Základní údaje

Historické adresy

10.8.2002 - 31.7.2006 Bohumín, Bezručova 300, PSČ 73593
23.7.1997 - 10.8.2002 Bohumín, Bezručova č.300
1.1.1993 - 23.7.1997 Bohumín

47672412

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.7.2006

CZ47672412

Datum vzniku

1. ledna 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2006

Historické názvy

1.1.1993 - 31.7.2006

ŽDB a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 573

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.8.2004 - 31.7.2006

1 025 867 920 Kč

22.7.1996 - 18.8.2004

2 772 616 000 Kč

31.5.1994 - 22.7.1996

2 079 616 000 Kč

29.11.1993 - 31.5.1994

2 303 101 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. července 2006 - 31. července 2006 : Vymazává se ke dni 31.července 2006 z obchodního rejstříku obchodní společnost ŽDB a.s. se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ 735 93, identifikační číslo: 476 72 412.Právní důvod v... ýmazu:Společnost ŽDB a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ 735 93, IČ: 476 72 412 zanikla s převodem obchodního jmění na hlavního akcionáře společnost ŽDB GROUP a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ 735 93, IČ: 268 77 091. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2001 - 31. července 2006 : Na základě rozhodnutí učiněného formou notářského zápisu ze dne30.6.2000 byla do společnosti AZ FIN servis, s.r.o., se sídlemBohumín, Bezručova č. 300, IČ: 64615880 vložena jako ne... peněžitývklad část podniku - Dodavatelský závod. zobrazit více skrýt více
 • 24. února 2000 - 31. července 2006 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30.9.1999 bylaspolečnosti BONATRANS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova č. 300prodána část podniku - závod železniční dvojkolí.
 • 30. prosince 1992 - 31. července 2006 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se s... ídlem v Praze 1, Gorkéhonám. 32 zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2004 - 22. září 2004 : Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Karviné, č.j. 49 Nc 1049/2004-4 ze dne 2.8.2004, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
 • 22. září 2004 - 22. září 2004 : Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Karviné, č.j. 50 Nc 1050/2004-4 ze dne 15.7.2004, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
 • 13. září 2004 - 22. září 2004 : Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 2.8.2004 , č.j. 49 Nc 1049/2004-4 nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 13.1.20... 04, č.j. 24 C 114/2003-13 ve znění rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.5.2004 č.j. 16 Co 76/2004-30 na majetek povinného ŽDB a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300 k uspokojení pohledávky oprávněného Ing. Naděždy Hrivňákové, bytem Ostrava 1, Prostorná 2 ve výši 18.468,-Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Juraj Polák, soudní exekutor Exekutorského úřadu Karviná se sídlem Český Těšín, Havlíčkova 12. zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2004 - 22. září 2004 : Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 15.7.2004, č.j. 50 Nc 1050/2004-4 nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 13.1.20... 04, č.j. 24 C 114/2003-13 na majetek povinného ŽDB a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300 k uspokojení pohledávky oprávněného Ing. Naděždy Hrivňákové, bytem Ostrava 1, Prostorná 2 ve výši 32.095,-Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Juraj Polák, soudní exekutor Exekutorského úřadu Karviná se sídlem Český Těšín, Havlíčkova 12. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 1996 - 10. srpna 2002 : Akcie:2 772 616 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnotys charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.
 • 31. května 1994 - 22. července 1996 : Akcie:2 079 616 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnotys charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.
 • 30. prosince 1992 - 29. listopadu 1993 : J e d n á n í :Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a předjinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva, nebo samos... tatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisujíspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, a to tak, že připojí svůj podpis k názvuspolečenoti či otisku razítka. zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 1992 - 29. listopadu 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 2.277.419.000,- Kčs (slovy:dvěmiliardydvěstěsedmdesátsedmmilionůčtyřistadevatenácttisíckorunčeskoslovenských) a je rozděleno na 2.231... .870 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty a na 45.549 akcií najméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 1992 - 29. listopadu 1993 : Dozorčí rada:Ing. Jana B u c h t o v á , bytem Ráčkova 50, OstravaIng. Otakar J u r e č k a , bytem Komerční 14, OstravaIng. Karel S t o s z e k , bytem P. Cingra 249, BohumínIn... g. Brigita Š t e f á n k o v á , bytem Vílová 377, Horní Suchá zobrazit více skrýt více
posunout dolů