Základní údaje

Sídlo

od 6.5.2003 Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 18600

Historické adresy

15.11.1999 - 6.5.2003 Praha 8, Pobřežní 3
19.8.1998 - 15.11.1999 Praha 2, Žitná 6
17.1.1997 - 19.8.1998 Ostrava 1, Stodolní 2
8.2.1993 - 17.1.1997 Ostrava 1, Purkyňova 6

47672684

DIČ

Není plátce DPH

31.8.2011 - 31.12.2011

CZ47672684

1.2.2003 - 31.5.2004

CZ47672684

Datová schránka

g3xctys

Historické názvy

6.5.2003 - 27.12.2011

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

19.8.1998 - 6.5.2003

J&T Asset Management, investiční společnost a.s.

1.3.1993 - 19.8.1998

Investiční společnost REGION, akciová společnost

8.2.1993 - 1.3.1993

REGION, investiční akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 519

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.8.1998

20 000 000 Kč

Historické jmění

8.2.1993 - 19.8.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 1. ledna 2014 : Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti O Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti O...STRAVICE DEVELOPMENT a.s., IČO 275 85 735, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11002 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2014 : Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti O Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti O...STRAVICE CENTRUM a.s., IČO 276 21 189, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11260 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2014 : Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti O Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti O...STRAVICE VIEW a.s., IČO 275 85 701, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11001 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014. zobrazit více skrýt více
 • 27. prosince 2011 : Na nástupnickou společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti, a to společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a Na nástupnickou společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti, a to společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a....s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, identifikační číslo: 63470411. zobrazit více skrýt více
 • 22. března 1999 : Obchodní společnost J&T Asset Management, investiční společnosta.s. se sídlem Praha 2, Žitná 6, IČ 47672684 se zapisuje doobchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Obchodní společnost J&T Asset Management, investiční společnosta.s. se sídlem Praha 2, Žitná 6, IČ 47672684 se zapisuje doobchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v ...Prazedo oddílu B vložky 5850. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 1993 : Den vzniku: 08.02.1993

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. srpna 1998 - 15. listopadu 1999 : Jediný akcionář:Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.se sídlem Moyzesova 2, Pezinok, Slovenská republika, 902 01,IČO 34 150 382
 • 19. listopadu 1997 - 15. listopadu 1999 : 8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciína výše uvedený účet do 90-ti dnů ode dne zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejs... tříku navýše uvedený účet. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1997 - 15. listopadu 1999 : 7. Upisovatel je povinen zaplatit 30% jmenovité hodnoty akcií naúčet číslo 4001-0800252943/0300 u Československé obchodní bankya.s. Praha 1 ve výše stanovené lhůtě pro upisování ak... cií,nejdříve v den úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1997 - 15. listopadu 1999 : 6. Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 30(třicet) dnů. Lhůta pro upisování akcií se stanoví tak, že lhůta30-ti dnů začne ... běžet prvního dne následujícího po dni, kdyusnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodnímrejstříku, tedy ode dne právní moci tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1997 - 15. listopadu 1999 : 5. Akcie na zvýšení základního jmění budou upsány bez využitípřednostního práva a jsou zcela nabídnuty určitému zájemci, ato obchodní společnosti Středoevropská akciová společnost,... a.s.výše uvedené. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1997 - 15. listopadu 1999 : 4. Vylučuje se přednostní právo akcionáře upsat nové akcie nazvýšení základního jmění ve prospěch upisovatele, a to obchodníspolečnosti Středoevropská akciová společnost, a.s. se s... ídlemMoyzesova 2, Pezinok, 902 01 Bratislava, IČO: 34 15 03 82, a toz důvodu nutnosti zajistit další finanční prostředky potřebnépro zlepšení postavení společnosti na trhu a získání takpotřebných zdrojů pro další rozvoj společnosti s tím, že tytoprostředky je upisovatel schopen pro společnost zajistit. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1997 - 15. listopadu 1999 : 3. Emisní kurs upisované akcie činí 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých, hodnota celé emise upisovaných akcií činí19,000.000,-Kč, slovy: devatenáct miliónů korun českýc... h. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1997 - 15. listopadu 1999 : 2. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku budeprovedeno upsáním 19 ks nových kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč,slovy:... jeden milión korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1997 - 15. listopadu 1999 : 1. Valná hromada společnosti ze dne 13.8.1997 rozhodla o zvýšenízákladního jmění o 19,000.000,-Kč, slovy: devatenáct miliónůkorun českých, tedy z částky 1,000.000,-Kč, slovy: jeden... miliónkorun českých, na částku 20,000.000,-Kč, slovy: dvacet miliónůkorun českých.Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů