Trendy

48 205 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 698 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

53 946 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2016 Půtova 222, 753 62 Potštát

Historické adresy

12.12.2001 - 27.10.2016 Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 75362
4.1.1993 - 12.12.2001 Potštát

47672447

DIČ

od 4.1.1993

CZ47672447

Datová schránka

c98gfm4

Historické názvy

4.1.1993 - 15.10.1997

Statky Potštát a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 559

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.9.2005

23 300 000 Kč

Historické jmění

4.1.1993 - 23.9.2005

18 823 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hranice

Bankovní účty

zvěřejněno 7.5.2013

994404- 942093001 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 17.1.1994

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 753 62, Potštát - Kyžlířov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. ledna 2015 : Prioritní akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady, o jejímž rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis - souhlas se nevyžaduje v případě, že akcie převádí majo Prioritní akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady, o jejímž rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis - souhlas se nevyžaduje v případě, že akcie převádí majo...ritní akcionář, vlastnící více než 75 % všech akcií (bez rozlišování druhu), nebo jsou-li akcie na takového majoritního akcionáře převáděny. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 11. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 4. ledna 1993 : Den vzniku: 04.01.1993

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. května 2013 - 27. června 2013 : Dne 10.května 2013 mimořádná valná hromada obchodní společnosti Statky Potštát, a.s. se sídlem Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 753 62, IČ 476 72 447, rozhodla o přechodu všech ostatn... ích akcií společnosti Statky Potštát, a.s. na osobu hlavního akcionáře tak, že přijala následující usnesení: Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Statky Potštát, a.s. je obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, když obchodní společnost OLZ, a.s. v l a s t n í 22 384 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč vydaných společností Statky Potštát, a.s., se sídlem Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 753 62, IČ: 476 72 447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 559, jejíž základní kapitál činí 23 300 000,- Kč a je rozdělen na 23 300 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 384 000,- Kč, což činí 96,069 % základního kapitálu společnosti Statky Potštát, a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 96,069 % ve společnosti Statky Potštát, a.s. Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, je tak hlavním akcionářem společnosti Statky Potštát, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.Mimořádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku.Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, ostatním akcionářům společnosti Statky Potštát, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu osobních akcií společnosti Statky Potštát, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 1 067,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Statky Potštát, a.s., znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 262-1/2013 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, který hlavní akcionář doručil společnosti Statky Potštát, a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti Statky Potštát, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 1 067,-Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Statky Potštát, a.s., znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na jednu akcii společnosti Statky Potštát, a.s.Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje.Mimořádná valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Mimořádná valná hromada osvědčuje, že obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 30. dubna 2013 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že společnost Statky Potštát, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 9. května 2013 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti Statky Potštát, a.s. v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 183l odst. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností Statky Potštát, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 183l odst. 6 obchodního zákoníku, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost Statky Potštát, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 1994 - 23. srpna 2007 : Akcie na majitele mají charakter veřejně obchodovatelnýchcenných papírů.
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Smlouva (dohoda) o započtení bude uzavřena v souladu s obsahem Smlouvy o upsání akcií, kterou mezi sebou následně uzavřou účastníci této smlouvy, tedy akcionář společnosti Zeměděls... ký podnik, a.s. Město Albrechtice jako určitý zájemce na straně jedné a společnost Statky Potštát , a.s. na straně druhé. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Smlouva (dohoda) o započtení bude uzavřena v písemné formě, a to ve lhůtě 30-ti dnů, která počíná běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návr... hu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Pravidla postupu pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení peněžité pohledávky ve výši 4.477.000,-Kč, kterou má určitý zájemce Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice vůči společ... nosti Statky Potštát, a.s. dle dohody o narovnání uzavřené dne 2. ledna 2004, a to z celkové výše pohledávky 5.489.908,32 Kč k datu 16.5.2005, mezi věřitelem Zemědělským podnikem, a.s. Město Albrechtice a dlužníkem Statky Potštát, a.s. proti pohledávce společnosti Statky Potštát, a.s., kterou má vůči společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií ve výši 4.477.000,-Kč, se stanovují v tomto rozsahu: zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Upisovatel Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je povinen ve lhůtě 30-ti dnů, která počíná běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu... na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) tím způsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti Statky Potštát, a.s. uzavře statutární zástupce Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice se statutárním zástupcem společnosti Statky Potštát, a.s. písemnou smlouvu (dohodu) o započtení peněžité pohledávky ve výši 4 477 0000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) ve smyslu ust. § 204 odst. 2 zák.č. 513/1991Sb. obchod. zák.v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií je 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii.
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že předseda představenstva společnosti Statky Potštát, a.s. doručí osobně v den, kdy nabude rozhodnutí o zápisu zvýšení základ... ního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě právní moci, místopředsedovi představenstva upisovatele, tedy Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bez využití přednostního práva k upisování v souladu s ust. § 204 odst. 5 zák.č. 513/1991 Sb. obchod. zák. v platném znění - poslední věta. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Pro upisování akcií bez využití přednostního práva, které budou dle ust. § 204 odst. 5 zák.č. 513/1991 Sb. obchod. zák. v platném znění upsány výlučně na základě Smlouvy o upsání a... kcií se navrhuje 30-ti denní lhůta, která začíná běžet prvním dnem následujícím po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ve společnosti v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Místem pro upisování akcií bez využití přednosního práva je sídlo společnosti Statky Potštát, a.s., a to sekretariát ředitele společnosti na adrese Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 75... 3 62. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Zvýšení základního kapitálu bude realizováno postupem dle ust. § 163 odst. 3 - druhá věta , § 203 odst. 2 písm. d) ve spojení s ust. §§ 204a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchod. zák.... v platném znění, tj. nabídnutím akcií určitému zájemci, tedy Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno upsáním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií, a to nabídnutím určitému zájemci z řad akcionářů společnosti Statky... Potštát, a.s., tj. akcionáři Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, PSČ 793 95, Zámecká 1, č.p. 83, IČ 47674717, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 688, který vloží do základního kapitálu společnosti Statky Potštát, a.s. peněžitý vklad části pohledávky ve výši 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) specifikované co do důvodu a výše v dohodě o narovnání uzavřené dne 2. ledna 2004 mezi věřitelem Zemědělským podnikem, a.s. Město Albrechtice a dlužníkem Statky Potštát, a.s., přičemž pohledávka na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) bude v souladu s následně uzavřenou smlouvou o upsání akcií a na základě následně uzavřené dohody o započtení započtena s předmětnou, již splatnou, peněžitou pohledávkou Zemědělského podniku, a.s. Město Albrechtice ve výši 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých), kterou má za společností Statky Potštát, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : S ohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akcií, budou všechny akcie nabídnuty k upsání určitému zájemci dle ust. § 203 odst 2 písm. d) zák.č. 513/1991 Sb. obchod. zák... . v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Důvodem proč se vylučuje přednostní právo pro všechny akcionáře ve společnosti Statky Potštát, a.s. je především ta skutečnost, že o zvýšení základního kapitálu projevil zájem pouz... e tento určitý zájemce. Aby mohl být základní kapitál ve společnosti Statky Potštát, a.s. relevantním způsobem a v důležitém zájmu společnosti zvýšen, podílí se na zvýšení základního kapitálu právě a pouze tento určitý zájemce. Pokud by přednostní právo nebylo vyloučeno, nebylo by možné tento způsob zvýšení základního kapitálu ve společnosti určitým zájemcem realizovat, což by ve společnosti Statky Potštát, a.s. mohlo krátkodobě způsobit vážný nedostatek volných disponibilních zdrojů, potřebných při financování běžných podnikatelských aktivit společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií:Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro všechny akcionáře, neboť je v důležitém zájmu společnosti, aby se na zvýš... ení základního kapitálu podílel výlučně tento konkrétní určitý zájemce z řad akcionářů společnosti, tedy Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, PSČ 793 95, Zámecká 1, č.p. 83, IČ 47674717, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 688, který projevil zájem o zvýšení základního kapitálu svým peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti:počet akcií: 4477 ksjmenovitá hodnota: 1.000,-Kč/1 ks akciedruh: kmenovéforma: na majitelepodoba... : zaknihované zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu konkrétním peněžitým vkladem jednoho určitého zájemce se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapi... tálu. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti Statky Potštát, a.s. je optimalizace jeho rozsahu vedoucího ke zvýšené stabilitě společnosti a dále pak potřeba snížení... závazku společnosti Statky Potštát, a.s. vůči věřiteli Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, PSČ 793 95, Zámecká 1, č.p. 83, IČ 47674717, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 688, za účelem posílení vlastního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Základní kapitál společnosti Statky Potštát, a.s. se zvyšuje o celkovou částku 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) z dosavadní výše zákl... adního kapitálu 18 823 000,-Kč (slovy: osmnáctmilionů osmset dvacet tři tisíce korun českých) na novou výslednou výši 23 300 000,-Kč (slovy: dvacet třimiliony třista tisíc korun českých) základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Valná hromada společnosti Statky Potštát, a.s. konaná dne 21.6.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií v t... omto znění takto: zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2005 - 23. září 2005 : Smlouva (dohoda) o započtení bude uzavřena na základě písemného návrhu smlouvy, zpracovaného společností Statky Potštát, a.s., který doručí statutární zástupce společnosti Statky P... oštát, a.s. statutárnímu zástupci společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice v první den 30-ti denní lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Po předložení písemného návrhu smlouvy statutárnímu zástupci Zemědělského podniku, a.s. Město Albrechtice vyzve statutární zástupce společnosti Statky Potštát, a.s. statutárního zástupce společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice k uzavření vlastní Smlouvy (dohody) o započtení tak, aby smlouva (dohoda) o započtení mohla být uzavřena v kterýkoliv pracovní den v době od 9.00 - 12.00 hod. a 13.00-15.00 hod, a to v průběhu 30-ti denní lhůty, stanovené ke splacení emisního kursu nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů