejněno 24.6.2017

1000563107 / 3500

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 27.7.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Malá strana 563, 742 01, Suchdol nad Odrou

... více provozoven (celkem 15) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. října 2013 - 16. července 2015 : Valná hromada vyslovuje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku souhlas s přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností (dále jen „akc... ie“), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ: 28283643, se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 130/30, PSČ 751 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45875 (dále jen „hlavní akcionář“), na hlavního akcionáře, přičemž:- vlastnické právo přechází uplynutím 1 (jednoho) kalendářního měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;- na hlavního akcionáře k tomuto dni přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen „ostatní akcionáři“);- ostatní akcionáři předloží akcie společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie.Za akcie ostatních akcionářů, které na základě tohoto usnesení valné hromady přechází na hlavního akcionáře, poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to:- částku 145.293,90 Kč (sto čtyřicet pět tisíc dvě stě devadesát tři korun českých a devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých);- částku 72.647,00 Kč (sedmdesát dva tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých);- částku 14.529,40 Kč (čtrnáct tisíc pět set dvacet devět korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých);- částku 7.264,70 Kč (sedm tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun čes-kých);- částku 1.452,90 Kč (jeden tisíc čtyři sta padesát dva korun českých a devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun čes-kých);- částku 117,70 Kč (sto sedmnáct korun českých a sedmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 81 Kč (osmdesát jedna korun českých);přičemž přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2256-126/13 zpracovaným dne 10. září 2013 znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, který je přílohou notářského zápisu o tomto rozhodnutí valné hromady.Pověřeným a zmocněným obchodníkem s cennými papíry je společnost Amidea, a.s., IČ: 47673206, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00 (dále jen „obchodník s cennými papíry“). Oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt 775 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému vyplacení protiplnění. Převzetí akcií a výplata protiplnění bude probíhat v pobočce obchodníka s cennými papíry Amidea, a.s. v Ostravě na adrese Zámecká 488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, a to vždy ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, počínaje nejbližším takovým dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, přičemž:- obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původní vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře;- právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry;- obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů po předání akcií.Valná hromada bere na vědomí, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 24. října 2013, vlastníkem:- 317 ks (tří set sedmnácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých);- 208 ks (dvou set osmi kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých);- 1.416 ks (jednoho tisíce čtyř set šestnácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých);- 513 ks (pěti set třinácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých);- 56.093 ks (padesáti šesti tisíc devadesáti tří kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých);- 94.521 ks (devadesáti čtyř tisíc pěti set dvaceti jednoho kusu) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 81 Kč (osmdesát jedna korun českých);jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 122.574.201 Kč, což představuje 92,34 % (devadesát dva celých a třicet čtyři setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž:- shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti;- výše uvedené je doloženo údaji zapsanými v seznamu akcionářů společnosti a také čestným prohlášením hlavního akcionáře předloženým valné hromadě;- společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě.Valná hromada bere na vědomí, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie, tj. ve výši 14.769.113,10 Kč (čtrnáct milionů sedm set šedesát devět tisíc sto třináct korun českých a deset haléřů) obchodníkovi s cennými papíry, který bude provádět výplatu protiplnění. Předání peněžních prostředků hlavní akcionář doložil společnosti potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 21. října 2013, které bylo předloženo i této valné hromadě. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2013 - 16. července 2015 : Společnost AGPK a.s. Sedlnice se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností AGROSUMAK a.s., IČ: 253 50 111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres N... ový Jičín.Na společnost AGPK a.s. Sedlnice přešlo podle projektu fúze formou sloučení schváleného dne 16. listopadu 2012 k rozhodnému dni 1. ledna 2012 veškeré jmění zaniklé společnosti AGROSUMAK a.s., IČ: 253 50 111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres Nový Jičín. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice vstoupila do právního postavení zaniklé společnosti AGROSUMAK a.s. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice současně změnila svou obchodní firmu na AGROSUMAK a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 16. července 2015 : Akciová společnost vznikla přeměnou Zemědělského družstva"Rozvoj" se sídlem v Sedlnicích podle § 765 zák. č. 513/91 Sb.
 • 1. ledna 1993 - 16. července 2015 : Den vzniku: 01.01.1993
 • 1. ledna 1993 - 23. května 2007 : Jednání:Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti. Jménemspolečnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva.Rozhodnutí představenstva podepisují předseda a je... denmístopředseda, nebo dva místopředsedové představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 24. února 1997 : Dozorčí rada:Alena Kociánová, bytem Rybí č. 111Radomil Horkel, bytem Mošnov č. 121Břetislav Kelnar, bytem Libhošť č. 337Ing. Jaroslav Hyvnar, byte Závišice č. 154Vladislav Švrček, ... bytem Sedlnice č. 213Ing. Břetislav Mrkvica, bytem Sedlnice č. 325Jarmila Boháčová, bytem Prchalov č. 35 - předsedaIng. Jan David, bytem Štramberk č. 483 - místopředsedaJUDr. František Berger, bytem Příbor, Masarykova 714 zobrazit více skrýt více
 • 16. září 1993 - 25. října 1994 : a) 229 akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč 175 akcií o nominální hodnotě 50.000,- Kč 1 453 akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kč 487 akcií o nominální hodnotě 5.... 000,- Kč 1 991 akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kčb) 630 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 16. září 1993 - 25. října 1994 : Všehny akcie znějí na jméno.
 • 1. ledna 1993 - 16. září 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 50 606 000,- Kčs(slovy: padesátmilionůšestsetšesttisíckorunčsl) a je rozděleno na229 akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kčs (slovy:j... ednostotisíckorunčsl) 175 akcií o nominální hodnotě50.000,- Kčs (slovy: padesáttisíckorunčsl) 1453 akcií o nominálníhodnotě 10.000,- Kčs (slovy: desettisíckorunčsl) 487 akcií onominální hodnotě 5.000,- Kčs (slovy: pěttisíckorunčsl) 1991akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kčs (slovy:jedentisíckorunčsl).Všechny akcie znějí na jméno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů